Главная / Юридический / Книги, монографии

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

241

Мұқалдиева Г. Б. Отбасы құқығы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1726 120 - стр. КАЗАХСТАН

242

Мухамадиева Г. Н. Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Жанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О. 2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б. "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр. КАЗАХСТАН

243

Жанибеков А. К. Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. 2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б. "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр. КАЗАХСТАН

244

Джансараева Р. Е. Алимкулов Е.Т., Жанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. 2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б. "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр. КАЗАХСТАН

245

Алимкулов Е. Т. Джансараева Р.Е., Жанибеков А.К., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. 2. Қазақстан Республикасындағы адвокатура: оқу-әдістемелік құрал/ құраст. Мұхамадиева Г.Н. Әлімқұлов Е.Т.,Баяндина М.О., Нұрмағамбет Е.Т., Жанибеков А.К.; жалп. Басқ.ред Джансараева Р.Е.-Өнд. Толық.2 бас.-Алматы, Қазақ университеті, 2016-103б. "Қазақ университеті" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1620-8 6 - стр. КАЗАХСТАН

246

Даубасов С. Ш. 1. Даубасов С.Ш. Қылмыскерлерді ұстап беру (экстрадиция) институтын халықаралық-құқықтық реттеу: Монография. - Алматы: Қазақ университеті баспасы, 2015.- 127 бет. ISBN 978-601-232-627-7 Казақ университеті 2015 - г. ISBN 978-601-232-627 175 - стр. КАЗАХСТАН

247

Сманова А. Б. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА АЗАМАТТЫҚ ҚОҒАМДЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ PrintMaster 2016 - г. ISBN 978-601-298-295-4 122 - стр. КАЗАХСТАН

248

Ергали А. М. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Омарова А.Б. Уголовная политика Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности и противодействия компьютерной преступности. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1906-3 6 - стр. КАЗАХСТАН

249

Омарова А. Б. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М. Уголовная политика Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности и противодействия компьютерной преступности. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1906-3 6 - стр. КАЗАХСТАН

250

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е., Омарова А.Б., Ергали А.М. Уголовная политика Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности и противодействия компьютерной преступности. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1906-3 6 - стр. КАЗАХСТАН

251

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б., Омарова А.Б., Ергали А.М. Уголовная политика Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности и противодействия компьютерной преступности. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1906-3 6 - стр. КАЗАХСТАН

252

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасының жер құқығы сұрақтар мен жауаптар " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0806-7 148 - стр. КАЗАХСТАН

253

Есекеева А. А. Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1301-6 122 - стр. КАЗАХСТАН

254

Ергали А. М. Проблемы и перспективы реализации уголовной ответственности в сфере обеспечения информационной безопасности " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1904-9 8 - стр. КАЗАХСТАН

255

Есекеева А. А. Жерге құқықтарды мемлекеттік тіркеуді құқықтық реттеу " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1301-6 122 - стр. КАЗАХСТАН

256

Таубаев Б. Р. Қазақстан Республикасындағы пенитенциарлық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1648-2 165 - стр. КАЗАХСТАН

257

Алимкулов Е. Т. Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. КАЗАХСТАН

258

Шарипова А. Б. Берсугурова Л.Ш., Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. КАЗАХСТАН

259

Джансараева Р. Е. Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Алимкулов Е.Т., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. КАЗАХСТАН

260

Берсугурова Л. Ш. Шарипова А.Б., Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. КАЗАХСТАН

261

Избасова А. Б. Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Мухамадиева Г.Н. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. КАЗАХСТАН

262

Мухамадиева Г. Н. Берсугурова Л.Ш., Шарипова А.Б., Алимкулов Е.Т., Джансараева Р.Е., Нұрмағанбет Е.Т., Баяндина М.О., Избасова А.Б. Уголовно-процессуальное право Республики Казахстан (Часть Общая): учебное пособие / Под общ. ред. Р.Е. Джансараевой, Л.Ш. Берсугуровой Л.Ш. – изд. 2, перераб. и доп. – Алматы: Қазақ университеті, 2015. – 317 с. " Қазақ университеті " 2015 - г. 19 - стр. КАЗАХСТАН

263

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е., Ергали А.М., Избасова А.Б. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1923-0 13 - стр. КАЗАХСТАН

264

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1923-0 13 - стр. КАЗАХСТАН

265

Избасова А. Б. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1923-0 13 - стр. КАЗАХСТАН

266

Ергали А. М. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1923-0 13 - стр. КАЗАХСТАН

267

Маликова Ш. Б. Джансараева Р.Е., Ергали А.М., Избасова А.Б. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1924-7 13 - стр. КАЗАХСТАН

268

Джансараева Р. Е. Маликова Ш.Б., Ергали А.М., Избасова А.Б. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1924-7 13 - стр. КАЗАХСТАН

269

Избасова А. Б. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1924-7 13 - стр. КАЗАХСТАН

270

Ергали А. М. Джансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Избасова А.Б. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1924-7 13 - стр. КАЗАХСТАН

271

Есекеева А. А. Қазақстан Республикасының жер құқығы сұрақтар мен жауаптар " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0806-7 148 - стр. КАЗАХСТАН

272

Кан А. Г. Получение показаний в досудебном расследовании по уголовным делам " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0156-3 6 - стр. КАЗАХСТАН

273

Кан А. Г. ДОПРОС В ДОСУДЕБНОМ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-0155-4 6 - стр. КАЗАХСТАН

274

Абайдельдинов Т. М. Жизнь, посвященная КазНУ им. аль-Фараби " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1792-2 12 - стр. КАЗАХСТАН

275

Абайдельдинов Т. М. Новый Трудовой кодекс Республики Казахстан: комментарий правовых норм и практические рекомендации Издательство "Forum Media Kazakhstan" 2016 - г. ISBN 978-601-80175-6-8 334 - стр. КАЗАХСТАН

276

Омарова А. Б. Атаханова С.К., Муксинова А.Т. Интеллектуальдық меншік объектілерді құқықтық қорғау "Азия-Издат" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0027-6 4 - стр. КАЗАХСТАН

277

Атаханова С. К. Омарова А.Б., Муксинова А.Т. Интеллектуальдық меншік объектілерді құқықтық қорғау "Азия-Издат" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0027-6 4 - стр. КАЗАХСТАН

278

Атаханова С. К. Омарова А.Б., Муксинова А.Т. Медиация как альтернативная процедура разрешения гражданско-правовых споров в Республике Казахстан " Шежірелі өлке" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0026-9 8 - стр. КАЗАХСТАН

279

Омарова А. Б. Атаханова С.К., Муксинова А.Т. Медиация как альтернативная процедура разрешения гражданско-правовых споров в Республике Казахстан " Шежірелі өлке" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0026-9 8 - стр. КАЗАХСТАН

280

Кенжалиев З. Ж. Судебная власть в Казахстане (на трех языках) Верховный Суд РК 2016 - г. ISBN 978-6017289-95-2 65 - стр. КАЗАХСТАН