Басты бет / Химия және химиялық технология / Кітаптар, монографиялар

Химия және химиялық технология

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

81

Кумаргалиева С. Ш. Лабораторные работы по коллоидной химии Қазақ университеті 2012 - г. 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

82

Смағұлова Н. Т. Теоретическая основа каталитических процесов в нефтепереработке "Қазақ университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 1 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

83

Смағұлова Н. Т. Аубакиров Е.А., Мылтыкбаева Ж.К. Теоретическая основа каталитических процессов в нефтепереработке Қазақ университеті баспасы 2013 - г. ISBN 1234 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

84

Мылтыкбаева Ж. К. Аубакиров Е.А., Смағұлова Н.Т. Теоретическая основа каталитических процессов в нефтепереработке Қазақ университеті баспасы 2013 - г. ISBN 1234 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

85

Аубакиров Е. А. Мылтыкбаева Ж.К., Смағұлова Н.Т. Теоретическая основа каталитических процессов в нефтепереработке Қазақ университеті баспасы 2013 - г. ISBN 1234 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

86

Тажибаева С. М. Мусабеков К.. Коллоидная химия биодисперсий Қазақ университеті 2013 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

87

Мусабеков К. Тажибаева С.М. Коллоидная химия биодисперсий Қазақ университеті 2013 - г. 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

88

Аубакиров Е. А. Ж.Х.Ташмұхамбетова, Е.А.Әубәкіров «Мұнай мен газөңдейтін өндіріс салаларындағы экологиялық бақылау және сараптау» -Алматы, Казак университеті,2012,115б. Казак университети 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

89

Аубакиров Е. А. Ж.Х.Ташмұхамбетова, Е.А.Әубәкіров «Мұнайхимиялық катализдік процестердің теориялық негіздері» -Алматы, Казак университеті,2012,115б. Казак университети 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

90

Аубакиров Е. А. Ж.Х.Ташмухамбетова, Е.А.Аубакиров «Основы теории каталитических нефтехимических производств» -Алматы, Казак университеті,2012,115с. Казак университети 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

91

Аубакиров Е. А. Ж.Х.Ташмухамбетова, Е.А.Аубакирова «Экологический контроль и экспертиза в нефте- и газоперерабатывающих отраслях производств» -Алматы, Казак университеті,2012,115с. Казак университети 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

92

Аубакиров Е. А. Ж.К.Қайырбеков,Мойса Р.М.,Е.А.Әубәкіров, Ж.Х.Ташмұхамбетова,Василина Г.К.,Ж.К.Мылтықбаева «Практикум по общей химической технологии», Алматы «Қазақ университеті», 2012 ж. -110 с. Казак университети 2013 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

93

Жусупова Г. Е. Методические рекомендации к основной обязательной дисциплине «Теория химико-технологических процессов органического синтеза» (для студентов 3 курса по специальности 5В072100 – ХТОВ) ИП Сагаутдинова М.Ш. 2012 - г. 180 - стр. ҚАЗАҚСТАН

94

Жусупова Г. Е. Әдістемелік нұсқаулар «Полисахаридтердің химиясы және технологиясы»міндетті курсына (5В072100 – ОЗХТ мамандығы бойынша ң курс студенттеріне арналған) «Сагаутдинова М.Ш.» 2012 - г. 66 - стр. ҚАЗАҚСТАН

95

Жусупова Г. Е. Упражнения и тесты по курсу органической химии (для студентов бакалавриата, специальность 5В07000 – ХТНВ) "Әрекет-Принт" 2012 - г. 69 - стр. ҚАЗАҚСТАН

96

Рахметуллаева Р. К. Жаңа полимерлі материалдар "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2014 - г. 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

97

Мусабеков К. Оспанова Ж.Б., Артыкова Д.М. Структурообразование и реологические свойства дисперсных систем Издательство Казну им.аль-Фараби 2009 - г. ISBN 9965-30-879-9 72 - стр. ҚАЗАҚСТАН

98

Оспанова Ж. Б. Мусабеков К.., Артыкова Д.М. Структурообразование и реологические свойства дисперсных систем Издательство Казну им.аль-Фараби 2009 - г. ISBN 9965-30-879-9 72 - стр. ҚАЗАҚСТАН

99

Артыкова Д. М. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б. Структурообразование и реологические свойства дисперсных систем Издательство Казну им.аль-Фараби 2009 - г. ISBN 9965-30-879-9 72 - стр. ҚАЗАҚСТАН

100

Артыкова Д. М. Мусабеков К.., Оспанова Ж.Б. Дисперсті жүйелердің құрылымтүзілуі және реологиялық қасиеттері Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2009 - г. ISBN 9965-30-878-0 68 - стр. ҚАЗАҚСТАН

101

Оспанова Ж. Б. Мусабеков К.., Артыкова Д.М. Дисперсті жүйелердің құрылымтүзілуі және реологиялық қасиеттері Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2009 - г. ISBN 9965-30-878-0 68 - стр. ҚАЗАҚСТАН

102

Мусабеков К. Оспанова Ж.Б., Артыкова Д.М. Дисперсті жүйелердің құрылымтүзілуі және реологиялық қасиеттері Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 2009 - г. ISBN 9965-30-878-0 68 - стр. ҚАЗАҚСТАН

103

Балгышева Б. Д. Практикум химической технологии фосфатов Изд-во !Казак университетi 2014 - г. ISBN 978-601-04-0310-9 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

104

Балгышева Б. Д. Практикум фосфорных удобрении и фосфатов Изд-во !Казак университетi 2010 - г. ISBN 9965-29515-8 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

105

Онгарбаев Е. К. Мансуров З.А., Кудайбергенов К.К. Химиялық физика "Қазақ университеті" 2013 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

106

Мансуров З. А. Онгарбаев Е.К., Кудайбергенов К.К. Химиялық физика "Қазақ университеті" 2013 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

107

Кудайбергенов К. К. Мансуров З.А., Онгарбаев Е.К. Химиялық физика "Қазақ университеті" 2013 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

108

Злобина Е. В. Аналитикалық химия пәні бойынша зертханалық жұмыстардың методикалық нұсқаулары және тапсырмалары Казак университетi 2013 - г. 117 - стр. ҚАЗАҚСТАН

109

Мусабеков К. Есимова О.А. Дисперсті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар "Қазақ Университеті" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 202 - стр. ҚАЗАҚСТАН

110

Есимова О. А. Мусабеков К.. Дисперсті жүйелер негізіндегі косметикалық заттар "Қазақ Университеті" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-04-0253-9 202 - стр. ҚАЗАҚСТАН

111

Кенесов Б. Н. Transformation Products of Emerging Contaminants in the Environment: Analysis, Processes, Occurrence, Effects and Risks John Wiley and Sons 2014 - г. ISBN 978-1-118-33959-6 2 - стр. АМЕРИКА ҚҰРАМА ШТАТТАРЫ

112

Кудреева Л. К. 1. Кудреева Л.К. Металдардың қорғаныс қаптамасын қондыру технологиясы" атты электрондық оқу құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 186 б. "Қазақ университеті" КазНУ имени аль-Фараби 2014 - г. 186 - стр. ҚАЗАҚСТАН

113

Ешова Ж. Т. "Химиялық технологияның негізгі үдерістері мен аппараттары" пәні бойынша тест тапсырмалары "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0436-6 83 - стр. ҚАЗАҚСТАН

114

Ешова Ж. Т. Тестовые задания по дисциплине "Основные процессы и аппараты химической технологии" Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0438-0 85 - стр. ҚАЗАҚСТАН

115

Акбаева Д. Н. Тестовые задания по дисциплине «Основные процессы и аппараты химической технологии» "Қазақ университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-04-0438-0 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

116

Аубакиров Е. А. Ташмухамбетова Ж.Х., Каирбеков Ж.., Мылтыкбаева Ж.К., Василина Г.К. Практикум по общей химической технологии "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

117

Мылтыкбаева Ж. К. Ташмухамбетова Ж.Х., Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Василина Г.К. Практикум по общей химической технологии "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

118

Каирбеков Ж. Ташмухамбетова Ж.Х., Аубакиров Е.А., Мылтыкбаева Ж.К., Василина Г.К. Практикум по общей химической технологии "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

119

Ташмухамбетова Ж. Х. Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Мылтыкбаева Ж.К., Василина Г.К. Практикум по общей химической технологии "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН

120

Василина Г. К. Ташмухамбетова Ж.Х., Каирбеков Ж.., Аубакиров Е.А., Мылтыкбаева Ж.К. Практикум по общей химической технологии "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. 108 - стр. ҚАЗАҚСТАН