Басты бет / Тарих / Кітаптар, монографиялар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

81

Асанова С. А. Рамазан Сулейменов Избранные труды в двух томах "Елтаным баспасы" 2015 - г. ISBN 978-601-7348-85-4 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

82

Омаров Г. К. Практикалық археология " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1016-9 138 - стр. ҚАЗАҚСТАН

83

Толеубаев А. Ежелгі Қазақстан тарихы. Жалпы білім беретін мектептің 6-сыныбына арналған оқулық. Алматы "Атамұра" 2015 - г. ISBN 978-601-306-156-6 234 - стр. ҚАЗАҚСТАН

84

Нуртазина Н. Д. Айтылған тарих. Оқу құралы "қаратау КБ" ЖШС, Дәстүр 2015 - г. ISBN 978-601-298-489-7 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

85

Сайлан Б. С. Қазақстандағы алғашқы жастар ұйымдарының құрылу тарихы (1917-1925 жж.) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1369-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

86

Карибаев Б. Б. Қазақ хандары "Саржайлау" баспасы 2015 - г. 40 - стр. ҚАЗАҚСТАН

87

Ногайбаева М. С. Қазақстан аумағындағы XIII-XV ғасырдың алғашқы жартысындағы этносаяси үдерістер " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1058-9 188 - стр. ҚАЗАҚСТАН

88

Ногайбаева М. С. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.. Қазақ халқының этнотерриториясының қалыптасуының мәселелері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1655-0 135 - стр. ҚАЗАҚСТАН

89

Хабижанова Г. Б. Омарбеков Т.., Ногайбаева М.С. Қазақ халқының этнотерриториясының қалыптасуының мәселелері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1655-0 135 - стр. ҚАЗАҚСТАН

90

Хабижанова Г. Б. Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ногайбаева М.С. Взаимодействие природы и общества в кочевой цивилизации народов Центральной Азии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978601-04-1177-7 170 - стр. ҚАЗАҚСТАН

91

Карибаев Б. Б. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Ногайбаева М.С. Взаимодействие природы и общества в кочевой цивилизации народов Центральной Азии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978601-04-1177-7 170 - стр. ҚАЗАҚСТАН

92

Ногайбаева М. С. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б. Взаимодействие природы и общества в кочевой цивилизации народов Центральной Азии " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978601-04-1177-7 170 - стр. ҚАЗАҚСТАН