Басты бет / Тарих / Кітаптар, монографиялар

Тарих

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

681

Жумагулов К. Т. Мырзабекова Р.С., Картабаева Е.Т., Кокебаева Г.К. Хрестоматия по истории Евразии. Часть 1. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010436978 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

682

Картабаева Е. Т. Жумагулов К.Т., Мырзабекова Р.С., Кокебаева Г.К. Хрестоматия по истории Евразии. Часть 1. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010436978 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

683

Мырзабекова Р. С. Жумагулов К.Т., Картабаева Е.Т., Кокебаева Г.К. Хрестоматия по истории Евразии. Часть 1. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 9786010436978 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

684

Омарбеков Т. 1929-1931 жылдардағы халық көтерілістері// оқулық. Алматы, «Арыс» баспасы, 2018 жыл 475бет. Арыс баспасы 2018 - г. ISBN 978-601-291-384-2 480 - стр. ҚАЗАҚСТАН

685

Омарбеков Т. Халел Әділгереев. Өнегелі өмір// Алматы. Қазақ университеті. 2018ж. 375 б. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3354-0 375 - стр. ҚАЗАҚСТАН

686

Омарбеков Т. Омарбек батыр// монография.Алматы. «Everest» ЖШС., 2018. 163 б. Everest 2018 - г. ISBN әож 820.515.125. 163 - стр. ҚАЗАҚСТАН

687

Беделова Г. С. Хрестоматия по истории Евразии Часть 1 " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3697-8 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

688

Беделова Г. С. Еуропа мен Азия байланыстары (Марко Поло мәліметтері негізінде XIII-XIV ғғ.) " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3840-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

689

Ахметжанова А. Т. Нововведения администрации Российской империи в Степном крае:сборник документов и материалов. /Сост. Ахметжанова А.Т. - Алматы: Қазақ университеті, 2019. - 148 с. " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3879-8 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

690

Карибаев Б. Б. XVI ғ. екінші жартысындағы Қазақ хандары " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3676-3 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

691

Тулебаев Т. А. Қосалқы тарихи пәндер. Алматы, Қазақ университеті, 2018 " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN әож 94 (075,8) қбж 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

692

Тулебаев Т. А. Factory industry of Turkestan. Editions du JIPTO, 2018. -134p. ISBN 978-2-35175-059-9 JIPTO 2018 - г. ISBN 978-2-35175-059-9 134 - стр. ФРАНЦИЯ

693

Тулебаев Т. А. Manufacturing industry of Turkestan. Editions du JIPTO, 2018.-134 JIPTO 2018 - г. ISBN 978-2-35175-059-9 134 - стр. ФРАНЦИЯ

694

Тургунбаев Е. М. Адамзаттың тарихилыққа дейінгі эволюциясы " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3700-5 241 - стр. ҚАЗАҚСТАН

695

Тулебаев Т. А. Қосалқы тарихи пәндер " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN әож 94 (075,8) қбж 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

696

Кунапина К. тарихи тағылым-рухани құндылық "Қазақ университет" баспасы 2019 - г. ISBN 978-601-04-3872-9 333 - стр. ҚАЗАҚСТАН

697

Кунапина К. өзін-өзі тану: оқушы дәптері "Бөбек" ҰҒПББСО 2018 - г. 98 - стр. ҚАЗАҚСТАН

698

Кунапина К. Өзін-өзі тану Жалпы орта білім беретін 12 жылдық мектептің 12 сыныбына арналған оқулық "Бөбек" ҰҒПББСО 2018 - г. 162 - стр. ҚАЗАҚСТАН

699

Кунапина К. Өзін-өзі тану; мұғалімге арналған әдістемелік құрал "Бөбек" ҰҒПББСО 2018 - г. 144 - стр. ҚАЗАҚСТАН

700

Алтаев А. Ш. ИСТОРИЯ ЭТНОСОВ КАЗАХСТАНА (1991-2016 ГГ.) "Қазақ университеті" 2018 - г. ISBN 978-601-04-3412-7 158 - стр. ҚАЗАҚСТАН

701

Алтаев А. Ш. History of ethnicities in Kazakhstan (1991-2016) International Information Technology Univercity 2019 - г. ISBN 978-601-7911-20-1 160 - стр. ҚАЗАҚСТАН

702

Қалыш А. Б. A Summary of Afganistan’s. History. Ethicities and Lonquage Gerat 2019 - г. 122 - стр. АУҒАНСТАН

703

Қалыш А. Б. Historical local studies of Kazakhstan " Қазақ университеті " 2019 - г. ISBN 978-601-04-3903-0 172 - стр. ҚАЗАҚСТАН

704

Байдавлетова М. Д. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

705

Тасилова Н. А. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

706

Искакова Г. З. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

707

Кошымова А. О. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

708

Удербаева С. К. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

709

Карибаев Б. Б. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

710

Нуртазина Н. Д. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

711

Ноянов Е. Н. Хабижанова Г.Б., Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

712

Омарбеков Т. Хабижанова Г.Б., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

713

Хабижанова Г. Б. Омарбеков Т.., Карибаев Б.Б., Нуртазина Н.Д., Ноянов Е.Н., Удербаева С.К., Рахимбекова Б.К., Байдавлетова М.Д., Тасилова Н.А., Искакова Г.З., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі). 1 - кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3652-7 360 - стр. ҚАЗАҚСТАН

714

Омарбеков Т. Ноянов Е.Н., Козыбакова Ф.А., Смагулов С.., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі) 4-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3655-8 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

715

Ноянов Е. Н. Омарбеков Т.., Козыбакова Ф.А., Смагулов С.., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі) 4-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3655-8 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

716

Смагулов С. Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Козыбакова Ф.А., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі) 4-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3655-8 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

717

Козыбакова Ф. А. Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Смагулов С.., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі) 4-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3655-8 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

718

Алтаев А. Ш. Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Козыбакова Ф.А., Смагулов С.., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі) 4-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3655-8 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

719

Кошымова А. О. Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Козыбакова Ф.А., Смагулов С.., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Сайлан Б.С. История Казахстана (Қазақ елі) 4-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3655-8 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН

720

Сайлан Б. С. Омарбеков Т.., Ноянов Е.Н., Козыбакова Ф.А., Смагулов С.., Алтаев А.Ш., Абикенова К.Е., Байдавлетова М.Д., Уразбаева А.М., Кошымова А.О. История Казахстана (Қазақ елі) 4-кн. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3655-8 222 - стр. ҚАЗАҚСТАН