Басты бет / Биология және биотехнология / Биофизика, биомедицина және нейроғылым / Жинақтардағы, ғылыми мәслихаттардағы, симпозиумдардағы, семинарлардағы еңбектер (тезистер, баяндамалар)

Биофизика, биомедицина және нейроғылым

Жариялыным тізімдері

Жариялынымдардың жылы:

81

Торманов Н. Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И. Білім беру бағдарламаларын жаңғырту: аккредитация және кадрлар даярлау сапасының кепілі 46-шы ғылыми-әдістемелік конференция материалдары 14-15 қантар 2 кітап Алматы 2016Студенттердің білім деңгейін бақылау және бағалау жайлы пікірлер мен ұсыныстар Торманов Н., Атанбаева Г.К., Уршеева Б.И. 162-163б 2016 - г. 2 - стр.

82

Атанбаева Г. К. Жапаркулова Н.И., Орманова Г.Ж. STATE OF ADRENERGIC INNERVATION AND CONTRACTILITY OF LYMPHATICS UNDER TOXIC HEPATITIS 2016 - г. 1 - стр.

83

Жапаркулова Н. И. Атанбаева Г.К., Орманова Г.Ж. STATE OF ADRENERGIC INNERVATION AND CONTRACTILITY OF LYMPHATICS UNDER TOXIC HEPATITIS 2016 - г. 1 - стр.

84

Аскарова З. А. Исследование изменений показателей ферментов в крови и лимфе при панкреатите 2016 - г. 4 - стр.

85

Мурзахметова М. Жоғарғы оқу орындағы студeнттepдiң oқу үрдісіне бeйiмдeлуі 2016 - г. 5 - стр.

86

Аскарова З. А. Сраилова Г.Т. Серологические методы в диагностике урогенитального кандидоза 2016 - г. 3 - стр.

87

Сраилова Г. Т. Аскарова З.А. Серологические методы в диагностике урогенитального кандидоза 2016 - г. 3 - стр.

88

Аблайханова Н. Т. Нуртазин С.Т., Есимсиитова З.Б., Тыныбеков Б.М. Histological researching of ovaries in sheep of different breeds in estrous season 2016 2016 - г. 1 - стр.

89

Ыдырыс Ә. Мухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т. On the inventory of cenopopulations of Oxytropis almaatensis Bajt. (Fabaceae) a rare endemic species of the Trans-Ili Alatau mountains (Northern Tian Shan) 2016 - г. 3 - стр.

90

Ахметова А. Б. Мухитдинов Н.. Анатомические показатели Iris alberti Regel произрастающего в центральной части Заилийского Алатау 2016 - г. 7 - стр.

91

Гумарова Л. Ж. Lessons Learned from Worldwide Chronobiologically-Interpreted Blood Pressure Monitoring 2016 - г. 8 - стр.

92

Жолдасова М. К. Дуйсенбеков Д.Д., Баймолдина Л.О., Калымбетова Э.К. Psychological peculiarities of abandoned children’s social adaptation 2016 - г. 1 - стр.

93

Камзанова А. Т. Бердибаева С.К. Psychological features of substance use adolescents in Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр.

94

Камзанова А. Т. Баймолдина Л.О., Амитов С.А., Калымбетова Э.К., Жолдасова М.К. Social Psychological factors of adaptation among migrants to urban city Almaty 2016 - г. 1 - стр.

95

Жолдасова М. К. Баймолдина Л.О., Амитов С.А., Калымбетова Э.К., Камзанова А.Т. Social Psychological factors of adaptation among migrants to urban city Almaty 2016 - г. 1 - стр.

96

Камзанова А. Т. Psychological Wellbeing in Higher Education System of Kazakhstan 2016 - г. 1 - стр.

97

Аблайханова Н. Т. Изучение токсических действий свинца на физиологическое состояние организма 2016 - г. 4 - стр.

98

Аблайханова Н. Т. Изучение токсических действий свинца на физиологическое состояние организма 2016 - г. 4 - стр.

99

Аблайханова Н. Т. Жеке тұлғаға бағытталған технологияны пайдаланып оқытудың практикалық маңызы 2016 - г. 4 - стр.

100

Аблайханова Н. Т. Адамның кардиореспираторлық жүйесіне өндірістік факторлар әсерін анықтау 2016 - г. 1 - стр.

101

Аблайханова Н. Т. Бассейндік жағдайдағы жасанды құрама жемдермен қоректендірілген тиляпия балықтарының кейбір мүшелеріне гистологиялық зерттеу 2016 - г. 2 - стр.

102

Аблайханова Н. Т. Әртүрлі нанокеуекті таңғыштардың түрлі жарақат түрлеріне әсерін зерттеу 2016 - г. 2 - стр.

103

Аблайханова Н. Т. Применение биологически активных веществ для коррекции здоровья жителей экозависимых регионов 2016 - г. 2 - стр.

104

Аблайханова Н. Т. Нано және макрокеуекті негізіндегі карбокерамикалық адсорбенттерді алу 2016 - г. 1 - стр.

105

Аблайханова Н. Т. Әртүрлі өнімдік жемдермен қоректендірілген бекіре тұқымдас балықтардың бұлшықет ұлпасының биохимиялық құрамын анықтау 2016 - г. 2 - стр.

106

Аблайханова Н. Т. Влияние кадмия на гематологические параметры крови 2016 - г. 1 - стр.

107

Аблайханова Н. Т. Студенттердің денсаулық деңгейін зерттеу 2016 - г. 2 - стр.

108

Аблайханова Н. Т. Студенттерді сауықтыруда аэробты жаттығулар әдісін қолдануды негіздендіру 2016 - г. 2 - стр.

109

Аблайханова Н. Т. Жануарлардың биохимиялық қан көрсеткіштеріне мұнай өнімдерінің әсерін зерттеу 2016 - г. 2 - стр.

110

Аблайханова Н. Т. Биофизическое тестирование воды в районе село Калачи Акмолинской области РК 2016 - г. 1 - стр.

111

Аблайханова Н. Т. "Сапанокс-Иммуно+" иммуноынталандырғыш препаратының жануар қанына гематологиялық көрсеткіштеріне әсері 2016 - г. 4 - стр.

112

Аблайханова Н. Т. Тулеуханов С.., Торманов Н.., Уршеева Б.И. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр.

113

Торманов Н. Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Уршеева Б.И. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр.

114

Тулеуханов С. Аблайханова Н.Т., Торманов Н.., Уршеева Б.И. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр.

115

Уршеева Б. И. Тулеуханов С.., Аблайханова Н.Т., Торманов Н.. ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДЕГІ КОНЦЕПЦИЯ 2016 - г. 4 - стр.

116

Ыдырыс Ә. Мухитдинов Н.., Аметов А.., Абидкулова К.Т. Cenopopulation age structure of narrowly endemic of Trans-Ili Alatau mountains Oxytropis Almaatensis bajt. 2016 - г. 3 - стр.

117

Ыдырыс Ә. Курманбаева М.С., Мухитдинов Н.. Биология, экология және геоботаника мамандықтарын оқу жоспарларына «геоботаникалық экспертиза» пәнін енгізу қажеттілігі туралы 2016 - г. 4 - стр.

118

Атанбаева Г. К. Гистоструктура лимфатических сосудов и узлов при диабетеи коррекция их сдвигов 2016 - г. 1 - стр.

119

Атанбаева Г. К. Мурзахметова М.., Тусупбекова Г.А., Кулбаева М.С., Аблайханова Н.Т., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр.

120

Кулбаева М. С. Мурзахметова М.., Тусупбекова Г.А., Аблайханова Н.Т., Атанбаева Г.К., Тулеуханов С.., Маутенбаев А.А. Биология пәнінен оқушылардың білім сапасын арттыруда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімді әдіс-тәсілдері 2016 2016 - г. 5 - стр.