Главная / Информационных технологий / Книги, монографии

Информационных технологий

Список публикаций.

Год публикации:

81

Хакимова Т. Ақпараттық технологияларды оқытудың логикалық бағдарламалау негіздері Алматы. «Қазақ университеті» баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0205-8 6 - стр. КАЗАХСТАН

82

Дуйсебекова К. С. • Информатика негіздері, Оқу құралы Алматы, 2013, Тандем-2 баспасы, 280 б. Тандем 2013 - г. 17 - стр. КАЗАХСТАН

83

Дуйсебекова К. С. • Ақпараттық қауіпсіздік және ақпараттарды қорғау, Оқу құралы, Алматы, Изд-во «Қазақ Университеті», 2013, 146 б. Қазақ университеті 2013 - г. 11 - стр. КАЗАХСТАН

84

Бурибаев Б. Информатика - учебник для 9 класса средней школы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-822-7 19 - стр. КАЗАХСТАН

85

Бурибаев Б. Информатика - учебник для 9 класса средней школы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-822-7 19 - стр. КАЗАХСТАН

86

Бурибаев Б. Информатика: орта мектептің 9 сыныбына арналған оқулық Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-823-4 20 - стр. КАЗАХСТАН

87

Бурибаев Б. Информатика: орта мектептің 9 сыныбына арналған оқулық Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-823-4 20 - стр. КАЗАХСТАН

88

Бурибаев Б. Информатика: Сб. задач и упражнений - уч. пособие для 9 кл. общеобразовательных школ Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-928-6 7 - стр. КАЗАХСТАН

89

Бурибаев Б. Информатика: Сб. задач и упражнений - уч. пособие для 9 кл. общеобразовательных школ Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-928-6 7 - стр. КАЗАХСТАН

90

Бурибаев Б. Информатика: Есептер мен жаттығулар. Жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-921-7 7 - стр. КАЗАХСТАН

91

Бурибаев Б. Информатика: Есептер мен жаттығулар. Жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-921-7 7 - стр. КАЗАХСТАН

92

Бурибаев Б. Основы создания HTML-документов: уч. пособие для 9-кл. общеобразовательных школ Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-927-9 6 - стр. КАЗАХСТАН

93

Бурибаев Б. Основы создания HTML-документов: уч. пособие для 9-кл. общеобразовательных школ Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-927-9 6 - стр. КАЗАХСТАН

94

Бурибаев Б. HTML тілінде web-құжат жасау негіздері: жалпы мектептің 9 сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-920-0 6 - стр. КАЗАХСТАН

95

Бурибаев Б. HTML тілінде web-құжат жасау негіздері: жалпы мектептің 9 сыныбына арналған оқу құралы Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-920-0 6 - стр. КАЗАХСТАН

96

Бурибаев Б. С/С++ тілдерінде программалау (мысалдар мен жаттығулар): оқу-әдістемелік құрал. -Алматы: Қазақ университеті, 2013. -266 б. "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0291-1 22 - стр. КАЗАХСТАН

97

Бурибаев Б. С/С++ тілдерінде программалау (мысалдар мен жаттығулар): оқу-әдістемелік құрал. -Алматы: Қазақ университеті, 2013. -266 б. "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0291-1 22 - стр. КАЗАХСТАН

98

Бурибаев Б. Информатика. Умумий билим беридиған мәктәпләрниң 9-синиплири учун Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-952-1 24 - стр. КАЗАХСТАН

99

Бурибаев Б. Информатика. Умумий билим беридиған мәктәпләрниң 9-синиплири учун Мектеп 2013 - г. ISBN 978-601-293-952-1 24 - стр. КАЗАХСТАН

100

Жунусова Ж. Х. Айсагалиев С.. Zhunussova Zh.Kh. Aisagaliev S.A. Optimal control. Учебное пособие. Утерждено Секцией РУМС и РИСО КазНУ имени аль-Фараби. -Алматы, Қазақ университеті, 2014, 200с. Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0588-2 13 - стр. КАЗАХСТАН

101

Жунусова Ж. Х. Айсагалиев С.. Zhunussova Zh.Kh. Aisagaliev S.A. Optimal control. Учебное пособие. Утерждено Секцией РУМС и РИСО КазНУ имени аль-Фараби. -Алматы, Қазақ университеті, 2014, 200с. Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0588-2 13 - стр. КАЗАХСТАН

102

Сапакова С. З. Архитектура компьютера "Қазақ Университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0334-5 13 - стр. КАЗАХСТАН

103

Сапакова С. З. Архитектура компьютера "Қазақ Университеті" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0334-5 13 - стр. КАЗАХСТАН

104

Сапакова С. З. Лабораторные работы по компьютерным сетям и телекоммуникациям "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-877-8 8 - стр. КАЗАХСТАН

105

Сапакова С. З. Лабораторные работы по компьютерным сетям и телекоммуникациям "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-247-877-8 8 - стр. КАЗАХСТАН

106

Самбетбаева А. К. Объектіге бағытталған программалау технологичсы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0143-3 9 - стр. КАЗАХСТАН

107

Самбетбаева А. К. Объектіге бағытталған программалау технологичсы "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0143-3 9 - стр. КАЗАХСТАН

108

Самбетбаева А. К. Жуманбаева А.М. Ақпараттық жүйелер жобаларын басқару негіздері "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0160-0 9 - стр. КАЗАХСТАН

109

Самбетбаева А. К. Жуманбаева А.М. Ақпараттық жүйелер жобаларын басқару негіздері "Қазақ университет" баспасы 2013 - г. ISBN 978-601-04-0160-0 9 - стр. КАЗАХСТАН

110

Тукеев У. Тукеев У.А. Модели данных. Учебное пособие. КазПТИ, Алма-Ата, 1991, с. 41. КазПТИ 1991 - г. ISBN 8380-0067-8 3 - стр. КАЗАХСТАН

111

Тукеев У. Тукеев У.А. Модели данных. Учебное пособие. КазПТИ, Алма-Ата, 1991, с. 41. КазПТИ 1991 - г. ISBN 8380-0067-8 3 - стр. КАЗАХСТАН

112

Тукеев У. Тукеев У.А. Автоматизированное проектирование баз данных и программных комплексов АСУТП. Изд-во ГЫЛЫМ, Алматы, 1993, 183 стр. Гылым 1993 - г. ISBN 5-628-01426-5 11 - стр. КАЗАХСТАН

113

Тукеев У. Тукеев У.А. Автоматизированное проектирование баз данных и программных комплексов АСУТП. Изд-во ГЫЛЫМ, Алматы, 1993, 183 стр. Гылым 1993 - г. ISBN 5-628-01426-5 11 - стр. КАЗАХСТАН

114

Хакимова Т. Жасанды интелекг негіздері "NURPRESS" 2014 - г. ISBN 978-9965-830-68 6 - стр. КАЗАХСТАН

115

Хакимова Т. Жасанды интелекг негіздері "NURPRESS" 2014 - г. ISBN 978-9965-830-68 6 - стр. КАЗАХСТАН

116

Хакимова Т. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК Жасанды интелекг негіздері "NURPRESS" 2014 - г. ISBN 978-9965-830-68 6 - стр. КАЗАХСТАН

117

Хакимова Т. ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК Жасанды интелекг негіздері "NURPRESS" 2014 - г. ISBN 978-9965-830-68 6 - стр. КАЗАХСТАН

118

Дюсембаев А. Е. математические модели сегментации программ Физматлит (МАИК, Наука) 2001 - г. ISBN 5-9221-0069-6 12 - стр. РОССИЯ

119

Дюсембаев А. Е. математические модели сегментации программ Физматлит (МАИК, Наука) 2001 - г. ISBN 5-9221-0069-6 12 - стр. РОССИЯ

120

Дюсембаев А. Е. Algorithms and Data Structures Algorithms and Data Structures 2014 - г. ISBN 978-601-04-0392-5 12 - стр. КАЗАХСТАН