Главная / Юридический / Научные статьи

Юридический

Список публикаций.

Год публикации:

41

Шуланбекова Г. К. Ветеринариялық қауіпсіздік - ұлт қауыпсіздігінің бір бөлшегі "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

42

Шуланбекова Г. К. Ветеринариялық қауіпсіздік - ұлт қауыпсіздігінің бір бөлшегі "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

43

Куаналиева Г. А. "Соотношение прав потерпевшего и обвиняемого в уголовном процессе Республики Казахстан" Наука и жизнь Казахстана Спецвыпуск №2 (44) 2017, 110-115 с. Наука и жизнь Казахстана Международный научно-популярный журнал Спецвыпуск №2 (44) 2017 0 - г. 0 - стр.

44

Куаналиева Г. А. "Соотношение прав потерпевшего и обвиняемого в уголовном процессе Республики Казахстан" Наука и жизнь Казахстана Спецвыпуск №2 (44) 2017, 110-115 с. Наука и жизнь Казахстана Международный научно-популярный журнал Спецвыпуск №2 (44) 2017 0 - г. 0 - стр.

45

Таусогарова А. К. Influence of newspaper for ethnic stereotypes MATERIALY XIII MEZINARODNI VEDECKO - PRAKTICKA KONFERENCE «VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI - 2017» 0 - г. 0 - стр.

46

Таусогарова А. К. Influence of newspaper for ethnic stereotypes MATERIALY XIII MEZINARODNI VEDECKO - PRAKTICKA KONFERENCE «VEDA A TECHNOLOGIE: KROK DO BUDOUCNOSTI - 2017» 0 - г. 0 - стр.

47

Куаналиева Г. А. State-legal regulation and legal status of the bank with respect to the Republic of Kazakhstan "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

48

Куаналиева Г. А. State-legal regulation and legal status of the bank with respect to the Republic of Kazakhstan "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

49

Таусогарова А. К. LEXICAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF AUTO- AND HETERO-STEREOTYPES IN KAZAKHIYA NEWSPAPER Проф. Т. Сайрамбаевтың 80 жылдығына арналған "Қазіргі қазақ тілі өркениет бәсекесінде: зерттеу парадигмалары және оқытудың мобильді технологиялары" 0 - г. 0 - стр.

50

Таусогарова А. К. LEXICAL AND SEMANTIC PECULIARITIES OF AUTO- AND HETERO-STEREOTYPES IN KAZAKHIYA NEWSPAPER Проф. Т. Сайрамбаевтың 80 жылдығына арналған "Қазіргі қазақ тілі өркениет бәсекесінде: зерттеу парадигмалары және оқытудың мобильді технологиялары" 0 - г. 0 - стр.

51

Куаналиева Г. А. "Қазақстанның үшінші жаңғыруы аясындағы сақтандыру қызметі"//Наука и жизнь Казахстана Спецвыпуск №2 (44) 2017, 151-154 бб. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

52

Куаналиева Г. А. "Қазақстанның үшінші жаңғыруы аясындағы сақтандыру қызметі"//Наука и жизнь Казахстана Спецвыпуск №2 (44) 2017, 151-154 бб. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

53

Қалымбек Б. Халықаралық аграрлық қарым-қатынастың нысандары мен әдістері "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

54

Қалымбек Б. Халықаралық аграрлық қарым-қатынастың нысандары мен әдістері "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

55

Шуланбекова Г. К. Халықаралық аграрлық қарым-қатынастың нысандары мен әдістері "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

56

Шуланбекова Г. К. Халықаралық аграрлық қарым-қатынастың нысандары мен әдістері "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

57

Шуланбекова Г. К. Аграрлық құқықтық қатынастарды мемлекеттік басқару және реттеу "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

58

Шуланбекова Г. К. Аграрлық құқықтық қатынастарды мемлекеттік басқару және реттеу "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

59

Қалымбек Б. Аграрлық құқықтық қатынастарды мемлекеттік басқару және реттеу "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

60

Қалымбек Б. Аграрлық құқықтық қатынастарды мемлекеттік басқару және реттеу "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

61

Куаналиева Г. А. "Some questions of financial activity of the Republic of Kazakhstan""//Наука и жизнь Казахстана №1 (43) 2017, 240-243 р. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

62

Куаналиева Г. А. "Some questions of financial activity of the Republic of Kazakhstan""//Наука и жизнь Казахстана №1 (43) 2017, 240-243 р. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

63

Куаналиева Г. А. "Некоторые проблемы процессуальных гарантии в сфере уголовного судопроизводства" //Наука и жизнь Казахстана №1 (43) 2017, 244-249 с. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

64

Куаналиева Г. А. "Некоторые проблемы процессуальных гарантии в сфере уголовного судопроизводства" //Наука и жизнь Казахстана №1 (43) 2017, 244-249 с. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

65

Куаналиева Г. А. "The essence of participative procedures in the civil proceedings of the Republic of Kazakhstan" //Наука и жизнь Казахстана №1 (43) 2017, 250-251 р. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

66

Куаналиева Г. А. "The essence of participative procedures in the civil proceedings of the Republic of Kazakhstan" //Наука и жизнь Казахстана №1 (43) 2017, 250-251 р. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

67

Куаналиева Г. А. "Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің ерекшеліктері мен кейбір мәселелері" // КазНУ Хабаршысы №1 (81), 2017, 178-183 бб. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

68

Куаналиева Г. А. "Қазақстан Республикасындағы банк жүйесінің ерекшеліктері мен кейбір мәселелері" // КазНУ Хабаршысы №1 (81), 2017, 178-183 бб. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

69

Куаналиева Г. А. "Some features application of for medical criminal offenses" // КазНУ Хабаршысы №1 (81), 2017, 246-249 рр. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

70

Куаналиева Г. А. "Some features application of for medical criminal offenses" // КазНУ Хабаршысы №1 (81), 2017, 246-249 рр. "Вестник КазНУ" 0 - г. 0 - стр.

71

Ибраева А. С. Вопросы совершенствования правового статуса молодёжи и правовых основ государственной молодежной политики Республики Казахстан Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

72

Ибраева А. С. Вопросы совершенствования правового статуса молодёжи и правовых основ государственной молодежной политики Республики Казахстан Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

73

Ибраева А. С. Привлечения докторантов, магистрантов и студентов для выполнения научного исследования в КазНУ имени аль-Фараби Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

74

Ибраева А. С. Привлечения докторантов, магистрантов и студентов для выполнения научного исследования в КазНУ имени аль-Фараби Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

75

Шуланбекова Г. К. THE ELECTORAL SYSTEM AND PROCESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN "Известия НАН РК" серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

76

Шуланбекова Г. К. THE ELECTORAL SYSTEM AND PROCESS IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN "Известия НАН РК" серия общественных и гуманитарных наук 0 - г. 0 - стр.

77

Сартаев С. А. Some problems of determination of corruption: teoretiko-pravovoy analysis ВЕСТНИК КазНУ Серия юридическая №1 (81) 0 - г. 0 - стр.

78

Сартаев С. А. Some problems of determination of corruption: teoretiko-pravovoy analysis ВЕСТНИК КазНУ Серия юридическая №1 (81) 0 - г. 0 - стр.

79

Ибраева А. С. АКАДЕМИК НАН РК, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР САРТАЕВ СУЛТАНА САРТАЕВИЧ – КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ, ИЗВЕСТНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ЮРИСТ, ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ КАЗАХСКОГО НАРОДА (15 октября 2017 г. академику НАН РК, доктору юридических наук, профессору Сартаеву Cултан Сартаевичу исполняется 90 лет) "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

80

Ибраева А. С. АКАДЕМИК НАН РК, ДОКТОР ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК, ПРОФЕССОР САРТАЕВ СУЛТАНА САРТАЕВИЧ – КРУПНЫЙ УЧЕНЫЙ, ИЗВЕСТНЫЙ МЫСЛИТЕЛЬ, ВЫДАЮЩИЙСЯ ЮРИСТ, ИСТИННЫЙ ПАТРИОТ КАЗАХСКОГО НАРОДА (15 октября 2017 г. академику НАН РК, доктору юридических наук, профессору Сартаеву Cултан Сартаевичу исполняется 90 лет) "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.