Басты бет / Заң / Ғылыми мақалалар

Заң

Жариялыным тізімдері.

Жариялынымдардың жылы:

161

Жанибеков А. К. Subjects of assessment of proofs on preliminary the investigation Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

162

Арын А. А. Subjects of assessment of proofs on preliminary the investigation Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

163

Жанибеков А. К. Problems of protection of the rights and interests of the suspects accused of criminal trial Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

164

Жанибеков А. К. Ensuring coordination of legality, law and order and fight against crime as one of the main objectives of activity of bodies of prosecutor's office Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

165

Арын А. А. Ensuring coordination of legality, law and order and fight against crime as one of the main objectives of activity of bodies of prosecutor's office Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

166

Жанибеков А. К. Concept of judicial examination as source of proofs in criminal procedure Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

167

Байсалов А. Д. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

168

Карашева Ж. Т. General characteristic of inheritance Вестник КазНУ 0 - г. 0 - стр.

169

Байсалов А. Д. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

170

Байсалов А. Д. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

171

Жанибеков А. К. URGENT PROBLEMS OF THE CHOICE OF A TYPE OF CORRECTIONAL FACILITY AND CONDITION OF SERVING SENTENCE «NAUKOWA PRZESTRZEŃ EUROPY- 2017» MATERIAŁY XIII MIĘDZYNARODOWEJ NAUKOWIPRAKTYCZNEJ KONFERENCJI 0 - г. 0 - стр.

172

Арын А. А. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚAТЫСТЫЛЫҒЫ – ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ БAҒAЛAУДЫҢ НЕГІЗГІ КРИТЕРИЙЛЕРІ РЕТІНДЕ Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

173

Жанибеков А. К. ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІҢ ҚAТЫСТЫЛЫҒЫ – ДӘЛЕЛДЕМЕЛЕРДІ БAҒAЛAУДЫҢ НЕГІЗГІ КРИТЕРИЙЛЕРІ РЕТІНДЕ Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

174

Жанибеков А. К. The highest supervision of preservation of the rights and freedoms of the person and the citizen – recognized in activity of prosecutor's office the direction Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

175

Арын А. А. The highest supervision of preservation of the rights and freedoms of the person and the citizen – recognized in activity of prosecutor's office the direction Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

176

Берсугурова Л. Ш. Bersugurova L. Sh., Tabyldiev K. Questions the powers of the investigating judge to ensure the rights and freedoms of persons in the pre-trial stage // Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Volume II - Vienna, 2017. – S. 205– 207. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Volume II - Vienna, 2017. 0 - г. 0 - стр.

177

Берсугурова Л. Ш. Bersugurova L. Sh., Tabyldiev K. Тhe legal status of the procedural prosecutor at the stage of pre-trial proceedings // Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Volume II - Vienna, 2017. – S. 208– 210. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Volume II - Vienna, 2017. 0 - г. 0 - стр.

178

Берсугурова Л. Ш. Bersugurova L. Sh., Dyussembayeva A.S. The constitutional right to judicial protection as a principle of criminal process of the Republic of Kazakhstan // Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. – Volume II - Vienna, 2017. – S. 211– 213. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. – Volume II - Vienna, 2017 0 - г. 0 - стр.

179

Алимкулов Е. Т. Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

180

Алимкулов Е. Т. Функции сдержек и противовесов следственного судьи в уголовном процессе Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

181

Берсугурова Л. Ш. Bersugurova L. Sh., Dyussembayeva A.S. The boundaries of the research evidence in criminal cases // Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Volume II - Vienna, 2017. – S. 214– 217. Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics: materials of scientific conference. - Volume II - Vienna, 2017. 0 - г. 0 - стр.

182

Шарипова А. Б. Исторический очерк развития законодательства об институте частного обвинения в национальном уголовном судопроизводстве. "Вестник КазНУ" Рек. ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

183

Шарипова А. Б. The ole of the prosecutor at a trial. "Вестник КазНУ" Рек. ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

184

Рахметов Е. Ш. Ауыл шаруашылығы өндірісін сақтандыру саласындағы құқықтық қатынастардың қағидаларының жүйесі Жас ғалымдар көзқарасын Қазақстанның үшінші жаңғырудың негізгі бағыттары тақырыбындағы конференция материалдары 0 - г. 0 - стр.

185

Мұқалдиева Г. Б. Дүние жүзі мемлекеттерінде делдалдықтық шарттарды құқықтық реттеу Наука и жизнь Казахстана 0 - г. 0 - стр.

186

Мұқалдиева Г. Б. Понятие и некоторые особенности договора комиссии в гражданском праве Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

187

Мұқалдиева Г. Б. Дүние жүзі мемлекеттерінде агенттік шартының құқықтық реттелуі Вестник КазНУ серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

188

Мухамадиева Г. Н. the legal nature of the principles of openness in criminal proccesing Central Asian Journal of Social Science and Humanities 0 - г. 0 - стр.

189

Худайбердина Г. А. Понятие и особенности договора комиссии в гражданском праве Вестник КазНУ (серия юридическая) 0 - г. 0 - стр.

190

Ахатов У. А. XIX ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗІНДЕГІ ТҮРКІСТАН ӨЛКЕСІНДЕГІ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙ «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

191

Оңдашұлы Е. XIX ҒАСЫРДЫҢ АЯҒЫ МЕН XX ҒАСЫРДЫҢ БАС КЕЗІНДЕГІ ТҮРКІСТАН ӨЛКЕСІНДЕГІ САЯСИ-ҚҰҚЫҚТЫҚ ЖАҒДАЙ «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА» 0 - г. 0 - стр.

192

Мухамадиева Г. Н. The legal nature of the principle of openness in criminal proceedings Central Asian jornal of Social Science and Humanities 0 - г. 0 - стр.

193

Урисбаева А. А. PROBLEMS OF IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE EVALUATION SYSTEM OF LAW FACULTY STUDENTS МАТЕРИАЛЫ Научно - методической конференции посвященной памяти д.ю.н. Амирхановой И.В. по теме «Применение современных интерактивных методов преподавания юридических дисциплин» 25 апреля 2017 года 0 - г. 0 - стр.

194

Карашева Ж. Т. General characteristic of inheritance Вестник КазНУ ККСОН МОН РК 0 - г. 0 - стр.

195

Алимкулов Е. Т. About the question of mediationdevelopment in criminal science of Republic ofKazakhstan Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

196

Алимкулов Е. Т. Reforms of Criminal Justice in the Republic of Kazakhstan Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

197

Алимкулов Е. Т. On some issues of realization of fundamental rights and freedoms of person in criminal proceedings Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

198

Алимкулов Е. Т. Concept and content of legality, as social phenomenon Actual problems of criminal law, criminal procedure and criminalistics 0 - г. 0 - стр.

199

Баймаханова Д. М. Baimahanova D.M. Theoretical and practical questions of referendum Вестник КазНУ. Серия юридическая 0 - г. 0 - стр.

200

Тапалова Р. Б. Классификация экологических правонарушений по элементам криминалистической характеристики East-West Association for Advanced Studies and Higher Education 0 - г. 0 - стр.