Главная / Истории / Книги, монографии

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

201

Ногайбаева М. С. VI-XII ғасырлардағы түркілердің көрші халықтармен мәдени байланыстары: мәселенің зерттелуі " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0110-5 140 - стр. КАЗАХСТАН

202

Ногайбаева М. С. VI-XII ғасырлардағы түркілердің көрші халықтармен мәдени байланыстары: мәселенің зерттелуі " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0110-5 140 - стр. КАЗАХСТАН

203

Бейсегулова А. К. Түркия қазақтары (этникалық тарихы, этнографиялық ерекшеліктері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-973-7 184 - стр. КАЗАХСТАН

204

Бейсегулова А. К. Түркия қазақтары (этникалық тарихы, этнографиялық ерекшеліктері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-247-973-7 184 - стр. КАЗАХСТАН

205

Мухажанова Т. Н. ЕУРОПАДАҒЫ ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ҮІ-ҮІІІ ҒҒ. АВАР ТАРИХЫ " Қазақ университеті " 2014 - г. 128 - стр. КАЗАХСТАН

206

Мухажанова Т. Н. ЕУРОПАДАҒЫ ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ҮІ-ҮІІІ ҒҒ. АВАР ТАРИХЫ " Қазақ университеті " 2014 - г. 128 - стр. КАЗАХСТАН

207

Мухажанова Т. Н. Әлем музейлерінің тарихы " Қазақ университеті " 2011 - г. 156 - стр. КАЗАХСТАН

208

Мухажанова Т. Н. Әлем музейлерінің тарихы " Қазақ университеті " 2011 - г. 156 - стр. КАЗАХСТАН

209

Мийманбаева Ф. Н. Мировые музеи " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-610-1 22 - стр. КАЗАХСТАН

210

Мийманбаева Ф. Н. Мировые музеи " Қазақ университеті " 2012 - г. ISBN 978-601-247-610-1 22 - стр. КАЗАХСТАН

211

Жаппасов Ж. Е. XVI-XVIII ғасырлардағы қазақ-орыс қарым-қатынастарының тарихнамасы. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0499-1 234 - стр. КАЗАХСТАН

212

Толеубаев А. Қазақ халқы этнографиясының мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. 496 - стр. КАЗАХСТАН

213

Толеубаев А. Қазақ халқы этнографиясының мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. 496 - стр. КАЗАХСТАН

214

Толеубаев А. Қазақстан археологиясының қола және еоте темір дәуірі мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-7283--04-09 520 - стр. КАЗАХСТАН

215

Толеубаев А. Қазақстан археологиясының қола және еоте темір дәуірі мәселелері " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-7283--04-09 520 - стр. КАЗАХСТАН

216

Толеубаев А. Traditional beliefs and superstitious rites of the kazakhs Al- Farabi Kazakh National University 2013 - г. ISBN 978-601-04-0241-6 236 - стр. КАЗАХСТАН

217

Толеубаев А. Traditional beliefs and superstitious rites of the kazakhs Al- Farabi Kazakh National University 2013 - г. ISBN 978-601-04-0241-6 236 - стр. КАЗАХСТАН

218

Калшабаева Б. К. Central Asian Kazakhs "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-254 216 - стр. КАЗАХСТАН

219

Калшабаева Б. К. Central Asian Kazakhs "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-254 216 - стр. КАЗАХСТАН

220

Шалекенов М. У. Предисловие Жібек Жолы 2014 - г. ISBN 978-601-294-199-9 0 - стр. КАЗАХСТАН

221

Шалекенов М. У. Предисловие Жібек Жолы 2014 - г. ISBN 978-601-294-199-9 0 - стр. КАЗАХСТАН

222

Омаров Г. К. Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері (2012 жылғы археологиялық зерттеу жұмыстары)– Алматы:Қазақ университеті, 2014. – 148 бет. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0293-5 148 - стр. КАЗАХСТАН

223

Омаров Г. К. Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері (2013 жылғы археологиялық зерттеу жұмыстары) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 120 - стр. КАЗАХСТАН

224

Омаров Г. К. Шығыс Қазақстанның ерте темір дәуірі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 256 - стр. КАЗАХСТАН

225

Омаров Г. К. Елеуов М.. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

226

Елеуов М. Омаров Г.К. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

227

Елеуов М. Омаров Г.К. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

228

Омаров Г. К. Археологиялық күнделік " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

229

Шалекенов М. У. Взаимоотношения народов Приаралья в XIII-XIX веках "Гылым" 1995 - г. ISBN 5-628-01790-6 12 - стр. КАЗАХСТАН

230

Шалекенов М. У. Взаимоотношения народов Приаралья в XIII-XIX веках "Гылым" 1995 - г. ISBN 5-628-01790-6 12 - стр. КАЗАХСТАН

231

Шалекенов М. У. История взаимоотношений народов Туркестана в XVIII- начале ХХ века Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави 2000 - г. ISBN 9965-450-23-4 27 - стр. КАЗАХСТАН

232

Шалекенов М. У. История взаимоотношений народов Туркестана в XVIII- начале ХХ века Международный Казахско-Турецкий университет им. Х.А. Ясави 2000 - г. ISBN 9965-450-23-4 27 - стр. КАЗАХСТАН

233

Бексеитов Г. Т. Индустриальные комплексы хребта Каратау " Қазақ университеті " 2011 - г. ISBN 9965- 30- 417- 3 22 - стр. КАЗАХСТАН

234

Бексеитов Г. Т. Индустриальные комплексы хребта Каратау " Қазақ университеті " 2011 - г. ISBN 9965- 30- 417- 3 22 - стр. КАЗАХСТАН

235

Султангалиева Г. С. Казахские чиновники на службе Российской империи:сборник документов и материалов / отв. ред. Г.С. Султангалиева, сост. Г.С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С.К. Удербаева.– Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 418 с. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0242-3 25 - стр. КАЗАХСТАН

236

Султангалиева Г. С. Казахские чиновники на службе Российской империи:сборник документов и материалов / отв. ред. Г.С. Султангалиева, сост. Г.С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С.К. Удербаева.– Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 418 с. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0242-3 25 - стр. КАЗАХСТАН

237

Козыбакова Ф. А. Theoretical aspects of russification policies of the Russian empire in Turkestan in the late 19'th- early 20th century World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013 - г. 7 - стр. ФРАНЦИЯ

238

Козыбакова Ф. А. Theoretical aspects of russification policies of the Russian empire in Turkestan in the late 19'th- early 20th century World Academy of Science, Engineering and Technology. 2013 - г. 7 - стр. ФРАНЦИЯ

239

Козыбакова Ф. А. Қазақстан тарихы НұрПРЕСС 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН

240

Козыбакова Ф. А. Қазақстан тарихы НұрПРЕСС 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН