Главная / Истории / Книги, монографии

Истории

Список публикаций.

Год публикации:

1

Майданали З. Источники по истории Западного Казахстана ХХ века. Қазақ университеті 2014 - г. ISBN 978-601-04-0361-1 9 - стр. КАЗАХСТАН

2

Смагулов С. Қазақстан (Қазақ елі) тарихы. " Қазақ университеті " 2014 - г. 42 - стр. КАЗАХСТАН

3

Кунапина К. Өскенбай М.Ә., Кумганбаев Ж.Ж. Дүниежүзі тарихы бойынша оқу-әдістемелік құрал. Орта мектеп оқушыларына және талапкерлерге арналған анықтама. "Дайыр Баспа" 2014 - г. ISBN 978 – 601 – 276 – 01 260 - стр. КАЗАХСТАН

4

Кумганбаев Ж. Ж. Кунапина К.., Өскенбай М.Ә. Дүниежүзі тарихы бойынша оқу-әдістемелік құрал. Орта мектеп оқушыларына және талапкерлерге арналған анықтама. "Дайыр Баспа" 2014 - г. ISBN 978 – 601 – 276 – 01 260 - стр. КАЗАХСТАН

5

Тасилова Н. А. Қырғыздардың(Қазақтардың) жер пайдалану материалдары - қазақ қоғамының рулық-тайпалық құрылымының дерек көзі (ХІХ ғ. соңы-ХХ ғ. басы) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0506-6 202 - стр. КАЗАХСТАН

6

Султангалиева Г. С. Манаулие//Краткий энциклопедический словарь Исторических топонимов Казахстана. 2014. С.301-302 Казахский научно-исследовательский институт 2014 - г. ISBN 978-601-7448-08-0 1 - стр. КАЗАХСТАН

7

Султангалиева Г. С. Богенбай //Краткий энциклопедический словарь Исторических топонимов Казахстана. 2014. С.98-99 казахский научно-исследовательский институт 2014 - г. ISBN 978-601-7448-08-0 1 - стр. КАЗАХСТАН

8

Султангалиева Г. С. Есет //Краткий энциклопедический словарь Исторических топонимов Казахстана. 2014. С.155-157 Казахский научно-исследовательский институт культуры 2014 - г. ISBN 978-601-7448-08-0 1 - стр. КАЗАХСТАН

9

Султангалиева Г. С. Жалгызагаш //Краткий энциклопедический словарь Исторических топонимов Казахстана. 2014. С.160-162 Казахский научно-исследовательский институт культуры 2014 - г. ISBN 978-601-7448-08-0 1 - стр. КАЗАХСТАН

10

Шалекенов М. У. История Казахстана 9 класс "Өрлеу" БАҰО АҚ филиалы Алматы қаласы бойынша ПҚ БАИ 2014 - г. ISBN 978-601-7533-11-3 4 - стр. КАЗАХСТАН

11

Омаров Г. К. Сойкина Н.Ю. Программа и учебно-методические рекомендации по музейной практике " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

12

Омаров Г. К. Сойкина Н.Ю. Бағдарлама және музейлік практика бойынша оқу-әдістемелік ұсыныстар " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

13

Мырзабекова Р. С. История древнего мира " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0308-6 18 - стр. КАЗАХСТАН

14

Мырзабекова Р. С. История средних веков " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0568-4 21 - стр. КАЗАХСТАН

15

Шалгинбаева С. Х. Музеи под открытым небом " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 9786010404489 102 - стр. КАЗАХСТАН

16

Тулебаев Т. А. Қазақстандағы капитализм: өткені мен бүгіні (тарихнамалық аспект) " Қазақ университеті " 2014 - г. 15 - стр. КАЗАХСТАН

17

Сабденова Г. Е. Қазақ хандығы құрылуының тарихнамасы " Қазақ университеті " 2014 - г. 165 - стр. КАЗАХСТАН

18

Удербаева С. К. Казахские чиновники на службе Российской империи " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0242-3 418 - стр. КАЗАХСТАН

19

Мухажанова Т. Н. ЕУРОПАДАҒЫ ТҮРКІ ӘЛЕМІ: ҮІ-ҮІІІ ҒҒ. АВАР ТАРИХЫ " Қазақ университеті " 2014 - г. 128 - стр. КАЗАХСТАН

20

Мухатова О. Х. Методические рекомендации по подготовке магистерских диссертациий " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0278 40 - стр. КАЗАХСТАН

21

Мухатова О. Х. Социально-экономические последствия колониальной политики царской России " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0344 5 - стр. КАЗАХСТАН

22

Мухатова О. Х. Мышление молодых ученых " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0539 16 - стр. КАЗАХСТАН

23

Калшабаева Б. К. Central Asian Kazakhs "Арыс" баспасы 2014 - г. ISBN 978-601-291-254 216 - стр. КАЗАХСТАН

24

Шалекенов М. У. Предисловие Жібек Жолы 2014 - г. ISBN 978-601-294-199-9 0 - стр. КАЗАХСТАН

25

Омаров Г. К. Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері (2012 жылғы археологиялық зерттеу жұмыстары)– Алматы:Қазақ университеті, 2014. – 148 бет. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0293-5 148 - стр. КАЗАХСТАН

26

Омаров Г. К. Күршім ауданының археологиялық ескерткіштері (2013 жылғы археологиялық зерттеу жұмыстары) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 120 - стр. КАЗАХСТАН

27

Омаров Г. К. Шығыс Қазақстанның ерте темір дәуірі " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 256 - стр. КАЗАХСТАН

28

Султангалиева Г. С. Казахские чиновники на службе Российской империи:сборник документов и материалов / отв. ред. Г.С. Султангалиева, сост. Г.С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С.К. Удербаева.– Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 418 с. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0242-3 25 - стр. КАЗАХСТАН

29

Мырзабекова Р. С. Азия және Африка елдерінің жаңа және қазіргі заман тарихы (1918-1945) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0757-2 7 - стр. КАЗАХСТАН

30

Султангалиева Г. С. Казахские чиновники на службе Российской империи. Сборник документов и материалов. Алматы. изд-во КазНУ. 2014. 25 п.л. ( в соавторстве Далаева Т., Удербаева С.) " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0242 25 - стр. КАЗАХСТАН

31

Мухатова О. Х. Социально-экономические последствия колониальной политики царской России " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0478-4 60 - стр. КАЗАХСТАН

32

Султангалиева Г. С. Казахские чиновники на службе Российской империи:сборник документов и материалов / отв. ред. Г.С. Султангалиева, сост. Г.С. Султангалиева, Т.Т. Далаева, С.К. Удербаева.– Алматы: Қазақ университеті, 2014. – 418 с. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0242-3 25 - стр. КАЗАХСТАН

33

Тулебаев Т. А. Обрабатывающая промышленность Туркестанского края Изд. Тар МПИ 2014 - г. ISBN 978-601-7452-44-5 14 - стр. КАЗАХСТАН

34

Калшабаева Б. К. Қазақтың этномәдени мұраларын жинау сұрақнама бағдарламасы Издательство ОНОН 2014 - г. ISBN 978-601-280-598 6 - стр. КАЗАХСТАН

35

Карибаев Б. Б. Қазақ хандығының құрылу тарихы "Сардар" баспа үйі 2014 - г. ISBN 978-601-7174-51-4 520 - стр. КАЗАХСТАН

36

Жұмаділ А. Қ. Военное дело кочевников Евразии: историографический анализ " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978–601–04–0858 17 - стр. КАЗАХСТАН