Главная / Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа) / Научные статьи

Факультет довузовского образования (колледж, профильная школа)

Список публикаций.

Год публикации:

121

Машинбаева Г. А. TECHNOLOGY OF PROBLEM STUDYING RUSSIAN LANGUAGE IN A FOREIGN AUDIENCE "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

122

Ешимов М. П. Foreign language teaching in the content of intercultural communication "Вестник КазНПУ", серия педагогическая 0 - г. 0 - стр.

123

Наралиева Р. Т. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING KAZAKH LANGUAGE IN MULTILINGUAL ENVIRONMENT Әл-Фараби 0 - г. 0 - стр.

124

Наралиева Р. Т. Қазақ тілі сабақтарында студенттердің коммуникативтік құзыреттілігін қалыптастыру Қазақстанның жоғары мектебі 0 - г. 0 - стр.

125

Тойганбекова М. Ш. INNOVATIVE METHODS OF TEACHING KAZAKH LANGUAGE IN MULTILINGUAL ENVIRONMENT AL-FARABI.KZ 0 - г. 0 - стр.

126

Наралиева Р. Т. ., М.Тиесов прозасының лингвотанымдық және көркемдік әлемі Қазақстанның ғылымы мен өмірі/Филология сериясы 0 - г. 0 - стр.

127

Наралиева Р. Т. Қазақ тарихи романы және тектілік феномені //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

128

Тойганбекова М. Ш. Қазақ тарихи романы және тектілік феномені //«Қазақстанның ғылымы мен өмірі – Наука и жизнь Казахстана» Халықаралық ғылыми-көпшілік журнал 0 - г. 0 - стр.

129

Наралиева Р. Т. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PRIORITIES IN TEACHING KAZAKH LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE Scientific Pages 0 - г. 0 - стр.

130

Ешимов М. П. ҚАЛИХАН ЫСҚАҚ ШЫҒАРМАСЫНДАҒЫ («КЕЛМЕС КҮНДЕР ЕЛЕСІ» РОМАН-ЭССЕ) КЕЙІПКЕРЛЕРДІҢ ЭМОЦИОНАЛДЫҚ КҮЙІ Вестник КазНУ Серия филологическая 0 - г. 0 - стр.

131

Наралиева Р. Т. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PRIORITIES IN TEACHING KAZAKH LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE Acta Veterinaria Brno 0 - г. 0 - стр.

132

Тойганбекова М. Ш. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PRIORITIES IN TEACHING KAZAKH LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE Acta Veterinaria Brno 0 - г. 0 - стр.

133

Бегалиева А. К. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PRIORITIES IN TEACHING KAZAKH LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE Acta Veterinaria Brno 0 - г. 0 - стр.

134

Саткенова Ж. Б. INNOVATIVE TECHNOLOGIES AND PRIORITIES IN TEACHING KAZAKH LANGUAGE AS FOREIGN LANGUAGE Acta Veterinaria Brno 0 - г. 0 - стр.

135

Дуйсенбаева Р. И. Р. Нұрғали алаш мұраты жайында (Ахмет Байтұрсынов) "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

136

Мусаева Г. А. Р. Нұрғали алаш мұраты жайында (Ахмет Байтұрсынов) "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

137

Мусаева Г. А. KAZAKH CULTURAL LINGUISTICS AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH Man in India 0 - г. 0 - стр.

138

Койшыбаева Г. С. KAZAKH CULTURAL LINGUISTICS AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH Man in India 0 - г. 0 - стр.

139

Игнатова Е. Р. Межкультурная парадигма как часть современного языкового образования. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

140

Толмачева Д. С. Межкультурная парадигма как часть современного языкового образования. "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

141

Мажиқызы Н. Нығмет Мыңжани - этнограф edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № №4(12) 0 - г. 0 - стр.

142

Сандыкбаева У. Д. Нығмет Мыңжани - этнограф edu.e-history.kz» электрондық ғылыми журналы № №4(12) 0 - г. 0 - стр.

143

Смағұл М. Ж. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де оқып жүрген қандастарымызды математика сабағында тапқырлыққа, ізденімпаздыққа баулудың кейбір жолдары "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

144

Абдибекова К. Д. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де оқып жүрген қандастарымызды математика сабағында тапқырлыққа, ізденімпаздыққа баулудың кейбір жолдары "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

145

Дауытова Ж. К. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де оқып жүрген қандастарымызды математика сабағында тапқырлыққа, ізденімпаздыққа баулудың кейбір жолдары "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

146

Буланова Т. М. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-де оқып жүрген қандастарымызды математика сабағында тапқырлыққа, ізденімпаздыққа баулудың кейбір жолдары "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

147

Игнатова Е. Р. Письмо как одна из форм обучения иностранных студентов, изучающих казахский и русский языки "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

148

Толмачева Д. С. Письмо как одна из форм обучения иностранных студентов, изучающих казахский и русский языки "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

149

Толмачева Д. С. Актуальные проблемы формирования технических навыков и умений чтения у иностранцев "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

150

Игнатова Е. Р. Актуальные проблемы формирования технических навыков и умений чтения у иностранцев "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

151

Азнабакиева М. А. Шетелдік студенттерді жоғары оқұ орындарында білім алуға дайындаудың ерекшеліктері "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

152

Курманова Т. В. Шетелдік студенттерді жоғары оқұ орындарында білім алуға дайындаудың ерекшеліктері "ҚАЗАҚСТАННЫҢ ҒЫЛЫМЫ МЕН ӨМІРІ" "НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА" "SCIENCE AND LIFE OF KAZAKHSTAN" 0 - г. 0 - стр.

153

Мусаева Г. А. Қазақ тілін шет тілі ретінде үйренудегі қателер табиғаты. Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

154

Дуйсенбаева Р. И. Қазақ тілін шет тілі ретінде үйренудегі қателер табиғаты. Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

155

Ахмедова А. К. Some of the techniques work on a literary text to a foreign audience Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

156

Ахмедова А. К. Способы презентации сложных глаголов казахского языка на занятиях КазКИ Вестник ЕНУ 0 - г. 0 - стр.

157

Мусаева Г. А. Қазақ тілін шет тілі ретінде үйренудегі қателер табиғаты. Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетi Хабаршы 0 - г. 0 - стр.

158

Мусаева Г. А. Мағыналық және формалдық құрылым (қазақ тіліндегі жай сөйлем) Materials of the III International Scientific-Practical Conference «QUALITY MANAGEMENT: SEARCH AND SOLUTIONS» 0 - г. 0 - стр.

159

Дуйсенбаева Р. И. Мағыналық және формалдық құрылым (қазақ тіліндегі жай сөйлем) Materials of the III International Scientific-Practical Conference «QUALITY MANAGEMENT: SEARCH AND SOLUTIONS» 0 - г. 0 - стр.

160

Саденова А. Е. 1. Е.Р. Игнатова., Д.С. Толмачева., А.Е. Саденова. Межкультурная парадигма как часть современного языкового образования // Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал. Астана, №5 (49) 2017. С. 187-190. Наука и жизнь Казахстана. Международный научно-популярный журнал 0 - г. 0 - стр.