Главная / Филологический / Казахской литературы и теория литературы / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Казахской литературы и теория литературы

Список публикаций

Год публикации:

121

Бисенғали З. Қ. Өздік жұмыстарды ұйымдастырудың жаңа тәсілдері// әл-Фараби атын. ҚазҰУ Хабаршысы.Филолог.сер. 2014.,№2 2012 - г. 8 - стр.

122

Бисенғали З. Қ. Қазақ халқына тән дәстүр мен талғамдарды жырлайтын шығарманы - қазақ халқының мұрасы деген дұрыс// Аңыз адам,2014.№5 2012 - г. 2 - стр.

123

Бисенғали З. Қ. Қазақ халқына тән дәстүр мен талғамдарды жырлайтын шығарманы - қазақ халқының мұрасы деген дұрыс// Аңыз адам,2014.№5 2012 - г. 2 - стр.

124

Бисенғали З. Қ. Қазақ әдебиетіндегі ғұмырнамалық роман тұңғышы// Әл-Фараби атын. ҚАЗҰУ Хабаршысы.Филолог.сер., 2014, №3 2012 - г. 9 - стр.

125

Бисенғали З. Қ. Қазақ әдебиетіндегі ғұмырнамалық роман тұңғышы// Әл-Фараби атын. ҚАЗҰУ Хабаршысы.Филолог.сер., 2014, №3 2012 - г. 9 - стр.

126

Карбозов Е. К. Мәдениетаралық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 2014 - г. 4 - стр.

127

Карбозов Е. К. Мәдениетаралық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 2014 - г. 4 - стр.

128

Карбозов Е. К. Мәдениетаралық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 2014 - г. 4 - стр.

129

Карбозов Е. К. Мәдениетаралық қарым-қатынастың өзекті мәселелері 2014 - г. 4 - стр.

130

Карбозов Е. К. Бес нәрседен қашық бол...» 2014 - г. 4 - стр.

131

Карбозов Е. К. Бес нәрседен қашық бол...» 2014 - г. 4 - стр.

132

Аскарова А. Ш. Алаш қайраткерлерінің аңсары 2013 - г. 4 - стр.

133

Аскарова А. Ш. Қазақ прозасының зерттелуі 2012 - г. 5 - стр.

134

Аскарова А. Ш. Жыраулар мұрасының зергері 2014 - г. 3 - стр.

135

Аскарова А. Ш. Соңғы көштегі тарихи деректілік 2014 - г. 4 - стр.

136

Шортанбай Ш. А. Қалихан Ысқақ романдарындағы табиғат және қаламгерлік ұстаным 2014 - г. 3 - стр.

137

Шортанбай Ш. А. Қалихан Ысқақ романдарындағы табиғат және қаламгерлік ұстаным 2014 - г. 3 - стр.

138

Темірболат А. Б. Категория хронотопа в творчестве М. Пака 2013 - г. 6 - стр.

139

Темірболат А. Б. Духовно-нравственное воспитание современной молодежи: проблемы, способы и решения 2013 - г. 4 - стр.

140

Темірболат А. Б. Категория хронотопа в лирике Абая 2013 - г. 17 - стр.

141

Аскарова А. Ш. Шәкәрім шығармаларындағы елдік, ұлттық мәселелері қарастырылған 2013 - г. 9 - стр.

142

Темірболат А. Б. Пространство и время в структуре романа Пауло Коэльо «Алхимик» 2014 - г. 6 - стр.

143

Темірболат А. Б. Струны женской души (о поэзии Замзагуль Кодар) 2014 - г. 4 - стр.

144

Темірболат А. Б. Особенности хронотопа документа в структуре произведения литературы 2014 - г. 7 - стр.

145

Темірболат А. Б. Художественное своеобразие романа У. Эко "Имя розы" 2014 - г. 5 - стр.

146

Бисенбаев П. К. "Ләйлі- Мәжнүн" дастанының шығыстық нұсқалары 2013 - г. 4 - стр.

147

Бисенбаев П. К. "Ләйлі- Мәжнүн" дастанының шығыстық нұсқалары 2013 - г. 4 - стр.

148

Бисенбаев П. К. Шығыстық қисса-дастандардағы мифологиялық кейіпкерлер 2013 - г. 4 - стр.

149

Бисенбаев П. К. Шығыстық қисса-дастандардағы мифологиялық кейіпкерлер 2013 - г. 4 - стр.

150

Бисенбаев П. К. "Көрұғлы" жырының нұсқалары 2014 - г. 3 - стр.

151

Бисенбаев П. К. "Көрұғлы" жырының нұсқалары 2014 - г. 3 - стр.

152

Ахмет К. С. Шоқантанудың бастамасы Сәбит Мұқанов зерттеуінде 2012 - г. 5 - стр.

153

Ахмет К. С. Шоқантанудың бастамасы Сәбит Мұқанов зерттеуінде 2012 - г. 5 - стр.

154

Ахмет К. С. КОГНИТИВНАЯ ПОЭТИКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 2014 - г. 7 - стр.

155

Ахмет К. С. КОГНИТИВНАЯ ПОЭТИКА СОВРЕМЕННЫХ ТЕКСТОВ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 2014 - г. 7 - стр.

156

Сағындық Н. Б. Әл-Фараби еңбектерінің зерттелуі 2014 - г. 3 - стр.

157

Сағындық Н. Б. Әл-Фараби еңбектерінің зерттелуі 2014 - г. 3 - стр.

158

Даутова Г. Р. The history of writing and translation of Abai’s poem « Iskander» 2013 - г. 2 - стр.

159

Даутова Г. Р. The history of writing and translation of Abai’s poem « Iskander» 2013 - г. 2 - стр.

160

Бисенғали З. Қ. Қазақ елінің қасиетті мұрасы 2014 - г. 5 - стр.