Главная / Факультет международных отношений / Кафедра международных отношений и мировой экономики / Алипбаев Амангелды Рахметолданович

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.94 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Алипбаев Амангелды Рахметолданович

Должность: Доцент
Кафедра международных отношений и мировой экономики

1

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Халықаралық келіссөздер "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-591-3 25 - стр. КАЗАХСТАН

2

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Дипломатия тарихы "Қазақуниверситеті" 2013 - г. ISBN 978-601-247-906 9 - стр. КАЗАХСТАН

3

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-2009 ж) "Қазақуниверситеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0066-5 27 - стр. КАЗАХСТАН

4

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы ЖШС РПБК "Дәуір" 2012 - г. ISBN 978-601-217-318-5 35 - стр. КАЗАХСТАН

5

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Еуропа және Америка елдерінің жаңа заман тарихы (1640-1870) ЖК "Арда жас ақындар орталығы" 2013 - г. ISBN 978-601-247-958-4 16 - стр. КАЗАХСТАН

6

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Дипломатическая документация " Қазақ университеті " 2009 - г. ISBN 9965-30-805-5 14 - стр. КАЗАХСТАН

7

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы 1918-1945 " Қазақ университеті " 2007 - г. ISBN 9965-30-475-0 10 - стр. КАЗАХСТАН

8

Алипбаев Амангелды Рахметолданович " Қазақ университеті " 2009 - г. ISBN 9965-791-81-3 10 - стр. КАЗАХСТАН

9

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Внешняя политика Республики Казахстан Хроника (1991-1999) " Қазақ университеті " 1999 - г. ISBN 9905-408-36-х 7 - стр. КАЗАХСТАН

10

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының хронологиясы (1991-2014) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1713-7 19 - стр. КАЗАХСТАН

11

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Еуропа және Америка елдерінің қазіргі заман тарихы (1918-1945) (электронды оқу құралы) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN иб № 9243 432 - стр. КАЗАХСТАН

12

Алипбаев Амангелды Рахметолданович «Дипломатиялық құжаттама» Электронды оқу құралы. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN иб № 9244 735 - стр. КАЗАХСТАН

13

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Хaлықaрaлық қaқтығыстaр және олaрды реттеу жолдaры " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1856 15 - стр. КАЗАХСТАН

14

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының хронологиясы (1991-2014). - Хрестоматия (электронды нұсқа). " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1713-7 19 - стр. КАЗАХСТАН

15

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Дипломатия тарихы. Электронды нұсқа. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-247-906-5 9 - стр. КАЗАХСТАН

16

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Француз-герман қарым-қатынастары (ХХ ғ. 50-60-жылдар). Электронды нұсқа. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 9965-791-81-3 10 - стр. КАЗАХСТАН

17

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. ХAЛЫҚAРAЛЫҚ ҚAҚТЫҒЫСТAР ЖӘНЕ ОЛAРДЫ РЕТТЕУ ЖОЛДAРЫ(Электронды нұсқасы) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1856 15 - стр. КАЗАХСТАН

1

Алипбаев Амангелды Рахметолданович 2011 - г. 5 - стр. 56

2

Алипбаев Амангелды Рахметолданович 2011 - г. 5 - стр. 56

3

Алипбаев Амангелды Рахметолданович 2011 - г. 5 - стр. 55

4

Алипбаев Амангелды Рахметолданович 2011 - г. 5 - стр. 54

5

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Иранның ядролық бағдарламасына қатысты келіссөздердің мәні мен рөлі 2013 - г. 5 - стр. 0

6

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Қазіргі кезеңдегі қазақ-түрік ынтымақтастығы: өзекті мәселелері мен басым бағыттары 2014 - г. 5 - стр. 65

7

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. "Мысырдағы 2010-2011 жылдардағы саяси дағдарыс: қысқаша сараптама" 2014 - г. 5 - стр. 0

8

Алипбаев Амангелды Рахметолданович "Ұлағатты ұстаз К.Қожахметұлының ғылым мен білім саласындағы жартығасырлық қызметі" 2014 - г. 3 - стр. 0

9

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Энергетическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем: проблемы и перспективы 2014 - г. 5 - стр. 68

10

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Мысырдағы саяси дағдарыстың салдары мен негізгі мәселелері 2014 - г. 6 - стр. 0

11

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Казахстан и Китай: современные проблемы трансграничных рек 2015 - г. 6 - стр. 69

12

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Методика совершенствования социокультурной среды вуза 2015 - г. 5 - стр. 69

13

Алипбаев Амангелды Рахметолданович ШОС и проблемы региональной безопасности: Душанбинский саммит (11-12.09.2014) 2015 - г. 5 - стр. 40

14

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Политический кризис в Египте: последствии и основные проблемы 2014 - г. 6 - стр. 68

15

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Некоторые аспекты индийско-бангладешских отношении 2015 - г. 6 - стр. 70

16

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Өмірде өнегелі із қалдырған, халықаралық қатынастар факультетінің тұңғыш деканы -Гүлжауһар Шағатайқызы Жамбатырова 2015 - г. 4 - стр. 72

17

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Жамбатырова Гүлжауһар Шағатайқызының өнегелі өмірі 2015 - г. 7 - стр. 0

18

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Ұлтжанды ұстаз 2015 - г. 5 - стр. 0

19

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Халықаралық қақтығыстарды реттеудің бейбіт жолдары 2015 - г. 4 - стр. 42

20

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Үнді-пәкістан арасындағы қақтығыс: шығу себептері мен салдары 2015 - г. 4 - стр. 43

21

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Некоторые аспекты этнополитических конфликтов: уроки Боснии 2016 - г. 5 - стр. 73

22

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Мысыр мен Сауд Арабиясы арасындагы ынтымактастык туралы келісімінің кейбip астарлары 2016 - г. 6 - стр. 76

23

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Политические кризисы в странах Восточной Европы: основные аспекты причин и последствии 2016 - г. 6 - стр. 56

24

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Политические кризисы в странах Восточной Европы: основные аспекты причин и последствии 2016 - г. 4 - стр. 47

25

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Борьба за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском регионе: Китай и Япония 2017 - г. 5 - стр. 77

26

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З., Макашева К.Н., Оңдаш А.О., Оңдашұлы Е.. Problems of industrial and innovative development of economy of the Republic of Kazakhstan in modern 2018 - г. 14 - стр. 9

27

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Терроризм: социально-политические аспекты 2017 - г. 8 - стр. 79

28

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 2017 - г. 6 - стр. 50

29

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Халықаралық лаңкестікке қарсы күрестің Германиядағы кейбір астарлары 2017 - г. 9 - стр. 80

30

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Некоторые аспекты борьбы с терроризмом в Великобритании 2018 - г. 8 - стр. 81

31

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. KAZAKHSTAN–CHINESE RELATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SCO 2018 - г. 9 - стр. 82

32

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. THE MAIN ASPECTS OF THE REASONS AND A CONSEQUENCE OF POLITICAL CRISES IN SOME SOCIALIST COUNTRIES IN 50 YEARS OF THE XX CENTURY 2018 - г. 6 - стр. 83

33

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З., Балаубаева Б.М. Феминизм как революционная теория 2019 - г. 12 - стр. 0

34

Алипбаев Амангелды РахметолдановичБюжеева Б.З. Некоторые аспекты интересов и возможностей в рамках ШОС 2019 - г. 10 - стр. 86

1

Алипбаев Амангелды Рахметолданович 2011 - г. 5 - стр. Қарағанды қаласы

2

Алипбаев Амангелды Рахметолданович 2011 - г. 5 - стр. Алматы қаласы

3

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Халықаралық қатынастардағы келіссөздердің рөлі мен мәні 2014 - г. 5 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Қазақстан-Қытайарасындағы трансшекаралық өзен мәселесінің кейбір астарлары 2014 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

5

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Қазақ-түрік ынтымақтастығындағы "Жаңа синергия" бағдарламасының мәні 2014 - г. 5 - стр. Алматы қаласы, КазНУ им.аль-Фараби

6

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Халықаралық ұйымдардың қазіргі кезеңдегі бітімгершілік қызметі . 2014 - г. 5 - стр. город Przemyśl

7

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. ХХІ ғасырдағы қақтығыстарды реттеу ерекшеліктері 2014 - г. 4 - стр. г.София

8

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З., Махмеджанова Л.Н. Дарфур қақтығысының шығу себептері және шешілу мүмкіндіктері. 2014 - г. 4 - стр. Алматы, әл-Фараби ат. ҚазҰУ

9

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Қазақстан мен Ресей арасындағы трансшекаралық өзендер мәселесі. 2014 - г. 4 - стр. Әл-фароаби ат.ҚазҰУ, Алматы

10

Алипбаев Амангелды Рахметолданович ШЫҰ шеңберіндегі халықаралық ынтымақтастық: мәселелері мен болашағы 2014 - г. 7 - стр. Алматы қ. әл-Фараби ат. ҚазҰУ

11

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Қазақстан мен Түркия ынтымақтастығы: аймақтық және жаһандық деңгейдегі жаңа жетістіктер 2014 - г. 6 - стр. г.Алматы, Казну им.аль-Фараби

12

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. Значение и роль государственного языка в дипломатической службе 2015 - г. 4 - стр. Алматы, КазНПУ им. Абая

13

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Қытай мен Орталық Азия елдері арасындағы энергетикалық байланыстардың кейбір астарлары 2014 - г. 5 - стр. г.Караганда

14

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Қазақ дипломатиясының даму тарихы 2015 - г. 4 - стр. г. Прага

15

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Қазақстан Республикасы сыртқы саясатының негізі 2015 - г. 4 - стр. г. Шеффилд

16

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. АЙМАҚТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖҮЙЕСІНДЕГІ ШЫҰ-НЫҢ РӨЛІ 2016 - г. 5 - стр. Алматы қ. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ

17

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Бюжеева Б.З. THE MAIN ASPECTS OF THE REASONS AND A CONSEQUENCE OF POLITICAL CRISES IN SOME SOCIALIST COUNTRIES IN 50 YEARS OF THE XX CENTURY 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им аль-Фараби

18

Алипбаев Амангелды Рахметолданович Нәзір Төреқұловтың дипломатиялық қызметінің тағылымдық мәні 2017 - г. 4 - стр. Түркістан
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0