Главная / Факультет географии и природопользования / Кафедра картографии и геоинформатики / Таукебаев Омиржан Жалгасбекович

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович

Должность: Ст.пpеподаватель
Кафедра картографии и геоинформатики
Scopus author ID: 57191434166
omirzhan.taukebayev@gmail.com
8(727) 377-33-35 вн:1224
       Жамбыл облысының тумасы. 2005 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ География факультетінің «050609-География» мамандығының 1 курсына түсіп, 2009 жылы физикалық география және геоэкология кафедрасының профессоры, б.ғ.д. Ж.Ү. Мамутовтың жетекшілігімен «Жамбыл облысындағы Талас ауданының ландшафтық картасын жасау» тақырыбына жазылған дипломдық бітіру жұмысын сәтті қорғап, жоғарғы оқу орнын үздік тәмәдаған. 2009 жылы География факультетінде «6N0609- География» мамандығы бойынша магистратураға түсіп, 2011 жылы «Қаратау жотасының солтүстік беткейіндегі ландшафтарға иерархиялық талдау жасау» атты тақырыпта магистрлік диссертациясын қорғап (ғылыми жетекшісі – б.ғ.д., профессор Ж.Ү. Мамутов), «Жаратылыстану ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алды. Ғылыми жұмыс аясында 15 жуық мақаласы жарық көрген. 2009-2011 жылдар аралығында «Жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорында», «Таңбалы» мемлекеттік тарихи- мәдени қорық-мұражайында, «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ, «Ионосфера Институты» ЕЖШС қызмет атқарған. 2011 жылы картография және геоинформатика кафедрасына ассистент болып жұмысқа қабылданды. Қазіргі таңда осы кафедраның аға оқытушысы. 2012 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жоғары оқу орындары оқытушыларының Біліктілікті арттыру институтында «Геодезия және картография» мамандығы бойынша және 2013 жылы «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығында ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсынан өтті. Сонымен қатар, халықаралық және республикалық конференциялар мен семинарлардың тұрақты қатысушысы. Ө.Ж. Таукебаев «Геодезия және картография» мамандығын дайындауға қажетті компьютерлік MapInfo, ArcGis, ENVI, Erdas Imagine сияқты жаңа геоақпараттық бағдарламаларды жақсы меңгерген. Халықаралық ТЕМПУС «Геоинформатика: энергия, ресурстар және қоршаған ортаны басқару» жобасының және 5 республикалық ғылыми жобалардың қатысушысы. Факультет бойынша кәсіптік бағдар беру жұмысына жауапты, сонымен қатар «әл-Фараби атындағы ҚазҰУ арақашықтықтан оқыту жүйесінің» факультеттегі тьюторы.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2011
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2009
Академическая степень

1

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичЕрдавлетов С.Р., Искакова К.А., Артемьев А.М., Абишева З.М., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Жумадилов А.Р., Аблеева А.Г., Асылбекова А.А. Научно-познавательный атлас: Путешествие по Приалаколью. Карты-схемы, легенды, туристская инфраструктура " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0945-3 5 - стр. КАЗАХСТАН

2

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации Алматы Болашак 2019 - г. ISBN 978-601-7461-45-4 100 - стр. КАЗАХСТАН

1

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Метод составления геоморфологических карт с использованием ДЗЗ Метод составления геоморфологических карт с использованием ДЗЗ Метод составления геоморфологических карт с использованием ДЗЗ 2013 - г. 4 - стр. 0

2

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичАсылбекова А.А. Разработка структуры и функциональности корпоративных ГИС для территориального анализа полупустынь Казахстана при адаптивно-ландшафтной системы земледелия Разработка структуры и функциональности корпоративных ГИС для территориального анализа полупустынь Казахстана при адаптивно-ландшафтной системы земледелия Разработка структуры и функциональности корпоративных ГИС для территориального анализа полупустынь Казахстана при адаптивно-ландшафтной системы земледелия 2014 - г. 7 - стр. 0

3

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 5 - стр. 41

4

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичМамутов Ж.У., Асылбекова А.А., Кудайбергенов М.К. Разработка структуры функциональтости корпоративных ГИС для территориального анализа полупустынь Казахстана при адаптировано-ландшафтной системы земледелия Разработка структуры функциональтости корпоративных ГИС для территориального анализа полупустынь Казахстана при адаптировано-ландшафтной системы земледелия Разработка структуры функциональтости корпоративных ГИС для территориального анализа полупустынь Казахстана при адаптировано-ландшафтной системы земледелия 2014 - г. 8 - стр. 0

5

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Разработка геоморфологической карты района Мойынкум Жамбылской области при проектировании систем животноводства адаптированных к ландшафту Разработка геоморфологической карты района Мойынкум Жамбылской области при проектировании систем животноводства адаптированных к ландшафту 2017 - г. 2 - стр. 1

6

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Применение дистанционных зондировании при исследований почвенного покрытия Применение дистанционных зондировании при исследований почвенного покрытия 2017 - г. 1 - стр. 1

7

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичСарыбаев Е.С. Методика оценки сложности геоморфологического строения рельефа земной поверхности Методика оценки сложности геоморфологического строения рельефа земной поверхности 2018 - г. 8 - стр. 51

1

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичАсылбекова А.А. Экологическое районирование ландшафтов Жамбылского района Алматинской области Северного склона Иле Алатау Экологическое районирование ландшафтов Жамбылского района Алматинской области Северного склона Иле Алатау 2015 - г. 3 - стр. Астана

2

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ

3

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Управление качеством разработки проектов геоинформационного картографирования Управление качеством разработки проектов геоинформационного картографирования 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им№ Аль- Afhf,b

4

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

5

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Особенности составления крупномасштабных ландшафтных карт при территориального анализа для проектирования адаптивно-ландшафтной системы земледелия Особенности составления крупномасштабных ландшафтных карт при территориального анализа для проектирования адаптивно-ландшафтной системы земледелия 2015 - г. 1 - стр. Алматы

6

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2012 - г. 1 - стр. Алматы

7

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2011 - г. 6 - стр. Алматы

8

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичАсылбекова А.А., Кудайбергенов М.К. 2014 - г. 4 - стр. Алматы

9

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

10

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 2 - стр. Алматы

11

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

12

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

13

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичАсылбекова А.А., Кудайбергенов М.К. Экологическое районирование ландшафтов Жамбылского района Алматинской области Северного склона Иле Алатау Экологическое районирование ландшафтов Жамбылского района Алматинской области Северного склона Иле Алатау 2015 - г. 5 - стр. Астана

14

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Использования данных дистанционного зондирования Земли для картографировании почвенного покрова Использования данных дистанционного зондирования Земли для картографировании почвенного покрова 2017 - г. 1 - стр.

15

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Обзор методов обработки космических снимков при ландшафтном картографировании Обзор методов обработки космических снимков при ландшафтном картографировании 2017 - г. 1 - стр.

16

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Составление геоморфологической карты Мойынкумского района Жамбылской области при проектировании адаптивно-ландшафтной системы животноводства Составление геоморфологической карты Мойынкумского района Жамбылской области при проектировании адаптивно-ландшафтной системы животноводства 2017 - г. 2 - стр.

17

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичБекмурзаев Б.Ж., Жалгасбеков Е.Ж. 2013 - г. 4 - стр. КазНУ
Документы автора

1

Цитирования

2 по 2
документам

h-индекс

1

Altitudinal zonation of exomorphogenesis in Northern Tien Shan

Veselova, L.K., Bexeitova, R.T., Kassymkamova, K.K.M., Duisebaeva, K.Z., Turapova, R.O., Tumazhanova, S.O., Taukebaev, O.Z.

2016

Mathematics Education
11, с. 1987-2001

2

Цитирований
Altitudinal zonation of exomorphogenesis in Northern Tien Shan

Veselova, L.K., Bexeitova, R.T., Kassymkamova, K.K.M., Duisebaeva, K.Z., Turapova, R.O., Tumazhanova, S.O., Taukebaev, O.Z.

2016

Mathematics Education
11, с. 1987-2001

2

Цитирований