Главная / Физико-технический / Теплофизики и технической физики / Досжанов Оспан Маткаримович

Досжанов Оспан Маткаримович

Должность: Ст.пpеподаватель
Теплофизики и технической физики
ospan.doszhanov@mail.ru
       Досжанов Оспан Мәткәрімұлы, 10 мамыр 1956 жылы Қызылорда облысында дүниеге келдім. Ұлтым қазақ. 1973 жылы Жамбыл гидромелиоративті-құрылыс институтің (қазіргі: М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті) «Инженер-механик» мамандығы бойынша күндізгі бөлімге түсіп, 1978 жылы бітірдім. 1983-1987 жылдары Минск қаласындағы КСРО-ның қара-қоңыр топырақты жерлерін ауыл шаруашылық электрификациялау және механизациялау Орталық ғылыми-зерттеу институтының (қазіргі: Ауыл шаруашылық механизациялау Белорус ғылыми-зерттеу институты) «Айдалмалы жерлерді түбегейлі өзгерту» зертханасында аспирантураның күндізгі бөлімін бітіріп, техника ғылымдарының кандидаты атағын иелендім. Кандидаттық диссертациямның тақырыбы: «Интенсификация процесса глубокого рыхления почвы рабочим органом рыхлителя-кротователя». Ғылыми-зерттеу жұмыстарында тәжірибе жинақтадым. Ғылыми жұмыстарды орындау барысында 15 ғылыми мақала, 8 баяндамалар тезисі мен 2 халықаралық патентім жарық көрді. Ғылыми-педагогикалық жолымды кафедра ассистентінен бастап, оқытушы, аға оқытушы, зертхана меңгеруші және директор орынбасары қызметтерін атқардым. Ғалымдар арасында өтетін Халықаралық және Республикалық оқу-әдістемелік пен ғылыми-тәжірибелік конференцияларға қатысып, бірнеше рет баяндамалар жасадым. Студенттер мен магистранттардың ғылыми жетекшісі ретінде көптеген ғылыми жұмыстарды жүргізіп, «Гидродинамика негіздері», «Сызу және сызба геометриясы», «Теориялық және қолданбалы механика» атты оқу пәндерінен дәріс оқимын. Факультеттің спорттық өміріне белсене қатысамын. Шахматпен, ғылыми-танымдық әдебиетпен және сурет сызбасымен шұғылданамын.

1

Досжанов Оспан Маткаримович Умбеткалиев К.А., Тулепов М.И. ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛAРДAҒЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКA Қазақ университеті 2017 - г. ISBN 978-601-04-2298 175 - стр. КАЗАХСТАН

1

Досжанов Оспан МаткаримовичОразбаев А.Е. Специальные требования на внешние воздействия космических аппаратов 2015 - г. 4 - стр. 45

2

Досжанов Оспан Маткаримович Факторы интенсификации сельскохозяйственного производства 2012 - г. 4 - стр. 34

3

Досжанов Оспан Маткаримович Сопротивление боковой поверхности вертикального ножа 2003 - г. 3 - стр. 13

4

Досжанов Оспан МаткаримовичДосжанов Е.О. Эффективность применения рыхлителя-кротователя для регулирования водного режима почвы 2003 - г. 5 - стр. 13

5

Досжанов Оспан МаткаримовичДосжанов Е.О., Толебаев Т.Т. Блочно-модульная установка для получение биоэнергии в процессах окисления 2018 - г. 6 - стр. 15

6

Досжанов Оспан МаткаримовичДосжанов Е.О., Толебаев Т.Т. Получение биоэнергии в процессах окисления 2018 - г. 5 - стр. 16

1

Досжанов Оспан Маткаримович ИССЛЕДОВАНИЕ ПОРАЖАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ УДАРНЫХ ВОЛН И ОСКОЛКОВ В СРЕДАХ РАЗЛИЧНОЙ ПЛОТНОСТИ 2016 - г. 1 - стр.

2

Досжанов Оспан Маткаримович Досжанов Е.О., Казаков Ю.В. Органикалық қалдықтардан биогаз алуға арналған экспериментальді қондырғы 2016 - г. 4 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

3

Досжанов Оспан Маткаримович Использование биогаза при анаэробном переваривании в топливном элементе 2018 - г. 1 - стр. Алматы