Главная / Физико-технический факультет / Кафедра теоретической и ядерной физики / Абишев Медеу Ержанович

Абишев Медеу Ержанович

Должность: Зав.кафедрой, И.о. профессора
Кафедра теоретической и ядерной физики
Scopus author ID: 26530759900
Скрыто
8(727) 377-34-14 вн:3414
       Абишев Медеу Ержанович 1976 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістан қаласында туылған. 1992 ж. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің физика факультетіне оқуға түседі. 1996 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың физика факультетінің бакалавриатын, ал 1998 жылы физика факультетінің магистратурасын «Теориялық физика» мамандығы бойынша үздік бітіреді. 1998 жылы физика факультетінің аспирантурасына түседі және 2001 жылы 01.04.02 – Теориялық физика мамандығы бойынша «Обоснование, интегрирование и исследование релятивистских уравнений вращательного движения тел в ОТО» тақырыбында кандидаттық диссертациясын қорғайды. 2000 жылдан 2005 жылға дейін теориялық физика кафедрасының аға оқытушысы, 2005 жылдан 2008 жылға дейін доценті, 2008 жылдан 2011 жылға дейін теориялық физика кафедрасының меңгерушісі болып қызмет атқарды. 2011 жылдан осы уақытқа дейін теориялық және ядролық физика кафедрасының меңгерушісі. 2013 жылдан ҚазҰУ-дың медицина орталығының директоры. 2009 ж. 01.04.02 – Теориялық физика мамандығы бойынша «Исследование проблемы однозначности релятивистких уравнений движения в общей теории относительности» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады. 2012 ж. ҚР ҰҒА корреспондент-мүшелігіне сайланды. Абишев М.Е. бакалавриат, магистратура және докторантура студенттері үшін жалпы және арнайы курстарды оқиды: «Математикалық физика әдістері», «Арнайы салыстырмалық теориясы «Теориялық физиканың таңдаулы тараулары», «Релятивистік астрофизика», «Космогония негіздері», «Проблема движения тел в ОТО», «Релятивистская задача трех тел в ОТО» және т.б. Ол «Теориялық механика лекцияларының конспектісі» оқу құралының бірлескен авторы болып табылады. Абишев М.Е. жалпы салыстырмалық теориясы саласында қарқынды ғылыми жұмыстар жүргізуде. Ол ҚР БҒМ іргелі зерттеулер бағдарламасы шеңберінде орындалатын ғылыми тақырыптардың жетекшісі және жауапты орындаушысы болып табылады М.Е. Абишевтің 100-ге жуық ғылыми жұмыстары жарияланған.
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Знак "За заслуги в развитии науки Республики Казахстан"


Название файла Заголовок Описание
Ядерная физика

1

Абишев Медеу Ержанович Конспекты лекций по теоретической механике "Қазақуниверситеті" 2009 - г. 7 - стр. КАЗАХСТАН

2

Абишев Медеу ЕржановичБактыбаев К.. Физика әлемі Алматы: "Қазақ энциклопедиясы" 2015 - г. ISBN 978-601-7472-41-2 (т 666 - стр. КАЗАХСТАН

1

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. Об устойчивости круговых орбит пробного тела в ограниченной задаче трех тел в механике ОТО Об устойчивости круговых орбит пробного тела в ограниченной задаче трех тел в механике ОТО Об устойчивости круговых орбит пробного тела в ограниченной задаче трех тел в механике ОТО 2014 - г. 4 - стр. 2

2

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2014 - г. 3 - стр. 3

3

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Жәми Б.А. Об устойчивости круговых орбит пробного тела в ограниченной задаче трех тел в механике ОТО Об устойчивости круговых орбит пробного тела в ограниченной задаче трех тел в механике ОТО Об устойчивости круговых орбит пробного тела в ограниченной задаче трех тел в механике ОТО 2014 - г. 4 - стр. 0

4

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Жәми Б.А. 2014 - г. 3 - стр. 20

5

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. Orbital stability of the restricted threebody problem in General Relativity Orbital stability of the restricted threebody problem in General Relativity 2016 - г. 2 - стр. 0

6

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. A perfectfluid spacetime for a slightly deformed mass A perfectfluid spacetime for a slightly deformed mass 2016 - г. 2 - стр. 0

7

Абишев Медеу ЕржановичБейсен Н.Ә., Жәми Б.А. Some astrophysical effects of nonlinear vacuum electrodynamics in magnetosphere of pulsar Some astrophysical effects of nonlinear vacuum electrodynamics in magnetosphere of pulsar 2016 - г. 6 - стр. 0

8

Абишев Медеу ЕржановичДжунушалиев В.. Dilatonic dyon black hole solutions Dilatonic dyon black hole solutions 2015 - г. 12 - стр. 32

9

Абишев Медеу ЕржановичБейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б. 2015 - г. 4 - стр. 2

10

Абишев Медеу ЕржановичБошкаев К.А., Тоқтарбай С.., Жәми Б.А. 2016 - г. 7 - стр. 22

11

Абишев Медеу ЕржановичБелисарова Ф.Б., Тоқтарбай С.. 2017 - г. 6 - стр. 0

12

Абишев Медеу ЕржановичБелисарова Ф.Б., Тоқтарбай С.. 2017 - г. 6 - стр. 0

13

Абишев Медеу ЕржановичДжанибеков А.А. РАСЧЕТ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕЙТРОНОВ ЧЕРЕЗ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ (PB, BI, PO) С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MCNP РАСЧЕТ ПРОХОЖДЕНИЯ НЕЙТРОНОВ ЧЕРЕЗ КАТАЛИТИЧЕСКИЙ СОСТАВ (PB, BI, PO) С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА MCNP 2016 - г. 7 - стр. 0

14

Абишев Медеу ЕржановичДжанибеков А.А. МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ С КАТАЛИТИЧЕСКИМ СОСТАВОМ (Pb,Bi,Po) В БЕЗГРАНИЧНОЙ СРЕДЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕПЛОВЫХ НЕЙТРОНОВ С КАТАЛИТИЧЕСКИМ СОСТАВОМ (Pb,Bi,Po) В БЕЗГРАНИЧНОЙ СРЕДЕ 2016 - г. 5 - стр. 3

15

Абишев Медеу Ержанович 2017 - г. 10 - стр. 180

16

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies 2018 - г. 4 - стр. 168

17

Абишев Медеу ЕржановичБейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б., Тоқтарбай С.., Хасанов М.К., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 7 - стр. 481

18

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Талхат А.З., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 1 - стр. 168

19

Абишев Медеу ЕржановичБейсен Н.Ә., Белисарова Ф.Б., Тоқтарбай С.., Абылаева Ә.Ж., Хасанов М.К. 2018 - г. 7 - стр. 481

20

Абишев Медеу ЕржановичДенисов В.И. 2018 - г. 4 - стр. 103

21

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Абылаева Ә.Ж. 2018 - г. 4 - стр. 168

22

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.., Абылаева Ә.Ж., Хасанов М.К. Распространение электромагнитного излучения в сильном магнитном квадрупольном и гравитационном полях Распространение электромагнитного излучения в сильном магнитном квадрупольном и гравитационном полях 2018 - г. 8 - стр. 66

1

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2012 - г. 1 - стр. Astana

2

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имю аль-Фараби

3

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2014 - г. 1 - стр. Казань, «Казанский Федеральный Университет»

4

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

5

Абишев Медеу Ержанович Численное решение системы дифференциальных уравнений в ограниченной задаче трех тел методом Рунге-Кутта Численное решение системы дифференциальных уравнений в ограниченной задаче трех тел методом Рунге-Кутта 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

6

Абишев Медеу Ержанович 2013 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

7

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. Circular restricted three-body problem in the mechanics of general relativity Circular restricted three-body problem in the mechanics of general relativity 2014 - г. 1 - стр. Казанский Федеральный Университет, Казань

8

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2014 - г. 1 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, Алматы

9

Абишев Медеу Ержанович Rotational motion of a test body in the field of mass with inner motion and stucture Rotational motion of a test body in the field of mass with inner motion and stucture 2015 - г. 1 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

10

Абишев Медеу ЕржановичБелисарова Ф.Б., Кенжебаев Н.Б. О реакторах основанных на нейтронном катализе О реакторах основанных на нейтронном катализе 2013 - г. 1 - стр.

11

Абишев Медеу ЕржановичБелисарова Ф.Б., Таукенова А.С. 2016 - г. 3 - стр. Астана

12

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. Orbital stability of the restricted three body problem in General Relativity Orbital stability of the restricted three body problem in General Relativity 2015 - г. 2 - стр. Российский Университет Дружбы Народов, Москва

13

Абишев Медеу Ержанович 2016 - г. 1 - стр. Алматы

14

Абишев Медеу Ержанович Необходимость применения протонной терапии в Казахстане Необходимость применения протонной терапии в Казахстане 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

15

Абишев Медеу Ержанович Основы применения гамма-ножа для лечения онкологических заболеваний Основы применения гамма-ножа для лечения онкологических заболеваний 2016 - г. 1 - стр. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

16

Абишев Медеу Ержанович Басқарылатын шекаралық шартты көп бөлшекті жүйелермен динамикалық орнықты күйлерді зерттеу Басқарылатын шекаралық шартты көп бөлшекті жүйелермен динамикалық орнықты күйлерді зерттеу 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

17

Абишев Медеу ЕржановичКенжебаев Н.Б. Расчет прохождения нейтронов через каталитический состав (Pb, Bi, Po) С помошью программного комплекса MCNP Расчет прохождения нейтронов через каталитический состав (Pb, Bi, Po) С помошью программного комплекса MCNP 2016 - г. 1 - стр. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

18

Абишев Медеу Ержанович Расчет термодинамических свойств идеального газа методом формализма геометротермодинамики Расчет термодинамических свойств идеального газа методом формализма геометротермодинамики 2016 - г. 1 - стр. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

19

Абишев Медеу Ержанович 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

20

Абишев Медеу Ержанович 2016 - г. 1 - стр. Алматы, КазНУ

21

Абишев Медеу Ержанович Моделирование взаимодействия тепловых нейтронов с каталитическим составом (Pb,Bi,Po) в безграничной среде Моделирование взаимодействия тепловых нейтронов с каталитическим составом (Pb,Bi,Po) в безграничной среде 2016 - г. 1 - стр. Әл Фараби атындағы ҚазҰУ

22

Абишев Медеу ЕржановичБелисарова Ф.Б., Кенжебаев Н.Б. 2013 - г. 1 - стр. КазНУ им аль-Фараби

23

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. The corresponding approximate exterior and interior solutions of Einstein’s equations The corresponding approximate exterior and interior solutions of Einstein’s equations 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

24

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. Motion of the test body in the field of extended body with the inner structure in GR Motion of the test body in the field of extended body with the inner structure in GR 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

25

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. The stability of periodic motions of the restricted three-body problem The stability of periodic motions of the restricted three-body problem 2016 - г. 1 - стр. L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY

26

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. The axisymmetric solution of Einstein’s field equations with                 quadrupole moment. The axisymmetric solution of Einstein’s field equations with                 quadrupole moment. 2016 - г. 1 - стр. Astana

27

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2017 - г. 1 - стр. Алматы

28

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2017 - г. 1 - стр. Алматы

29

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2016 - г. 1 - стр. Алматы

30

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2018 - г. 1 - стр. Алматы

31

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2018 - г. 1 - стр. Алматы

32

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2017 - г. 4 - стр. Сеул

33

Абишев Медеу ЕржановичТоқтарбай С.. 2019 - г. 1 - стр. Аль-Фараби 71
Документы автора

17

Цитирования

28 по 23
документам

h-индекс

3

Modeling the process of formation of fractal structures in thin films

Fedosimova, A.I., Dmitrieva, E.A., Lebedev, I.A., Temiraliev, A.T., Temiraliev, T., Abishev, M.E., Baitimbetova, B.A., Ryabikin, Y.A., Serikkanov, A.S.

2018

Journal of Physics: Conference Series
1141, с.

0

Цитирований
2018

Astroparticle Physics
103, с. 94-97

0

Цитирований
Effects of non-linear electrodynamics of vacuum in the magnetic quadrupole field of a pulsar

Abishev, M.E., Toktarbay, S., Beissen, N.A., Belissarova, F.B., Khassanov, M.K., Kudussov, A.S., Abylayeva, A.Z.

2018

Monthly Notices of the Royal Astronomical Society
481, с. 36-43

1

Цитирований
Dilatonic dyon black hole solutions in the model with two Abelian gauge fields

Abishev, M., Ivashchuk, D., Boshkayev, K., Malybayev, A.

2018

EPJ Web of Conferences
168, с.

0

Цитирований
The orbital stability of a test body motion in the field of two massive bodies

Abishev, M., Toktarbay, S., Abylayeva, A., Talkhat, A.

2018

EPJ Web of Conferences
168, с.

0

Цитирований
2017

European Physical Journal C
77, с.

7

Цитирований
2016

Gravitation and Cosmology
22, с. 305-311

1

Цитирований
Some astrophysical effects of nonlinear vacuum electrodynamics in the magnetosphere of a pulsar

Abishev, M., Aimuratov, Y., Aldabergenov, Y., Beissen, N., Bakytzhan, Z., Takibayeva, M.

2016

Astroparticle Physics
73, с. 8-13

4

Цитирований
Dilatonic dyon black hole solutions

Abishev, M.E., Boshkayev, K.A., Dzhunushaliev, V.D., Ivashchuk, V.D.

2015

Classical and Quantum Gravity
32, с.

8

Цитирований
2014

Gravitation and Cosmology
20, с. 149-151

1

Цитирований
Transformation law of the gravimagnetic field in harmonic coordinates

Abdildin, M.M., Abishev, M.E., Boshkayev, K.A., Taukenova, A.S.

2012

12th Marcel Grossmann Meeting on Recent Dev. in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG 2009 Meeting on General Relativity
, с. 709-712

0

Цитирований
On optical-mechanical analogy in general relativity

Abdildin, M.M., Abishev, M.E., Beissen, N.A., Taukenova, A.S.

2012

12th Marcel Grossmann Meeting on Recent Dev. in Theoretical and Experimental General Relativity, Astrophysics and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG 2009 Meeting on General Relativity
, с. 1518-1520

0

Цитирований
On the optical-mechanical analogy in general relativity

Abdil'din, M.M., Abishev, M.E., Beissen, N.A., Taukenova, A.S.

2011

Gravitation and Cosmology
17, с. 143-146

2

Цитирований
2009

Gravitation and Cosmology
15, с. 1-4

2

Цитирований
On the uniqueness problem for the Lagrangian of two rotating bodies in general relativity

Abdil'din, M.M., Abishev, M.E., Beissen, N.A., Brisheva, Z.N.

2009

Gravitation and Cosmology
15, с. 141-143

2

Цитирований
2008

11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity
, с. 2158-2165

0

Цитирований
On the hypothesis of gravimagnetism

Abdil'din, M.M., Abishev, M.E.

2008

11th Marcel Grossmann Meeting on Recent Developments in Theoretical and Experimental General Relativity, Gravitation and Relativistic Field Theories - Proc. of the MG11 Meeting on General Relativity
, с. 2110-2112

0

Цитирований