Басты бет / Заң факультеті / азаматтық құқық және азаматтық іс жүргізу, еңбек құқығы кафедрасы / Омарова Айман Бекмуратовна

Омарова Айман Бекмуратовна

Лауазымы: доцент
қылмыстық құқық және қылмыстық іс жүргізу, криминалистика кафедрасы
Scopus author ID: 57189333980
Жасырылған
       Омарова Айман Бекмұратқызы 1973 жылы 17 қыркүйекте дүниеге келген Алматы облысы, Қаскелең қаласы. By Қазақ ұлты, ана тілі қазақ, еркін сөйлейді Мен орысша сөйлеймін. 1980 жылы орта мектепке барды. Айдарлы, Куртинский Алматы облысы. Мектепте 11 сыныпты бітірді ҚАЗ, Қаскелең ауданы 1990 жылы. Сол жылы Қазақ мемлекеттік университетінің заң факультетіне түсті. Киров, 1995 жылы үздік бітірді «Құқықтану» мамандығы. Бесінші курс студенті, ол ғалым ретінде жұмыс істей бастады. Зерттеу институтының қызметкері. Бесінші аяғында Кафедрада заң мамандығы қалды ҚазҰУ-дың азаматтық-құқықтық заң факультеті интерн-зерттеуші ретінде. Бір уақытта ҚазГАУ заң факультетінде оқытушы болып жұмыс істеді (1995- 1997). Қазіргі уақытта - актер кафедраның профессорлары азаматтық құқық және азаматтық процесс, еңбек ҚазҰУ құқықтарын. Әл-Фараби. 2002 жылғы 23 қазанда қорғады Кандидаттық диссертация 12.00.03 мамандығы бойынша заң. тақырыпқа «Коммерциялық мекеменің азаматтық-құқықтық мәселелері» Қазақстан Республикасындағы құпия «. 28 ақпан 2003 ж ҚР-да диплом беру туралы шешім қабылданды Заң ғылымдарының кандидаты. 2005 жылы Қазақстан Республикасының Жоғары аттестациялық комиссиясы марапатталды ғылыми атағы - доцент. Тұрмыста, төрт баласы бар.
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Интеллектуалдық меншікті халықаралық-құқықтық қорғау
Интеллектуалдық меншікті халықаралық-құқықтық қорғау
Семинарлар жоспары
Интеллектуалдық меншікті халықаралық-құқықтық қорғау
өзіндік жұмыстардың тапсырмалары
Интеллектуалдық меншікті халықаралық-құқықтық қорғау
Сиилабус

1

Омарова Айман Бекмуратовна Гражданско-правовые проблемы института коммерческой тайны в Республике Казахстан " Қазақ университеті " 2003 - г. ISBN 9965-12-644-5 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Омарова Айман Бекмуратовна Гражданское право частная типография 2015 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Омарова Айман БекмуратовнаДжансараева Р.Е., Маликова Ш.Б., Ергали А.М. Уголовная политика Республики Казахстан в сфере обеспечения информационной безопасности и противодействия компьютерной преступности. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1906-3 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Омарова Айман БекмуратовнаАтаханова С.К., Муксинова А.Т. Интеллектуальдық меншік объектілерді құқықтық қорғау "Азия-Издат" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0027-6 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Омарова Айман БекмуратовнаАтаханова С.К., Муксинова А.Т. Медиация как альтернативная процедура разрешения гражданско-правовых споров в Республике Казахстан " Шежірелі өлке" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0026-9 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Омарова Айман БекмуратовнаТыныбеков С.., Атаханова С.К., Худайбердина Г.А., Муксинова А.Т. ОСОБЕННОСТИ АРБИТРАЖНОГО РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ СПОРОВ " Шежірелі өлке" 2017 - г. ISBN 978-601-278-903-4 110 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Омарова Айман БекмуратовнаАбикенов А.А., Худайбердина Г.А., Муксинова А.Т., Токмамбетова И.Ш. Юридические лица в международном частном праве: проблемы теории и практики Алматы, 2017 - 127с. 2017 - г. ISBN 978-601-278-906 127 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Омарова Айман БекмуратовнаСулейменова С.Ж. Стадии гражданского судопроизводства: теоретические и практические аспекты ЦКО сервис 2017 - г. ISBN 978-601-278-901-0 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Омарова Айман Бекмуратовна Гражданско-правовой договор как основная форма предпринимательской деятельности ЦКО сервис 2017 - г. ISBN 978-601-278-905-8 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Омарова Айман БекмуратовнаАбикенов А.А., Нурахметова Г.Г., Худайбердина Г.А., Муксинова А.Т. ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ ЦКО сервис 2017 - г. ISBN 978-601-278-904-1 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Омарова Айман БекмуратовнаТыныбеков С.., Абикенов А.А., Нурахметова Г.Г., Худайбердина Г.А., Муксинова А.Т. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН ЦКО сервис 2017 - г. ISBN 978-601-278-908-9 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Омарова Айман Бекмуратовна Практикум по гражданскому праву. "Казак университетi" 2018 - г. ISBN 978-601-04-3466-0 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Омарова Айман Бекмуратовна Коммерческая тайна как особый объект гражданских прав Коммерческая тайна как особый объект гражданских прав Коммерческая тайна как особый объект гражданских прав 1997 - г. 6 - стр. 0

2

Омарова Айман Бекмуратовна Коммерческая тайна как один из видов защищаемой информации Коммерческая тайна как один из видов защищаемой информации Коммерческая тайна как один из видов защищаемой информации 1999 - г. 5 - стр. 0

3

Омарова Айман Бекмуратовна Правовые особенности способов защиты формы и содержания товара Правовые особенности способов защиты формы и содержания товара Правовые особенности способов защиты формы и содержания товара 1999 - г. 6 - стр. 0

4

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б. К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц К вопросу о введении уголовной ответственности юридических лиц 2014 - г. 4 - стр. 0

5

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б. Особенности ответственности за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Особенности ответственности за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну Особенности ответственности за незаконное получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну 2014 - г. 4 - стр. 0

6

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б. Правовая охрана информации в предпринимательской сфере: некоторые теоретические аспекты определения нераскрытой информации, коммерческой информации, коммерческой тайны Правовая охрана информации в предпринимательской сфере: некоторые теоретические аспекты определения нераскрытой информации, коммерческой информации, коммерческой тайны Правовая охрана информации в предпринимательской сфере: некоторые теоретические аспекты определения нераскрытой информации, коммерческой информации, коммерческой тайны 2014 - г. 8 - стр. 0

7

Омарова Айман Бекмуратовна Об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования использования и защиты интеллектуальной собственности Об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования использования и защиты интеллектуальной собственности Об актуальных вопросах нормативно-правового регулирования использования и защиты интеллектуальной собственности 2015 - г. 7 - стр. 0

8

Омарова Айман БекмуратовнаОмарова Ш.Б. 2016 - г. 6 - стр. 0

9

Омарова Айман Бекмуратовна Понятие «товарный знак» Понятие «товарный знак» Понятие «товарный знак» 2016 - г. 5 - стр. 0

10

Омарова Айман Бекмуратовна Ownership of the system of subjective civil rights Ownership of the system of subjective civil rights Ownership of the system of subjective civil rights 2016 - г. 4 - стр. 0

11

Омарова Айман Бекмуратовна 2016 - г. 4 - стр. 0

12

Омарова Айман Бекмуратовна 2016 - г. 4 - стр. 0

13

Омарова Айман Бекмуратовна Условия созыва и соблюдения кворума повторного общего собрания товарищества с ограниченной ответственностью Условия созыва и соблюдения кворума повторного общего собрания товарищества с ограниченной ответственностью Условия созыва и соблюдения кворума повторного общего собрания товарищества с ограниченной ответственностью 2015 - г. 7 - стр. 0

14

Омарова Айман Бекмуратовна Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты Преступления в сфере компьютерной информации: уголовно-правовые и гражданско-правовые аспекты 2016 - г. 6 - стр. 0

15

Омарова Айман Бекмуратовна 2016 - г. 5 - стр. 0

16

Омарова Айман Бекмуратовна 2016 - г. 5 - стр. 0

17

Омарова Айман Бекмуратовна О соотношении понятий «конкурентное право» и «антимонопольное законодательство» О соотношении понятий «конкурентное право» и «антимонопольное законодательство» О соотношении понятий «конкурентное право» и «антимонопольное законодательство» 2016 - г. 4 - стр. 0

18

Омарова Айман Бекмуратовна Общие вопросы наследования по закону лицами, имеющими право на обязательную долю Общие вопросы наследования по закону лицами, имеющими право на обязательную долю Общие вопросы наследования по закону лицами, имеющими право на обязательную долю 2016 - г. 5 - стр. 0

19

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б. К понятию личности преступника преступлений в сфере компьютерной информации К понятию личности преступника преступлений в сфере компьютерной информации К понятию личности преступника преступлений в сфере компьютерной информации 2016 - г. 5 - стр. 0

20

Омарова Айман БекмуратовнаОмарова Ш.Б., Избасова А.Б. 2016 - г. 4 - стр. 0

21

Омарова Айман БекмуратовнаИзбасова А.Б. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ ОБЩИЕ ВОПРОСЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ ЛИЦАМИ, ИМЕЮЩИМИ ПРАВО НА ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ДОЛЮ 2016 - г. 3 - стр. 0

22

Омарова Айман БекмуратовнаОмарова Ш.Б. 2016 - г. 5 - стр. 0

23

Омарова Айман Бекмуратовна ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ ДЕТЕРМИНАНТЫ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ 2016 - г. 4 - стр. 0

24

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б. 2017 - г. 5 - стр. 2

25

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б. 2017 - г. 4 - стр. 2

26

Омарова Айман Бекмуратовна 2017 - г. 7 - стр. 0

27

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б., Омарова Ш.Б. 2018 - г. 9 - стр. 0

28

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б., Маликов Д.Б. Уголовная политика РК в сфере информатизации: вопросы противодействия компьютерной преступности Уголовная политика РК в сфере информатизации: вопросы противодействия компьютерной преступности Уголовная политика РК в сфере информатизации: вопросы противодействия компьютерной преступности 2017 - г. 8 - стр. 0

29

Омарова Айман Бекмуратовна Об организации обучения студентов в малых группах Об организации обучения студентов в малых группах Об организации обучения студентов в малых группах 2018 - г. 7 - стр. 0

30

Омарова Айман Бекмуратовна 2018 - г. 6 - стр. 0

31

Омарова Айман БекмуратовнаМаликова Ш.Б., Омарова Ш.Б. 2018 - г. 9 - стр. 0

32

Омарова Айман БекмуратовнаОмарова Ш.Б., Алтынбекова Д.Б. Об организации обучения студентов в малых группах Об организации обучения студентов в малых группах Об организации обучения студентов в малых группах 2018 - г. 7 - стр. 0

33

Омарова Айман Бекмуратовна Понятие электронного документа: особенности определения по законодательству Республики Казахстан и стран СНГ Понятие электронного документа: особенности определения по законодательству Республики Казахстан и стран СНГ Понятие электронного документа: особенности определения по законодательству Республики Казахстан и стран СНГ 2018 - г. 6 - стр. 0

34

Омарова Айман Бекмуратовна 2018 - г. 9 - стр. 0

35

Омарова Айман БекмуратовнаДжансараева Р.Е., Маликов Д.Б. 2018 - г. 7 - стр. 0

36

Омарова Айман Бекмуратовна 2018 - г. 10 - стр. 39

1

Омарова Айман Бекмуратовна Об актуальных вопросах уголовной политики в сфере информационной безопасности Об актуальных вопросах уголовной политики в сфере информационной безопасности 2015 - г. 5 - стр. г. Астана

2

Омарова Айман БекмуратовнаОмарова Ш.Б. Interactive ways of Teching English Interactive ways of Teching English 2015 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

3

Омарова Айман БекмуратовнаОмарова Ш.Б. 2017 - г. 3 - стр. Almaty

4

Омарова Айман Бекмуратовна 2018 - г. 7 - стр. Ванкувер

5

Омарова Айман БекмуратовнаКусаинова А.К. 2018 - г. 7 - стр. Ванкувер

6

Омарова Айман БекмуратовнаКусаинова А.К. Правовое регулирование электронного документа по законодательству стран СНГ Правовое регулирование электронного документа по законодательству стран СНГ 2018 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Омарова Айман Бекмуратовна Правовое регулирование электронного документа по законодательству стран СНГ Правовое регулирование электронного документа по законодательству стран СНГ 2018 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

8

Омарова Айман БекмуратовнаКусаинова А.К. Особенности клинического обучения студентов гражданско-правового профиля Особенности клинического обучения студентов гражданско-правового профиля 2018 - г. 4 - стр.
Документы автора

7

Цитирования

4 по 4
документам

h-индекс

1

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 752-758

0

Цитирований
Place of currency law in the system of law

Aidarhanova, K.N., Kabanbayeva, G.B., Kuderin, I.K., Ermukhametova, S.R., Omarova, A.B.

2014

Life Science Journal
11, с. 257-260

0

Цитирований
Problematic aspects of international standards regulating human rights to health and medical care

Sylkina, S., Omarova, A., Tynybekov, S., Adanbekova, Z., Yergali, A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

0

Цитирований
Review on the outer space legislation: Problems and prospects

Apakhayev, N., Omarova, A.B., Kussainov, S., Nurahmetova, G.G., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A., Kuandykov, B., Tlepina, S.V., Kala, N.S.

2018

Statute Law Review
39, с. 258-265

0

Цитирований
Application of international rules ensuring social rights of families and children in Kazakhstan

Omarova, A.B., Taitorina, B.A., Yermekov, A.T., Doszhanov, B., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 153-163

4

Цитирований
Status of refugees in accordance with the international law and legislation of Kazakhstan

Omarova, A.B., Apakhayev, N., Koishybaiuly, K., Tleuov, T., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 971-979

0

Цитирований
Problematic aspects of international standards regulating human rights to health and medical care

Sylkina, S., Omarova, A., Tynybekov, S., Adanbekova, Z., Yergali, A.

2018

Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues
21, с.

0

Цитирований
Review on the outer space legislation: Problems and prospects

Apakhayev, N., Omarova, A.B., Kussainov, S., Nurahmetova, G.G., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A., Kuandykov, B., Tlepina, S.V., Kala, N.S.

2018

Statute Law Review
39, с. 258-265

0

Цитирований
Application of international rules ensuring social rights of families and children in Kazakhstan

Omarova, A.B., Taitorina, B.A., Yermekov, A.T., Doszhanov, B., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 153-163

4

Цитирований
Status of refugees in accordance with the international law and legislation of Kazakhstan

Omarova, A.B., Apakhayev, N., Koishybaiuly, K., Tleuov, T., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2017

Journal of Advanced Research in Law and Economics
8, с. 971-979

0

Цитирований
2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 752-758

0

Цитирований
Place of currency law in the system of law

Aidarhanova, K.N., Kabanbayeva, G.B., Kuderin, I.K., Ermukhametova, S.R., Omarova, A.B.

2014

Life Science Journal
11, с. 257-260

0

Цитирований