ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Шығыстану факультеті/ Таяу, Орта Шығыс және Оңтүстік Азия кафедрасы/ Боранбаева Айман Жубаткановна


Боранбаева Айман Жубаткановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.83 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: шығыстану

Кафедра: таяу, орта шығыс және оңтүстік азия
Лауазымы: аға оқытушы

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы филологияға кіріспе
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы (базалық шет тілі)
Базалық шет тілі (жалғастыру деңгейі)
Базалық шет тілінің практикалық грамматикасы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Базалық шетел тілі
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В2 бастапқы деңгейі)
Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шетел тілінің нормативтік грамматикасы
Базалық шетел тілінің практикалық курсы (А1,А2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (А1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (А2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
Баспасөз тілі (шығыс)
Классикалық филология
Лингвомәдениеттану
Мәдени қарым-қатынастық контексіндегі базалық шетел тілі
Мәдениетаралық қатынас практикумы
Оқитын ел тіліндегі мәтіндерді оқу
Оқитын елдің дипломатия және этикет тілі
Оқитын елдің діні мен мәдениеті
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің сөйлеу мәдениеті
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Парсы тілінің синтаксисі
Парсы тілінің сөзжасамы
Парсы тілінің терминдері
Сөйлеу мәдениеті практикумы
Теориялық грамматика
Теориялық және практикалық грамматика
Шетел тілін оқытудың қазіргі кездегі әдістемесі
Шығыс тілінде сөйлеу мәдениеті
Шығыс тіліндегі ресми құжатнама
Шығыс филологиясына кіріспе
Шығыс философиясының тарихы

Магистратура
Қауіпсіздік саласындағы аударма

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Шығыс филологиясына кіріспе
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Оқитын елдің діні мен мәдениеті
Оқитын елдің діні мен мәдениеті
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Арнайы филологияға кіріспе
Арнайы филологияға кіріспе
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Арнайы филологияға кіріспе
Арнайы филологияға кіріспе
Арнайы филологияға кіріспе
Оқитын тілдің лексикологиясы
Шығыс тіліндегі ресми құжатнама
Арнайы филологияға кіріспе
Классикалық филология
Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Оқитын тілдің лексикологиясы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (А1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (А2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
Шетел тілі мен ана тілінің салыстырмалы грамматикасы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Арнайы филологияға кіріспе
Шетел тілі мен ана тілінің салыстырмалы грамматикасы
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Сөйлеу мәдениеті практикумы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Шығыс философиясының тарихы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Арнайы филологияға кіріспе
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (А2 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Базалық шығыс тілі (А1 деңгейі)
Оқитын ел тіліндегі мәтіндерді оқу
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Лингвомәдениеттану
Лингвомәдениеттану аспектісіндегі шығыс тілі
Арнайы филологияға кіріспе
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Парсы тілінің сөзжасамы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Шетел тілі мен ана тілінің салыстырмалы грамматикасы
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Теориялық және практикалық грамматика
Оқитын тілдің сөйлеу мәдениеті
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Шығыс тіліндегі ресми құжатнама
Оқитын елдің діні мен мәдениеті
Шығыс филологиясына кіріспе
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Шығыс филологиясына кіріспе
Оқитын елдің діні мен мәдениеті
Шығыс тіліндегі ресми құжатнама
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Парсы тілінің сөзжасамы
Шетел тілі мен ана тілінің салыстырмалы грамматикасы
Оқитын тілдің сөйлеу мәдениеті
Теориялық және практикалық грамматика
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лингвомәдениеттану аспектісіндегі шығыс тілі
Оқитын ел тіліндегі мәтіндерді оқу
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Оқитын тілдің лексикологиясы
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Шығыс философиясының тарихы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Сөйлеу мәдениеті практикумы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Парсы тілінің сөзжасамы
Базалық шығыс тілі (А1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (А2 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Парсы тілінің сөзжасамы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Шығыс философиясының тарихы
Шығыс филологиясына кіріспе
Оқитын тілдің сөйлеу мәдениеті
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Теориялық және практикалық грамматика
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Оқитын елдің діні мен мәдениеті
Шығыс тіліндегі ресми құжатнама
Парсы тілінің сөзжасамы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лингвомәдениеттану аспектісіндегі шығыс тілі
Оқитын ел тіліндегі мәтіндерді оқу
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Базалық шығыс тілі (А1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (А2 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Оқитын ел тіліндегі мәтіндерді оқу
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Шығыс философиясының тарихы
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Сөйлеу мәдениеті практикумы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Парсы тілінің сөзжасамы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Теориялық және практикалық грамматика
Оқитын ел тіліндегі мәтіндерді оқу
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Оқитын тілдің лексикологиясы
Лингвомәдениеттану аспектісіндегі шығыс тілі
Шығыс тіліндегі ресми құжатнама
Арнайы шетел тілі - жалпыкәсіби (жоғары С1 деңгейі)
Оқитын елдің діні мен мәдениеті
Шығыс филологиясына кіріспе
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Шетел тілі мен ана тілінің салыстырмалы грамматикасы
Оқитын тілдің сөйлеу мәдениеті
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Сөйлеу мәдениеті практикумы
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Арнайы филологияға кіріспе
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
Арнайы филологияға кіріспе
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
Сөйлеу мәдениеті практикумы
Арнайы филологияға кіріспе
Шығыс философиясының тарихы
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
Сөйлеу мәдениеті практикумы
Шығыс философиясының тарихы
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Лингвомәдениеттану
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Аудару теориясы мен практикасы
Баспасөз тілі
Баспасөз тілі
Оқитын тілдің сөйлеу мәдениеті
Арнайы шетел тілі - жалпы кәсіби (С1 деңгейі)
Оқытылатын тіл теориясының негіздері
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Оқитын ел тіліндегі мәтіндерді оқу
Базалық шығыс тілі (А1 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Теориялық және практикалық грамматика
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби
Базалық шығыс тілі (А1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (А2 деңгейі)
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Арнайы филологияға кіріспе
Парсы тілінің сөзжасамы
Лингвомәдениеттану
Арнайы филологияға кіріспе
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Лингвомәдениеттану
Оқитын тілдің лексикологиясы
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Оқитын тілдің терминологиясы
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шетел тілі (жоғары В2 деңгейі )
Лингвомәдениеттану аспектісіндегі шығыс тілі
Оқитын тілдің лексикологиясы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Базалық шығыс тілі (В1 деңгейі)
Оқитын тілдің лексикологиясы
Парсы тілінің сөзжасамы
Арнайы шетел тілі - арнайы-кәсіби (С2 деңгейі)
Оқитын ел тіліндегі мәтіндерді оқу
Шығыс филологиясына кіріспе
Базалық шетел тілі (В1 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (С1 деңгейі)
Сөйлеу мәдениеті практикумы
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Базалық шығыс тілі (В2 деңгейі)
Оқылатын тілдің фонетикасы бойынша кіріспе курсы
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Оқытылатын шетел тілі теориясының негіздері
Базалық шетел тілі (В2 деңгейі)
Академиялық мақсаттағы шетел тілі
Базалық шетел тілі (А1,А2 деңгейі)
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы