Басты бет / Химия және химиялық технология / химиялық физика және материалтану / Кудьярова Жанар Баймаханқызы

Кудьярова Жанар Баймаханқызы

Лауазымы: аға оқытушы
химиялық физика және материалтану
Scopus author ID: 57188962765
       Кудьярова Жанар Баймаханқызы 2000 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың химия факультетін “Химия” мамандығы бойынша бакалавриатты, ал 2002 жылы магистратураны үздік тәмамдаған. 2002-2004 жылдар аралығында 01.04.17-"Химиялық физика, соның ішінде жану мен жарылыс физикасы" мамандығы бойынша аспирантурада оқып, 2007 жылы "Көміртегі қостотығын С3-С4 көмірсутектерімен каталитикалық әрекеттестіру арқылы синтез-газға пайдаға асыру"тақырыбында кандидаттық диссертация қорғады. Келесі ғылыми бағдарламалар бойынша ғылыми зерттеулерге қатысты. Іргелі зерттеулер бойынша: Жану теориясы және плазмохимия облысындағы зерттеулер. Жаңа материалдар мен технологиялар өндірісінің негізі ретінде газдар мен конденсирленген жүйелердің жануы (2003-2005жж.). Қолданбалы зерттеулер бойынша, атап айтқанда, "Энергетика және металлургия үшін қатты отындарды өңдеудің плазмалық технологиясы" тақырыбындағы МНТЦ К-746 жобасына атсалысты (2002- 2006жж.). Жаратылыстану ғылымдары шеңберіндегі іргелі зерттеулер. Елдің интеллектуалды потенциалы. "Көміртегі қостотығын пайдаға асыру үшін шыны мата негізіндегі тиімділігі жоғары наноқұрылымды катализаторлар жасау" тақырыбындағы ғылыми жобамен айналысты (2012-2015 жж.). Сонымен қатар, "Метанды диметил эфиріне айналдыруға арналған наноқұрылымды каталитикалық жүйелердің дизаины" атты ғылыми жобаға атсалысты (2015-2017 жж.). 2005-2009 жж. Жану проблемалары Институтының каталитикалық тотықтыру лабораториясында ғылыми қызметкер болып жұмыс істеді. 2009 жылдан бастап аталған ғылыми институтта аға ғылыми қызметкер және химиялық физика және материалтану кафедрасының аға оқытушысы қызметін атқарып келеді. 2015-2016 оқу жылында "Өндірістік жарылғыш заттар" және "Кристаллохимия" атты оқу құралдары жарық көрді. Отандық және шет елдік ғылыми жұрналдарда бірнеше мақалалары жарияланған.
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2002
Ғылыми дәрежесі

1

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Абдулкаримова Р.Г. Кристаллохимия " Қазақ университеті " 2015 - г. 140 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Өндірістік жарылғыш заттар " Қазақ университеті " 2015 - г. 150 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Мансуров З.А. СВС-композиционные материалы " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1247-7 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. Физико-химическое исследование полиоксидных катализаторов углекислотной конверсии метана, приготовленных методом "solution combustion" 2015 - г. 4 - стр. 89

2

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. Приготовление и исследование стеклотканных катализаторов в процессе переработки метана в синтез газ 2013 - г. 11 - стр. 11

3

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. 2015 - г. 8 - стр. 0

4

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. СТЕКЛОТКАНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА 2015 - г. 5 - стр. 413

5

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. Переработка метана в синтез газ на стеклотканых катализаторах 2015 - г. 3 - стр. 91

6

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А., Тулепов М.И., Сасыкова Л.Р. 2016 - г. 7 - стр. 0

7

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А., Тулепов М.И., Сасыкова Л.Р. 2016 - г. 8 - стр. 0

8

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А., Тулепов М.И., Сасыкова Л.Р. 2015 - г. 5 - стр. 66

9

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. ПОЛИОКСИДНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ПЕРЕРАБОТКИ МЕТАНА В СИНТЕЗ ГАЗ 2016 - г. 5 - стр. 55

10

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. Исследование каталитической активности стеклотканых катализаторов в процессе переработки метана в синтез газ при варьировании оксидного состава образцов 2016 - г. 6 - стр. 14

11

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. ИССЛЕДОВАНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ПОЛИОКСИДНЫХ (Mg, Ni, Cr) КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ СТЕКЛОТКАНИ В ПРОЦЕССЕ УГЛЕКИСЛОТНОЙ КОНВЕРСИИ МЕТАНА В СИНТЕЗ ГАЗ 2017 - г. 6 - стр. 57

12

Кудьярова Жанар БаймаханқызыТурешова Г.О., Спанова Г.А. Состояние и перспективы нанотехнологического образования 2017 - г. 5 - стр. 0

13

Кудьярова Жанар БаймаханқызыТулепов М.И., Казаков Ю.В. 2018 - г. 7 - стр. 16

14

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Catalytic hydrogenation of coal of the Kazakhstan fields in presence of polymers 2017 - г. 8 - стр. 49

15

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А., Тулепов М.И., Уалиев Ж.Р., Сасыкова Л.Р., Байсейтов Д.А., Габдрашова Ш.Е. 2019 - г. 8 - стр. 54

16

Кудьярова Жанар БаймаханқызыМансуров З.А. Получение синтез-газа сухим реформингом метана над стеклоткаными катализаторами 2018 - г. 11 - стр. 90

17

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Flash технологиясын инженер мамандарын дайындауда оқу бағдарламасында қолдану 2019 - г. 5 - стр. 65

18

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Research of iron-containing concentrates of balkhash deposit (Кazakhstan) for processing of low-grade coal 2019 - г. 8 - стр. 54

1

Кудьярова Жанар Баймаханқызы "Солтүстік Хорасан" уран өндірісіндегі техника қауіпсіздігі 2012 - г. 1 - стр. Алматы

2

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Өнеркәсіп орнының төтенше жағдайға дайындығын тексеру 2012 - г. 1 - стр. Алматы

3

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Астық өндірісінің зиянды факторлары және олардан жұмысшылар мен жұмыс орнын қорғау 2012 - г. 1 - стр. Алматы

4

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Табиғи қауіпті құбылыстар - селді болжау 2012 - г. 1 - стр. Алматы

5

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Каталитическое превращение диоксида углерода в синтез газ на металл-углеродных катализаторах 2012 - г. 1 - стр. Алматы

6

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Мансуров З.А. Катализаторы на основе стеклоткани в процессе углекислотной конверсии метана 2014 - г. 6 - стр. Алматы, Институт проблем горения

7

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Мансуров З.А. Влияние температуры процесса УКМ и времени на выход синтез газа 2014 - г. 5 - стр. Алматы

8

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Мансуров З.А. Разработка газогенераторных химических патронов работающих в режиме низкоскоростной детонации и невзрывчатой разрушающей смеси 2014 - г. 5 - стр. Алматы

9

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Мансуров З.А., Казаков Ю.В. Разработка газогенераторных химических патронов работающих в режиме дефлаграционного горения 2014 - г. 3 - стр. Алматы

10

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Исследование активности полиоксидных катализаторов в процессе углекислотной конверсии метана 2014 - г. 1 - стр. Самара

11

Кудьярова Жанар Баймаханқызы 2014 - г. 1 - стр. Las Vegas, USA

12

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Design of catalysts of carbon dioxide conversion of methane 2016 - г. 2 - стр. Казань

13

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Мансуров З.А. Природа восстановителя в методе «solution combustion» и каталитическая активность 2016 - г. 4 - стр.

14

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Мансуров З.А. Влияние макрокинетических факторов на конверсию сухого риформинга метана и выходы целевых продуктов 2017 - г. 2 - стр. Белорусский государственный технологический университет

15

Кудьярова Жанар Баймаханқызы Турешова Г.О., Спанова Г.А. Состояние и перспективы нанотехнологического образования 2016 - г. 5 - стр.
Автордың құжаттары

4

Цитирования

36 по 18
құжаттар

h-индексі

3

Research of iron-containing concentrates of Balkhash deposit (Kazakhstan) for processing of low-grade coal

Tulepov, M., Mansurov, Z., Sassykova, L., Baiseitov, D., Dalelhanuly, O., Ualiev, Z., Gabdrashova, S., Kudyarova, Z.

2019

Journal of Chemical Technology and Metallurgy
54, с. 531-538

4

Цитирований
Catalytic hydrogenation of coal of the Kazakhstan fields in presence of polymers

Baiseitov, D.A., Tulepov, M.I., Sassykova, L.R., Gabdrashova, S.E., Magazova, A.N., Dalelkhanuly, O., Kudyarova, Z.B., Mansurov, Z.A.

2017

Bulgarian Chemical Communications
49, с. 600-607

11

Цитирований
Hydrogenation of coal of "Karazhira" field: Optimal catalysts and thermogravimetric researches

Baiseitov, D.A., Gabdrashova, S.E., Magazova, A.N., Dalelkhanuly, O., Kudyarova, Z.B., Tulepov, M.I., Sassykova, L.R., Mansurov, Z.A.

2016

International Journal of Chemical Sciences
14, с. 244-250

12

Цитирований
Obtaining of liquid fuel from coal in the presence of the polymers

Baiseitov, D.A., Gabdrashova, S.E., Akylbai, A.K., Dalelkhanuly, O., Kudyarova, Z.B., Sassykova, L.R., Tulepov, M.I., Mansurov, Z.A.

2016

International Journal of Chemical Sciences
14, с. 261-268

12

Цитирований