ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ шетел филологиясы және аударма ісі кафедрасы/ Куратова Ольга Анатольевна


Куратова Ольга Анатольевна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.92 / 5.0

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: шетел филологиясы және аударма ісі
Лауазымы: доцент

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 2)
Филология және смарт технологиялар
Дополнительные аутентичные тексты
Неміс (француз)әдебиеті
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
БАҚ тілі (1-шетел тілі)
Шетел халықтарының әдебиеті
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
Шетел халықтарының әдебиеті
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Шетел халықтарының әдебиеті
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
БАҚ тілі (1-шетел тілі)
БАҚ тілі (1-шетел тілі)
Неміс (француз)әдебиеті
Неміс (француз)әдебиеті
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 2)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 2)
Филология және смарт технологиялар
Силлабус содержит тематику лекций и семинарских занятий по смарт-технологиям в связи с филологией
Филология және смарт технологиялар
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 2)
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
Неміс (француз)әдебиеті
Филология және смарт технологиялар
Перечень лекционных и семинарских тем
БАҚ тілі (1-шетел тілі)
Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
Шетел халықтарының әдебиеті
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
БАҚ тілі (1-шетел тілі)
Шетел халықтарының әдебиеті
Неміс (француз)әдебиеті
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Филология және смарт технологиялар
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 2)
Неміс (француз)әдебиеті
Филология және смарт технологиялар
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
Шетел халықтарының әдебиеті
Неміс (француз)әдебиеті
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Шетел халықтарының әдебиеті
БАҚ тілі (1-шетел тілі)
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
Филология және смарт технологиялар
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 2)
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Шетел тілі (батыс, жалғастырушы)
План СРСП по дисциплине "Второй иностранный язык (немецкий)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 2)
Филология және смарт технологиялар
Перечень учебной литературы по смарт-технологиям в связи с филологией
Неміс (француз)әдебиеті
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
БАҚ тілі (1-шетел тілі)
Шетел халықтарының әдебиеті
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
Шетел тілі ( батыс, бастапқы )
БАҚ тілі (1-шетел тілі)
Аударма теориясы мен тәжірбиесінің негіздері
Неміс (француз)әдебиеті
Филология және смарт технологиялар
Перечень экзаменационных вопросов
Екінші шетел тілінің әдебиеті
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (деңгей 2)
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Баспасөз тілі
Контрольно-измерительные средства содержат экзаменационные вопросы по дисциплине "Язык прессы"
Шетел халықтарының әдебиеті
Шетел тілі (батыс)
Титульный лист по немецкому языку для 2 курса (западный)
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Задания по нем.языку для проф.целей
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Титульный лист УМК по дисциплине ПУПР немецкого языка
Шетел тілі (батыс, жоғары)
План практических занятий по немецкому языку для 3 курса специальности "Иностранная филология".
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Задания для выполнения дома
Ауызша және жазбаша сөйлеу практикасы
Силлабус для обучающихся по дисциплине ПУПР немецкого языка
Шетел тілі (батыс, жоғары)
Силлабус по немецкому языку для 3 курса специальности "Иностранная филология"
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Силлабус по немецкому языку для проф.целей
Шетел тілі (батыс)
Силлабус по немецкому языку
Шетел тілі (батыс, жоғары)
Титульный лист УМК по немецкому языку для 3 курса - западный, продвинутый
Кәсіби мақсаттарға арналған екінші шетел тілі
Титульный лист по немецкому языку для профессиональных целей для 3 курса
-
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Документ содержит экз.вопросы для мидтерм
Баспасөз тілі
Документ содержит экз.вопросы к мидтерм по немецкому языку
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Документ содержит перечень учебной литературы по немецкому языку
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Документ содержит темы для СРС и методические указания по их выполнению
Шетел тілі (батыс, жалғастырушы)
Титульный УМКД (2) по дисциплине "Второй ИЯ (немецкий)
Шетел тілі (батыс, жалғастырушы)
Силлабус по дисциплине "Второй ИЯ (немецкий)
Шетел тілі (батыс)
Силлабус по практическому курсу второго иностранного языка для 2 курса специальности "Иностранная филология".
Шетел тілі (батыс)
Титульный лист УМКД по практическому курсу второго иностранного языка (немецкий)
Шетел тілі
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Екінші шетел тілінің тереңдетілген практикалық курсы
Шетел тілі
Документ содержит экзаменационные задания к мидтерм для 1 курса
Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
Документ содержит экзаменационный материал к мидтерм для 2 курса по немецкому языку
Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
Учебно-методическое обеспечение предлагает список учебников по немецкому языку
Шетел тілі
В документе даны выходные данные учебников по немецкому языку для 1 курса
Баспасөз тілі
Карта учебно-методического обеспечения по дисциплине "Язык прессы" включает в себя перечень литературы, основной и дополнительной
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Шетел тілі
Екінші шетел тілінің тереңдетілген практикалық курсы
Шетел тілі
Документ содержит перечень экзаменационных вопросов по немецкому языку для 1 курса
Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
Документ содержит экзаменационные вопросы по нем.языку для 2 курса
Шетел тілі
Екінші шетел тілінің тереңдетілген практикалық курсы
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Шетел тілі
Силлабус предназначен для студентов 1 курса специальности Иностранная филология (основной иностранный язык - немецкий)
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Силлабус предназначен для студентов 3 курса специальности ИФ, изучающие немецкий язык как второй иностранный.
Екінші шетел тілінің тереңдетілген практикалық курсы
Шетел тілі
Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
Документ содержит силлабус для студентов 2 курса по немецкому языку как второму иностранному
Шетел тілі
Силлабус предназначен для продолжающего уровня по немецкому языку как основному.
Баспасөз тілі
Цель обучения второму иностранному языку как специальной дисциплины «Язык прессы» состоит в формировании социально-достаточной межкультурной коммуникативной компетенции студентов. Межкультурно-коммуникативная компетенция понимается как способность и готовность выпускника к иноязычному общению на межкультурном уровне.
Баспасөз тілі
Дополнительный материал по дисциплине "Язык прессы" включает тексты публицистического характера
Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
Документ содержит дополнительный материал по немецкому языку для продолжающегося уровня
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Екінші шетел тілінің тереңдетілген практикалық курсы
Шетел тілі
УМКД для 1 курса специальности "Иностранная филология".
Баспасөз тілі
УМКД для 4 курса дисциплины "Язык прессы"
Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
УМКД для 2 курса специальности "Иностранная филология" по немецкому языку
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
УМКД для 3 курса специальности "Иностранная филология" по немецкому языку
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Шетел тілі
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Учебные материалы содержат тексты в соответствии с программой по немецкому языку для 3 курса
Шетел тілі
Екінші шетел тілінің практикалық курсы (1 деңгей)
Екінші шетел тілінің тереңдетілген практикалық курсы
Шетел тілі (батыс)
Содержание практического курса по второму иностранному языку для 2 курса специальности "Иностранная филология"
Шетел тілі (батыс, жалғастырушы)
Практ.занятия по дисциплине "Второй ИЯ (немецкий)
Шетел тілі
Учебные материалы содержат тексты в соответствии с программой для 1 курса специальности ИФ
Баспасөз тілі
При обучении дисциплине «Язык прессы», языковой материал характеризуется нормативной правильностью и включает наиболее употребительные фонетические, лексические и грамматические явления, различные типы словосочетаний и речевых клише, встречающиеся в материалах масс-медиа.
Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
Документ содержит учебные материалы к практич.занятиям по немецкому языку для 2 курса
Шетел тілі ( батыс, жалғастырмалы )
Документ содержит задания к СРС и методические рекомендации к их выполнению
Шетел тілі
В документе содержится информация о заданиях СРС и методические указания по из выполнению
Баспасөз тілі
Задания и методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы по дисциплине "Язык прессы"
Екінші шетел тілінің тереңдетілген практикалық курсы
Оқытылатын тілдің нормативті грамматикасы
Шетел тілі ( батыс, жоғары )
Шетел тілі