ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы/ Қасен Гульмира Аманқызы


Қасен Гульмира Аманқызы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.91 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: педагогика және білім беру менеджменті
Лауазымы: профессор м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Адам дамуы және психологиясы
Анимация
Арнайы педагогика және психология негіздері
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Жалпы психология
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Когнитивті психология және педагогика
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Педагогикалық анимация
Педагогикалық психология
Психология және адам дамуы
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Психологияны оқыту әдістемесі
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы

Магистратура
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Басқару психологиясы
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Білім берудегі диагностика және психометрия
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Карта обеспеченности литературой
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Анимация
Силлабус по дисциплине "Анимация"
Анимация
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Силлабус по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Карта обеспеченности литературой дисциплины "Психология самопознания и самосознания"
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Методические рекомендации к СРС и контрольным работам по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
Арнайы педагогика және психология негіздері
Краткий конспект лекций
Лекция по социально-педагогической диагностике
Арнайы педагогика және психология негіздері
Методические рекомендации к СРС и контрольным работам по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Арнайы педагогика және психология негіздері
Карта обеспеченности учебно-методической литературой по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Карта обеспеченности учебно-методической литературой по дисциплине "Соуиально-педагогическая супервизия и диагностика"
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Объединенный силлабус модуля дисциплин
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Экзаменационные вопросы по дисциплине
Білім беру аймағындағы педагогикалық конфликтология
Силлабус по дисциплине "Конфликтология в сфере образования"
Педагогикалық анимация
Силлабус по дисциплине "Педагогическая анимация" содержит основные цели и задачи дисциплины, тематику лекций и семинаров, задания по СРСП, политику академического поведения и этики
Педагогикалық психология
Силлабус по дисциплине "Педагогическая психология"
Педагогикалық психология
Силлабус по педагогической психологии
Педагогикалық психология
Краткий конспект лекций по пед. психологии
Педагогикалық психология
Материалы по контролю знаний студентов
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Психология познания
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Слайды по теме "Методы исследования в самопознании"
УМКД "Социально-педагогическая супервизия и диагностика
Силлабус по дисциплине "Социально-педагогическая супервизия"
Арнайы педагогика және психология негіздері
Краткий курс лекций
Анимация
Учебно-методический комплекс по курсу "Анимация"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткое содержание лекции в слайдах
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткое содержание лекций по ПВШ в слайдах
Психологиялық-педагогикалық практикум
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогический практикум"
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус по психолого-педагогическому консультированию
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Учебно-методический комплекс дисциплины
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Дополнительный материал к лекциям
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Лекция 1
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Лекция 3
Анимация
Лекция по истории анимационной деятельности
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Вопросы рубежного контроля 1
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Карта обеспеченности литературой
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по психологоөпедагогической диагностике
Педагогикалық психология
Силлабус
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по дисциплине "Социально-психологическая служба в образовании"
Педагогикалық психология
Краткий конспект лекции по теме "Теории обучения"
Педагогикалық психология
Лекция 2.
Педагогикалық психология
Дополнительный материал к лекциям
Анимация
Учебно-методический комплекс по курсу "Анимация"
Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям
Задания и методические рекомендации по контрольным и СРС
Дополнительный материал к семинарам
Дополнение к лекции "Сущность и содержание социально-педагогической диагностики"
Экзаменационные вопросы по курсу
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Учебно-методический комплекс по курсу "Психология самосознания и самопознания"
Педагогикалық психология
материал к лекции
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Книгообеспеченность по ПВШ
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-методический комплекс дисциплины
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Экзаменационные вопросы
Білім беру аймағындағы педагогикалық конфликтология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткий конспект лекций по дисциплине "Педагогика высшей школы"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Педагогика высшей школы"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции по истории высшего образования
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции
Педагогикалық психология
Доп. материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус по курсу "Педагогика и психология высшей школы"
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Задания и методические рекомендации по педагогике высшей школы
Педагогикалық психология
Лекция 3.
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Лекция 2. Дополнение
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Лекция 3
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнение к лекции 3 и семинарам: 17 пунктов для соц.педагога-диагноста
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции Психология воспитания
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Учебно-методический комплекс дисциплины
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Материал к лекции 1
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Материал к лекции 1
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Электронный учебник по экспериментальной психологии
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнительный материал к лекциям
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Материал к лекции
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Материал к лекции "Инновационные методы обучения"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Педагогикалық анимация
УМКД по педагогической анимации
Педагогикалық анимация
Лекция - симпозиум аниматоров (в слайдах)
Педагогикалық анимация
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Даны задания и методические рекомендации к СРС/СРСП
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Карта обеспеченности литературой
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Лекционный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Лекционный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Дополнительный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Экзаменационные вопросы
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Карта обеспеченности литературой
Педагогикалық анимация
Лекционный материал в слайдах
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
дополнительный материал к лекциям
Педагогикалық анимация
Материал к семинару
Педагогикалық анимация
Методические указания к практическим занятиям
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Методические рекомендации по ППК
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
УМКД
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Экзаменационные вопросы
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус по Введению
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Методические рекомендации к СРС
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
УМКД
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Методические рекомендации к СРС
Педагогикалық анимация
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
УМКД по курсу "Психолого-педагогическое консультирование"
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
УМКД
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Педагогикалық психология
Примерный перечень экзаменационных вопросов
Педагогикалық психология
Кратакий конспект лекции
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Лекция по классификации психодиагностических методик
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Новый силлабус по психолого-педагогическому консультированию
Педагогикалық анимация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Арнайы педагогика және психология негіздері
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы психоконсультации и психокоррекции
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Методические указания к семинарам
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по психолого-педагогической диагностике
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус по курсу "Методика социально-психологического тренинга"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "социальная педагогика и самопознание"
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по курсу "Социально-психологическая служба школы"
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Методические указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Краткий конспект лекций
Педагогикалық анимация
Обновленный силлабус
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация к лекции
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация к лекции
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Вопросы коллоквиума
Педагогикалық психология
Силлабус по курсу "Педагогическая психология
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Силлабус
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
УМКД
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Метод указания к семинарам
Педагогикалық анимация
Силлабус
Педагогикалық анимация
Задания и метод рекомендации к СРС
Педагогикалық анимация
Экзаменац. вопросы
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Методичесике рекомендации
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Экзаменационные вопросы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Карта книгообеспеченности
Педагогикалық психология
Метод. рекомендации к СРС
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "Педагогика и психология"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "Социальная педагогика и самопознание"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
О Тем. апперц. тесте
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Руководство
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Педагогикалық психология
Экзаменац вопросы
Педагогикалық психология
Доп материал
Педагогикалық психология
Доп материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по курсу "Психолого-педагогическая диагностика"
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Краткий конспект лекций в слайдах
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал к лекции по педагогической диагностике
Педагогикалық психология
Силлабус по педагогической психологии
Анимация
Новый силлабус по анимации
Анимация
Новый силлабус по анимации
Анимация
УМКД по анимации
Анимация
Экзаменационные вопросы
Анимация
Карта обеспеченности литературой
Анимация
Метод. рекомендации по курсу "Педагогическая анимация"
Анимация
Силлабус
Анимация
УМКД по пед. анимации
Анимация
Метод. указания по анимации
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по методике преподавания психологии
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Учебно-методический комплекс
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Краткий конспект лекции
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Краткий конспект лекции
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Учебно-методический комплекс
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Методические рекомендации к СРС/СРСП
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Силлабус
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
УМКД
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Методич рекомендации к СРС по МППД
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Рубежные и экзаменационные вопросы
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Руководство
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Указания к семинарам
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Методические указания к семинарам
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Метод. рекомендации к СРС
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Метод. рек. к семинарам
Анимация
Экзаменационные вопросы
Анимация
Карта обеспеченности литературой
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Силлабус
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Метод. рекомендации
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
УМКД
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Экзаменационные вопросы
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Карта обеспеченности литературой
Анимация
Задания СРС и СРСП
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Силлабус
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
УМКД
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Презентация
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Задания СРС
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп. материал
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп.материал
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп. материал к заданию
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Силлабус
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Методические рекомендации
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Методические указания к семинарам
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Метод. рек. к СРС
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Программа Midterm Exam по дисциплине "Психолого-педагогическое консультирование"
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Программа Midterm Exam
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Программа Midterm Exam
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Программа Midterm Exam
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Карта обеспеченности литературой
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Карта обеспеченности литературой
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Методические рекомендации
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
УМКД
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Материал к лекциям
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
УМКД
Психология және адам дамуы
Силлабус
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Программа Midterm Exam по дисциплине «Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики и консультирования»
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Карта обеспеченности
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Карта обеспеченности дисциплины
Психология және адам дамуы
Доп.материал к лекции Память
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 2
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 3,4
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Материал по консультированию
Психология және адам дамуы
Карта обеспеченности дисциплины
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Карта книгообеспеченности
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 9,10
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Психология және адам дамуы
Лекция 8,9 по психологии развития человека
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Лекция по Методам матем. статистики
Психология және адам дамуы
Лекция по Методам психологии
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Дополнительный материал
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 21,22
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Новый силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнительный материал к лекциям
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по МПП
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические указания к семинарам
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические рек. к СРС по МПП
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Карта обеспеченности литературой
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Программа Midterm
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Доп.материл
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Экзам. вопросы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Экзам.вопросы
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Экзам. вопросы
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Экзам.вопросы
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Экзам.вопросы
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Лекция Психологические концепции: Аналитическая психология
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Экзам. вопросы
Психологияны оқыту әдістемесі
Карта обеспеченности литературой
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп№материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
УМКД по МПП
Психологияны оқыту әдістемесі
Титулка УМКД
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп№ материал к лекции
Педагогикалық психология
Силлабус по пед. психологии
Психологияны оқыту әдістемесі
Мидтем
Педагогикалық психология
Силлабус
Педагогикалық психология
Методические укахания
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Программа Midterm Exam
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Доп. материал
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Схема обследования
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Силлабус по курсу "Диагностика оценки и самооценки"
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Силлабус
Педагогикалық психология
Карта книгообеспеченности
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Карта обеспеченности литературой
Педагогикалық психология
Учебноөметодический комплекс
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
УМКД
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп№материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Midterm
Психология және адам дамуы
Методические рекомендации к СРС
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 5,6
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 7,8
Педагогикалық психология
Лекция по пед. психологии
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
УМКД
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Доп№ материал к лекциям
Адам дамуы және психологиясы
УМКД
Адам дамуы және психологиясы
Силлабус
Адам дамуы және психологиясы
Карта книгообеспеченности
Адам дамуы және психологиясы
Метод. рек.к СРС/СРСП
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Экзам вопросы
Білім берудегі диагностика және психометрия
Карта книгообеспеченности
Білім берудегі диагностика және психометрия
Презентация к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп№материал
Білім берудегі диагностика және психометрия
Лекция Мат. статистика
Білім берудегі диагностика және психометрия
Презентация
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп.материал к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Диагностика психических состояний
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Для дополнения лекции
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Психология цвета. Доп.материал
Білім берудегі диагностика және психометрия
Учебно-методический комплекс
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Полная версия лекции 6
Білім берудегі диагностика және психометрия
Метод. рек. к СРС по курсу "Диагностика и психометрия в образовании"
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Педагогикалық психология
Доп№ материал к лекции
Педагогикалық психология
Лекция 10
Педагогикалық психология
Лекция
Педагогикалық психология
Доп.материал к лекции
Педагогикалық психология
Доп.материла к лекции
Педагогикалық психология
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Доп.материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
доп.материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
слайды к лекциям
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
доп.материал
Педагогикалық психология
доп.материал
Педагогикалық психология
Педагогикалық психология
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Методические указания к семинрам
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Метод. рекомендации к СРС
Білім берудегі диагностика және психометрия
Силлабус
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус по методике преподавания психологических дисциплин в вузе
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Метод рекомендации к СРС по СПТ
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для 4 курса по СПТ
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Силлабус для 3 курса
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Силлабус
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Метод. указания к семинарским занятиям
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Метод№ рекомендации к СРС
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
УМКД
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
УМКД
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Экзам. вопросы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Карта книгообеспеченности
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Экзам. вопросы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Midterm
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп. материал
Психология және адам дамуы
Новый силлабус
Адам дамуы және психологиясы
Новый силлабус
Адам дамуы және психологиясы
Новый УМКД
Адам дамуы және психологиясы
Экзам вопросы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Экзаменационные вопросы
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
УМКД
Басқару психологиясы
УМКД
Басқару психологиясы
Метод. рек. к СРС/СРСп по курсу "Психология управления"
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Метод.рек. к СРС/СРСП
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Метод. указания к семинарам
Білім берудегі диагностика және психометрия
Метод. указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Силлабус Педагогическая психология
Басқару психологиясы
Силлабус по Психологии управления
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Карта книгообеспеченности
Басқару психологиясы
Карта книгообеспеченности
Басқару психологиясы
Метод.указания к семинарам
Басқару психологиясы
Доп. материал
Басқару психологиясы
Экзам. вопросы
Басқару психологиясы
Midterm
Білім берудегі диагностика және психометрия
Білім берудегі диагностика және психометрия
Midterm
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Midterm
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Midterm СПТ
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Пособие с полным содержанием лекций
Психология және адам дамуы
Midterm po Psihologii
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Дополненный УМКД
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Карта Супервизия и имитация
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Метод указания к семин.занятиям
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус
Педагогикалық психология
Midterm
Педагогикалық психология
Экзам вопросы
Педагогикалық психология
МЕТОД. УКАЗ. к сем.
Педагогикалық психология
МЕТОД РЕКОМЕНДАЦИИ к СРС
Педагогикалық психология
УМКД Пед. психология
Педагогикалық психология
Карта книгообеспченности
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Метод. указания к семинарам
Психологияны оқыту әдістемесі
Формы и методы контроля
Психологияны оқыту әдістемесі
Презентация
Психологияны оқыту әдістемесі
УМК по методике преподавания
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Midterm
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Примерные экзам. вопросы
Педагогикалық психология
Доп. материал
Адам дамуы және психологиясы
Midterm po Psihologii
Адам дамуы және психологиясы
Доп. материал
Психология және адам дамуы
Экзам вопросы
Адам дамуы және психологиясы
Адам дамуы және психологиясы
Педагогикалық психология
Midterm
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Задания и метод.рек к СРСП
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Карта книгообеспеченности
Психологиялық-педагогикалық диагностика
УМКД
Психологияны оқыту әдістемесі
Материал к лекциям из пособия
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Титулка
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Адам дамуы және психологиясы
Новый силлабус
Психология және адам дамуы
Новый силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Экзам.вопросы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Педагогикалық психология
Современные теории обучения
Педагогикалық психология
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Білім берудегі диагностика және психометрия
Опросник Айзенка
Білім берудегі диагностика және психометрия
Экзам вопросы
Психология және адам дамуы
Лекция 3. Мотивационно-волевая сфера
Адам дамуы және психологиясы
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп.материал к лекции
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп.материал
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Психологиялық-педагогикалық практикум
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық практикум
УМКД
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Лекционный материал
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Психология және адам дамуы
Краткий конспект лекций
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические указания к семинарским занятиям
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Указания к практич. и семинарским занятиям
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
УМКД
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Метод.рек. к СРС/СРСП
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Вопросник
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
УМКД
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Метод.рек. к СРС/СРСП
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Midterm
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп.материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Экзам.вопросы
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Старый силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Конспект лекций
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Первоисточник
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп.материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Основной учебник
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Основное пособие
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Экзам.вопросы
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Конспект лекций
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Указания к семинарским занятиям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Когнитивті психология және педагогика
Силлабус
Когнитивті психология және педагогика
Силлабус
Когнитивті психология және педагогика
Доп. материал
Когнитивті психология және педагогика
Доп. материал
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Карта книгообеспеченности
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Экзам. вопросы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Midterm Exam
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Метод. рек. к СРС
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Презентация
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Пособие Стратегическое лидерство
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Школьное лидерство. Презентация
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп. материал к лекциям
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Метод. указания к семин. и к практ. занятиям
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод. рек. к СРС
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Конспект лекций
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Midterm Exam
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод.указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод. указания к семин. и практич. занятиям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Когнитивті психология және педагогика
Метод. рек. к СРС
Когнитивті психология және педагогика
Метод. указания к семин. занятиям
Когнитивті психология және педагогика
Midterm Exam
Когнитивті психология және педагогика
Когнитивті психология және педагогика
Учебное пособие
Когнитивті психология және педагогика
Конспект лекций
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Когнитивті психология және педагогика
Карта книгообеспеченности
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Midterm Exam
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Карта книгообеспеченности
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Тесты
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Midterm Exam