ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы/ Қасен Гульмира Аманқызы


Қасен Гульмира Аманқызы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.83 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: педагогика және білім беру менеджменті
Лауазымы: профессор м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Адам дамуы және психологиясы
Анимация
Арнайы педагогика және психология негіздері
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Жалпы психология
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Когнитивті психология және педагогика
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Педагогикалық анимация
Педагогикалық психология
Психология және адам дамуы
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Психологияны оқыту әдістемесі
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы

Магистратура
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Басқару психологиясы
Білім беру аймағындағы стратегиялық менеджмент
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Білім берудегі диагностика және психометрия
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Даны задания и методические рекомендации к СРС/СРСП
Педагогикалық психология
Методические укахания
Адам дамуы және психологиясы
Педагогикалық психология
Білім берудегі диагностика және психометрия
Опросник Айзенка
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнение к лекции "Сущность и содержание социально-педагогической диагностики"
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Силлабус по курсу "Диагностика оценки и самооценки"
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Силлабус
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Адам дамуы және психологиясы
Новый силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус по педагогической психологии
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус
Педагогикалық анимация
Силлабус по дисциплине "Педагогическая анимация" содержит основные цели и задачи дисциплины, тематику лекций и семинаров, задания по СРСП, политику академического поведения и этики
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Арнайы педагогика және психология негіздері
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Адам дамуы және психологиясы
Новый силлабус
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Задания и методические рекомендации по педагогике высшей школы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Арнайы педагогика және психология негіздері
Краткий конспект лекций
Психология және адам дамуы
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Лекция по социально-педагогической диагностике
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Лекция 1
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Лекция 3
Анимация
Лекция по истории анимационной деятельности
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 3,4
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Адам дамуы және психологиясы
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Экзаменационные вопросы
Психология және адам дамуы
Экзам вопросы
Педагогикалық психология
Лекция по пед. психологии
Педагогикалық психология
Midterm
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Карта обеспеченности литературой
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Учебно-методический комплекс по курсу "Психология самосознания и самопознания"
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Тесты
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
О Тем. апперц. тесте
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Руководство
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Педагогикалық психология
Доп материал
Педагогикалық психология
Доп материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Руководство
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткое содержание лекции в слайдах
Анимация
Учебно-методический комплекс по курсу "Анимация"
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Вопросы рубежного контроля 1
Педагогикалық психология
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Электронный учебник по экспериментальной психологии
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнение к лекции 3 и семинарам: 17 пунктов для соц.педагога-диагноста
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Карта обеспеченности литературой
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп№материал к лекции
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп. материал к лекции
Адам дамуы және психологиясы
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции по истории высшего образования
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Доп№ материал к лекциям
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп.материал к лекции
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп.материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал к лекции по педагогической диагностике
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Материал по консультированию
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Презентация
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Пособие Стратегическое лидерство
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Школьное лидерство. Презентация
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Первоисточник
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп.материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Основной учебник
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Основное пособие
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Когнитивті психология және педагогика
Учебное пособие
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Лекционный материал
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Краткий конспект лекций
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп.материал
Когнитивті психология және педагогика
Доп. материал
Когнитивті психология және педагогика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Пособие для дополнительного изучения
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп№материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп№ материал к лекции
Педагогикалық психология
Доп. материал к лекциям
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Психология познания
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Слайды по теме "Методы исследования в самопознании"
Басқару психологиясы
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Методические указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Краткий конспект лекций
Білім берудегі диагностика және психометрия
Презентация к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп№материал
Білім берудегі диагностика және психометрия
Лекция Мат. статистика
Білім берудегі диагностика және психометрия
Презентация
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп.материал к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Диагностика психических состояний
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Для дополнения лекции
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Психология цвета. Доп.материал
Педагогикалық психология
Доп№ материал к лекции
Педагогикалық психология
Лекция 10
Педагогикалық психология
Лекция
Педагогикалық психология
Доп.материал к лекции
Педагогикалық психология
Доп.материла к лекции
Педагогикалық психология
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Доп.материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
доп.материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
слайды к лекциям
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
доп.материал
Педагогикалық психология
доп.материал
Педагогикалық психология
Психология және адам дамуы
Доп.материал к лекции Память
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Дополнительный материал
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Доп.материл
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация к лекции
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация к лекции
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Вопросы коллоквиума
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Краткий конспект лекции
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Краткий конспект лекции
Педагогикалық психология
Краткий конспект лекций по пед. психологии
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Лекционный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Лекционный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Дополнительный материал
Педагогикалық анимация
Лекционный материал в слайдах
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
дополнительный материал к лекциям
Педагогикалық анимация
Материал к семинару
Педагогикалық психология
Материалы по контролю знаний студентов
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Методические рекомендации по ППК
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнительный материал к лекциям
Психологияны оқыту әдістемесі
Формы и методы контроля
Психологияны оқыту әдістемесі
Презентация
Педагогикалық психология
Доп. материал
Педагогикалық психология
Современные теории обучения
Педагогикалық психология
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Доп. материал
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Схема обследования
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Презентация
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп. материал
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп.материал
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп. материал к заданию
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Силлабус по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
Басқару психологиясы
Силлабус по Психологии управления
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Педагогикалық анимация
Обновленный силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для 4 курса по СПТ
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Силлабус для 3 курса
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус по методике преподавания психологических дисциплин в вузе
Педагогикалық психология
Силлабус Педагогическая психология
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп. материал
Адам дамуы және психологиясы
Доп. материал
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Новый силлабус
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Силлабус
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Білім берудегі диагностика және психометрия
Силлабус
Анимация
Силлабус по дисциплине "Анимация"
Педагогикалық психология
Силлабус по пед. психологии
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по МПП
Педагогикалық психология
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Психология және адам дамуы
Новый силлабус
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Силлабус
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Новый силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Когнитивті психология және педагогика
Силлабус
Когнитивті психология және педагогика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Психологияны оқыту әдістемесі
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Указания к семинарским занятиям
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Старый силлабус
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод.указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод. указания к семин. и практич. занятиям
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод. рек. к СРС
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по методике преподавания психологии
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Объединенный силлабус модуля дисциплин
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус по Введению
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус
Педагогикалық анимация
Силлабус
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Педагогикалық анимация
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по психологоөпедагогической диагностике
Педагогикалық психология
Силлабус
Білім беру аймағындағы педагогикалық конфликтология
Силлабус по дисциплине "Конфликтология в сфере образования"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Силлабус
Психология және адам дамуы
Новый силлабус
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус по курсу "Педагогика и психология высшей школы"
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус по дисциплине "Педагогическая психология"
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Дополнительный материал к лекциям
Дополнительный материал к семинарам
Психологиялық-педагогикалық практикум
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогический практикум"
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус по психолого-педагогическому консультированию
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по дисциплине "Социально-психологическая служба в образовании"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Силлабус
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по курсу "Социально-психологическая служба школы"
Силлабус по дисциплине "Социально-педагогическая супервизия"
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус по педагогической психологии
Психологиялық-педагогикалық практикум
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус по курсу "Педагогическая психология
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Анимация
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Силлабус
Анимация
Новый силлабус по анимации
Анимация
Новый силлабус по анимации
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по психолого-педагогической диагностике
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус по курсу "Методика социально-психологического тренинга"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "социальная педагогика и самопознание"
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по курсу "Психолого-педагогическая диагностика"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "Педагогика и психология"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "Социальная педагогика и самопознание"
Адам дамуы және психологиясы
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы психоконсультации и психокоррекции
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Когнитивті психология және педагогика
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Midterm Exam
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Экзам.вопросы
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Midterm Exam
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Midterm Exam по Методике преподавания психологических дисциплин в Вузе
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Midterm Exam
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Экзам.вопросы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Экзам. вопросы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Карта книгообеспеченности
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Карта книгообеспеченности
Когнитивті психология және педагогика
Карта книгообеспеченности
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Карта книгообеспеченности
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Программа Midterm Exam
Басқару психологиясы
Midterm
Басқару психологиясы
Экзам. вопросы
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Программа Midterm Exam
Психологияны оқыту әдістемесі
Мидтем
Психологияны оқыту әдістемесі
Экзам. вопросы
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Вопросник
Психологияны оқыту әдістемесі
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
УМК по методике преподавания
Педагогикалық психология
Midterm
Педагогикалық психология
Экзам вопросы
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Экзам.вопросы
Психология және адам дамуы
Midterm po Psihologii
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Экзаменационные вопросы
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Экзаменационные вопросы по дисциплине
Педагогикалық анимация
Экзаменац. вопросы
Психологияны оқыту әдістемесі
Карта обеспеченности литературой
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Карта Супервизия и имитация
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Карта обеспеченности литературой
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Карта обеспеченности литературой дисциплины "Психология самопознания и самосознания"
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Карта обеспеченности литературой
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Карта книгообеспеченности
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Midterm Exam
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Midterm
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Midterm Exam
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Когнитивті психология және педагогика
Метод. указания к семин. занятиям
Когнитивті психология және педагогика
Midterm Exam
Психологияны оқыту әдістемесі
Материал к лекциям из пособия
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 2
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Карта обеспеченности дисциплины
Педагогикалық психология
Карта книгообеспеченности
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Карта обеспеченности
Білім берудегі диагностика және психометрия
Карта книгообеспеченности
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Карта книгообеспеченности
Анимация
Карта обеспеченности литературой
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Карта книгообеспеченности
Адам дамуы және психологиясы
Карта книгообеспеченности
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Карта книгообеспеченности
Басқару психологиясы
Карта книгообеспеченности
Анимация
Карта обеспеченности литературой
Психология және адам дамуы
Карта обеспеченности дисциплины
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Карта книгообеспеченности
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Карта обеспеченности литературой
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Книгообеспеченность по ПВШ
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Карта обеспеченности литературой
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Арнайы педагогика және психология негіздері
Карта обеспеченности учебно-методической литературой по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Карта обеспеченности учебно-методической литературой по дисциплине "Соуиально-педагогическая супервизия и диагностика"
Педагогикалық анимация
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Психологиялық-педагогикалық практикум
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Карта обеспеченности литературой
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Карта обеспеченности литературой
Педагогикалық психология
Карта книгообеспченности
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Примерные экзам. вопросы
Когнитивті психология және педагогика
Метод. рек. к СРС
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Экзам. вопросы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Midterm
Адам дамуы және психологиясы
Экзам вопросы
Адам дамуы және психологиясы
Midterm po Psihologii
Экзаменационные вопросы по курсу
Білім берудегі диагностика және психометрия
Экзам вопросы
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Экзаменационные вопросы
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Программа Midterm
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Программа Midterm Exam по дисциплине «Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики и консультирования»
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Экзаменационные вопросы
Білім беру аймағындағы педагогикалық конфликтология
Білім берудегі диагностика және психометрия
Білім берудегі диагностика және психометрия
Midterm
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Midterm СПТ
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Программа Midterm Exam
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Экзаменационные вопросы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Рубежные и экзаменационные вопросы
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Экзам. вопросы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Экзам.вопросы
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Экзам. вопросы
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Экзам.вопросы
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Экзам.вопросы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Программа Midterm Exam по дисциплине "Психолого-педагогическое консультирование"
Педагогикалық психология
Экзаменац вопросы
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Программа Midterm Exam
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Экзаменационные вопросы
Анимация
Экзаменационные вопросы
Педагогикалық психология
Примерный перечень экзаменационных вопросов
Анимация
Экзаменационные вопросы
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Педагогика высшей школы"
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
УМКД "Социально-педагогическая супервизия и диагностика
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Материал к лекции
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
УМКД
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Материал к лекции 1
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Материал к лекции 1
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткое содержание лекций по ПВШ в слайдах
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Арнайы педагогика және психология негіздері
Краткий курс лекций
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Учебно-методический комплекс дисциплины
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
УМКД
Педагогикалық психология
Лекция 3.
Педагогикалық анимация
УМКД по педагогической анимации
Педагогикалық анимация
Лекция - симпозиум аниматоров (в слайдах)
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Лекция 3
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 5,6
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 7,8
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Психология және адам дамуы
Лекция 8,9 по психологии развития человека
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
УМКД
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
УМКД
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
УМКД по курсу "Психолого-педагогическое консультирование"
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
УМКД
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 21,22
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Лекция по Методам матем. статистики
Психология және адам дамуы
Лекция по Методам психологии
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Учебно-методический комплекс
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Лекция по классификации психодиагностических методик
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Учебно-методический комплекс
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
УМКД
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Пособие с полным содержанием лекций
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
УМКД
Педагогикалық психология
УМКД Пед. психология
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
УМКД
Адам дамуы және психологиясы
УМКД
Анимация
УМКД по пед. анимации
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-методический комплекс дисциплины
Педагогикалық психология
Краткий конспект лекции по теме "Теории обучения"
Педагогикалық психология
Лекция 2.
Педагогикалық психология
материал к лекции
Психология және адам дамуы
Лекция 3. Мотивационно-волевая сфера
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
УМКД
Психологияны оқыту әдістемесі
УМКД по МПП
Психологияны оқыту әдістемесі
Титулка УМКД
Психологиялық-педагогикалық практикум
УМКД
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Дополненный УМКД
Анимация
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 9,10
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции Психология воспитания
Білім берудегі диагностика және психометрия
Учебно-методический комплекс
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Полная версия лекции 6
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
УМКД
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
УМКД
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Лекция Психологические концепции: Аналитическая психология
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Учебноөметодический комплекс
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Материал к лекциям
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
УМКД
Басқару психологиясы
УМКД
Анимация
Учебно-методический комплекс по курсу "Анимация"
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп. материал к лекциям
Адам дамуы және психологиясы
Новый УМКД
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткий конспект лекций по дисциплине "Педагогика высшей школы"
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
УМКД
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Учебно-методический комплекс дисциплины
Педагогикалық психология
Кратакий конспект лекции
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Краткий конспект лекций в слайдах
Анимация
УМКД по анимации
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Титульный лист УМКД
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Краткое содержание лекций
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Материал к лекциям
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Конспект лекций
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Конспект лекций
Когнитивті психология және педагогика
Конспект лекций
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Конспект лекций
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Метод. рекомендации к СРС
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Метод рекомендации к СРС по СПТ
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Методические рекомендации к СРС и контрольным работам по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические рек. к СРС по МПП
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Метод.рек. к СРС/СРСП
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Титульный лист УМКД
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
УМКД
Психология және адам дамуы
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Метод. рекомендации к СРС
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Метод. рек. к СРС
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Метод. рек. к СРМ по МППД
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Метод.рек. к СРС/СРСП
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Задания и методические рекомендации по контрольным и СРС
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Метод. рек. к СРС
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Методич рекомендации к СРС по МППД
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Метод.рек. к СРС/СРСП
Білім берудегі диагностика және психометрия
Метод. рек. к СРС по курсу "Диагностика и психометрия в образовании"
Басқару психологиясы
Метод. рек. к СРС/СРСп по курсу "Психология управления"
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Указания к практич. и семинарским занятиям
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические указания к семинарским занятиям
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические указания к семинарам
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Методические указания к семинарам
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Методические указания к семинрам
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Методические указания к семинарам
Басқару психологиясы
Метод.указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Метод. указания к семинарам
Білім берудегі диагностика және психометрия
Метод. указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Методические указания к семинарам
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Метод. указания к семин. и к практ. занятиям
Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Метод. указания к семинарским занятиям
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Новый силлабус по психолого-педагогическому консультированию
Педагогикалық анимация
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық диагностика
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Задания и метод.указания к семинарам
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Материалы к семинарам и практическим занятиям
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Метод. рек. к семинарам
Анимация
Метод. рекомендации по курсу "Педагогическая анимация"
Анимация
Метод. указания по анимации
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Указания к семинарам
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Методические рекомендации
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Метод указания к семинарам
Педагогикалық анимация
Методические указания к практическим занятиям
Педагогикалық психология
МЕТОД. УКАЗ. к сем.
Психологияны оқыту әдістемесі
Метод. указания к семинарам
Педагогикалық психология
МЕТОД РЕКОМЕНДАЦИИ к СРС
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Задания СРС
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Методические рекомендации к СРС/СРСП
Психологиялық-педагогикалық практикум
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Методичесике рекомендации
Педагогикалық анимация
Задания и метод рекомендации к СРС
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Методические рекомендации к СРС
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Методические рекомендации к СРС
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Психология және адам дамуы
Методические рекомендации к СРС
Арнайы педагогика және психология негіздері
Методические рекомендации к СРС и контрольным работам по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Методические рекомендации
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Анимация
Задания СРС и СРСП
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Метод. рекомендации
Адам дамуы және психологиясы
Метод. рек.к СРС/СРСП
Педагогикалық психология
Метод. рекомендации к СРС