ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Философия және саясаттану факультеті/ педагогика және білім беру менеджменті кафедрасы/ Қасен Гульмира Аманқызы


Қасен Гульмира Аманқызы
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 4.93 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: философия және саясаттану

Кафедра: педагогика және білім беру менеджменті
Лауазымы: профессор м.а.

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Бакалавриат
Адам дамуы және психологиясы
Анимация
Арнайы педагогика және психология негіздері
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Білім берудегі диагностика
Білім берудегі кеңес беру
Білім берудегі тренингтер
Девиантология
Девиантты мінез-құлықты балаларға психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Жалпы психология
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Когнитивті психология және педагогика
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Педагогикалық анимация
Педагогикалық психология
Психология және адам дамуы
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Психологияны оқыту әдістемесі
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы

Магистратура
Әлеуметтік педагогтың диагностикалық іс әрекеті
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Басқару психологиясы
Білім беру аймағындағы стратегиялық менеджмент
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Білім берудегі диагностика және психометрия
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Педагогикалық психология бойынша практикум
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері

Докторантура

Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Педагогикалық психология
Методические укахания
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Даны задания и методические рекомендации к СРС/СРСП
Адам дамуы және психологиясы
Білім берудегі диагностика және психометрия
Опросник Айзенка
Педагогикалық психология
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Силлабус по курсу "Диагностика оценки и самооценки"
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Силлабус
Дополнение к лекции "Сущность и содержание социально-педагогической диагностики"
Адам дамуы және психологиясы
Новый силлабус
Арнайы педагогика және психология негіздері
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус по педагогической психологии
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Адам дамуы және психологиясы
Новый силлабус
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Арнайы педагогика және психология негіздері
Краткий конспект лекций
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Лекция по социально-педагогической диагностике
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Лекция 1
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Лекция 3
Анимация
Лекция по истории анимационной деятельности
Педагогикалық анимация
Силлабус по дисциплине "Педагогическая анимация" содержит основные цели и задачи дисциплины, тематику лекций и семинаров, задания по СРСП, политику академического поведения и этики
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Задания и методические рекомендации по педагогике высшей школы
Психология және адам дамуы
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психология және адам дамуы
Экзам вопросы
Педагогикалық психология
Лекция по пед. психологии
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Учебно-методический комплекс по курсу "Психология самосознания и самопознания"
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 3,4
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Экзаменационные вопросы
Педагогикалық психология
Midterm
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Карта обеспеченности литературой
Адам дамуы және психологиясы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Тесты
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
О Тем. апперц. тесте
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Руководство
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп.материал к лекции
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп.материал
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткое содержание лекции в слайдах
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Краткий конспект лекций
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Методические указания к семинарам
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал к лекции по педагогической диагностике
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Материал по консультированию
Педагогикалық психология
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Доп.материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
доп.материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал к лекции
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
слайды к лекциям
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
доп.материал
Педагогикалық психология
доп.материал
Педагогикалық психология
Адам дамуы және психологиясы
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Схема обследования
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Доп. материал
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Карта обеспеченности литературой
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Вопросы рубежного контроля 1
Педагогикалық психология
Материалы по контролю знаний студентов
Педагогикалық психология
Краткий конспект лекций по пед. психологии
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Доп.материл
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Доп№ материал к лекциям
Анимация
Учебно-методический комплекс по курсу "Анимация"
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Доп.материал к лекции Память
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп. материал
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп.материал
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Доп. материал к заданию
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции по истории высшего образования
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Дополнительный материал к лекции
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Презентация
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологияны оқыту әдістемесі
Формы и методы контроля
Психологияны оқыту әдістемесі
Презентация
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнение к лекции 3 и семинарам: 17 пунктов для соц.педагога-диагноста
Педагогикалық психология
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп№ материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп№материал к лекции
Психологияны оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
Педагогикалық психология
Доп. материал
Педагогикалық психология
Современные теории обучения
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнительный материал к лекциям
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Дополнительный материал
Педагогикалық психология
Дополнительный материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Электронный учебник по экспериментальной психологии
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Дополнительный материал к лекциям
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп.материал
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Доп. материал
Адам дамуы және психологиясы
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Педагогикалық психология
Доп. материал к лекциям
Педагогикалық психология
Доп материал
Педагогикалық психология
Доп материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Руководство
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Методические рекомендации по ППК
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация к лекции
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Презентация к лекции
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Вопросы коллоквиума
Педагогикалық анимация
Материал к семинару
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Лекционный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Лекционный материал
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Дополнительный материал
Педагогикалық анимация
Лекционный материал в слайдах
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
дополнительный материал к лекциям
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Слайды по теме "Методы исследования в самопознании"
Дополнительный материал к семинарам
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп. материал
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Краткий конспект лекции
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Краткий конспект лекции
Басқару психологиясы
Доп. материал
Педагогикалық психология
Доп№ материал к лекции
Педагогикалық психология
Лекция 10
Педагогикалық психология
Лекция
Педагогикалық психология
Доп.материал к лекции
Педагогикалық психология
Доп.материла к лекции
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Доп. материал к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Презентация
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп.материал к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Диагностика психических состояний
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Для дополнения лекции
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Психология цвета. Доп.материал
Білім берудегі диагностика және психометрия
Презентация к лекции
Білім берудегі диагностика және психометрия
Доп№материал
Білім берудегі диагностика және психометрия
Лекция Мат. статистика
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Доп№материал к лекции
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Презентация
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Пособие Стратегическое лидерство
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Школьное лидерство. Презентация
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Первоисточник
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп.материал
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Основной учебник
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Основное пособие
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Когнитивті психология және педагогика
Учебное пособие
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Доп.материал
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Доп. материал
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Лекционный материал
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Краткий конспект лекций
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп.материал
Когнитивті психология және педагогика
Доп. материал
Когнитивті психология және педагогика
Доп. материал
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Пособие для дополнительного изучения
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық практикум
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Психология познания
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Силлабус по дисциплине "Социально-педагогическая супервизия"
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по методике преподавания психологии
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Новый силлабус
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по дисциплине "Социально-психологическая служба в образовании"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по психологоөпедагогической диагностике
Педагогикалық психология
Силлабус по пед. психологии
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психология және адам дамуы
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус по МПП
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус по курсу "Социально-психологическая служба школы"
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус
Педагогикалық анимация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Силлабус
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Новый силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Когнитивті психология және педагогика
Силлабус
Когнитивті психология және педагогика
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Указания к семинарским занятиям
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Психологияны оқыту әдістемесі
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Старый силлабус
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод.указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод. указания к семин. и практич. занятиям
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Метод. рек. к СРС
Психология және адам дамуы
Новый силлабус
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Материалы к семинарам и практическим занятиям
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Задания и метод.указания к семинарам
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Указания к практич. и семинарским занятиям
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические указания к семинарским занятиям
Психологиялық-педагогикалық практикум
Силлабус по дисциплине "Психолого-педагогический практикум"
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Силлабус по психолого-педагогическому консультированию
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус по дисциплине "Педагогика и психология высшей школы"
Басқару психологиясы
Силлабус по Психологии управления
Педагогикалық анимация
Обновленный силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Педагогикалық анимация
Силлабус
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус Педагогическая психология
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Силлабус по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Силлабус
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Силлабус по методике преподавания психологических дисциплин в вузе
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус по Введению
Білім беру аймағындағы педагогикалық конфликтология
Силлабус по дисциплине "Конфликтология в сфере образования"
Анимация
Силлабус
Психологияны оқыту әдістемесі
Силлабус
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Силлабус
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Силлабус
Педагогикалық психология
Силлабус по педагогической психологии
Педагогикалық психология
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус по курсу "Методика социально-психологического тренинга"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "социальная педагогика и самопознание"
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по курсу "Психолого-педагогическая диагностика"
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Силлабус по психолого-педагогической диагностике
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для 4 курса по СПТ
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Силлабус для 3 курса
Білім берудегі диагностика және психометрия
Силлабус
Анимация
Силлабус по дисциплине "Анимация"
Педагогикалық психология
Силлабус по курсу "Педагогическая психология
Анимация
Новый силлабус по анимации
Анимация
Новый силлабус по анимации
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "Педагогика и психология"
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Силлабус для специальности "Социальная педагогика и самопознание"
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Силлабус
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Силлабус
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Новый силлабус по психолого-педагогическому консультированию
Педагогикалық анимация
Силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Силлабус по курсу "Педагогика и психология высшей школы"
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Объединенный силлабус модуля дисциплин
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Силлабус по дисциплине "Основы психоконсультации и психокоррекции
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Психологиялық-педагогикалық практикум
Педагогикалық психология
Силлабус
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Силлабус
Адам дамуы және психологиясы
Силлабус
Психология және адам дамуы
Новый силлабус
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Карта книгообеспеченности
Арнайы педагогика және психология негіздері
Карта обеспеченности учебно-методической литературой по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Карта обеспеченности учебно-методической литературой по дисциплине "Соуиально-педагогическая супервизия и диагностика"
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Білім берудегі диагностика және психометрия
Карта книгообеспеченности
Педагогикалық психология
Карта книгообеспеченности
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Карта обеспеченности литературой дисциплины "Психология самопознания и самосознания"
Психология және адам дамуы
Карта обеспеченности дисциплины
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Карта книгообеспеченности
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Карта обеспеченности литературой
Анимация
Карта обеспеченности литературой
Анимация
Карта обеспеченности литературой
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Карта обеспеченности дисциплины
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Карта обеспеченности литературой
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Карта обеспеченности литературой
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Карта обеспеченности
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Карта обеспеченности литературой
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Карта обеспеченности литературой
Педагогикалық анимация
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Карта книгообеспеченности
Педагогикалық психология
Карта книгообеспченности
Психологияны оқыту әдістемесі
Карта обеспеченности литературой
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Карта книгообеспеченности
Адам дамуы және психологиясы
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Карта Супервизия и имитация
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Книгообеспеченность по ПВШ
Психологиялық-педагогикалық практикум
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Карта обеспеченности литературой
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
Карта книгообеспеченности
Басқару психологиясы
Карта книгообеспеченности
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Примерные экзам. вопросы
Когнитивті психология және педагогика
Метод. рек. к СРС
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Вопросник
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологияны оқыту әдістемесі
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Midterm Exam
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Midterm Exam по Методике преподавания психологических дисциплин в Вузе
Психологияны оқыту әдістемесі
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 2
Когнитивті психология және педагогика
Метод. указания к семин. занятиям
Когнитивті психология және педагогика
Midterm Exam
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Midterm
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Midterm Exam
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Midterm Exam
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Midterm Exam
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Экзам.вопросы
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Экзам. вопросы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Карта книгообеспеченности
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Карта книгообеспеченности
Когнитивті психология және педагогика
Карта книгообеспеченности
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Карта книгообеспеченности
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Карта книгообеспеченности
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Экзаменационные вопросы по дисциплине
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Экзаменационные вопросы по дисциплине "Педагогика высшей школы"
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Программа Midterm Exam по дисциплине "Психолого-педагогическое консультирование"
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Білім берудегі диагностика және психометрия
Экзам вопросы
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Когнитивті психология және педагогика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Экзам.вопросы
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Midterm Exam
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Экзам.вопросы
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Экзаменационные вопросы
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Программа Midterm Exam
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Экзаменационные вопросы
Басқару психологиясы
Экзам. вопросы
Басқару психологиясы
Midterm
Білім берудегі диагностика және психометрия
Білім берудегі диагностика және психометрия
Midterm
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Midterm СПТ
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Лекция по классификации психодиагностических методик
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
УМКД
Психология және адам дамуы
Лекция 3. Мотивационно-волевая сфера
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Анимация
УМКД по анимации
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Экзам. вопросы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Midterm
Психологияны оқыту әдістемесі
Мидтем
Психологияны оқыту әдістемесі
Экзам. вопросы
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Педагогикалық психология
Midterm
Педагогикалық психология
Экзам вопросы
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Программа Midterm Exam
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Программа Midterm Exam
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Программа Midterm Exam
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Программа Midterm
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Программа Midterm Exam по дисциплине «Актуальные проблемы психолого-педагогической диагностики и консультирования»
Педагогикалық психология
Примерный перечень экзаменационных вопросов
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
Экзаменационные вопросы
Экзаменационные вопросы по курсу
Анимация
Экзаменационные вопросы
Анимация
Экзаменационные вопросы
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Экзаменационные вопросы
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Экзаменационные вопросы
Білім беру аймағындағы педагогикалық конфликтология
Педагогикалық психология
Экзаменац вопросы
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Рубежные и экзаменационные вопросы
Педагогикалық анимация
Экзаменац. вопросы
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
УМКД
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Титульный лист УМКД
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Титульный лист УМКД
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Краткое содержание лекций
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Материал к лекциям
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
УМКД
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Психология және адам дамуы
Арнайы педагогика және психология негіздері
Методические рекомендации к СРС и контрольным работам по дисциплине "Основы специальной педагогики и психологии"
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Задания СРС
Педагогикалық психология
Силлабус по дисциплине "Педагогическая психология"
Педагогикалық психология
Кратакий конспект лекции
Анимация
Учебно-методический комплекс по курсу "Анимация"
Педагогикалық анимация
УМКД по педагогической анимации
Педагогикалық анимация
Лекция - симпозиум аниматоров (в слайдах)
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 9,10
Психологиялық-педагогикалық практикум
УМКД
Педагогикалық психология
УМКД Пед. психология
Мектептегі психологиялық педагогикалык кеңес
УМКД по курсу "Психолого-педагогическое консультирование"
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Учебно-методический комплекс дисциплины
Педагогикалық психология
Лекция 3.
Психологияны оқыту әдістемесі
УМК по методике преподавания
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
УМКД
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Лекция 3
Психологияны оқыту әдістемесі
УМКД по МПП
Психологияны оқыту әдістемесі
Титулка УМКД
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция
Психология және адам дамуы
Лекция 8,9 по психологии развития человека
Педагогикалық психология
материал к лекции
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Дополненный УМКД
Адам дамуы және психологиясы
УМКД
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Материал к лекциям
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Материал к лекции 1
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Материал к лекции 1
Психологиялық-педагогикалық іс әрекетке кіріспе
Учебно-методический комплекс дисциплины
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Лекция по Методам матем. статистики
Психология және адам дамуы
Лекция по Методам психологии
Адам дамуы және психологиясы
Новый УМКД
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Материал к лекции
Педагогикалық психология
Лекция 2.
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 21,22
Педагогикалық психология
Краткий конспект лекции по теме "Теории обучения"
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Пособие с полным содержанием лекций
Психология және адам дамуы
Midterm po Psihologii
Адам дамуы және психологиясы
Экзам вопросы
Адам дамуы және психологиясы
Midterm po Psihologii
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Экзам. вопросы
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Экзам.вопросы
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Экзам. вопросы
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Экзам.вопросы
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Экзам.вопросы
Әлеуметтік-педагогикалық кеңес беру
Конспект лекций
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Конспект лекций
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Конспект лекций
Когнитивті психология және педагогика
Конспект лекций
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
УМКД
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
УМКД
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
УМКД
Басқару психологиясы
УМКД
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткий конспект лекций по дисциплине "Педагогика высшей школы"
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 5,6
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Лекция 7,8
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Тұлғаны бағалауды және оның өзін-өзі бағалауын диагностикалау
УМКД
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Учебно-методический комплекс
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Учебно-методический комплекс
Арнайы педагогика және психология негіздері
Краткий курс лекций
Білім берудегі диагностика және психометрия
Учебно-методический комплекс
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Полная версия лекции 6
УМКД "Социально-педагогическая супервизия и диагностика
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
УМКД
Педагогикалық психология
Учебноөметодический комплекс
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Доп. материал к лекциям
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
УМКД
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
УМКД
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Краткое содержание лекций по ПВШ в слайдах
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции Психология воспитания
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
УМКД
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
УМКД
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Лекция Психологические концепции: Аналитическая психология
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Педагогикалық психология
Дополнение к лекции
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Учебно-методический комплекс дисциплины
Психологияны оқыту әдістемесі
Материал к лекциям из пособия
Анимация
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Краткий конспект лекций в слайдах
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
УМКД
Анимация
УМКД по пед. анимации
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Жасерекшелік педагогика және психологиясы
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Психологияны оқыту әдістемесі
Әлеуметтік тәрбиелеудегі мәдени-әлеуметтік имитация
Метод.рек. к СРС/СРСП
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Әлеуметтік-психологиялық тренинг
Метод. рекомендации к СРС
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Метод. рек. к СРМ по МППД
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Метод. рек. к СРС
Психологиялық-педагогикалық коррекция
Әлеуметтік-педагогикалық диагностика
Метод.рек. к СРС/СРСП
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Задания и методические рекомендации по контрольным и СРС
Анимация
Задания СРС и СРСП
Психологиялық кеңес беру және психологиялық түзеу жұмыстарының негіздері
Метод. рекомендации
Әлеуметтік-психологиялық тренинг әдістемесі
Метод рекомендации к СРС по СПТ
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Методические рекомендации к СРС
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Методические рекомендации
Мектептегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Методичесике рекомендации
Педагогикалық анимация
Задания и метод рекомендации к СРС
Өзін-өзі ұғыну және өзін-өзі тану психологиясы
Методические рекомендации к СРС и контрольным работам по дисциплине "Психология самосознания и самопознания"
Психологиялық-педагогикалық мамандыққа кіріспе
Методические рекомендации к СРС
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Білім берудегі диагностика және психометрия
Метод. рек. к СРС по курсу "Диагностика и психометрия в образовании"
Психологиялық-педагогикалык кеңес беру
Методические рекомендации к СРС/СРСП
Психологиялық-педагогикалық кеңес беру
Басқару психологиясы
Метод. рек. к СРС/СРСп по курсу "Психология управления"
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Метод.рек. к СРС/СРСП
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Методич рекомендации к СРС по МППД
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Метод. рекомендации к СРС
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психология және адам дамуы
Методические рекомендации к СРС
Методические рекомендации к семинарским и практическим занятиям
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Метод. рек. к семинарам
Психологияны оқыту әдістемесі
Метод. указания к семинарам
Педагогикалық психология
МЕТОД. УКАЗ. к сем.
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические указания к семинарам
ЖОО психологиялық пәндерді оқытудың әдістемесі
Метод. указания к семинарским занятиям
Психологиялық-педагогикалық практикум
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Адам дамуы және психологиясы
Метод. рек.к СРС/СРСП
Психологиялық-педагогикалық практикум
Білім беру мен психологиядағы мәдени-тарихи және іс-әрекеттік тұғырлар
Метод. рек. к СРС
Психологияны оқыту әдістемесі
Методические рек. к СРС по МПП
Педагогикалық психология
МЕТОД РЕКОМЕНДАЦИИ к СРС
Педагогикалық психология
Метод. рекомендации к СРС
Әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Суицидтік мінез-құлықтың психологиясы
Методические указания к семинарам
Білім берудегі әлеуметтік-психологиялық қызмет
Методические указания к семинарам
Әлеуметтік-педагогикалық супервизия және имитация
Метод. указания к семинарам
Білім берудегі диагностика және психометрия
Метод. указания к семинарам
Басқару психологиясы
Метод.указания к семинарам
Білім берудегі көшбасшылық теориясы
Метод. указания к семин. и к практ. занятиям
Психолого-педагогикалық диагностика және кеңес берудің өзекті мәселелері
Методические рекомендации
Психологиялық кеңес және психологиялық түзеу негіздері
Метод указания к семинарам
Жоғарғы мектептегі педагогика және психология
Әлеуметтік-педагогикалық үрдістегі конфликтология
Методические указания к семинарам
ЖОО-дағы психологиялық пәндерді оқыту әдістемесі
Методические указания к семинрам
Психологиялық-педагогикалық диагностика
Указания к семинарам
Анимация
Метод. указания по анимации
Анимация
Метод. рекомендации по курсу "Педагогическая анимация"
Педагогикалық анимация
Методические указания к практическим занятиям