ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Публикации. Шығыстану факультеті / Ғылыми мақалалар
Жариялыным тізімдері Шығыстану факультеті
Ғылыми мақалалар

Жариялынымдардың жылы:  Барлығы   1   17   216   218   1997   1998   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019  

Беттер:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30  

1) Асыл М. Б. "Лунь юй" - даналықтың қайнар көзі // Поиск 2012 3- том, №1, 80 - 85 стр., 6 - стр.
2) Асыл М. Б. Конфуциандық ой және қазіргі Қытай // Қазақстан жоғары мектебі 2012 2- том, №1, 145 - 150 стр., 6 - стр.
3) Нурелова А. М. Қазақ және жапон тілдеріндегі еліктеуіш сөздер // Хабаршы, шығыстану сериясы 2011 №4, 90 - 94 стр., 4 - стр.
4) Нурелова А. М. Жапон және қазақ тілдеріндегі үстеулер:салыстырмалы анализ // Вестник. Евразийский национальный универсистет им. Л.Н. Гумилева. 2012 №3, 5 - стр.
5) Ахметбекова А. К. Түркі халықтарының аңыздық прозасының зерттелуі және саралануы // Хабаршы, шығыстану сериясы 2011 1- том, №4, 56 - 61 стр., 6 - стр.
6) Ахметбекова А. К. Шәкәрім фәлсапасының сопылық поэзиядағы көрінісі // Kultur Evreni 2011 1- том, №10, 99 - 109 стр., 11 - стр.
7) Мен Д. Национальные ценности казахстанского народа в условиях независимости // Сб-к «Осмысление ХХ-л. независимости РК». 2011 №1, 7 - стр.
8) Мен Д. Корейцы Казахстана в условиях глобализации // Известия корееведения в ЦА 2011 №18, 9 - стр.
9) Мен Д. Казахстан в глобальном мире и сотрудничество с Республикой Корея // Вестник КазНПУ. Серия «Социологические и политические науки». 2011 №4, 6 - стр.
10) Мен Д. Казахстан и Корея: вызовы глобализации и перспективы сотрудничества // Collection of Treatises in Cellebration of the 20 th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan. 2012 №1, 8 - стр.
11) Мен Д. Корейская диаспора Казахстана: опыт социально-культурной адаптации // социально-философские и политико-правовые процессы общества 2012 №1, 20 - стр.
12) Ашинова Ж. Е. Жапон-қытай қатынастары дамуының құқықтық-саяси негізі // Ақиқат 2011 №8, 105 - 109 стр., 5 - стр.
13) Ашинова Ж. Е. Жапония және Қытайдың Орталық Азиядағы экономикалық мүдделері // Вестник КазНУ. Серия востоковедения 2011 №3, 6 - 11 стр., 6 - стр.
14) Ашинова Ж. Е. Диалог «Центральная Азия плюс Япония» - новая политика дипломатии Японии // Вестник университета «Кайнар» 2012 №1, 5 - 12 стр., 8 - стр.
15) Ашинова Ж. Е. Хэйан дәуіріндегі Жапониядағы аристократтық мәдениеттің гүлденуі // Вестник КазНУ.Серия Международные отношения и международное право, 2012 №3, 21 - 28 стр., 7 - стр.
16) Ашинова Ж. Е. Ортағасырдағы Жапон еліндегі еуропалық мәдениет: енуі және әсері // Вестник КазНУ. Серия историческая 2012 №2, 33 - 40 стр., 7 - стр.
17) Ашинова Ж. Е. Политика Японии в Центральной Азии // Материалы международной научно-практической конференции "Казахстан-Япония: гуман 2012 №1, 90 - 97 стр., 8 - стр.
18) Ашинова Ж. Е. Қазіргі жапон сыртқы саясатындағы ұлттық мүдделер мәселесі // Халықаралық ғылыми конференциясының материалдары 2012 №1, 10 - 16 стр., 6 - стр.
19) Сейтметова Ж. Р. Проблематика египетской драматургии в 60-е г.ХХ века // "Қазақстандағы ақпараттық үрдістер: тәуелсіздікті нығайтудағы БАҚ рөлі" Халықара 2012 1- том, №1, 256 - 261 стр., 5 - стр.
20) Цой М. О. Изучение корейского языка // Известия корееведения в Центральной Азии 2011 №18, 9 - стр.
21) Цой М. О. Collection of Treatises in Celebration of the 20th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between the Republic of Korea and the Republic of Kazakhstan // Hanyang University 2012 №1, 110 - 114 стр., 5 - стр.
22) Цой М. О. Интеграционное обучение // Книгообеспеченность дисциплин на государственном языке: проблемы и перспективы 2012 №1, 143 - 150 стр., 7 - стр.
23) Алжанбаева У. Т. Славян тілдеріндегі түркизмдердің зерттелу тарихы // Вестник КазНУ им.аль-Фараби, серия востоковедение, № 1 2011 1- том, №4, 50 - 53 стр., 4 - стр.
24) Алжанбаева У. Т. Араб тілін шет тілі ретінде оқыту // Вестник КазНУ.Серия Международные отношения и международное право, 2011 1- том, №5, 93 - 96 стр., 4 - стр.
25) Кыдырбаев Б. М. Вклад корейских переселенческих колхозов в развитии овощных и бахчевых культур в Казахстане // "Қазақстан және шығыс елдері: тарихы мен бүгіні" 2012 1- том, №1, 1 - 7 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation482.doc] [Файл:Вклад корейских переселенческих колхозов в развитии овощных и бахчевых культур в Казахстане.doc]
26) Кыдырбаев Б. М. Обучение устной речи для студентов, изучающий корейский язык на основе кредитной технологии // Вестник КазНУ серия востоковедения №1 (58) 2012 2014 1- том, №1, 1 - 7 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation500.doc] [Файл:Обучение устной речи для студентов, изучающий корейский язык на основе кред технологии.doc]
27) Катбаева Г. К. Астарлы сөздердің даму жолы. // "Вестник " 2011 54- том, №1, 72 - 76 стр., 4 - стр.
28) Түргенбай А. А. Дәстүрлі Қытай қоғамындағы әйелдің орны // Вестник Казну, серия востоковедения. 2011 №4, 44 - 49 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation18683.pdf]
29) Катбаева Г. К. Ауызекі қытай тілінде қолданылатын конструкциялар // Хабаршы, шығыстану сериясы 2011 55- том, №2, 77 - 80 стр., 3 - стр.
30) Түргенбай А. А. Қазақстан мен Қытай арасындағы энергетикалық ресурстар мәселесі // Вестник КазНУ, серия востоковедения 2011 №3, 36 - 41 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation18686.pdf]
31) Түргенбай А. А. Қазақстандағы қытай диаспорасының қалыптасуы және олардың әлеуметтік жағдайы // Вестник КазНУ, серия востоковедения 2011 №3, 32 - 35 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation18684.pdf]
32) Нурсеитова Л. Д. Семейная структура японцев и проблема уменьшения рождаемости // Вестник КазНУ, серия востоковедения 2011 №1, 39 - 44 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation660.docx]
33) Түргенбай А. А. Қытайдағы су тапшылығы мәселесі және оны шешу жолдары // Сборник Международной научной конференции студентов и молодых ученых "Мир науки", приуроченной к 20-летию Государственных символов Республики Казахстан 2012 №1, 63 - 71 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation18691.pdf]
34) Түргенбай А. А. Қытайлықтардың діни көзқарасындағы о дүниелік өмір және жан туралы дәстүрлі көзқарастары // Сборник Международной научной конференции студентов и молодых ученых "Мир науки", приуроченной к 20-летию Государственных символов Республики Казахстан 2012 №1, 199 - 207 стр., 9 - стр. [Аннотация:annotation18694.pdf]
35) Жумажанова Ф. Т. «Тұрмағамбет Ізтілеуовтың өлеңдеріндегі дінитаным». // Ақиқат 2012 №5, 286 - 290 стр., 5 - стр.
36) Түргенбай А. А. Өзін-өзі тәрбиелеу- идеалға жетудің жолы // Аңыз адам 2012 №9, 47 - 49 стр., 2 - стр.
37) Жумажанова Ф. Т. Джирджи Зейданның «Һарун-Ар Рашидтің қарындасы» // "Вестник " 2012 №2, 117 - 124 стр., 8 - стр.
38) Нурсеитова Л. Д. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі жапон отбасы жүйесіндегі өзгерістер // Вестник КазНУ, серия востоковедения 2011 №3, 86 - 91 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation718.docx]
39) Авакова Р. А. Еуропадағы түркітану ғылымы: қалыптасу тарихы және қазіргі кезеңдері // Вестник КазНУ .серия филологическая 2012 №1, 195 - 201 стр., 7 - стр.
40) Авакова Р. А. М.Қашқари «Диуани лұғат ит-түрк»: Қытай түркітанушылар зерттеулерінде // Вестник КазНУ, серия филологический 2012 №3, 201 - 203 стр., 3 - стр.