ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Шығыстану факультеті/ Түріксой кафедрасы/ Жариялынымдар / Ғылыми мақалалар
Жариялыным тізімдері. Түріксой кафедрасы
Ғылыми мақалалар

Жариялынымдардың жылы:  Все   1   17   218   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018  

Беттер:  1   2   3   4   5  

1) Алжанбаева У. Т. Славян тілдеріндегі түркизмдердің зерттелу тарихы // Вестник КазНУ им.аль-Фараби, серия востоковедение, № 1 2011 1- том, №4, 50 - 53 стр., 4 - стр.
2) Алжанбаева У. Т. Араб тілін шет тілі ретінде оқыту // Вестник КазНУ.Серия Международные отношения и международное право, 2011 1- том, №5, 93 - 96 стр., 4 - стр.
3) Авакова Р. А. Еуропадағы түркітану ғылымы: қалыптасу тарихы және қазіргі кезеңдері // Вестник КазНУ .серия филологическая 2012 №1, 195 - 201 стр., 7 - стр.
4) Авакова Р. А. М.Қашқари «Диуани лұғат ит-түрк»: Қытай түркітанушылар зерттеулерінде // Вестник КазНУ, серия филологический 2012 №3, 201 - 203 стр., 3 - стр.
5) Авакова Р. А. Түркі мифологемалары: халық санасының мәдени-рухани тірегі // Вестник КазНУ, серия филологический 2012 №1, 203 - 208 стр., 6 - стр.
6) Авакова Р. А. Сандық фраземалардың символдық семантикасы // Тіл және қоғам 2011 №3, 65 - 77 стр., 13 - стр.
7) Авакова Р. А. Сандық фраземалардың символдық семантикасы // Тіл және қоғам 2011 №4, 47 - 57 стр., 11 - стр.
8) Авакова Р. А. Бектемирова С.Б. Отражение образа собаки в тюркских и славянских языках. // Вестник РГГУ 2011 №8, 41 - 48 стр., 8 - стр.
9) Эгамбердиев М. Ш. Қалыш А.Б. 10. Түркия Республикасына жасалған іс-сапар // ҚазҰУ Хабаршысы. Тарих сериясы 2011 4- том, №4, 188 - 189 стр., 1 - стр.
10) Теменова Г. К. «XIX. Yüzyılın sonları ile XX. Yüzyılın başlarındaki İlk Türk-Kazak Hikâye ve Romanlarında eğitim meseleleri». // Шет тілдер және іскерлік карьера университеті ҒЫЛЫМИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖУРНАЛ 2012 1- том, №14, 185 - 193 стр., 9 - стр.
11) Жанатаева К. Б. Қазақстанның сыртқы саясаты және халықаралық қауіпсіздік мәселесі. // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы мо 2012 №943, 253 - 255943 стр., 3 - стр. [Аннотация:annotation18941.pdf]
12) Жанатаева К. Б. Халықаралық қауымдастық ұстанымдары. // ҚР тәуелсіздігінің 20 жылдығына арналған «Тәуелсіздік және әдебиеттану ғылымының 2012 №7, 167 - 171 стр., 5 - стр. [Аннотация:annotation18923.pdf]
13) Жанатаева К. Б. Парсы Шығанағындағы дағдарыс және Египет ұстанымы. // Материалы международной научной конференции, посвященной памяти К.Т. Талипова. 2012 №14, 473 - 485 стр., 8 - стр.
14) Жанатаева К. Б. Ирақ және Кувейт соғысы және оның салдары // Юдинское чтение 2012 №2, 103 - 109 стр., 7 - стр. [Аннотация:annotation18940.pdf]
15) Жанатаева К. Б. Ататүріктің көзқарасы мен ұстанымдары қазақ халқынп да қымбат // Аңыз Адам 2012 №3, 49 - 50 стр., 2 - стр.
16) Назарова А. Ж. Жіктеу есімдіктерінің тәуелдік және жіктік жалғауларына айналуы». // "Вестник " 2011 1- том, №3, 80 - 83 стр., 3 - стр.
17) Назарова А. Ж. Kazak ve Türk dillerindeki Zamirlerin ozellikleri». // Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi. 2012 46- том, №46, 120 - 125 стр., 5 - стр.
18) Шадкам З. Türkiye Türkçesindeki Kalıp Sözlerinin Kazakçaya Çevrilmesinde Karşılaşılan Sorunlar // СДУ хабаршысы 2011 №2, 16 - 19 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation14008.pdf]
19) Шадкам З. Этикет тілдік бірліктердің қалыптасуына әсер етуші экстралингвистикалық факторлар. // "Ақиқат" журналы 2012 №2, 97 - 102 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation14009.pdf]
20) Шадкам З. «ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛІНДЕГІ ЭМОТИВТІК ҚЫЗМЕТ АТҚАРАТЫН ТІЛДІК БІРЛІКТЕРДІҢ ҚАЛЫПТАСУЫНА ӘСЕР ЕТУШІ ФАКТОРЛАР» // "Ақиқат" журналы 2012 1- том, №4, 92 - 98 стр., 6 - стр.
21) Шадкам З. Түрік тілін оқытуда кездесетін мәселелер. // «Білім беру қызметіндегі инновациялар және оқытудың сапасын арттыру мәселелері» атты 42-ші Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференциясының материалдары 2012 3- том, №42, 162 - 165 стр., 4 - стр. [Аннотация:annotation14017.pdf]
22) Шадкам З. Антропонимдердің аппелятивтік қолданысы // Зерттеу университетіне трансформациялану аясындағы дінтанулық білім 2012 №20, 243 - 248 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation14012.pdf]
23) Шадкам З. “Қазақ ұлттық санасының оянуы және Кипр түрік ұлттық күресі” // 30 қыркүйек- 5 қазан 2011 аралығында Солтүстік Кипр Түрік Республикасында өткізілетін “Кипр Түрік ұлттық күресі және осы күресте ТҰҚ-ның орны” атта ІІ- халықаралық ғылыми Симпозиум жинағы. 2012 2- том, №2, 345 - 350 стр., 5 - стр.
24) Шадкам З. Қазақ, түрік және парсы тілдерінде ортақ кейбір сөз этикеттерінің лингвомәден ерекшеліктері. // Үндістан Ассам қаласында Гувахати университетінде ОртаАзия, Таяушығыс және индиядада мәдени байланыстар және суфизм тақырыбындағы халықаралық семпозиум жинағы, 2012. 2012 1- том, №1, 56 - 61 стр., 6 - стр.
25) Шадкам З. Kazak, Türk ve İran dillerindeki bazı ortak deyimler, atasözleri ve kalıp sözleri. // “Tүрік- Иран арасында тілдік және әдеби байланыстар” атты І халықаралық конференция, 14-17 маусым 2012.стамбул университеті, Түркия. 2012 №1, 56 - 62 стр., 6 - стр. [Аннотация:annotation14013.pdf]
26) Шадкам З. Türk Dünyasının Ortak Dil Sorunu ve Türkiye Türkçesi // Ekoavrasya журналы. Түрік тілінде, № 18, Түркия. 2012, 2012 №18, 68 - 69 стр., 2 - стр.
27) Шадкам З. «Шет тілі ретінде парсы тілін ұйренуде сөз этикеттерін ұйретудің маңыздылығы» // «Парсы тілі мен әдебиеті: өткені, бүгіні, болашағы(қазақстан, Орта Азия және Кавказ)» халықаралық ғылыми конференциясы 1-2 маусым 2012. Алматы.Тезис жинағы парсы тілінде. 2012 №1, 78 - 84 стр., 7 - стр.
28) Авакова Р. А. Салқынбай А.Б. "Миграция населения иэтноязыковой ландшафт Казахстана" . - Ввестник БГУ. - Бишкек, 2012. - 246-249 с. // Вестник БГУ 2012 21- том, №1, 246 - 249 стр., 4 - стр.
29) Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYASI’NIN TÜRKİSTAN’DAKİ EĞİTİM POLİTİKASI (1870-1917) // GAZİ ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ 2011 6- том, №1, 103 - 108 стр., 6 - стр.
30) Эгамбердиев М. Ш. "Türkiye`nin Kazakistan Yatırımları Üzerine Bir Değerlendirme" // Uluslararası Sempozyum 2012 1- том, №1, 64 - 72 стр., 8 - стр.
31) Эгамбердиев М. Ш. TÜRKİSTAN'DA AÇILAN RUS EĞİTİM MÜES. RUSLAŞTIMA SİY. ROLÜ // Türk Yurdu 2012 25- том, №214, 36 - 42 стр., 7 - стр.
32) Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYA'SININ TÜRKİSTAN'DA İZLEDİĞİ RUSLAŞTIRMA SİYASETİNİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİ (1870-1917) // Türk Yurdu 2012 26- том, №216, 72 - 80 стр., 9 - стр.
33) Эгамбердиев М. Ш. ÇARLIK RUSYASININ TÜRKİSTANI RUSYAYA ENTEGRASYONU POLİTİKASINDA TURKESTANSKİE VEDOMOSTİ GAZETESİNİN YERİ // Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN-1301-9058 2011 №3, 572 - 583 стр., 12 - стр.
34) Эгамбердиев М. Ш. Stalin ve İkinci Dünya Savaşı Bağlamında Milliyetler Politikası // Karadeniz Araştırmaları 2011 №1, 24 - 29 стр., 6 - стр.
35) Эгамбердиев М. Ш. КазНУ имени аль-Фараби - как оценочно-инновационная система // Болон процессі және Қазақстанның білім беру жүйесіндегі реформалар 2011 №1, 107 - 111 стр., 5 - стр.
36) Эгамбердиев М. Ш. Kazakistan'a Maruz Bırakılan Türk-Müslüman Halkları (1941-1942 YY.) // Hacettepe Üniversitesi Sosyo Ekonomi Dergisi 2011 №2, 32 - 48 стр., 17 - стр.
37) Авакова Р. А. Ұлттық этномәдениеттің тілдегі көрінісі // ҚР ҰҒА Хабарлары. – Алматы, 2011. - № 2. 2011 №2, 31 - 37 стр., 7 - стр.
38) Алжанбаева У. Т. Вестник КазНУ серия Востоковедения №4(57) 2011 // Вестник Востоковедение 2011 1- том, №4, 50 - 53 стр., 4 - стр.
39) Теменова Г. К. Студенттердің «Шет тілі» пәні бойынша өзіндік жұмыс сабақтарында ойбөліс (дебат) технологиясын қолданудың тиімділігі // "Вестник " 2013 1- том, №1, 117 - 121 стр., 5 - стр.
40) Теменова Г. К. «Шет тілін үйренуде аударманың ролі» // "Вестник " 2011 1- том, №2, 88 - 90 стр., 3 - стр.