Басты бет / Филология және әлем тілдері факультеті / жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы / Мадиева Гульмира Баянжановна

Мадиева Гульмира Баянжановна

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, профессор
жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы
Scopus author ID: 57148340900
Жасырылған
8(727) 377-33-39 вн:1329
       Мәдиева Гүлмира Баянжанқызы 1958 ж. 21 қаңтарда Алматы қаласында дүниеге келген. Орыс тілі және әдебиеті мұғалімі мамандығы бойынша Қазақ педагогикалық институты филология факультетін бітірген (1979). Институтты бітіргеннен кейін жолдама бойынша Алматы облысы Нарынкөл ауданы Чалкүде СПТУ-119-да жұмыс істеді (1979-1982). 1987-1990 жж. аралығында С.М. Киров ат. ҚазМУ-дың күндізгі аспирантурасында оқыған (қазір – Қазақ ұлттық университеті. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ). 10.02.02 – Қазақ тілі мамандығы бойынша Шығыс Қазақстан гидронимиясы атты кандидаттық диссертациясын қорғады (1990). Мадиева Г.Б. әл-Фараби ат. ҚазҰУ докторантурасын оқып шықты (2002-2005). 2005 ж. 19 желтоқсанда 10.02.19-тіл теориясы мамандығы бойынша Қазіргі Қазақстан ономастикалық кеңістігі: құрылымы, семантикасы, прецеденттілік, лемматизация тақырыбында докторлық диссертациясын сәтті қорғады. Ғылыми жетекшісі және кеңесші – филология ғылымдарының докторы, профессор Аманжолов А.С. Аспирантураны бітіргеннен кейін ҚР ҰҒА А. Байтұрсынов Тіл білімі институтында аға ғылыми қызметкер болым жұмыс істеді (1991-1995). 1996 жылдан бастап жалпы тіл білімі кафедрасында аға оқытушы, 1997 – доцент, 2007 – профессор лауазымдары бойынша жұмыс істейді. 2009 жылдан бастап – жалпы тіл білімі және шетел тілдері кафедрасының меңгерушісі болып істпе келе жатыр Ғылыми қызығушылығы: ономастика теориясы, жалпы тіл білімінің мәселелері, лексикография мәселелері. Оның ғылыми жетекшілігімен 1 филология ғылымдарының докторы, 8 филология ғылымдарының кандидаты, 4 PhD докторы қорғады. Г.Б. Мадиеваның 200-ге жуық ғылыми еңбектері жарық көрді. Оның ішінде 4 монография, , 6 оқулық, 8 оқу әдістемелік құралдар, 10 жуық анықтамалық сөздіктер. Мадиева Г. Б. бірқатар гранттардың иегері: Сорос-Қазақстан қорының (1998), ИНТАС, Түркия Сыртқы сауда комитеті ( 2007), Эрасмус Мундус (2013), Эрасмус +. 2008, 2014 жылдары "ЖОО үздік оқытушысы - 2008"," ЖОО үздік оқытушысы - 2014 " атағы берілді.
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2008 жылғы "ЖОО үздік оқытушысы" 18.02.2009


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнитлеьный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнитлеьный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнительный материал для подготовки
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит дополнительный материал по теме Национальный менталитет
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит статью Нуждина о менталитете
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Силлабус включает содержание лекций, семинаров, СРМП, СРМ, вопросы к экзаменам по специальности "Лингвистика"
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит УМКД дисциплины Язык, мышление и национальный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус дисциплины Язык, мышление, националный менталитет
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит методические реклмендации к изучению дисциплины.
Педагогикалық практика
Файл содержит рабочую программу педпрактики докторантов 2 курса специальности "Лингвистика"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Силлабус включает содержание дисциплины "Язык, сознание, национальный менталитет", предназначенный для докторантов 2 курса
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Силлабус содержит основные положения курса "Межкультурная коммуникация и обучение иностранным языкам"
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит формы контроля и оценки знаний докторантов
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые позиции образовательной траектории дисциплины
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл состоит из содержания дисциплины Язык, мышление и национальный менталитет (цели, задачи, пререквизиты, значение лекций, семинаров, задания рубежного контроля, контрольные вопросы, основную и дополнительную литературу)
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит силлабус по дисциплине "Общая лингвистика: структура и семантика"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные вопросы по теме "Национальный менталитет"
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Методические рекомендации к семинарским занятиям, к лекциям, СРД, СРДП
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит методические рекомендации по изучаемой дисциплине
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит Силабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержи силлабус по дисциплине "Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков"
Жалпы фонетика мен фонология
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит темы семинарских занятий и список литературы
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит темы семинарских занятий, литературу для подготовки к ним.
Мәдениаралық коммуникация мәселелері
Файл содержит адреса виртуальных лабораторий, используемых на занятиях
Лингвистика және семиотика
Файлда Лингвистика және семиотика атты пәнінің семинар тақырыптары еңгізілген
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит темы семинарских занятий, основную и дополнительную литературу.
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит названия тем семинарских занятий и список необходимой литературы
Педагогикалық практика
Дневник педагогической практики, необходимый для ведения записей о прохождении практики докторантов
Лингвистика және семиотика
Файлда МӨЖ және ММӨЖ тапсырмалары еңгізілген
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит задания для самостоятельной работы докторантов
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит общий обзор лекций
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит материалы лекции 2
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержи материалы к лекции 1
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 1
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 2
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 2
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 4
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 2-3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 4-5
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 6-7
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал лекций 10-11
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 11
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 13
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 5
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные вопросы по теме "Мышление"
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые понятия темы Язык и национальный характер
Лингвистика және семиотика
Файлда пәннәің 2,3-лекция мазмұны еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда пәнінің 4-5 лекция тақырыптары еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда 1-лекция мазмұны еңгізілген
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал для лекций по теме связь языка и мышления
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит основные темы лекционных занятий и список необходимой литературы для подготовки к лекционным занятиям
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные понятия о связи мышления и языка
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые вопросы о национальном менталитете
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал по соотношения мышления, сознания и менталитета через призму культуры
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные проблемы мышления, сознания и менталитета через призму культуры
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные проблемы межкультурной коммуникации и конфликты
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит задание дляMidtermexam
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит вопросы для подготовки к MidtermExam
Лингвистика және семиотика
Фалда емтихан сұрақтары еңгізілген
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит экзаменационные вопросы к дисциплине
Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
Файл содержит вопросы, необходимые для сдачи Midtermexam.
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит вопросы к экзамену
Жалпы фонетика мен фонология
Лингвистика және семиотика
Файл содержит экзаменационные вопросы и список литературы для подготовки к экзамену
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит вопросы для подготовки к экзамену и список необходимой литературы
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит карту учебно-методической обеспеченности дисциплины
Педагогикалық практика
Файл содержит список литературыЮ необходимой для подготовки к занятиям и проведению педпрактики
Жалпы фонетика мен фонология
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Лингвистика және семиотика
Фалда "Лингвистика және семиотика" атты пәннің силлабусы орналасқан
Жалпы грамматика және семантика
Файл включает содержание силлабуса
Лингвистика және семиотика
Файл содержит силлабус по дисциплине Лингвистика и семиотика для группы с русским языком обучения
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит форму контроля знаний докторантов
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит силлабус по дисциплине Концепции современного естествознания (язык и экология)
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит статью Ю. Л. Воротникова О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ СМЫСЛОВ (Исследования по славянским языкам. - № 6. - Сеул, 2001. - С. 137-147)
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по типам грамматик
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по типам грамматик
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по морфологической классификации языков
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Силлабус содержит описание дисциплины "Язык, сознание и национальный менталитет"
Лингвистика және семиотика
Файл содержит темы и задания семинарских занятий
Жалпы грамматика және семантика
Файл включает содержание семинарских занятий
Лингвистика және семиотика
Файл содержит задания к СРМП и СРМ
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит задания СРД и СРДП
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит темы семинарских занятий.
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 9
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 10
Лингвистика және семиотика
Файл содержит Карту учебно-методической обеспеченности дисциплины
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит вопросы для MIDTERM EXAM, которые докторант должен был усвоить за первые 7 недель обучения.
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 6
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 7
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 8
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 14
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 15
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 12
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 1
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 2
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 3
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 4

1

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Русский язык. Учебник для 7 класса общеобразовательной школы. – 3-е изд., дораб. – Алматы: Атамұра, 2012. – 320 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. ISBN 978-601-282-409-4 20 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Методическое руководство для учителей. 7 класс. – Алматы: Атамұра, 2012. – 160 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Сборник диктантов и текстов для изложений. 7 класс. – Алматы: Атамұра, 2012. - 136 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Русский язык. Учебник для 8 класса общеобразовательной школы. – 3-е изд., дораб. – Алматы: Атамұра, 2012. - 368 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 23 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Методическое руководство для учителей. 8 класс. – Алматы: Атамұра, 2012. – 208 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Сборник диктантов и текстов для изложений. 8 класс. – Алматы: Атамұра, 2012. - 224 с. (соавт. : Сулейменова Э.Д., Мадиева Г.Б.) Атамұра 2012 - г. 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

7

Мадиева Гульмира Баянжановна Теоретические основы ономастики. Учебное пособие рекомендовано Секцией гуманитарных и естественно-научных специальностей РУМС МОН РК при КазНУ им. аль-Фараби, Уч. совтетом ВГПУ (соавтор: В.И. Супрун, Волгоград) Арыс 2011 - г. ISBN 978-601-291-016-2; 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

8

Мадиева Гульмира Баянжановна Имя собственное в контексте познания. - Алматы-Москва, 2010. - 239 с. Жания-Полиграф 2010 - г. ISBN 9965-12-966-5 239 - стр. ҚАЗАҚСТАН

9

Мадиева Гульмира Баянжановна Динамика языковой ситуации в Казахстане Алматы: НВ-Сервис 2010 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

10

Мадиева Гульмира БаянжановнаДосанова А.М. Методические рекомендации к выполнению дипломных проектов для студентов специальностей 5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка, 5В021000 – Иностранная филология Жания-Полиграф 2012 - г. 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

11

Мадиева Гульмира Баянжановна Методические рекомендации для самостоятельной работы магистрантов специальности 6М021300 – Лингвистика Жания-Полиграф 2012 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

12

Мадиева Гульмира Баянжановна Методические рекомендации к выполнению курсовых работ для студентов специальностей 5В011900 – Иностранный язык: два иностранных языка, 5В021000 – Иностранная филология Жания-Полиграф 2012 - г. 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

13

Мадиева Гульмира БаянжановнаМамбетова М.К. Мәдениаралық қарым-қатынас. Қазақша-орысша терминдер оқу сөздігі. " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1808 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

14

Мадиева Гульмира БаянжановнаСейтметова Ж.Р. Межкультурная коммуникация. Учебно-методическое пособие " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1731-1 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

15

Мадиева Гульмира БаянжановнаМадиева Д.Б. Межкультурная коммуникация. Казахско-русский словарь терминов " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1931-5 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

16

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Кузембекова Ж.Ж. Оқу құралы. Мадиева Г.Б., Бектемирова С.Б., Кузембекова Ж.Ж. Компьютерлік лингвистика. – Алматы, 2016. – 240 б. " Қазақ университеті " 2016 - г. 240 - стр. ҚАЗАҚСТАН

17

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б. ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКО-КАЗАХСКИЙ УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ ОҚЫТУДЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ӘДІСТЕРІ ОРЫСША-ҚАЗАҚША ТЕРМИНДЕР ОҚУ СӨЗДІГІ " Қазақ университеті " 2016 - г. 78 - стр. ҚАЗАҚСТАН

18

Мадиева Гульмира Баянжановна Ономастиканың теориясы мен практикасы УМС РУМС, РИСО №3 хаттама 17 мамыр 2016 жыл) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 9965-640-03-3 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

19

Мадиева Гульмира Баянжановна Теория и практика ономастики, УМС РУМС, РИСО №3 хаттама 17 мамыр 2016 жыл) " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-5-9935-0350 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

20

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Русский язык: Учебник для 7 класса общеобразовательных школ. Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-534-2 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

21

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б., Сулейменова Э.Д. Русский язык: Учебник для 8 класса общеобразовательных школ Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-595-3 25 - стр. ҚАЗАҚСТАН

22

Мадиева Гульмира БаянжановнаСейтметова Ж.Р. Intercultural Communication " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2185-1 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

23

Мадиева Гульмира БаянжановнаКайбулдаева А.З. Intercultural communication " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2185-1 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

24

Мадиева Гульмира Баянжановна Учебник русского языка для 7 класса общеобразовательных школ МОН РК. - 2016 г. Алматы "Атамұра" 2016 - г. ISBN 978-601-306-534-2 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

25

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б. Русский язык для 8 класса общеобразовательных школ Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-595-3 24 - стр. ҚАЗАҚСТАН

26

Мадиева Гульмира БаянжановнаСулейменова Э.Д. Русский язык. Методическое руководство Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-541-0 11 - стр. ҚАЗАҚСТАН

27

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б. Сборник диктантов и текстов для изложений Алматы: Атамура 2016 - г. ISBN 978-601-306-602-8 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

28

Мадиева Гульмира Баянжановна Теоретические основы ономастики Изд-во !Казак университетi 2016 - г. ISBN 978-601-04-1935-3 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

29

Мадиева Гульмира Баянжановна Теоретические основ ыономастики Изд-во !Казак университетi 2016 - г. ISBN 978-601-04-1935-3 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

30

Мадиева Гульмира Баянжановна Ономастика: теориясы мен практикасы "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2116-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

31

Мадиева Гульмира Баянжановна Ономастика: теориясы мен практикасы "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-2116-5 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

32

Мадиева Гульмира БаянжановнаСейтметова Ж.Р., Мамбетова М.К., Мадиева Д.Б. Мәдени-аралық қарым-қатынас қазақша-орысша терминдер оқу сөздігі "Казак университетi" 2016 - г. ISBN 978-601-04-1808-0 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

33

Мадиева Гульмира БаянжановнаСейтметова Ж.Р., Кайбулдаева А.З. Intercultural communication "Казак университетi" 2017 - г. ISBN 978-601-04-2185-1 4 - стр. ҚАЗАҚСТАН

34

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Исмайлова Н.А. КОРПУСНАЯ ЛИНГВИСТИКА: УЧЕБНЫЙ СЛОВАРЬ КЛЮЧЕВЫХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ " Қазақ университеті " 2017 - г. 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

35

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б. Корпусная лингвистика: учебный словарь ключевых терминов и понятий. " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2656-6 3 - стр. ҚАЗАҚСТАН

36

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б. КОРПУСТЬҚ ЛИНГВИСТИКА: НЕГІ3ГІ ТЕРМИНДЕР МЕН TYСІНІКТЕРДІҢ ОҚ,У СӨ3ДІІ " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3269-7 2 - стр. ҚАЗАҚСТАН

37

Мадиева Гульмира БаянжановнаТаусогарова А.К. Тіл білімі: тест тапсырмалары " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3270-3 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

38

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б. Отраслевой терминологический словарь по направлениям лиингвистик " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-1931-5 237 - стр. ҚАЗАҚСТАН

39

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б. Корпусная лингвистика: учебный словарь ключевых терминов и понятий " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3269-7 40 - стр. ҚАЗАҚСТАН

40

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б. Языкознание: тестовые задания " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3273-3 163 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 13 - стр. 1

2

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 5 - стр. 0

3

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 8 - стр. 1

4

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 8 - стр. 1

5

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 6 - стр. 0

6

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б. 2012 - г. 3 - стр. 0

7

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 2 - стр. 0

8

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 6 - стр. 0

9

Мадиева Гульмира Баянжановна 2010 - г. 16 - стр. 1

10

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 8 - стр. 1

11

Мадиева Гульмира Баянжановна Посвящение памяти учителя - Алтаю Сарсеновичу Аманжолову Посвящение памяти учителя - Алтаю Сарсеновичу Аманжолову Посвящение памяти учителя - Алтаю Сарсеновичу Аманжолову 2012 - г. 4 - стр. 0

12

Мадиева Гульмира Баянжановна Общество и личность в ономастической номинации Общество и личность в ономастической номинации Общество и личность в ономастической номинации 2013 - г. 8 - стр. 0

13

Мадиева Гульмира Баянжановна Проблемы выявления онимической семантики Проблемы выявления онимической семантики Проблемы выявления онимической семантики 2014 - г. 8 - стр. 148

14

Мадиева Гульмира Баянжановна РУССКИЙ ЯЗЫК В 7 КЛАССЕ: ИЗУЧЕНИЕ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В 7 КЛАССЕ: ИЗУЧЕНИЕ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК В 7 КЛАССЕ: ИЗУЧЕНИЕ СТРАДАТЕЛЬНЫХ ПРИЧАСТИЙ 2014 - г. 4 - стр. 0

15

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 3 - стр. 0

16

Мадиева Гульмира Баянжановна Традиции и инновации в образовательной системе высших учебных заведениях Традиции и инновации в образовательной системе высших учебных заведениях 2015 - г. 7 - стр. 0

17

Мадиева Гульмира БаянжановнаМамбетова М.К. KAZAKÇADA BAŞLANGIÇ-DÖNÜŞÜMLÜ (İNHOATİFHÂL BİLDİREN) FİİLLER VE ONLAR ÜZERİNDE EVRE BELİRLEME: KAZAKÇA KONUŞURLARININ TUTUMLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR İNCELEME KAZAKÇADA BAŞLANGIÇ-DÖNÜŞÜMLÜ (İNHOATİFHÂL BİLDİREN) FİİLLER VE ONLAR ÜZERİNDE EVRE BELİRLEME: KAZAKÇA KONUŞURLARININ TUTUMLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR İNCELEME KAZAKÇADA BAŞLANGIÇ-DÖNÜŞÜMLÜ (İNHOATİFHÂL BİLDİREN) FİİLLER VE ONLAR ÜZERİNDE EVRE BELİRLEME: KAZAKÇA KONUŞURLARININ TUTUMLARI ÜZERİNE DENEYSEL BİR İNCELEME 2015 - г. 25 - стр. 0

18

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. Топонимические легенды: к вопросу о народной этимологии Топонимические легенды: к вопросу о народной этимологии 2015 - г. 6 - стр. 0

19

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Мамбетова М.К., Искакова Г.Н. Алматы қазақ тілі корпусы: болашағы мен нәтижесі Алматы қазақ тілі корпусы: болашағы мен нәтижесі 2015 - г. 5 - стр. 0

20

Мадиева Гульмира БаянжановнаУматова Ж.М. Об Алматинском корпусе казахского языка Об Алматинском корпусе казахского языка Об Алматинском корпусе казахского языка 2015 - г. 6 - стр. 157

21

Мадиева Гульмира БаянжановнаКондыбаева Р.Ж. Инструментальный анализ тона: движение основного тона в изолированных словах казахского языка Инструментальный анализ тона: движение основного тона в изолированных словах казахского языка Инструментальный анализ тона: движение основного тона в изолированных словах казахского языка 2016 - г. 9 - стр. 0

22

Мадиева Гульмира БаянжановнаМадиева Д.Б. Язык как один из современных инструментов «мягкой/жесткой силы» (к постановке проблемы). Статья посвящена изучению вопросу воздействия Язык как один из современных инструментов «мягкой/жесткой силы» (к постановке проблемы). Статья посвящена изучению вопросу воздействия 2016 - г. 5 - стр. 115

23

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. 2017 - г. 6 - стр. 0

24

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. 2016 - г. 5 - стр. 0

25

Мадиева Гульмира БаянжановнаМадиева Д.Б., Әлиакбарова А.Т. 2016 - г. 6 - стр. 114

26

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. 2016 - г. 5 - стр. 114

27

Мадиева Гульмира Баянжановна Violation of Priority in Media and Political Discourse Dialogue (jy the Basis of Kazakhstan Talk Shows) Violation of Priority in Media and Political Discourse Dialogue (jy the Basis of Kazakhstan Talk Shows) Violation of Priority in Media and Political Discourse Dialogue (jy the Basis of Kazakhstan Talk Shows) 2016 - г. 8 - стр. 18

28

Мадиева Гульмира БаянжановнаТаева Р.М. LEXICAL APPROACH AS A COMBINATION OF APPLIED LINGUISTICS, CORPUS LINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY LEXICAL APPROACH AS A COMBINATION OF APPLIED LINGUISTICS, CORPUS LINGUISTICS AND LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY 2017 - г. 8 - стр. 1

29

Мадиева Гульмира БаянжановнаМансурова М.Е. Разработка медиа-корпуса казахского языка Разработка медиа-корпуса казахского языка 2017 - г. 6 - стр. 0

30

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. Обзор на лингвистические особенности сценических имен в казахской антропонимии Обзор на лингвистические особенности сценических имен в казахской антропонимии 2018 - г. 5 - стр. 0

31

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 12 - стр. 1

32

Мадиева Гульмира БаянжановнаМансурова М.Е. 2017 - г. 11 - стр. 2

33

Мадиева Гульмира Баянжановна Система современной русской урбанонимической терминологии Система современной русской урбанонимической терминологии Система современной русской урбанонимической терминологии 2017 - г. 11 - стр. 2

34

Мадиева Гульмира Баянжановна ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 2015 - г. 7 - стр. 1

35

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 5 - стр. 58

36

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. МЕТАЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАЗАХСКИХ ТОПОНИМОВ МЕТАЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАЗАХСКИХ ТОПОНИМОВ МЕТАЯЗЫКОВАЯ РЕФЛЕКСИЯ КАЗАХСКИХ ТОПОНИМОВ 2018 - г. 5 - стр. 170

37

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. 21

38

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. 21

39

Мадиева Гульмира Баянжановна ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ ПРЕЦЕДЕНТНОСТЬ ИМЁН СОБСТВЕННЫХ И ИХ ИЗУЧЕНИЕ В ИНОЯЗЫЧНОЙ АУДИТОРИИ 2018 - г. 7 - стр. 1

40

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Медетбекова П.Т. ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПУСОВ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПУСОВ 2018 - г. 10 - стр. 1

41

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. 2018 - г. 6 - стр. 171

42

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 9 - стр. 0

43

Мадиева Гульмира Баянжановна ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЙ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЙ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ ФОРМЫ ОБРАЩЕНИЙ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 2019 - г. 2 - стр. 63

44

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. ТОПОНИМДЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛАНУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ ТОПОНИМДЕРДІҢ СЕМАНТИКАЛАНУ СТРАТЕГИЯЛАРЫ 2018 - г. 5 - стр. 63

45

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Молдасанова А.А. Ұлттық корпустардың жасалу мәселелері. Ұлттық корпустардың жасалу мәселелері. 2018 - г. 10 - стр. 1

46

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 9 - стр. 171

1

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 1 - стр. Венский университет экономики и ибзенса

2

Мадиева Гульмира Баянжановна Идентичность vs выбор языка обучения Идентичность vs выбор языка обучения 2012 - г. 5 - стр. Москва

3

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 5 - стр. Стамбул

4

Мадиева Гульмира Баянжановна Язык и ментальность: исследование онимов в лингвокультурологическом аспекте Язык и ментальность: исследование онимов в лингвокультурологическом аспекте 2012 - г. 5 - стр. Пенза

5

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 5 - стр. Шанхай

6

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 4 - стр.

7

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 5 - стр.

8

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 5 - стр.

9

Мадиева Гульмира Баянжановна 2011 - г. 5 - стр. КазУМОиМЯ им. Абылай хана

10

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 5 - стр. КазАТК

11

Мадиева Гульмира БаянжановнаАнесова У.Г. 2010 - г. 2 - стр. Алматы

12

Мадиева Гульмира Баянжановна Межкультурная коммуникация и имена собственные Межкультурная коммуникация и имена собственные 2012 - г. 1 - стр. Венский университет экономики и бизнеса

13

Мадиева Гульмира Баянжановна Неофициальные личные имена в контексте развития, межкультурной коммуникации и языковых контактов: к постановке вопроса Неофициальные личные имена в контексте развития, межкультурной коммуникации и языковых контактов: к постановке вопроса 2013 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

14

Мадиева Гульмира Баянжановна Казахские онимы в русской речи: к вопросу об орфоэпической адаптации Казахские онимы в русской речи: к вопросу об орфоэпической адаптации 2012 - г. 7 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

15

Мадиева Гульмира БаянжановнаИбраева Ж.К. Лингвистическая конфликтология: современное научное направление и учебная дисциплина Лингвистическая конфликтология: современное научное направление и учебная дисциплина 2013 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

16

Мадиева Гульмира Баянжановна Лингвистическая экспертиза товарных знаков: идентификация, дифференциация Лингвистическая экспертиза товарных знаков: идентификация, дифференциация 2012 - г. 5 - стр. Институт языкознания им. А. Байтурсынова МОН РК

17

Мадиева Гульмира Баянжановна Идентификация товарных знаков: из опыта проведения лингвистической экспертизы Идентификация товарных знаков: из опыта проведения лингвистической экспертизы 2012 - г. 7 - стр. Ярославль МОН РФ

18

Мадиева Гульмира Баянжановна Городское ономастическое пространство: трансмиссия и трансформация Городское ономастическое пространство: трансмиссия и трансформация 2012 - г. 8 - стр. Алматы, ИЯ им. А. Байтурсынова МОН РК

19

Мадиева Гульмира Баянжановна 2012 - г. 7 - стр. Przemysl

20

Мадиева Гульмира Баянжановна 2013 - г. 11 - стр. РИМ

21

Мадиева Гульмира Баянжановна 2013 - г. 4 - стр. SAPIENZA UNIVERSITY OF ROME, ITALY

22

Мадиева Гульмира Баянжановна Межкультурная коммуникация и имена собственные Межкультурная коммуникация и имена собственные 2012 - г. 1 - стр. Institut für Interkulturelle Kommunikation Universität Hildesheim

23

Мадиева Гульмира Баянжановна Ситуация полиязычия в Казахстане: выбор русского языка Ситуация полиязычия в Казахстане: выбор русского языка 2014 - г. 3 - стр. МГУ им. М.В. Ломоносова

24

Мадиева Гульмира Баянжановна 2014 - г. 5 - стр. ТАРАЗ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ГУМАНИТАРЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

25

Мадиева Гульмира Баянжановна Лексический подход как интеграция прикладной лингвистики, корпусной лингвистики и методологии преподавания языков Лексический подход как интеграция прикладной лингвистики, корпусной лингвистики и методологии преподавания языков 2015 - г. 7 - стр. Мадрид

26

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 8 - стр. Мадрид

27

Мадиева Гульмира Баянжановна Русский язык в 7 классе: общие методические рекомендации к разделу "Причастие" Русский язык в 7 классе: общие методические рекомендации к разделу "Причастие" 2015 - г. 6 - стр. Казахский национальный университет им. аль-Фараби

28

Мадиева Гульмира Баянжановна Казахская ономастика: вариативность имен собственных Казахская ономастика: вариативность имен собственных 2015 - г. 1 - стр. Suleiman Demirel University

29

Мадиева Гульмира БаянжановнаМамбетова М.К., Мадиева Д.Б. "Новые" и "старые" технологии в преподавании лингвистических дисциплин в вузе "Новые" и "старые" технологии в преподавании лингвистических дисциплин в вузе 2015 - г. 4 - стр. Алматы

30

Мадиева Гульмира Баянжановна Инновации в преподавании лингвистических дисциплин Инновации в преподавании лингвистических дисциплин 2015 - г. 1 - стр. Cyprus

31

Мадиева Гульмира Баянжановна Ономастика современного города Ономастика современного города 2015 - г. 5 - стр. Волгоград-Алматы

32

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Мамбетова М.К., Искакова Г.Н. 2015 - г. 9 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

33

Мадиева Гульмира Баянжановна Almaty – Vernyi (Faithful) – Alma-Ata – Almaty: The history of renaming the city and its etymology Almaty – Vernyi (Faithful) – Alma-Ata – Almaty: The history of renaming the city and its etymology 2015 - г. 3 - стр. Дубай

34

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. Тарихи топонимдер түп-төркіні: этимология мәселелері Тарихи топонимдер түп-төркіні: этимология мәселелері 2015 - г. 4 - стр. Тараз, ТИГУ

35

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. Ономастика современного города Ономастика современного города 2015 - г. 5 - стр. Волгоград - Алматы

36

Мадиева Гульмира БаянжановнаТаусогарова А.К. 2015 - г. 1 - стр. Кипр

37

Мадиева Гульмира БаянжановнаАкшолакова А.Ж. КАЗАХСКАЯ ОНОМАСТИКА: ВАРИАТИВНОСТЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ КАЗАХСКАЯ ОНОМАСТИКА: ВАРИАТИВНОСТЬ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ 2015 - г. 6 - стр. Suleyman Demirel U N I V E R S I 'I' Y

38

Мадиева Гульмира Баянжановна 2015 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

39

Мадиева Гульмира Баянжановна ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ: СОВРЕМЕННОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСЕ) ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ: СОВРЕМЕННОЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (К ПОСТАНОВКЕ ВОПРОСЕ) 2015 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

40

Мадиева Гульмира Баянжановна Язык, история, культура в современном ономастическом словаре Язык, история, культура в современном ономастическом словаре 2015 - г. 6 - стр. г. Гранада

41

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Мамбетова М.К. 2016 - г. 1 - стр. Мадрид

42

Мадиева Гульмира Баянжановна Методы и приемы составления корпуса казахского языка Методы и приемы составления корпуса казахского языка 2015 - г. 10 - стр. Алматы

43

Мадиева Гульмира БаянжановнаАлтынбекова О.Б. Научно-методический комментарий к урокам повторения в школах с русским языком обучения Научно-методический комментарий к урокам повторения в школах с русским языком обучения 2015 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

44

Мадиева Гульмира БаянжановнаМадиева Д.Б. ЯЗЫК КАК ОДИН ИЗ РЕСУРСОВ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (к постановке проблемы) ЯЗЫК КАК ОДИН ИЗ РЕСУРСОВ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ (к постановке проблемы) 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

45

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б., Мамбетова М.К. Teaching Fundamental of Corpus Discipline «The Introduction to Linguistics» on Basis of Drawings and Tables. Teaching Fundamental of Corpus Discipline «The Introduction to Linguistics» on Basis of Drawings and Tables. 2016 - г. 15 - стр. Торохон

46

Мадиева Гульмира БаянжановнаТаева Р.М. Lexical approach as a combination of applied linguistics, corpus linguistics and language teaching Lexical approach as a combination of applied linguistics, corpus linguistics and language teaching 2015 - г. 8 - стр. Мадрид

47

Мадиева Гульмира БаянжановнаТаусогарова А.К., Таева Р.М. Innovations in Teaching Linguistic Disciplines Innovations in Teaching Linguistic Disciplines 2015 - г. 8 - стр. Кирения,Кипр

48

Мадиева Гульмира Баянжановна 2016 - г. 8 - стр. Харьков

49

Мадиева Гульмира Баянжановна АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ И РИСКИ, 8-9 декабря 2016 г. АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ И РИСКИ, 8-9 декабря 2016 г. 2016 - г. 7 - стр. Харьков

50

Мадиева Гульмира Баянжановна Ordinary metalinguistic consciousness: experimental analyze Ordinary metalinguistic consciousness: experimental analyze 2017 - г. 5 - стр. North Charleston, USA

51

Мадиева Гульмира Баянжановна 2017 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

52

Мадиева Гульмира Баянжановна 2017 - г. 5 - стр. North Charleston

53

Мадиева Гульмира БаянжановнаБектемирова С.Б. 2017 - г. 5 - стр. Республиканский институт повышения квалификации Өрлеу

54

Мадиева Гульмира Баянжановна Трансформация ономастического пространства Казахстана в условиях межкультурной коммуникации Трансформация ономастического пространства Казахстана в условиях межкультурной коммуникации 2017 - г. 1 - стр. Вена, Венский университет экономики

55

Мадиева Гульмира Баянжановна Трансформация ономастического пространства в условиях межкультурной коммуникации Трансформация ономастического пространства в условиях межкультурной коммуникации 2017 - г. 1 - стр. Венский университет экономики и бизенса

56

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. Трансформация антропонимов казахского языка Трансформация антропонимов казахского языка 2018 - г. 3 - стр. Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина

57

Мадиева Гульмира БаянжановнаӘлиакбарова А.Т. 2018 - г. 2 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

58

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

59

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 2 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

60

Мадиева Гульмира Баянжановна ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ - ДРУГ ИЛИ ВРАГ? ЯЗЫК ОБЩЕНИЯ - ДРУГ ИЛИ ВРАГ? 2017 - г. 5 - стр. Харьков (Украина)

61

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 3 - стр. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. А. С. ПУШКИНА

62

Мадиева Гульмира Баянжановна ОНОМАСТИКА КАЗАХСТАНА: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОНОМАСТИКА КАЗАХСТАНА: МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ 2018 - г. 2 - стр. Москва

63

Мадиева Гульмира Баянжановна 2018 - г. 3 - стр. Москва

64

Мадиева Гульмира БаянжановнаБорибаева Г.А. 2018 - г. 3 - стр. Москва

65

Мадиева Гульмира Баянжановна Способы обращения к собеседнику в китайском зяыке, как составная часть диалогического дискурса Способы обращения к собеседнику в китайском зяыке, как составная часть диалогического дискурса 2014 - г. 2 - стр. Алматы

66

Мадиева Гульмира Баянжановна 2019 - г. 7 - стр. Sapporo (Japan)

67

Мадиева Гульмира Баянжановна 2019 - г. 1 - стр. Тashkent
Документы автора

5

Цитирования

1 по 1
документам

h-индекс

1

Peculiarities of toponymic reflexes of Kazakhstan

Boribayeva, G.A., Madiyeva, G.B., Medetbekova, P.T., Mambetov, K.S., Ingamova, J.G.

2018

XLinguae
11, с. 342-353

0

Цитирований
Design and Development of Media-Corpus of the Kazakh Language

Mansurova, M., Madiyeva, G., Aubakirov, S., Yermekov, Z., Alimzhanov, Y.

2017

Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)
10449 LNAI, с. 509-518

0

Цитирований
2017

Voprosy Onomastiki
14, с. 115-125

1

Цитирований
Violation of priority in media and political discourse dialogue (On the basis of kazakhstan talk shows)

Koishigulova, D., Madiyeva, G., Ayauzhan, T., Marina, Z., Kerimova, S.

2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 4440-4447

0

Цитирований