ҚазҰУ ақпараттық порталы
Басты бет/ Филология және әлем тілдері факультеті/ жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер кафедрасы/ Мадиева Гульмира Баянжановна


Мадиева Гульмира Баянжановна
Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0
- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Жұмыс орны:
Факультет: филология және әлем тілдері

Кафедра: жалпы тіл білімі және еуропалық тілдер
Лауазымы: кафедра меңгерушісі

Педагогикалық қызметіь

Оқылатын пәндер
Сабақ кестесі

Оқу-әдістемелік материалдар

Пәндер атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит дополнительный материал по теме Национальный менталитет
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит статью Нуждина о менталитете
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнитлеьный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнитлеьный материал для подготовки
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит дополнительный материал для подготовки
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Силлабус включает содержание дисциплины "Язык, сознание, национальный менталитет", предназначенный для докторантов 2 курса
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные вопросы по теме "Национальный менталитет"
Педагогикалық тәжірибе
Файл содержит рабочую программу педпрактики докторантов 2 курса специальности "Лингвистика"
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Силлабус включает содержание лекций, семинаров, СРМП, СРМ, вопросы к экзаменам по специальности "Лингвистика"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит методические рекомендации по изучаемой дисциплине
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Силлабус содержит основные положения курса "Межкультурная коммуникация и обучение иностранным языкам"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит методические реклмендации к изучению дисциплины.
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит Силабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержи силлабус по дисциплине "Межкультурная коммуникация и изучение иностранных языков"
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Методические рекомендации к семинарским занятиям, к лекциям, СРД, СРДП
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые позиции образовательной траектории дисциплины
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл состоит из содержания дисциплины Язык, мышление и национальный менталитет (цели, задачи, пререквизиты, значение лекций, семинаров, задания рубежного контроля, контрольные вопросы, основную и дополнительную литературу)
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит УМКД дисциплины Язык, мышление и национальный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус дисциплины Язык, мышление, националный менталитет
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит темы семинарских занятий и список литературы
Лингвистика және семиотика
Файлда Лингвистика және семиотика атты пәнінің семинар тақырыптары еңгізілген
Мәдениетаралық коммуникацияның теориясы
Жалпы фонетика мен фонология
Мәдениаралық коммуникация мәселелері
Файл содержит адреса виртуальных лабораторий, используемых на занятиях
Педагогикалық тәжірибе
Дневник педагогической практики, необходимый для ведения записей о прохождении практики докторантов
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит темы семинарских занятий, основную и дополнительную литературу.
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит темы семинарских занятий, литературу для подготовки к ним.
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит силлабус по дисциплине "Общая лингвистика: структура и семантика"
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит формы контроля и оценки знаний докторантов
Жалпы фонетика мен фонология
Лингвистика және семиотика
Файлда МӨЖ және ММӨЖ тапсырмалары еңгізілген
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит темы самостоятельной работы докторанта и самостоятельной работы докторанта под руководством преподавателя
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит материалы лекции 2
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержи материалы к лекции 1
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит материал к лекции 3
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Жалпы фонетика мен фонология
Лингвистика және семиотика
Файлда 1-лекция мазмұны еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда пәннәің 2,3-лекция мазмұны еңгізілген
Лингвистика және семиотика
Файлда пәнінің 4-5 лекция тақырыптары еңгізілген
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит тематику лекций по дисциплине Язык, мышление, национальный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал лекций по дисциплине Язык, мышление и национальный менталитет
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал для лекций по теме связь языка и мышления
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые понятия темы Язык и национальный характер
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит основные темы лекционных занятий и список необходимой литературы доя пдоготовки
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит общий обзор лекций
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные вопросы по теме "Мышление"
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные понятия о связи мышления и языка
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит ключевые вопросы о национальном менталитете
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит материал по соотношения мышления, сознания и менталитета через призму культуры
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные проблемы мышления, сознания и менталитета через призму культуры
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит основные проблемы межкультурной коммуникации и конфликты
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 1
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 2
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 2
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 4
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 2-3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекции 3
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 4-5
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал к лекциям 6-7
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит материал лекций 10-11
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 5
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит названия тем семинарских занятий и список необходимой литературы
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит задания для самостоятельной работы докторантов
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 11
Тіл, ойлау және ұлттық менталитет
Файл содержит вопросы для подготовки к MidtermExam
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит вопросы для подготовки к MidtermExam
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит экзаменационные вопросы к дисциплине
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит экзаменационные вопросы и литературу для подготовки к экзамену
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит задание дляMidtermexam
Кросс-мәдени коммуникация мәселелері
Файл содержит вопросы, необходимые для сдачи Midtermexam.
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит вопросы к экзамену
Жалпы фонетика мен фонология
Лингвистика және семиотика
Фалда емтихан сұрақтары еңгізілген
Жалпы лингвистика: құрылым және семантика
Файл содержит вопросы для подготовки к экзамену и список необходимой литературы
Лингвистика және семиотика
Файл содержит экзаменационные вопросы и список литературы для подготовки к экзамену
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 13
Жалпы фонетика мен фонология
Мәдениаралық қарым-қатынас және шетел тілдерін үйрену
Файл содержит карту учебно-методической обеспеченности дисциплины
Педагогикалық тәжірибе
Файл содержит список литературыЮ необходимой для подготовки к занятиям и проведению педпрактики
Лингвистика және семиотика
Фалда "Лингвистика және семиотика" атты пәннің силлабусы орналасқан
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит силлабус по дисциплине "Язык, сознание, национальный менталитет"
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит силлабус по дисциплине Концепции современного естествознания (язык и экология)
Жалпы грамматика және семантика
Файл включает содержание силлабуса
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Силлабус содержит описание дисциплины "Язык, сознание и национальный менталитет"
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит форму контроля знаний докторантов
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит статью Ю. Л. Воротникова О ВОЗМОЖНОСТИ ПОСТРОЕНИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ СМЫСЛОВ (Исследования по славянским языкам. - № 6. - Сеул, 2001. - С. 137-147)
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по типам грамматик
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по типам грамматик
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит материал по морфологической классификации языков
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 1
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 2
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 3
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 4
Лингвистика және семиотика
Файл содержит задания к СРМП и СРМ
Лингвистика және семиотика
Файл содержит силлабус по дисциплине Лингвистика и семиотика для группы с русским языком обучения
Лингвистика және семиотика
Файл содержит темы и задания семинарских занятий
Жалпы грамматика және семантика
Файл включает содержание семинарских занятий
Қазіргі жаратылыстану тұжырымдамалары (тіл және экология)
Файл содержит темы семинарских занятий.
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 14
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 15
Лингвистика және семиотика
Файл содержит Карту учебно-методической обеспеченности дисциплины
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 12
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит задания СРД и СРДП
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 6
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 7
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 8
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 9
Жалпы грамматика және семантика
Файл содержит ключевые вопросы лекции 10
Тіл, сана және ұлттық менталитет
Файл содержит вопросы для MIDTERM EXAM, которые докторант должен был усвоить за первые 7 недель обучения.