Басты бет / Химия және химиялық технология / химиялық физика және материалтану / Умбеткалиев Куаныш Аскарович

Умбеткалиев Куаныш Аскарович

Лауазымы: кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
химиялық физика және материалтану
Scopus author ID: 57207736268
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Зерттеудің физикалық әдістері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Наноматериалдарды алу әдістері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық технологиялардағы электротехника
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Зерттеудің физикалық әдістері
Кристаллохимия және кристаллографияның таңдаулы тараулары
Материалдар мен процестерді зерттеу әдістері
Лабораторные работы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Техника және технология қауіпсіздігі
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Наноматериалдарды алу әдістері
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Семинарские занятия
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Химиялық технологиялардағы электротехника
Наноматериалдарды алу әдістері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Техника және технология қауіпсіздігі
Зерттеудің физикалық әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Техника және технология қауіпсіздігі
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
lt5
Наноматериалдарды алу әдістері
Наноматериалдарды алу әдістері
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Химиялық технологиялардағы электротехника
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Техника және технология қауіпсіздігі
Зерттеудің физикалық әдістері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Өндірістік қызметтің экологиялық салдарын болжауды талдау
Жарылғыш заттардың сезімталдығы және бастапқы импульс
Наноматериалдардың химиясы
Наноматериалдар мен наноқұрылымдарды тәжірибелік зерттеу әдістері
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Техника және технология қауіпсіздігі
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Наноқұрылымды материалдардың өздігінен таралатын жоғары температуралы синтезі
Нанообъектілер мен наноқұрылымдарды алудың заманауи технологиясы
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Наноматериалдардың физика-химиялық қасиеттері
Нанохимияның даму бағыттары мен заманауи жағдайы
Наножүйелер мен нанообъектілердің диагностикасы мен зерттеу әдістері
Заттар мен материалдар казіргі заманғы физикалық әдістермен зерттеу
Кремнийлі наноматериалдардың физикалық негіздері
Химиялық технологиялардағы электротехника
Құрамында көміртегі бар наноматериалдарды алудың физика-химиялық негіздері
Наноматериалдарды алу әдістері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Ғарыш кеңістігінің факторлары және ғарыш техникасы
Химиялық зерттеулердің физикалық әдістері
Техника және технология қауіпсіздігі
Химиялық физика соның ішінде жану мен жарылысты оқыту
Cиллабус
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Перечень экзаменационных вопросов
Қатты және газфазалы реакциялардың кинетикасы
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Темы СРСП
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Темы лабораторнх работ
Заттар мен материалдардың рентгенофазалық анализі
Силлабус по дисциплине "Рентгенофазовый анализ веществ и матреиалов"

1

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Тулепов М.И., Досжанов О.М. ХИМИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛAРДAҒЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКA Қазақ университеті 2017 - г. ISBN 978-601-04-2298 175 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Умбеткалиев Куаныш АскаровичМансуров З.А., Акназаров С.Х., Мессерле В.Е. ТРЕХФАЗНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ РЕАКТОР ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ 2013 - г. 8 - стр. 4

2

Умбеткалиев Куаныш АскаровичАкназаров С.Х., Головченко О.Ю., Мессерле В.Е. 2016 - г. 10 - стр. 14

3

Умбеткалиев Куаныш Аскарович 2019 - г. 3 - стр. 92

1

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Испытания плазменно-топливных систем на Алматинской ТЭЦ-2 2011 - г. 2 - стр. Алматы

2

Умбеткалиев Куаныш Аскарович 2011 - г. 7 - стр. Алматы

3

Умбеткалиев Куаныш Аскарович 2011 - г. 4 - стр. Алматы

4

Умбеткалиев Куаныш Аскарович 2011 - г. 3 - стр. г. Иваново

5

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Мансуров З.А., Акназаров С.Х., Мессерле В.Е. Термодинамические расчеты переработки минерального сырья при его электроплавке в трехфазном электромагнитном реакторе (ЭМР) 2013 - г. 5 - стр. Алматы

6

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Акназаров С.Х., Мессерле В.Е. Трехфазный универсальный электромагнитный технологический реактор для переработки минеральных веществ 2013 - г. 8 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Мансуров З.А., Акназаров С.Х., Головченко О.Ю., Мессерле В.Е. 2015 - г. 4 - стр. Almaty

8

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Мессерле В.Е. 2015 - г. 4 - стр. Almaty

9

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Мессерле В.Е. 2015 - г. 4 - стр. Almaty

10

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Акназаров С.Х., Головченко О.Ю., Мессерле В.Е. 2016 - г. 5 - стр. КазНУ

11

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Мессерле В.Е., Устименко А.Б. 2015 - г. 3 - стр. Алматы

12

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Акназаров С.Х., Головченко О.Ю., Мессерле В.Е. 2016 - г. 5 - стр. КазНУ

13

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Мессерле В.Е., Устименко А.Б. 2018 - г. 4 - стр. Алматы

14

Умбеткалиев Куаныш Аскарович магний және алюиминий негізінде резервті ток көзінің вольтампериетрлік қасиетін зерттеу 2012 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

15

Умбеткалиев Куаныш Аскарович 2018 - г. 1 - стр.

16

Умбеткалиев Куаныш Аскарович 2018 - г. 4 - стр.

17

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Мессерле В.Е., Устименко А.Б. 2018 - г. 1 - стр. Плёс, Россия): сборник трудов/ Иван. гос. хим.-технол. ун-т. - Иваново

18

Умбеткалиев Куаныш Аскарович Мессерле В.Е., Устименко А.Б. 2017 - г. 4 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

1

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0