Главная / Халықаралық қатынастар факультеті / дипломатиялық аударма кафедрасы

дипломатиялық аударма кафедрасы

Профессорско-преподавательский состав кафедры