Главная / Географии и природопользования / Картографии и геоинформатики / Таукебаев Омиржан Жалгасбекович

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович

Должность: Ст.преподаватель
Картографии и геоинформатики
Scopus author ID: 57191434166
omirzhan.taukebayev@gmail.com
8(727) 377-33-35 вн:3322
       2005 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ География факультетінің «050609-География» мамандығының 1-курсына түсіп, 2009 жылы жоғарғы оқу орнын үздік тәмәмдаған. 2009 жылы География факультетінде «6N0609-География» мамандығы бойынша магистратураға түсіп, 2011 жылы «Қаратау жотасының солтүстік беткейіндегі ландшафтарға иерархиялық талдау жасау» атты тақырыпта магистрлік диссертациясын қорғап (ғылыми жетекшісі – б.ғ.д., профессор Ж.Ү. Мамутов), «Жаратылыстану ғылымдарының магистрі» академиялық дәрежесін алды. 2019 жылы Қ.И. Сатпаев атындағы Ұлттық ғылыми зерттеу техникалық университетінің «6D071100- Геодезия» мамандығындығы бойынша PhD докторантурасын бітірді. Ғылыми зерттеу жұмысы кен орындарындағы жер бетінің қозғалу процесін мониторинг жасауға бағытталған (ғылыми жетекшісі – т.ғ.д., профессор Ж.Д. Байгурин). 2009 жылы «Жастар саясатын дамыту мемлекеттік қорында» маман. 2010 жылы «Таңбалы» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайында картограф. 2011 жылы «Ұлттық ғарыштық зерттеулер мен технологиялар орталығы» АҚ геодезист-инженер қызметтерін атқарған. 2011 жылы картография және геоинформатика кафедрасына ассистент болып жұмысқа қабылданды. Қазіргі таңда аталмыш кафедраның аға оқытушысы. 2019 жылдан бастап ҚазҰУ инжиниринг және жоғары технологиялар кластері бас директорының орынбасары. Ө.Ж. Таукебаев 2012 жылы әл-Фараби атындағы ҚазҰУ жоғары оқу орындары оқытушыларының Біліктілікті арттыру институтында «Геодезия және картография» мамандығы бойынша және 2013 жылы «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығында ҚР ЖОО педагогикалық мамандықтарының оқытушыларының біліктілігін арттыру бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтті. Әр жылдарда Австрия, Венгрия, Нидерланды мемлекеттерінде ғылыми конференциялар мен тренингтердің қатысушысы. 2019 жылы Мичиган технологиялық университетінде (АҚШ) ғылыми тағылымдамадан өткен. Сонымен қатар, халықаралық ТЕМПУС «Геоинформатика: энергия, ресурстар және қоршаған ортаны басқару» (2010-2013 жж.), «SESREMO – Қазақстанда, Әзірбайжанда, Израильде экологиялық жүйе мониторингі үшін қашықтықтан зондылау аясында білім беруді жетілдіру» (2013-2016 жж.) жобаларының және де бірқатар республикалық ғылыми жобалардың қатысушысы. Ғылыми жұмыс аясында 20-дан аса мақала, 3 авторлық куәлік және 1 монография жарияланған. «Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің үздік жас ғалымы-2016»
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2011
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2009
Академическая степень

1

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Ердавлетов С.Р., Искакова К.А., Артемьев А.М., Абишева З.М., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Жумадилов А.Р., Аблеева А.Г., Асылбекова А.А. Научно-познавательный атлас: Путешествие по Приалаколью. Карты-схемы, легенды, туристская инфраструктура " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0945-3 5 - стр. КАЗАХСТАН

2

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации Алматы Болашак 2019 - г. ISBN 978-601-7461-45-4 100 - стр. КАЗАХСТАН

3

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Спанкулова Л.С., Керимбаев А.Р., Нұрұлы Е.. Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации "Алматы-Болашақ" 2019 - г. ISBN 978-601-7461-45-4 100 - стр. КАЗАХСТАН

1

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Метод составления геоморфологических карт с использованием ДЗЗ 2013 - г. 4 - стр. 0

2

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичАсылбекова А.А. Разработка структуры и функциональности корпоративных ГИС для территориального анализа полупустынь Казахстана при адаптивно-ландшафтной системы земледелия 2014 - г. 7 - стр. 0

3

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 5 - стр. 41

4

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичАсылбекова А.А., Мамутов Ж.У., Кудайбергенов М.К. Разработка структуры функциональтости корпоративных ГИС для территориального анализа полупустынь Казахстана при адаптировано-ландшафтной системы земледелия 2014 - г. 8 - стр. 0

5

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Разработка геоморфологической карты района Мойынкум Жамбылской области при проектировании систем животноводства адаптированных к ландшафту 2017 - г. 2 - стр. 1

6

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Применение дистанционных зондировании при исследований почвенного покрытия 2017 - г. 1 - стр. 1

7

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичСарыбаев Е.С. Методика оценки сложности геоморфологического строения рельефа земной поверхности 2018 - г. 8 - стр. 51

8

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичНұрұлы Е.., Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Инновационная активность регионов Республики Казахстан 2019 - г. 2 - стр. 0

9

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичКеримбаев А.Р., Спанкулова Л.С., Нұрұлы Е.. Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации 2019 - г. 2 - стр. 0

10

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичСейтқазы М.М., Асипова Ж.М., Сақыпбек М.А., Қалиева А.Б., Сапиева А.Ж., Павличенко Л.М., Артемьев А.М., Актымбаева А.С., Нұрұлы Е.. Обеспечение устойчивого развития национальных парков Казахстана путем территориальной организации экологического туризма 2022 - г. 2 - стр. 0

1

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Асылбекова А.А. Экологическое районирование ландшафтов Жамбылского района Алматинской области Северного склона Иле Алатау 2015 - г. 3 - стр. Астана

2

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ

3

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Управление качеством разработки проектов геоинформационного картографирования 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им№ Аль- Afhf,b

4

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

5

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Особенности составления крупномасштабных ландшафтных карт при территориального анализа для проектирования адаптивно-ландшафтной системы земледелия 2015 - г. 1 - стр. Алматы

6

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2012 - г. 1 - стр. Алматы

7

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2011 - г. 6 - стр. Алматы

8

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Асылбекова А.А., Кудайбергенов М.К. 2014 - г. 4 - стр. Алматы

9

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

10

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 2 - стр. Алматы

11

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

12

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

13

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Асылбекова А.А., Кудайбергенов М.К. Экологическое районирование ландшафтов Жамбылского района Алматинской области Северного склона Иле Алатау 2015 - г. 5 - стр. Астана

14

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Использования данных дистанционного зондирования Земли для картографировании почвенного покрова 2017 - г. 1 - стр.

15

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Обзор методов обработки космических снимков при ландшафтном картографировании 2017 - г. 1 - стр.

16

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Составление геоморфологической карты Мойынкумского района Жамбылской области при проектировании адаптивно-ландшафтной системы животноводства 2017 - г. 2 - стр.

17

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Бекмурзаев Б.Ж., Жалгасбеков Е.Ж. 2013 - г. 4 - стр. КазНУ

18

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2019 - г. 3 - стр. Алматы, Қазақстан

19

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2019 - г. 5 - стр. г. Алматы, ул. Сатпаева, 22, КазНИТУ имени К.Сатпаева (Satbayev University)

20

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Асылбекова А.А. 2020 - г. 4 - стр. Алматы
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0