Главная / Истории / Археологии, этнологии и музеологии / Омаров Гани Калиханович

Омаров Гани Калиханович

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра археологии, этнологии и музеологии
Scopus author ID: 57192670652
Скрыто
8(727) 377-33-19 вн:1285
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1992
Ученая степень
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Знак "Ы.Алтынсарин"


Название файла Заголовок Описание
Производственная (археолого-этнографическая)
Бронзовый и ранний железный век Евразии
Древняя и средневековая архитектура Центральной Азии
История археологии
Бронзовый век Центрального Казахстана
Охрана памятников истории и культуры
Охрана памятников истории и культуры
Охрана памятников истории и культуры
Гунно-сарматская археология
История мировой архитектуры
Археология
Археология
Археология
Бронзовый век Центрального Казахстана
История археологии
Гунно-сарматская археология
Охрана памятников истории и культуры
Древняя и средневековая архитектура Центральной Азии
Древняя и средневековая архитектура Центральной Азии
Древняя и средневековая архитектура Центральной Азии
Древняя и средневековая архитектура Центральной Азии
Древняя и средневековая архитектура Центральной Азии
Археология Казахстана
Древнее золото Казахстана
Археология Казахстана
Археология Казахстана
Древнее золото Казахстана
Археология
Бронзовый и ранний железный век Евразии
Бронзовый и ранний железный век Евразии
Археология Казахстана
Археология
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ Тарих, археология және этнология факультеті Археология, этнология және музеология кафедрасы кафедрасы Келісілген: Факультет деканы ____________________Таймағамбетов Ж.Қ. "_______"___________2012 ж. Университеттің ғылыми-әдістемелік кеңесінде бекітілді Хаттама №_5_ «_22_»_06_ 2012 ж. Оқу жұмысы жөніндегі проректор ___________________ Әбдібеков У.С. "__22__"___06____ 2012 ж. ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ Археология (пәннің аты) Мамандық «5В 041900 – «Музей ісі және ескерткіштерді қорғау» (шифры, аты) Оқу түрі күндізгі Алматы 2012 ж. ПОӘК дайындаған Омаров Ғани Қалиханұлы – т.ғ.к., доцент міндетін атқарушы Типтік оқу бағдарламаның негізінде негізінде әзірленді. Археология, этнология және музеология кафедрасының мәжілісінде қаралып ұсынылды. «___ » __________________ 2012 ж., хаттама №____ Кафедра меңгерушісі _________________ Қалыш А.Б. (қолы) Факультеттің әдістемелік (бюро) кеңесінде ұсынылды. « ___ » _____________ 2012 ж., хаттама № __ Төрайымы ________________________ Мұхатова О.Қ. (қолы) Курстың қысқаша сипаттамасы: болашақ тарихшыларды археология пәнiнiң тарих ғылымында алатын орнымен, оның мiндеттерi, тәсiлдерi және даму тарихымен таныстыру. Сонымен қатар осы жалпы курстың мақсатына дүние жүзiндегi аса маңызды, ғылыми тұрғыдан ерекше құнды ескерткiштердiң ашылу, зерттелу тарихы кiредi. Археологиялық ескерткіштерді зерттеу арқылы материалдық мәдениет пен өндіріс тарихын, ертедегі қоғамның рухани өмір үлгісін және әлеуметтік құрылымын тануға болады. Археология пәні курсында адамзат өмірі мен мәдениетінен жалпы заңдылықтар тарихын, археология ғылымының негізгі түсініктері мен көне мәдениет археологиялық ескерткіштері жөнінде ақпарат алады. Бағдарламаның материалдары кезеңдiк-дәуiрлiк және аймақтық принципте құрылды. Курсты оқытудың мақсаты: Бағдарламада көне дәуiрдегi тарихымызға тiкелей немесе жанама қатысы бар Еуразия аймағына, оның iшiнде елiмiзге көршiлес жатқан өңiрлер: Орталық Азия, Кавказ, Сiбiр, Орал атырабына көбiрек көңiл бөлiндi. Елiмiздiң көне, байырғы тарихының деректерiн бiз негiзiнен археологиялық ескерткiштердi зерттеу арқылы аламыз. Сондықтан да «Археология» деп аталатын жалпы пән материалының қомақты бөлiгi Қазақстан археологиясына арналады. Пән тарихшыларды археологиялық ескерткiштердi танып-бiлумен қатар оларды зерттеу әдiс-тәсiлдерiмен де таныстырады. Міндеттері: болашақ археологтарды ТМД тарихындағы әртүрлі кезеңдер мен дәуірлердегі археологиялық ескерткіштердің территорияларын, мәдени мұраларын айыра білуге, ескерткіштердің орны мен мағынасын түсінуді оқытады. Сонымен қатар студенттерді тарихи мәліметтен археологиялық материалдарын айыруға үйретеді. • Қазақстан территориясындағы тас ғасырынан орта ғасырларға дейінгі археологиялық ескерткіштер туралы нақты мәліметтер; • Еуразия ескерткіштері жүйесіндегі Қазақстан археологиялық ескерткіштерінің орны мен мәнін; • Еуразия ескерткіштері туралы шыққан әдебиеттердің барлығын. • Артефактілермен аппеляция жасай білу; • Салыстырмалы- тарихи анализ, типология; • Тарихи қорытынды жасай білу. Берілген курс мынандай пәндермен қатар оқытылады: «Этнология», «Алғашқы қауым тарихы». Бакалаврдың міндеттерінің негізгі формалары: Студенттер «Археология» пәнін оқу барысында білуі керек: - пән бойынша студенттер деректер мен тарихнамалық ғылыми еңбектермен танысып, археологияға қатысты түсініктер мен атауларды зерделей білуі керек; - материалдық мәдениетті оқу мен зерттеудегі археология ғылымының маңыздылығын білуі керек; - археологиялық ескерткіштерге анализ жасауды. Бакалавр істей білуі керек: - археология мен архитектураның байланысын зерделеу; - археология және архитектура саласындағы ғылыми-зерттеу және қолданбалы жұмыстарда білікті болу; - теориялық және қолданбалы археология мен этнология саласындағы іргелі білімдерді тәжірибеде қолдана білу. Меңгеруі керек: - Орталық Азия мен Қазақстан территориясында орналасқан архитектуралық ескерткіштердің кезеңдері, ерекшеліктері, дамуы туралы жан-жақты білімді меңгеруі керек; - Архитектура мен археологияның теориялық және қолданбалы саласында іргелі білімді пайдалану; - өз бетімен шешім қабылдау, борышкерлікті, жеке және ұжымдық жауапкершілікті сезіну.
Древнее золото Казахстана
Сако-скифская археология
Древняя и средневековая архитектура Центральной Азии
Древняя и средневековая архитектура Центральной Азии
Древнее золото Казахстана
Гунно-сарматская археология
Сако-скифская археология
Сако-скифская археология
Сако-скифская археология
Гунно-сарматская археология

1

Омаров Гани Калиханович Қазақ университетi 2012 - г. 138 - стр. КАЗАХСТАН

2

Омаров Гани Калиханович Сойкина Н.Ю. Программа и учебно-методические рекомендации по музейной практике " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

3

Омаров Гани Калиханович Сойкина Н.Ю. " Қазақ университеті " 2014 - г. 1 - стр. КАЗАХСТАН

4

Омаров Гани Калиханович " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0293-5 148 - стр. КАЗАХСТАН

5

Омаров Гани Калиханович " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 120 - стр. КАЗАХСТАН

6

Омаров Гани Калиханович " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0471-7 256 - стр. КАЗАХСТАН

7

Омаров Гани Калиханович Елеуов М.. Археологический дневник " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

8

Омаров Гани Калиханович " Қазақ университеті " 2012 - г. 30 - стр. КАЗАХСТАН

9

Омаров Гани Калиханович " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1016-9 138 - стр. КАЗАХСТАН

10

Омаров Гани Калиханович Сапатаев С.А., Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Список археологических памятников Курчумского района " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978–601–04–2995-6 164 - стр. КАЗАХСТАН

11

Омаров Гани Калиханович Жуматаев Р.С., Сапатаев С.А., Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Археологические памятники Урджарского района " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978–601–04–2995-6 150 - стр. КАЗАХСТАН

12

Омаров Гани Калиханович Сапатаев С.А., Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3732 24 - стр. КАЗАХСТАН

13

Омаров Гани Калиханович Сапатаев С.А., Сагындыкова С.Т. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3732-6 24 - стр. КАЗАХСТАН

14

Омаров Гани Калиханович Жуматаев Р.С., Сагындыкова С.Т. Наскальные изображения Восточного Казахстана (по предварительным итогам археологических работ 2012–2019 гг.) " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4366-2 32 - стр. КАЗАХСТАН

1

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 4 - стр. 107

2

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 9 - стр. 0

3

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 14 - стр. 0

4

Омаров Гани Калиханович Археологические исследования группы кафедры археологии и этнологии по изучению древности 2011 - г. 3 - стр. 0

5

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 2 - стр. 0

6

Омаров Гани Калиханович Иследования Уйгентасской экспедиции на могильнике Ойжайлау 2011 - г. 1 - стр. 0

7

Омаров Гани Калиханович 2015 - г. 6 - стр. 0

8

Омаров Гани Калиханович 2015 - г. 4 - стр. 0

9

Омаров Гани Калиханович 2015 - г. 4 - стр. 0

10

Омаров Гани Калиханович 2016 - г. 12 - стр. 2

11

Омаров Гани КалихановичБазылхан Н.. 2015 - г. 4 - стр. 0

12

Омаров Гани Калиханович Колесничные комплексы Северного и Центрального Казахстана 2016 - г. 6 - стр. 0

13

Омаров Гани Калиханович Barrows “with Moustaches” and Other Archaic Beliefs of Kazakhs 2016 - г. 4 - стр. 0

14

Омаров Гани Калиханович THE QUESTIONS RECONSTRUCTION COSTUMES OF SAKI’S ON ARCHAEOLOGICAL SOURCES 2017 - г. 4 - стр. 0

15

Омаров Гани Калиханович THE GREAT SILK ROAD IS THE WAY OF THE CIVILIZATION DIALOGUE 2017 - г. 2 - стр. 0

16

Омаров Гани Калиханович Колесничные комплексы Северного и Центрального Казахстана 2016 - г. 7 - стр. 0

17

Омаров Гани Калиханович Some aspects of the study chariot complexes Kazakhstan (on the example of the Northern and Central regions) 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Омаров Гани Калиханович The reconstruction problem of costumes os sakis period according to archaeological materials 2016 - г. 5 - стр. 0

19

Омаров Гани Калиханович Шығыс Қазақстанның Майемер мәдениеті 2016 - г. 8 - стр. 0

20

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. КОЛЕСНИЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ СЕВЕРНОГО И ЦЕНТРАЛЬНОГО КАЗАХСТАНА 2016 - г. 5 - стр. 0

21

Омаров Гани КалихановичБесетаев Б.Б. 2017 - г. 8 - стр. 0

22

Омаров Гани КалихановичБайгунаков Д.С. Археолог, әрі ұстаз Н.Алдабергенов 70 жаста 2017 - г. 5 - стр. 86

23

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. Аспекты колесничих комплексов Казахстана (на примере северных и центральных регионов) 2016 - г. 5 - стр. 0

24

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Краткое сообщение о результатах археологической разведки на территории Курчумского района в 2018 году 2018 - г. 13 - стр. 91

25

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. 2018 - г. 9 - стр. 58

26

Омаров Гани Калиханович С.С. Черников и история изучения Чиликтинской долины 2017 - г. 5 - стр. 53

27

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. 2018 - г. 9 - стр. 58

28

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. Краткое сообщение о результатах археологической разведки на территории Курчумского района в 2018 году 2018 - г. 13 - стр. 91

29

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. 2020 - г. 11 - стр. 96

30

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. 2020 - г. 11 - стр. 96

31

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т. Вооружение и конское снаряжение средневековых кочевников Восточного Казахстана (по материалам могильника Аян) 2020 - г. 17 - стр. 2

32

Омаров Гани КалихановичСагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Вооружение и конское снаряжение средневековых кочевников Восточного Казахстана (по материалам могильника Аян) 2020 - г. 17 - стр. 2

1

Омаров Гани Калиханович 2010 - г. 11 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Омаров Гани Калиханович 2010 - г. 10 - стр. «Археолог» Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС

3

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 6 - стр. Семей

4

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 9 - стр. Семей

5

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 8 - стр. Алматы

6

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 7 - стр. Алматы

7

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 6 - стр. Астана

8

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 5 - стр. Түркістан

9

Омаров Гани Калиханович 2010 - г. 8 - стр. Алматы

10

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 5 - стр. Караганда

11

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 7 - стр. «Археолог» Халықаралық ғылыми-зерттеу орталығы» ЖШС

12

Омаров Гани Калиханович К изучению раннего железного века Восточного Казахстана 2011 - г. 3 - стр. Караганда

13

Омаров Гани Калиханович 2011 - г. 9 - стр. Алматы

14

Омаров Гани Калиханович 2012 - г. 7 - стр. Алматы

15

Омаров Гани Калиханович НОВЫЕ АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ЮГО-ЗАПАДНОГО АЛТАЯ 2015 - г. 7 - стр. Хух-Хото

16

Омаров Гани Калиханович С.С.Черников жəне Шығыс Қазақстанның ерте темір дəуірі 2017 - г. 5 - стр. Туркестан

17

Омаров Гани Калиханович АЛТАЙ АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЭКСПЕДИЦИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ 2017 - г. 7 - стр.

18

Омаров Гани Калиханович С.С. Черников және Шғыс Қазақстанның ерте темір дәуірі 2017 - г. 6 - стр. Туркестан

19

Омаров Гани Калиханович ПРЕДМЕТЫ КОНСКОГО СНАРЯЖЕНИЯ РАННЕГО ЭТАПА СКИФО-САКСКОГО ВРЕМЕНИ ИЗ ВОСТОЧНОГО КАЗАХСТАНА 2017 - г. 5 - стр. КазНУ

20

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Предварительные итоги археологических работ 2016 года в Урджарском районе 2016 - г. 10 - стр. Казахский национальный университет имени аль-Фараби

21

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. 2018 - г. 10 - стр. ЦГМ РК

22

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Наскальные изображения Урджарского района 2018 - г. 10 - стр. Алматы

23

Омаров Гани Калиханович Жуматаев Р.С., Бесетаев Б.Б. 2019 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

24

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т., Бесетаев Б.Б. Предварительные результаты археологических раскопок на могильнике Аян-I в 2018 г. 2018 - г. 6 - стр. Алтайский государственный университет

25

Омаров Гани Калиханович Сагындыкова С.Т. Предварительные результаты археологических раскопок на могильнике Аян-I в 2018 г. 2018 - г. 6 - стр. Алтайский государственный университет

26

Омаров Гани Калиханович Жуматаев Р.С. 2019 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

27

Омаров Гани Калиханович Изучение раннесредневековых кочевников Восточного Казахстана 2019 - г. 5 - стр. ЦГМ РК, КазНУ, комплекс Тамгалы

28

Омаров Гани Калиханович Толеубаев А.., Жуматаев Р.С., Шакенов С.Т. Исследования Шиликтинско-Тарбагатайской экспедиции на могильнике Елеке сазы в 2019 году 2019 - г. 28 - стр. Усть-Каменогорск
Документы автора

2

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0

2018

Milli Folklor
2018, с. 73-85

0

Цитирований
Barrows “with moustaches” and other archaic beliefs of Kazakhs

Syrlybaev, M., Umitkaliev, U., Omirbekova, Z., Tleugabulov, D., Omarov, G.

2016

Anthropologist
26, с. 127-130

0

Цитирований