Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Абдрахманова Жазира Асембеккызы

Абдрахманова Жазира Асембеккызы

Должность: Ст.преподаватель
Русской филологии и мировой литературы
Scopus author ID: 57194273094
Скрыто
8(727) 377-33-37 вн:1325
       Абдрахманова Жазира Әсембекқызы,1992-1997 жылдары әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетін «орыс аудиториясындағы қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы бойынша бакалавриатураны үздік аяқтап, 1997-1999 жылдар аралығында осы факультеттің магистратурасына қабылданып, филология магистрі біліктілігі мен академиялық дәрежесін алып шыққан. 2000-2006 жылдар аралығында Алматы технология және бизнес университетінің әлеуметтік-гуманитарлық пәндер кафедрасында қазақ тілі пәнінің аға оқытушысы болып жұмыс істеген. 2007 жылдан бері әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті мемлекеттік тіл кафедрасының оқытушысы, аға оқытушысы, доценті қызметтерін атқарды. 2008 жылдың 9 шілдесінде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің қазақ филологиясы кафедрасында ф.ғ.д., проф. Г.Н. Смағұлованың жетекшілігімен 10.02.02- қазақ тілі мамандығы бойынша «Қазіргі қазақ тіліндегі окказионал фразеологизмдер» деген тақырыпта кандидаттық диссертациясын қорғап, 2008 жылдың 27 қарашасында ҚР БжҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитетінің шешіміне сәйкес филология ғылымдарының кандидаты ғылыми дәрежесін алды. 2011-2013 оқу жылы аралығында кафедра кәсіподағының төрайымы қызметін атқарды, қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысады. 2011 жылы Ж.Ә. Абдрахманованың «Қазіргі қазақ тіліндегі окказионал фразеологизмдердің прагматикасы» атты монографиясы жарық көрді. 2010 жылдан бері ҚазТест жүйесі бойынша тыңдалым бөлігінің әзірлемешісі. 2013 жылдан бастап ҚР Білім және ғылым министрлігінің Ұлттық тестілеу орталығы магистратура мен доктарантура емтихандарына арналған тесті тапсырмаларының әзірлемешісі. Халықаралық, республикалық конференциялар жинағы мен баспа бетінде 30-дан аса ғылыми, әдістемелік мақалалары жарияланған. 40-қа жуық сертификаттар мен авторлық куәліктің иегері. «ҚазҰУ студенті оқуға тиіс 100 кітап» жобасы аясында 2012 жылы құрылған «Ақ сөйле!» клубының жетекшісі.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1999
Ученая степень
Название файла Заголовок Описание
Русский (казахский) язык
Личностно-ориентированный подход
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағытталған
Русский (казахский) язык
Русский (казахский) язык
кәсіби бағдарлы оқыту
Русский (казахский) язык
кәсіби бағдарлы оқыту
Русский (казахский) язык
кәсіби бағдарлы оқыту
Русский (казахский) язык
кәсіби бағдарлы оқыту
Русский (казахский) язык
кәсіби бағдарлы оқыту
Русский (казахский) язык
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағытталған
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Русский (казахский) язык
Русский (казахский) язык
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Пән бойынша емтихан сұрақтары
Русский (казахский) язык
Пән бойынша емтихан сұрақтары
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Профессиональный казахский (русский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Русский (казахский) язык
Русский (казахский) язык
Жеке тұлғаға бағыттап оқыту
Русский (казахский) язык
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Личностно-ориентированный подход
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей
Казахский (русский) язык для профессиональных целей

1

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Казахский язык " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1087-9 7 - стр. КАЗАХСТАН

2

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Прагматика окказиональных фразеологизмов в казахском языке " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1176-0 10 - стр. КАЗАХСТАН

1

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2012 - г. 5 - стр. 0

2

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2013 - г. 4 - стр. 1

4

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2013 - г. 4 - стр. 0

5

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2013 - г. 4 - стр. 0

6

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Сөйлеу жанры мәтіндерінің прагматикасы: оқырманға эмотивтік әсер ету 2014 - г. 8 - стр. 1

7

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Окказиональные фразеологизмы образованные при помощи соединения узуальных фразеологизмов 2012 - г. 4 - стр. 27

8

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Қазақ тілін оқытудың негізгі мәслелелері 2015 - г. 5 - стр. 38

9

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Rational behind appropriate and inappropriate deviation from the idiom phrase norms 2016 - г. 8 - стр. 160

10

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Бүгінгі баспасөз бетіндегі бейнелі сөз орамдары 2016 - г. 6 - стр. 39

11

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Методическая статья Ролевые игры в обучении иностранному языку 2016 - г. 4 - стр. 161

12

Абдрахманова Жазира АсембеккызыАширова А.Т. "Мұхтар Әуезов және әлем әдебиеті" атты халықаралық ғылыми-практикалық конференция 2017 - г. 150 - стр. 0

13

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Трансформация пословиц и поговорок в периодической печати 2016 - г. 4 - стр. 42

14

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Типы и виды словосочетаний, способы их формирования 2016 - г. 5 - стр. 162

15

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Implementation of Modern Computer Science and Information Technologies in Teaching 2017 - г. 5 - стр. 12

16

Абдрахманова Жазира АсембеккызыАширова А.Т. Профессор Талғат Сайрамбаевтың 80 жылдығына арналған "Қазіргі қазақ тілі өркениет бәсекесінде: зерттеу парадигмалары және оқытудың мобильді технологиялары" атты халықаралық ғылыми-әдістемелік онлайн-конференция 2017 - г. 353 - стр. 0

17

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Адамға қатысты ауру атауларының синтаксистік байланысу тәсілдері 2017 - г. 3 - стр. 165

18

Абдрахманова Жазира АсембеккызыАширова А.Т. Ауызекі сөйлеу прагматикасы: бірқолданар тіркестер 2017 - г. 309 - стр. 0

19

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Термин шығармашылығының сатылары 2017 - г. 5 - стр. 168

20

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Ауызекі сөйлеу прагматикасы: бірқолданар тіркестер. 2017 - г. 5 - стр. 0

21

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Ақын шығармаларындағы жаңашылдық һәм дәстүр жалғастығы 2018 - г. 5 - стр. 58

22

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Факторы, влияющие на возникновение звуковых соответствии 2018 - г. 8 - стр. 172

23

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Компьютерные термины, образованные терминообразующим способом в казахском языке 2020 - г. 11 - стр. 177

24

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Соотношение процесса обучения и преподавания казахского языка 2019 - г. 5 - стр. 3

25

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Смарт образовательные технологии 2019 - г. 7 - стр. 174

26

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Implementation of Modern Computer Scince and information Technologies in Teaching 2017 - г. 5 - стр. 12

27

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Functional semantics of the voice in the Kazakh Language 2017 - г. 8 - стр. 25

28

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Грамматическая и семантическая репрезентация значения «вежливости» 2020 - г. 5 - стр. 74

29

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Ақын поэмаларындағы азаматтық үн 2020 - г. 6 - стр. 149

30

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Орта ғасыр ескерткіштеріндегі етіс жұрнақтарының дыбыстық алмасулары арқылы дамыған морфтары 2020 - г. 7 - стр. 149

31

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Направления изучения похвально-наградных языковых единиц в казахском языке 2021 - г. 10 - стр. 182

32

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Лингвокультурные компетенции, формируемые запретными словами 2022 - г. 11 - стр. 188

1

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2011 - г. 5 - стр. Әл-Фараби ат.Қазақ ұлттық университеті

2

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2011 - г. 3 - стр. Алматы, 2011

3

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2011 - г. 4 - стр. ҚазҰТУ

4

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2011 - г. 5 - стр. Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ

5

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2012 - г. 4 - стр. Әл-Фараби ат.ындағы ҚазҰУ

6

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

7

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2012 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

8

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2013 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

9

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2013 - г. 4 - стр. А.Байтұрсынов ат. Тіл білімі институты

10

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2013 - г. 5 - стр. г.София

11

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2013 - г. 3 - стр. Алматы қ.

12

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2012 - г. 4 - стр. Башкортостан, г.Стерлитамак

13

Абдрахманова Жазира Асембеккызы 2013 - г. 6 - стр. г.Прага

14

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Көптілді меңгеру - білім беру жүйесіндегі жаңа міндет 2014 - г. 3 - стр. Әл-Фараби ат. ҚазҰУ

15

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Тосын тіркестердің мағыналық ерекшеліктері. 2013 - г. 8 - стр. Башкирский государственный университет

16

Абдрахманова Жазира Асембеккызы The inflective factorsto the formation of the conformities of the sound in Turkish languages 2013 - г. 5 - стр. Польша. Przemyśl, 2014

17

Абдрахманова Жазира Асембеккызы The linguistic nature of the relic (XІ) «Kutadgubilig» of Yusuf Balasagun. 2014 - г. 3 - стр. Польша. Przemyśl, 2014

18

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Инновациялық технологиялар арқылы оқу үдерісінің сапасын арттыру 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

19

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Инновациялық технологиялар арқылы оқу үдерісінің сапасын арттыру 2016 - г. 4 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

20

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Оқу үдерісін ұйымдастырудағы әдіс-тәсілдер 2016 - г. 4 - стр. КазНУ

21

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Using of innovative technologies in educational process 2015 - г. 7 - стр. г. Стерлитамак

22

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Causes of appropriate and inappropriate deviation from the norm of stable combinations 2015 - г. 10 - стр. г. Стэнфорд

23

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Аширова А.Т. Вестник 2015 - г. 4 - стр.

24

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Аширова А.Т. Вестник филология серия 2017 - г. 6 - стр.

25

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Коммуникативный подход к изучению языка 2017 - г. 4 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

26

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Многоязычие как парадигма современной культуры 2017 - г. 3 - стр. "Өрлеу" БАҰО АҚ филиалы

27

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Передача заголовков газетных статьей 2017 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

28

Абдрахманова Жазира Асембеккызы "25 лекции к 25-летию Независимости Казахстана"научно-методический семинар 2016 - г. 3 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

29

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Баспасөз тілі: заманауи «мағынасы майысқан мақалдар». 2017 - г. 4 - стр. Казахский науиональный университет имени аль-Фараби

30

Абдрахманова Жазира Асембеккызы Өзін-өзі тұлға ретінде қалыптастырудың коммуникативтік стратегиялары 2020 - г. 14 - стр. г.Нигде

31

Абдрахманова Жазира Асембеккызы ЭНАНТИОСЕМИЯНЫҢ ТАБИҒАТЫ МЕН МӘНІ 2022 - г. 5 - стр. г. Алматы

32

Абдрахманова Жазира Асембеккызы К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ НА ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 2021 - г. 5 - стр. г. Алматы
Документы автора

2

Цитирования

2 по 2
документам

h-индекс

1

Implementation of modern computer science and information technologies in teaching

Abdrakhmanova, Z., Aisultanova, K., Lyazat, C., Satkenova, Z., Zhanat, B.

2017

Journal of Engineering and Applied Sciences
12, с. 573-577

2

Цитирований
Functional semantics of the voice in the Kazakh Language

Salkynbay, A., Yegizbayeva, N., Ramazanova, S., Imanaliyeva, G., Abdrakhmanova, Z.

2017

Espacios
38, с.

0

Цитирований