Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Жанабекова Айман Абдильдаевна

Жанабекова Айман Абдильдаевна

Должность: И.о. профессора
Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы
       Жаңабекова Айман Әбділдәқызы 1972 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданында туған. 1978 – 1988 жылдары №54 қазақ орта мектебін бітіріп, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология факультетіне түскен. 1993 жылы «орыс мектебіндегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы» бойынша бітіргеннен кейін, Қызылорда облысы Жаңақорған ауданындағы №169 орыс орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып қызмет істеді. 1997 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология факультеті Қазақ филологиясы кафедрасының сырттай бөлім аспиранты, 1998 жылдан бастап күндізгі бөлім аспирантурасында оқыды. 2001 жылы филология ғылымдарының докторы, профессор С.Мырзабековтің жетекшілігімен «Сөз формаларын жасаудағы қосымшалардың функциялық ерекшеліктері» атты тақырып бойынша кандидаттық диссертациясын қорғады. 2003 жылы А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Грамматика бөліміне ғылыми қызметкер болып қабылданды. 2010 жылы «Қазақ тіліндегі «уақыт» ұғымының тілдік парадигмасы» тақырыбында докторлық диссертациясын қорғады, ғылыми кеңесшісі – филология ғылымдарының докторы, профессор З.Қ.Ахметжанова. 2011 жылдың 1 қазанынан бастап Грамматика бөлімінің бас ғылыми қызметкері атағын алды және Компьютерлік лингвистика бөлімінің меңгерушісі болып тағайындалды. А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институтының Грамматика бөлімінің 2003-2005 жылдарға арналған «Қазақ тілінің функционалды грамматикасы», 2006-2008 жылдарға арналған «Қазақ синтаксисінің коммуникативтік-прагматикалық аспектісі» тақырыбындағы жоспарлы зерттеу жұмыстарының, 2009-2011 жылдарға жоспарланған «Қазақ тіліндегі квалитативтік және квантитативтік өрістер» тақырыбы бойынша ғылыми тақырыпты орындаушылардың бірі. Осы аталған іргелі зерттеулер бойынша және докторлық диссертациясының тақырыбына қатысты 60-тан астам мақала жариялады. 2 монография шығарды.
Название файла Заголовок Описание
Национальный паремиологический фонд: генезис и прагматика

1

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды грамматиканың метатілі Елтаным 2012 - г. ISBN 978-601-7348-08-3 156 - стр. КАЗАХСТАН

2

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тіліндегі функционалды-семантикалық темпоралдылық категориясы Елтаным 2012 - г. ISBN 978-601-7348-10-6 154 - стр. КАЗАХСТАН

3

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тіліндегі «уақыт» ұғымының тілдік парадигмасы Шапағат Нұр баспасы 2012 - г. ISBN 978-601-7293-30-7 508 - стр. КАЗАХСТАН

4

Жанабекова Айман Абдильдаевна Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ грамматикасының дамуындағы жаңа бағыттар Дайк-Пресс 2011 - г. ISBN 978-601-290-034-7 3 - стр. КАЗАХСТАН

5

Жанабекова Айман Абдильдаевна Мемлекеттік тіл және коммуникативті бағыттағы зерттеулер Нұр-Принт 2011 - г. ISBN 978-601-7085-18-6 2 - стр. КАЗАХСТАН

6

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды-семантикалық темпоралдылық категориясы Дайк-Пресс 2012 - г. ISBN 978-601-290-036-1 9 - стр. КАЗАХСТАН

7

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды-семантикалық темпоралдылық категориясы Дайк-Пресс 2011 - г. ISBN 978-601-290-036-1 9 - стр. КАЗАХСТАН

8

Жанабекова Айман Абдильдаевна Фазылжанова А.М., Хабиева А.А. Жалпы білім берудегі қазақ тілінің жиілік сөздігі Дәуір баспасы 2016 - г. 1400 - стр. КАЗАХСТАН

9

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тіліндегі функциональды қосымшалар Елтаным 2016 - г. ISBN 978-601-7849-15-3 130 - стр. КАЗАХСТАН

10

Жанабекова Айман Абдильдаевна Фнукциональная грамматика: понятия и категория Ұлағат 2016 - г. ISBN і8в^ 978-601-298-368 222 - стр. КАЗАХСТАН

11

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды грамматика Ақнұр 2016 - г. ISBN і8в.\ 978-601-7894-2 280 - стр. КАЗАХСТАН

12

Жанабекова Айман Абдильдаевна Корпустық лингвистика Қазақ тілі 2017 - г. ISBN 978-601-7293-43-7 336 - стр. КАЗАХСТАН

13

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тілінің жиілік сөздігі "Қазақ тілі" баспасы 2016 - г. ISBN 978-601-80645-0 792 - стр. КАЗАХСТАН

14

Жанабекова Айман Абдильдаевна 1) Жұбанов А., Жаңабекова А. ҚАЗАҚ ЖАЗУЫН ЛАТЫН ҚАРПІНЕ КӨШІРУДІҢ СТАТИСТИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ. - Алматы, 2018 «А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты» 2018 - г. ISBN 978-601-7293-62 7 - стр. КАЗАХСТАН

15

Жанабекова Айман Абдильдаевна "Елтаным баспасы" 2020 - г. ISBN 978-601-7849-32-0 166 - стр. КАЗАХСТАН

1

Жанабекова Айман Абдильдаевна Квалитативтілік семантиканың морфологиялық репрезентациясы: сапалық және қатыстық сын есімдер 2011 - г. 5 - стр. 4

2

Жанабекова Айман Абдильдаевна 2011 - г. 6 - стр. 3

3

Жанабекова Айман Абдильдаевна Онбестомдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігіндегі» етіс категориясына қатысты грамматикалық жаңартпалар және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми негіздері 2012 - г. 7 - стр. 1

4

Жанабекова Айман Абдильдаевна Тәуелсіздік жылдарындағы қазақ грамматикасының дамуындағы жаңа бағыттар 2011 - г. 41 - стр. 4

5

Жанабекова Айман Абдильдаевна Мемлекеттік тіл және коммуникативті бағыттағы зерттеулер 2011 - г. 128 - стр. 4

6

Жанабекова Айман АбдильдаевнаЖанабекова М.А. The Principles of Differentiation of Temporary Forms of Kazakh Verb (In Comparison with English Past) 2015 - г. 5 - стр. 177

7

Жанабекова Айман АбдильдаевнаЖанабекова М.А. The importance of preliminary approaches in teaching pronunciation, пункт 2.11 2016 - г. 6 - стр. 1

8

Жанабекова Айман АбдильдаевнаБарлыбаева С.Х., Жанабекова М.А. Modern methods of preparation in multimedia journalism studies (on example of Al-Farabi Kazakh National University) 2016 - г. 6 - стр. 2

9

Жанабекова Айман Абдильдаевна Словообразовательная разметка национального корпуса русского языка: задачи и методы 2019 - г. 6 - стр. 0

10

Жанабекова Айман Абдильдаевна Полусловообразовательные функции аффиксов -лы/-лі, -ша/-ше, -ғы/-гі в национальном корпусе казахского языка 2019 - г. 10 - стр. 0

11

Жанабекова Айман Абдильдаевна 2020 - г. 7 - стр. 4

12

Жанабекова Айман АбдильдаевнаӨтегенова Б.Ж. 2020 - г. 6 - стр. 4

13

Жанабекова Айман Абдильдаевна 2020 - г. 10 - стр. 4

1

Жанабекова Айман Абдильдаевна Функционалды-семантикалық квалитативтілік өрісінің перифериялық компоненттері (-лық/лік, -лы/лі, -сыз/сіз тұлғаларының квалитативті семантиканы жасауға қатысы) 2011 - г. 5 - стр. Алматы

2

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ тіліндегі «уақыт» ұғымының ұлттық-дүниетанымдық негіздері 2012 - г. 5 - стр. Алматы

3

Жанабекова Айман Абдильдаевна Квалитативтілік семантиканың бейлокалды жағдаяттар арқылы берілуі 2011 - г. 8 - стр. Алматы

4

Жанабекова Айман Абдильдаевна Онбестомдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігіндегі» шырай категориясына қатысты грамматикалық жаңартпалар және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми негіздері 2012 - г. 7 - стр. Алматы

5

Жанабекова Айман Абдильдаевна Онбестомдық «Қазақ әдеби тілінің сөздігіндегі» еліктеуіш сөздерді лексикографиялаудағы жаңартпалар 2012 - г. 4 - стр. Алматы

6

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ әдеби тілінің аннотацияланған мәтіндер корпусына морфологиялық білімдер жүйесін енгізудің практикалық тәжірибелері және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми-әдістемелік негіздері 2012 - г. 5 - стр. Алматы

7

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ әдеби тілінің аннотацияланған мәтіндер корпусына морфологиялық білімдер жүйесін енгізудің практикалық тәжірибелері және оларды оқыту жүйесіне енгізудің ғылыми-әдістемелік негіздері 2012 - г. 5 - стр. Алматы

8

Жанабекова Айман Абдильдаевна Корпустағы метабелгіленімдер талдамасын жасаудың ғылыми-практикалық негіздері 2015 - г. 4 - стр. - г. Уфа, на базе Института истории, языка и литературы УНЦ РАН,

9

Жанабекова Айман Абдильдаевна Қазақ жазба мәтіндеріндегі әріп қолданысының статистикасы 2016 - г. 4 - стр. Қыздар педагогикалық университеті

10

Жанабекова Айман Абдильдаевна Колесникова Т.П., Жанабекова М.А. The Principles of Differentiation of Temporary Forms of Kazakh Verb (In Comparison with English Past) http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/177, Октябрь 2016 -Thomson Reuters 2016 - г. 6 - стр. Лас Вегас

11

Жанабекова Айман Абдильдаевна Словообразовательная разметка национального корпуса русского языка: задачи и методы 2019 - г. 4 - стр. ҚР Ұлттық Ғылым Ордасы
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0