Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Манкеева Жамал Айткалиевна

Манкеева Жамал Айткалиевна

Должность: Профессор
Тюркология и теория языка
       Филология ғылымдарының докторы, профессор Ж.А.Манкеева 1977 жылдан бастап ҚазақҰҒА А.Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі Институтында қызмет істейді. 1972 ж. С.М.Киров атындағы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Мамандығы – қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысы. 1987 ж. «Реконструкция первичных корней в глагольных основах казахского языка» тақырыбында кандидаттық, 997 ж. «Қазақ тілінің мәдени лексикасы» докторлық диссертация қорғады. (Мамандығы: 10.02.06 – Түркі тілдері) Профессор Ж.А.Манкеева – қазір Тіл білімі Институты лексикология бөлімінің меңгерушісі. Абай атындағы Алматы ұлттық педагогикалық университетінің қазақ тілі теориясы мен әдістемесі кафедрасының (0,5 жүктеме) профессоры (1999-2008 ж.ж.), 2009-2011ж.ж. осы университеттің магистратура және докторантурасында профессор (0,5 жүктеме) «Тіл тарихы», «Когнитивті лингвистика», «Этнолингвистика» курстары бойынша дәріс оқыды. Осы салалар бойынша 4 монография, 150-ге жуық ғылыми және публицистикалық мақалалар жариялаған, 21 ғылым кандидатын, 1 ғылым докторын дайындаған. Mankeeva Jamal Aytkalievna - doctor of philology. Specialty - 10.02.06 - Turkic languages (1997), Professor (2002), Head of the Department of lexicology of the Institute of Linguistics named after A.Baitursynov of NC of MES of RK. Jamal Mankeeva was born on April 26, 1950 , in the Ural region Chingirlau area. In 1972 she graduated from the philological faculty of the Kazakh State University named after Kirov. Received a diploma with honors, was left to full time postgraduate KazSU. Since 1977 she has been working at the Institute of Linguistics named by A.Baitursynov. Since 2001 she is a lecturer at the Almaty State Pedagogical University named after Abay and KazSU named after al-Farabi on the new trend in the Kazakh linguistics at the historical morphology of the Kazakh language. She had worked as chairman of the State Examination Committee, as a participant in the projects of Kaztest, was also editor and expert on textbooks and dictionaries, as well as director and performer of research projects. Jamal Aytkalievna actively involved in the implementation of theoretical and practical work on the Kazakh language and linguistics. During these (2000-2011) years she was a scientific secretary of the Dissertation Council (D. 53.38.01) at the Institute of Linguistics named by A.Baitursynov. Since 2001 she is an editor of the Linguistic journal " Tiltanym. The main industry in research of professor Zh.A.Mankeeva: - Turkic - Historical morphology - Historical lexicology - Ethnolinguistics - Linguistic culturology - Cognitive Linguistics - Linguistics artistic text - Lexicography Main works: "Reconstruction of primary root verb stems of Kazakh language " (1991); National character culturological vocabulary (1997); Cognitive foundations of ethno-cultural lexicon of the Kazakh language (2008); Reconstruction of the ancestral roots of the Kazakh language (2010 ); Kazakh grammar (2002, as a one of the authors); Dictionary of Kazakh literary language (2006 - volume 1; 2007 - v.4 ; 2008 - t.11, she is also one of the authors.; 4v. editor volume). Under the supervision of Professor Zh.A.Mankeeva had graduated - 22 Candidates 1 - doctoral thesises.
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Нагрудный знак МОН РК «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін»
Медаль "Ерен енбегi ушiн"


Название файла Заголовок Описание
Научные доминанты антропоцентрической парадигмы лингвистики
Научные доминанты антропоцентрической парадигмы лингвистики
Научные доминанты антропоцентрической парадигмы лингвистики
Научные доминанты антропоцентрической парадигмы лингвистики
Научные доминанты антропоцентрической парадигмы лингвистики
Научные доминанты антропоцентрической парадигмы лингвистики
Научные доминанты антропоцентрической парадигмы лингвистики
Научные основы культуры казахской речи
Научные основы культуры казахской речи

1

Манкеева Жамал Айткалиевна Язык и личность 2016 - г. 3 - стр. 0

2

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 3 - стр. 0

3

Манкеева Жамал Айткалиевна 2015 - г. 3 - стр. 0

4

Манкеева Жамал Айткалиевна 2015 - г. 3 - стр. 0

5

Манкеева Жамал Айткалиевна 2015 - г. 5 - стр. 0

6

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 6 - стр. 0

7

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 4 - стр. 0

8

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 6 - стр. 0

9

Манкеева Жамал Айткалиевна 2104 - г. 3 - стр. 0

10

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 5 - стр. 0

11

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 4 - стр. 0

12

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 4 - стр. 0

13

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 3 - стр. 0

1

Манкеева Жамал Айткалиевна 2016 - г. 4 - стр. М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0