Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Кулжанова Бахытгул Райхановна

Кулжанова Бахытгул Райхановна

Должность: Доцент
Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы
       Құлжанова Бақытгүл Райханқызы 1970 жылғы 20 қыркүйекте Қызылорда облысы Арал ауданында туған. Ұлты – қазақ. 1996 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ мемлекеттік ұлттық университетінің филология факультетін бітірген. 1996-1997 жылдар аралығында №114 орта мектепте, 2000-2003 жылдарда Қыздар педагогикалық институтында жұмыс істеді, 2003-2007 жылдары әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың аспирантурасында 10.02.06 – түркі тілдері мамандығы бойынша оқыды. 2006 жылдан бүгінгі күнге дейін әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде аға оқытушы, 2011 жылдан бүгінгі күнге дейін доцент қызметін атқарып келеді. Көне түркі жазба ескерткіштерінің маманы. 2007 жылы кандидаттық диссертация қорғаған. Осы жылдар аралығында 2 оқу құралы «Көне түркі жазба ескерткіштері тіліндегі зат есімдер», «Қазақ тілі (халықаралық қатынастар факультеті студенттеріне арналған оқу құралы») және 60-тан аса ғылыми және публицистикалық мақалалары Қазақстан және бірқатар шетелдің ғылыми басылымдарында жарық көрген. Бірнеше Халықаралық симпозиумдар мен конференцияларда баяндамашы, модератор ретінде қатысты. Түркия Республикасында шығатын «Kultur evreni» «Bilimsel eksen» журналдарының ақылдастар алқасының мүшесі, әрі Қазақстандағы өкілі. 2008 2009 оқу жылында «ҚазҰУ дың ең үздік оқытушысы байқауының жеңімпазы», 2009-2010 оқу жылында «факультеттің ең үздік оқытушысы» дипломымен марапатталған. 2012 ж. ҚРБжҒМ «ЖОО үздік оқытушысы» атағының иегері. 2013 жылы Еуропалық ғылыми-өндірістік палатаның «Алтын маделімен» және «Сапа дипломымен» марапатталды. Б.Р. Құлжанова университет көлемінде атқарылатын қоғамдық жұмыстарға белсене қатысады. Өзіне тапсырылған жұмыстарды аса жауапкершілікпен орындайды. Адамдармен тез тіл табыса алды. Өмірге деген өзіндік көзқарасы қалыптасқан, жеке пікірі бар маман. КУЛЖАНОВА БАКЫТГУЛ РАЙХАНОВНА Кандидат филологических наук, доцент Кулжанова Бакытгул Райхановна родилась в 1970 году 20 сентября в ауле «Ақбасты» Аральского района Кзылординской области. 1991-1996 годы была студенткой Казахского государственного национального университета имени аль-Фараби. В 2008-2009 гг. победитель конкурса «Лучший преподаватель КазНУ»; в 2009-2010 гг. награждена дипломом «Самый лучший преподаватель факультета», в 2012 году победительница звания «Лучший преподаватель Высшего учебного заведения» Министерство образования и науки Республики Казахстан. В 2013 году – была награждена «Золотой медалью» и «Дипломом качества» («Diploma di merito») Европейской Научно-Производственной Палаты. Почетный член Научно-исследовательского общества «История и психология древних народов Крыма» в Республике Украины. Член международного редакционного совета журналов «Kultur evreni» «Bilimsel eksen», а также представитель в Казахстане. Представитель Казахстана научного журнала «Asos journal thejournal of Akademic social sciene», и литературного журнала «Kultur caglayani» в Турций. Основные направление научных исследований и учебно-методической работы – средневековые тюркские письменные памятники. 2007 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «10.02.06 – тюркские языки, «Имена существительные в языке тюркских литературных памятниках XI-XII века» (По материалам лексики «Қутадғу билиг» және «Һибат-ул хақайиқ»). Б.Р. Кулжанова автор монографии, два учебных пособий, одну научно-исследовательской работы, около 60-ти научных статей. Б. Р. Кулжанова читает лекции и проводит семинарские занятия по «Язык письменных памятников», «Комплексность в изучении текстов старописьменных и исторических памятников», «Общие вопросы филологии и литературоведении», «Основные методы лингвистики в историческом контексте», «Лексикология и лексикография современного казахского языка». Б. Р. Кулжанова опубликовала учебные пособии «Қазақ тілі», «XI-XII ғасырлардағы түркі әдеби ескерткіштері тіліндегі зат есімдер»; монографию «Байырғы зат есімдердің тарихи даму жолдары обратного частотного словаря «Йүсүп Баласағуни. «Қутадғу билиг». Художественные переводы внесены в республиканский журнал «Жұрағат», а также в сборник «Исторические наследия», который издается в Москве. Является руководителем культурно-духовного центра «Инабат».
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Государственный грант "Лучший преподаватель 2012г." 09.01.2013


1

Кулжанова Бахытгул Райхановна арыс 2013 - г. ISBN 978-601-291-181-7 13 - стр. КАЗАХСТАН

2

Кулжанова Бахытгул Райхановна Арыс 2013 - г. ISBN 978-601-291-182-4 20 - стр. КАЗАХСТАН

3

Кулжанова Бахытгул Райхановна " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 9786010412774 2 - стр. КАЗАХСТАН

4

Кулжанова Бахытгул Райхановна Қазіргі қазақ тілі. Лексикология. " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN ббк81.2қаз.я73 12 - стр. КАЗАХСТАН

1

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2012 - г. 4 - стр. 0

2

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2012 - г. 4 - стр. 0

3

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2012 - г. 5 - стр. 0

4

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2012 - г. 9 - стр. 0

5

Кулжанова Бахытгул РайхановнаМомынкулов Ж.Б. 2012 - г. 7 - стр. 1

6

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2012 - г. 5 - стр. 0

7

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2013 - г. 5 - стр. 0

8

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 5 - стр. 0

9

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 5 - стр. 0

10

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 4 - стр. 0

11

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2013 - г. 6 - стр. 0

12

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2013 - г. 9 - стр. 0

13

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 7 - стр. 0

14

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 6 - стр. 0

15

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 8 - стр. 0

16

Кулжанова Бахытгул РайхановнаСағындықұлы Б.. 2016 - г. 5 - стр. 0

17

Кулжанова Бахытгул РайхановнаСағындықұлы Б.. 2015 - г. 7 - стр. 0

18

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Кулжанова Бахытгул Райхановна TO THE QUESTION ABOUT TECHNICAL AND STYLISTIC DEVICES IN THE SCIENTIFIC SPEECH 2016 - г. 4 - стр. 1

20

Кулжанова Бахытгул Райхановна BASIC THEORY OF ARCH ROOTS 2016 - г. 22 - стр. 1

21

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркі тілдерінде табыс септік жалғауы қалай пайда болған? 2016 - г. 7 - стр. 1

22

Кулжанова Бахытгул Райхановна To the ouestion about technical and stylistic devices in the scientific speech. 2016 - г. 5 - стр. 1

23

Кулжанова Бахытгул Райхановна BASIC THEORY OF ARCH ROOTS 2016 - г. 22 - стр. 1

24

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркі тілдерінде табыс септік жалғауларының формалары қалай пайда болған? 2016 - г. 7 - стр. 1

25

Кулжанова Бахытгул РайхановнаЗуева Н.Ю. TO THE QUESTION ABOUT TECHNICAL AND STYLISTIC DEVICES IN THE SCIENTIFIC SPEECH 2016 - г. 5 - стр. 7

26

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 10 - стр. 1

27

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 8 - стр. 2

28

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 7 - стр. 2

29

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2016 - г. 5 - стр. 1

30

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 9 - стр. 1

31

Кулжанова Бахытгул Райхановна История происхождения аффиксов недавно прошедшего времени 2018 - г. 5 - стр. 1

32

Кулжанова Бахытгул Райхановна Жазба ескерткіштер тіліндегі көнерген сөздер 2018 - г. 5 - стр. 1

33

Кулжанова Бахытгул Райхановна Махмуд Қашғаридің "Түркі тілдерінің сөздерін жинаған кітабы". 2018 - г. 3 - стр. 1

34

Кулжанова Бахытгул Райхановна XI yuzulin ansiklopedik sozlugu 2018 - г. 7 - стр. 1

35

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2019 - г. 6 - стр. 0

36

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2019 - г. 5 - стр. 0

37

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2019 - г. 11 - стр. 0

38

Кулжанова Бахытгул Райхановна Фоно-морфо-семантическое развитие названий, связанных с членами тела человека 2019 - г. 5 - стр. 176

39

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2020 - г. 9 - стр. 178

40

Кулжанова Бахытгул Райхановна ҚАЗАҚ ЖӘНЕ ТҮРІК ТІЛДЕРІНДЕГІ ӨСІМДІК АТАУЛАРЫНЫҢ УӘЖДЕМЕСІ 2022 - г. 4 - стр. 0

1

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2011 - г. 10 - стр. Ерзрум Түркия

2

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2011 - г. 7 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ.Шығыстану факультеті. Түркітану және үндітану кафедрасы.

3

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2012 - г. 3 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. филология , әдебиеттану және әлем тілдері факультеті.

4

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2013 - г. 6 - стр. . Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ. Халықаралық қатынастар факультеті.

5

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2013 - г. 9 - стр. Кавказ университеті

6

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2013 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті Филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

7

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2013 - г. 5 - стр.

8

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 5 - стр. Г. Черкесск

9

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

10

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 4 - стр. А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл ібілім институты

11

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 6 - стр.

12

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2014 - г. 9 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

13

Кулжанова Бахытгул Райхановна Сағындықұлы Б.. 2015 - г. 8 - стр. Süleyman Şah University, Istanbul, Turkey

14

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2015 - г. 3 - стр. Алматы

15

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2 Dede Korkut un Kizilorda bolgesindeki efsanefi tiplemesi uzerine 2015 - г. 6 - стр. ИTurkyat arastirmalari instituti Izmir, Чешме, turkye

16

Кулжанова Бахытгул Райхановна Kazak halkbiliminde Nasreddin Hoca. 2015 - г. 7 - стр. Түркия Кония, Ақшехир beledeyeci

17

Кулжанова Бахытгул Райхановна Kazak halk edebiyatindaki koroglu destanlari 2015 - г. 6 - стр. Түркия Болу қ

18

Кулжанова Бахытгул Райхановна Шоқтығы биік ұстаз. 2016 - г. 5 - стр. КазНу имени аль-Фараби

19

Кулжанова Бахытгул Райхановна Көне түркі жазба мұраларындағы ел бірлігі, мемлекет тұтастығы идеясы 2016 - г. 8 - стр. әл- Фараби атындағы ҚазҰУ-дың ғылыми кітапхана

20

Кулжанова Бахытгул Райхановна 1 Kazak halkynyn yircilik gelenegi. VI Uluslararasi halk ozanlar bulusmasi 2015 - г. 7 - стр. Невшехир Түркия

21

Кулжанова Бахытгул Райхановна 7 Сағдидің «Гүлстан» дастанының көне түркі тіліне аударылу себебі 2016 - г. 5 - стр. ЖенПУ

22

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 8 - стр. Казахский науиональный университет имени аль-Фараби

23

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 3 - стр. Казахский науиональный университет имени аль-Фараби

24

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2016 - г. 7 - стр. Хожа Ахмед Яссауи университеті

25

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 9 - стр. Turkey, Kastamonu

26

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2016 - г. 9 - стр. Хожа Ахмед Яссауи университеті

27

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 9 - стр. Kastamonu universitesi

28

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2016 - г. 5 - стр. Академия Наук Республики Азербайджан

29

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 6 - стр. «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»

30

Кулжанова Бахытгул Райхановна 2017 - г. 7 - стр. МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ ИМ.С.И.ГЕОРГИЕВСКОГО, КФУ ИМ. В. И. ВЕРНАДСКОГО,

31

Кулжанова Бахытгул Райхановна Түркі тілдеріндегі табыс септігінің даму тарихы. 2017 - г. 8 - стр. Алматы ҚазНУ

32

Кулжанова Бахытгул Райхановна XIV Yuz yil turkce yazli Kaynaklardaki ortak kelimeler uzerine 2017 - г. 7 - стр. Самаркандский университет

33

Кулжанова Бахытгул Райхановна Hoca Ahmed Yesevin bilinmeyen efsaneleri uzerine 2018 - г. 5 - стр. Turkey Ankara

34

Кулжанова Бахытгул Райхановна "Һибат-ул-хақайық" ескерткіші тіліне текстологиялық талдаулар жасаудағы әдіс-тәсілдер 2019 - г. 2 - стр. г. Алматы

35

Кулжанова Бахытгул Райхановна КЕЙБІР ФОНЕТИКАЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ СӨЗ ЖАСАУДАҒЫ РӨЛІ 2022 - г. 6 - стр.
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0