Главная / Журналистики / ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации / Садуакасов Абай Айтмукашевич

Садуакасов Абай Айтмукашевич

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра ЮНЕСКО по журналистике и коммуникации
Scopus author ID: 6506663021
Скрыто
       әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың журналистика факультеті, ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасының аға оқытушысы 1976 ж.т., ұлты қазақ, Садуақасов Абай Айтмұқашұлына МІНЕЗДЕМЕ Садуақасов Абай Айтмұқашұлы – 1997 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университетінің журналистика факультетін үздік (қызыл дипломмен) бітіріп, 1997-1999 жылдар аралығында осы факультеттің магистратурасында оқыды. 1999-2001 жылдар аралығында аспирантурада оқып,бірнеше ғылыми мақалалар жариялап, «Қазақ радиосының «Шалқар» Ұлттық бағдарламасы: тарихы мен тәжірибесі» тақырыбының аясында зерттеу жұмыстарын жүргізуде. 2001-2008 жылдар аралығында БАҚ менеджменті кафедрасының аға оқытушысы болып жұмыс істеді. 2008-2010 оқу жылында халықаралық журналистика кафедрасына аға оқытушы болып ауысты. 2010-2011 жылдар аралығында деканның тәрбие жұмыстары жөніндгі орынбасары қызметін атқарды. 2011-2012 жылдары ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасында аға оқытушы, факультеттің аға куратор ұйымдастырушысы. Бұл жылдары А.А.Садуақасов халықаралық конференцияларға қатысып, баяндамалар жасады және өз диссертациясының тақырыбы бойынша ғылыми мақалалар жариялады. Ғылыми мақалалармен қоса танымал қазақ тілді басылымдарда мақалалар жариялап жүрді. Университетте оқытушылық қызметпен айналысып жүріп «Қазақ радиосының «Шалқар» Ұлттық бағдарламасы тарихы мен тәжірибесі жайында», «Радиожурналистика деректі жанрлары мен пішіндерінің қалыптасуы жайында», «Радионың акустикалық табиғатының рөлі мен тіл стилі», «Услышим ли в эфире Казахского радио былые традиционные радио передачи», «Қазақ радиосы әлемдік ақпарат кеңістігінде», «Білім беру саласындағы бұқаралық ақпарат құралдарының менеджментін оқыту мәселесі», «Ұлттық өнерді насихаттаудағы маркетингтің рөлі» және т.б. ғылыми мақалаларымен көзге түсті. Қоғамдық жүмыстарды тиянақты әрі жауапкершілікпен атқарады. Жұмыс барсында ұжымдастарымен еркін тіл табысып, жақсы қарым–қатынаста. Қазіргі кезде факультетімізде ЮНЕСКО, халықаралық журналистика және қоғаммен байланыс кафедрасында аға оқытушы ретінде тыңғылықты қызмет атқарып жүр. Қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысып студенттерді де ұйымдастыра білді. «Қоғаммен байланысқа кіріспе», «Шетел жаналықтарына шолу тәжірибелік курсы», «PR-дағы компьютерлік телекоммуникациялық құралдар», «Коммуникациялық маркетинг», «Қазақстан әлемдік ақпараттық кеңістікте» пәндері бойынша дәрістер жүргізеді.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1997

1

Садуакасов Абай Айтмукашевич КазНУ им. Аль-Фараби, старший преподаватель факультета журналистики Садуакасов Абай Айтмукашевич Роль СМИ в построении демократического государства 2012 - г. 7 - стр. 2

2

Садуакасов Абай Айтмукашевич 2011 - г. 6 - стр. 0

3

Садуакасов Абай Айтмукашевич РАДИО ЖӘНЕ ТЕЛЕХАБАРЛАРЫН ТАРАТУМЕН АЙНАЛЫСАТЫН ЖУРНАЛИСТЕРДІҢ КӘСІБИ ЖОҒАРЫ БІЛІМІН ЖЕТІЛДІРУ ПРОБЛЕМАСЫ 2014 - г. 6 - стр. 1

4

Садуакасов Абай Айтмукашевич ҚАРЖЫ ЖАҒЫНАН ТӘУЕЛСІЗ БАСПАСӨЗ ҚҰРУ ЕРЕКШЕЛІГІ 2016 - г. 6 - стр. 1

5

Садуакасов Абай Айтмукашевич Демократиялық қоғам құрудағы БАҚ-тың ролі 2012 - г. 5 - стр. 1

6

Садуакасов Абай Айтмукашевич 2016 - г. 5 - стр. 1

7

Садуакасов Абай Айтмукашевич Нүржанова Ш.С., Садуақасов А.А. Нарықтық экономика кезіндегі қашықтықтан оқытудың мәселелері..................................................................................................................... 2015 - г. 2 - стр. 4

8

Садуакасов Абай Айтмукашевич Nurzhanova Sharipa Syzdykovna, Abai Saduakasov Mukanova G.K The Role of Marketing in the Promotion of National Culture 134 2016 - г. 5 - стр. 0

9

Садуакасов Абай АйтмукашевичНуржанова Ш.С. Ұжымдық имидж типологиясы және оны оқытудың әдістемесі 2016 - г. 7 - стр. 0

10

Садуакасов Абай Айтмукашевич Роль маркетинга в пропаганде национального искусства 2016 - г. 5 - стр. 4

11

Садуакасов Абай Айтмукашевич ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДАҒЫ ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК МӘСЕЛЕЛЕРІ (Қашықтықтан оқыту қазіргі заман талабы) 2016 - г. 3 - стр. 1

12

Садуакасов Абай Айтмукашевич О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Факультета журналистики 2017 - г. 4 - стр. 1

13

Садуакасов Абай Айтмукашевич Әл-Фараби әлемі. Жауапты редактор 2017 - г. 120 - стр. 1

14

Садуакасов Абай Айтмукашевич State youth programs in conditions of sustainable development 2017 - г. 4 - стр. 1

15

Садуакасов Абай Айтмукашевич Ұлттық өнерді насихаттаудағы маркетинг 2016 - г. 4 - стр. 1

16

Садуакасов Абай Айтмукашевич Қaзaқстaндaғы постсоветтік кезең және оны кезеңдеу мәселелері 2017 - г. 8 - стр. 43

17

Садуакасов Абай Айтмукашевич Relevancy and structure o f mass communication as the subject of media culture 2018 - г. 5 - стр. 14

18

Садуакасов Абай Айтмукашевич Когаммен байланыстагы комму никативтж технолгиялардьщ ерекшелН 2017 - г. 6 - стр. 7

19

Садуакасов Абай Айтмукашевич The issues of developing relations with the public in Kazakhstan and cis countries annotation 2017 - г. 9 - стр. 0

20

Садуакасов Абай Айтмукашевич Media is strategies and technologies in communication process 2019 - г. 6 - стр. 50

21

Садуакасов Абай Айтмукашевич Problems and issues of national development in the newspaper "Kazakh adebieti"(Article)(Открытый доступ) Sadykov, S.a, Ramazan, A.b, Negizbyeva, M.c, Bekniyazova, S.c, Saduakasov, A.c 2019 - г. 6 - стр. 1

22

Садуакасов Абай Айтмукашевич Problems and issues of national development in the newspaper "Kazakh adebieti" 2019 - г. 7 - стр. 0

23

Садуакасов Абай Айтмукашевич The issues of developing relations with the public in Kazakhstan and cis countries annotation 2019 - г. 7 - стр. 0

1

Садуакасов Абай Айтмукашевич 2012 - г. 6 - стр. НИ ТПУ

2

Садуакасов Абай Айтмукашевич 2012 - г. 6 - стр. НИ ТПУ

3

Садуакасов Абай Айтмукашевич 2012 - г. 6 - стр. факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби

4

Садуакасов Абай Айтмукашевич 2012 - г. 3 - стр. Алматы

5

Садуакасов Абай Айтмукашевич 2012 - г. 5 - стр. факультет журналистики КазНУ им. аль-Фараби

6

Садуакасов Абай Айтмукашевич 2011 - г. 52 - стр. факультет журналистики КазНУ им. ль-Фараби

7

Садуакасов Абай Айтмукашевич "Қазақстандағы PR және БАҚ" ғылыми мақалалар жинағы, бесінші жинақ 2012 ж. 2012 - г. 7 - стр. алматы

8

Садуакасов Абай Айтмукашевич Нуржанова Ш.С. The Role of Marketing in the Promotion of National Culture 2016 - г. 6 - стр. KIMEP, Almaty

9

Садуакасов Абай Айтмукашевич Нуржанова Ш.С. ¥лттық өнерді насихаттаудағы маркетингтің ролі 2015 - г. 5 - стр. Шымкент

10

Садуакасов Абай Айтмукашевич Нуржанова Ш.С. Радио және тележурналистердің кәсіби жоғары білімін жетілдіру проблемалары 2015 - г. 4 - стр. Алматы
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0