Главная / Географии и природопользования / ЮНЕСКО по устойчивому развитию / Сатарбаева Аида Сундетбаевна

Сатарбаева Аида Сундетбаевна

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра ЮНЕСКО по устойчивому развитию
a.satarbayeva@gmail.com
8(727) 377-33-31 вн:1177
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2013
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2003

1

Сатарбаева Аида СундетбаевнаЖуманова Г.С., Мынжасарова Г.У., Бергенева Н.С. Энергия- және ресурс үнемдейтін технологиялар-заман талабы 2014 - г. 5 - стр. 0

2

Сатарбаева Аида СундетбаевнаИсанбекова А.Т., Жуманова Г.С., Мынжасарова Г.У. Фосфогипсті өңдеу мен залалсыздандыру мәселелері 2014 - г. 6 - стр. 0

3

Сатарбаева Аида Сундетбаевна 2013 - г. 1 - стр. 0

4

Сатарбаева Аида СундетбаевнаБекмурзаев Б.Ж., Бергенева Н.С. Инфраструктуры пространственных данных в экологии и безопасности жизнедеятельности 2016 - г. 7 - стр. 1

5

Сатарбаева Аида СундетбаевнаОразбаев А.Е., Таныбаева А.К., Умбетбеков А.Т. Қазақстанда күн энергиясы негізінде экологиялық әлеуетті жақсарту мүмкіндігін бағалау 2017 - г. 4 - стр. 120

6

Сатарбаева Аида СундетбаевнаБергенева Н.С., Даулетбаева М.М., Умбетбеков А.Т. АНТРОПОГЕНДІ ФАКТОРЛАРҒА ТОЛЕРАНТТЫ ӨСІМДІКТЕР ҚАУЫМДАСТЫҒЫ 2019 - г. 4 - стр. 132

7

Сатарбаева Аида СундетбаевнаХазимов М.Ж. РАЗРАБОТКА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА (КОНТЕЙНЕРОВОЗА) ДЛЯ ПРИЁМКИ ИЗМЕЛЬЧЁННОЙ МАССЫ ОТ СИЛОСОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА И ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЖИМОВ ВАКУУМИРОВАНИЯ СИЛОСНОЙ МАССЫ 2021 - г. 9 - стр. 89

1

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Бергенева Н.С. АҚ «Алматы ауыр машина жасау зауытындағы» еңбек қауіпсіздігі қамтамасыз етілуін бағалау 2013 - г. 3 - стр. Алматы

2

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Мынжасарова Г.У. Мұнай өндіру саласындағы қоршаған ортаны қорғау мен еңбек қауіпсіздігі мәселелері 2014 - г. 3 - стр. Алматы

3

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Бергенева Н.С. Өндірістік ағынды суларды тазалау үшін өсімдік негізіндегі көміртекті сорбенттер алу 2015 - г. 2 - стр. г.Барнаул

4

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Бергенева Н.С. Экологические проблемы Атырауской области и рекомендации по их решению 2015 - г. 4 - стр. г.Краснодар

5

Сатарбаева Аида Сундетбаевна МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ 2015 - г. 2 - стр. г.Алматы

6

Сатарбаева Аида Сундетбаевна ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР БЕЗОПАСНОГО ТРУДА 2015 - г. 2 - стр. г.Алматы

7

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Орталық Азия құрлығындағы жер сілкіністерін салыстырмалы талдау (XIX-XX ғ.ғ. аралығы) 2015 - г. 2 - стр.

8

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Исанбекова А.Т., Бергенева Н.С., Жуманова Г.С. Қоршаған ортаны қорғау және өмір тіршілігінің қауіпсіздігі» мамандығын даярлаудағы экологиялық білім беру 2017 - г. 3 - стр. Алматы

9

Сатарбаева Аида Сундетбаевна 2017 - г. 1 - стр. г.Баку, Азербайжанский университет архитектуры и строительства

10

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Абдибаттаева М.М., Умбетбеков А.Т. 2018 - г. 12 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

11

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Умбетбеков А.Т., Абдибаттаева М.М. 2018 - г. 12 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

12

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Даулетбаева М.М. 2019 - г. 2 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

13

Сатарбаева Аида Сундетбаевна 2019 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

14

Сатарбаева Аида Сундетбаевна 2019 - г. 1 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

15

Сатарбаева Аида Сундетбаевна Бергенева Н.С., Исанбекова А.Т., Жуманова Г.С., Абдибаттаева М.М. 2012 - г. 5 - стр.
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0