Главная / Высшая школа экономики и бизнеса / Экономики / Иляшова Гулия Кенжебековна

Иляшова Гулия Кенжебековна

Должность: Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Ст.преподаватель
Экономики
Scopus author ID: 57216622329
       Иляшова Гулия Кенжебековна - 1977 жылы Шығыс Қазақстан Облысы Тарбағатай ауданы Ақжар селосында туылған. әл-Фараби атындағы Қазақ Мемлекеттік Ұлттық Университетінің Экономика және құқық институтының 1999 жылғы түлегі. Негізгі жоғары білімі (бакалавриат) экономист, менеджмент саласының маманы. 2003 жылы университеттің Экономика және бизнес факультетінің Экономикалық теория кафедрасының магистратурасын және 2005 жылы аспирантураны бітірген. Арнайы жоғары білімі Экономика магистрі. Ғылыми зерттеу жұмысының тақырыбы: «Жұмысбастылық құрылымының эволюциясы (Қазақстан Республикасы материалында)». Аспирантурада ғылыми жетекшісі э.ғ.д., профессор, ҚР ҰҒА академигі Я.Ә.Әубәкіров болған, қосымша ғылыми жетекшісі э.ғ.д. Төлегенова М.С. Ғылыми тақырыбы бойынша кафедра отырысында теориялық семинар өткізген. Иляшова Г. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ түлегі бола отырып, магистратурада, аспирантурада және де кафедрадағы оқытушылық қызметінде шығармашылық- аналитикалық ойлауымен, педагогикалық қабілетімен ерекшеленген және де студенттермен кураторлық жұмысты да ұйымдастыра біледі. Өзінің жеке бастық қасиеттері жағынан ісіне тыңғылықты, жауапкершілікті, еңбек сүйгіш. Университеттің, кафедраның ғылыми және қоғамдық өмірлеріне белсене араласады. Факультеттегі жас ғалымдардың конференцияларына, республикалық және халықаралық конференцияларына қатынасады. 15 ғылыми мақалалары жарық көрген. Оның ішінде 1-і шет елдік (Қырғызстанда). Кандидаттық емтихандарды толығымен тапсырған (2004 жылы – философия және шеті тілінен, 2005 жылы мамандық пәнінен кандидаттық минимум тапсырған). 2004-шы жылдан бері оқытушылық қызметте жүрген Иляшова Г. кафедрада өзін оң жағынан көрсете білді. Кафедрадағы мамандықтың (Құқық және экономика) оқу жоспарын (бакалавриат, магистратура) жасайды, оқу жұмыс бағдарламаларын, силлабустарды, тест және емтихан сұрақтарын жасауға қатысады және де 2005-2006 оқу жылында факультетте э.ғ.д., профессор Е.Б.Жатқанбаевтың жалпы редакциялауымен әзірленген Экономикалық теориядан практикалық әдістемені дайындауға қатысты, және де әрдайым өзін жетілдірумен айналысады, ұжым ортасында және де студенттердің арасында құрметке ие, сыйлы, өз беделі бар. Кафедрада аспирантура мен магистратура бойынша іс жүргізуде жауапты болған. 2007/2008 оқу жылында «Құқық және экономика» мамандығының 2-ші курстарын Мемлекеттік аралық аттестаттауды ұйымдастыруға және өткізуге қатысқан. Факультетте 2006-2007, 2007-2008 оқу жылдары «үздік куратор» мақтау қағазына ие болған. Г.Иляшованың негізгі оқитын курстары: «Экономикалық теория негіздері», «Экономика қағидалары», «Экономикалық ілімдер тарихы», «Экономиканы мемлекеттік реттеу», «Экономикалық адам үлгісі», «Нарық инфрақұрылымының экономикасы» және де 2012-2013 оқу жылынан «Микроэкономика» курсын меңгерді және де Қашықтықтан оқытуды жүргізеді. Оқу практикасы, диплом алдындағы практика бойынша жетекшілік етеді. 2010-2011 оқу жылдарында «Құқық және экономика негіздері» мамандығында бакалавриат және магистратура бағытында Мемлекеттік аттестаттау комиссиясының техникалық хатшысы болған. Сондай-ақ осы жылы «Іскерлік әкімшілік» мамандығы бойынша МВА магистратурасын ашуға лицензия алу үшін жұмыс оқу бағдарламасын жасауға және құжаттар пакетін жасауға, электронды құжаттаманы жасауға белсенді қатысты. Кафедрада осы жылы мамандық рейтингісін жасауда жауапты тұлға ретінде өзін өте білікті деңгейдегі маман екендігін көрсете алды. Оқу үдерісінде сабақта мемлекеттік және орыс тілдерінде еркін жүргізеді. Ғылыми мақалаларының жалпы саны 20-ға жуық. Факульттеттегі студенттік конференцияға әрдайым студенттерді дайындайды және олар жүлделі орындар алуда.Университеттің және факультеттің қоғамдық өміріне белсенді араласады. Біліктілік деңгейін әрдайым арттырып отырады. Кәсіби бейімдеу жұмыстарын да білім беру ұйымдарында жақсы ұйымдастырады. Студенттер тарапынан пәндік таңдау жасауда жақсы көрсеткіштерге ие және де студенттерге мәдени іс- шаралар өткізуде, бос уақыттарын ұйымдастыруда танымдық мақсаттардағы демалыстарды ұйымдастыруда белсенділік танытуда.
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1999
Академическая степень

1

Иляшова Гулия Кенжебековна Айтбембетова А.Б., Аубакирова Ж.Я. Экономика негіздері " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2186-8 13 - стр. КАЗАХСТАН

1

Иляшова Гулия Кенжебековна 2013 - г. 5 - стр. 38

2

Иляшова Гулия Кенжебековна Қазақстан экономикасындағы өзін-өзі жұмыспен қамтуды мемлекеттік реттеу" 2013 - г. 4 - стр. 1

3

Иляшова Гулия Кенжебековна 2014 - г. 4 - стр. 0

4

Иляшова Гулия КенжебековнаДуламбаева Р.Т. Самозанятость - в качестве необходимого условия для развития малого и среднего бизнеса и деловой активности в Республике Казахстан 2016 - г. 2 - стр. 1

5

Иляшова Гулия Кенжебековна Занятость трудоспособного населения: теоретический и практический подход 2016 - г. 4 - стр. 2

6

Иляшова Гулия Кенжебековна Проблема занятости в Казахстане 2016 - г. 2 - стр. 1

7

Иляшова Гулия КенжебековнаСадыханова Г.А. Employment problems in Kazakhstan 2016 - г. 4 - стр. 0

8

Иляшова Гулия КенжебековнаСадыханова Г.А. Қазақстандағы өзін-өзі жұмыспен қамтудың даму сипаты 2017 - г. 5 - стр. 0

9

Иляшова Гулия Кенжебековна Проблема занятости в Казахстане 2016 - г. 4 - стр. 1

10

Иляшова Гулия Кенжебековна Развития самостоятельной занятости в Казахстане 2017 - г. 6 - стр. 1

11

Иляшова Гулия КенжебековнаСадыханова Г.А., Иляшова Г.К. 2018 - г. 9 - стр. 319

12

Иляшова Гулия КенжебековнаСадыханова Г.А., Сақыпбек М.А. 2018 - г. 9 - стр. 0

13

Иляшова Гулия КенжебековнаМухамедиев Б.М. Влияние Евразийского экономического союза на торговлю Казахстана: оценка воздействия с использованием метода синтетического контроля 2020 - г. 10 - стр. 15

14

Иляшова Гулия КенжебековнаДжумамбаев С.К., Досмбек А.Ж. Влияние новых технологий на производительность труда и заработную плату в Казахстане 2020 - г. 9 - стр. 1

15

Иляшова Гулия Кенжебековна КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА В УПРАВЛЕНИИ ЦЕПОЧКАМИ ПОСТАВОК МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 2020 - г. 14 - стр. 21

16

Иляшова Гулия Кенжебековна Тенденции самостоятельной занятости на фоне пандемии 2021 - г. 19 - стр. 1

17

Иляшова Гулия КенжебековнаДжумамбаев С.К., Досмбек А.Ж. Совершенствование системы регулирования заработной платы в Казахстане. 2023 - г. 14 - стр. 1

1

Иляшова Гулия Кенжебековна 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

2

Иляшова Гулия Кенжебековна 2013 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

3

Иляшова Гулия Кенжебековна Самозанятость как новое направление занятости в Республике Казахстан" 2013 - г. 4 - стр. г.София

4

Иляшова Гулия Кенжебековна 2014 - г. 2 - стр. icet Bozeman MT

5

Иляшова Гулия Кенжебековна Самостоятельная занятость как основной вид экономической деятельности граждан в Республике Казахстан" 2014 - г. 3 - стр. София

6

Иляшова Гулия Кенжебековна Инвестиции в основной капитал как фактор экономического развития страны" 2014 - г. 4 - стр. Przemysl

7

Иляшова Гулия Кенжебековна 2014 - г. 4 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

8

Иляшова Гулия Кенжебековна Совершенствование образовательного процесса в вузах" 2014 - г. 3 - стр. г.София

9

Иляшова Гулия Кенжебековна Гендерный аспект миграции в Республике Казахстан 2013 - г. 4 - стр. Санкт-Петербург

10

Иляшова Гулия Кенжебековна ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВСТУПЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ВТО 2016 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті

11

Иляшова Гулия Кенжебековна ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті

12

Иляшова Гулия Кенжебековна ВЕНЧУРНЫЙ БИЗНЕС В КАЗАХСТАНЕ 2016 - г. 3 - стр. Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті

13

Иляшова Гулия Кенжебековна Бизнес-инкубатор как важный элемент инновационного развития страны 2016 - г. 2 - стр. Әл-Фараби атындағы қазақ ұлттық университеті

14

Иляшова Гулия Кенжебековна 2016 - г. 4 - стр. г.Тараз

15

Иляшова Гулия Кенжебековна Кулиев И.У. Роль педагогических технологий в образований 2017 - г. 3 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

16

Иляшова Гулия Кенжебековна Рахматуллаева Д.Ж. The study of the phenomenon of self-employment and its role in the national economy: the case of Kazakhstan 2020 - г. 8 - стр. Алматы

17

Иляшова Гулия Кенжебековна 2020 - г. 1 - стр. Алматы

18

Иляшова Гулия Кенжебековна 2020 - г. 1 - стр. Алматы
Документы автора

5

Цитирования

7 по 7
документам

h-индекс

2

Global Income Inequality - A Case Study of OECD Countries and Kazakhstan

Jumambayev, S., Dzhulaeva, A., Baimukhanova, S., Ilyashova, G., Dosmbek, A.

2022

Comparative Economic Research
25, с. 179-203

0

Цитирований
Self-employment trends amid the pandemic

Ilyashova, G., Makhova, L., Trifonov, P., Khimmataliev, D.

2021

Business and Society Review
0, с.

3

Цитирований
Formation and development trends of self-employment in the KAZakhstan: Applied research

Ilyashova, G., Turarov, D., Murabildaeva, R., Batyr, A.

2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
2020

E3S Web of Conferences
159, с.

0

Цитирований
Quality control in dairy supply chain management

Nurakhova, B., Ilyashova, G., Torekulova, U.

2020

Polish Journal of Management Studies
21, с. 236-250

4

Цитирований