Главная / Юридический / Теории и истории государства и права, конституционного и административного права / Жарболова Айгерим Жаксылыковна

Жарболова Айгерим Жаксылыковна

Должность: Ст.преподаватель
Кафедра теории и истории государства и права, конституц. и адм. права
Scopus author ID: 57189305639

1

Жарболова Айгерим Жаксылыковна "Қазақуниверситеті" 2012 - г. ISBN 978-601-247-517-3 220 - стр. КАЗАХСТАН

2

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Кусаинов Д.О., Исабеков А.К. " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0258-4 10 - стр. КАЗАХСТАН

3

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Қазақстан Республикасындағы заң шығару процесі "Print master" 2017 - г. ISBN 978-601-298-230-5 9 - стр. КАЗАХСТАН

1

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2012 - г. 6 - стр. 0

2

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2011 - г. 4 - стр. 0

3

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2011 - г. 8 - стр. 0

4

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2014 - г. 5 - стр. 0

5

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2013 - г. 6 - стр. 0

6

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2012 - г. 6 - стр. 0

7

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2012 - г. 4 - стр. 0

8

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2014 - г. 8 - стр. 0

9

Жарболова Айгерим Жаксылыковна А.Ж. Жарболова. ҚР Парламентінде заң шығару процесі: түсінігі және кезеңдері // Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 4.2015. 49-54 стр. 2015 - г. 5 - стр. 0

10

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жарболова А.Ж. К вопросу об осуществлении народом законотворческой деятельности в РК // Известия НАН РК Серия общественных и гуманитарных наук 5 (303). 2015, 9-13 стр. 2015 - г. 4 - стр. 0

11

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О. 2015 - г. 3 - стр. 0

12

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2015 - г. 3 - стр. 0

13

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жарболова А.Ж. Қоғамның саяси және идеологиялық негіздері - заң шығармашылығының ықпалды факторлары 2015 - г. 6 - стр. 0

14

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жарболова А.Ж. Заң шығару қызметінің қоғамдық жағдайлармен байланыстығы, оларға тәуелділігі 2015 - г. 6 - стр. 0

15

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаТусупова А.Ж. Развитие конституционного законодательства Республики Казахстан в 1990 -1993 г.г. 2014 - г. 3 - стр. 72

16

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2016 - г. 4 - стр. 0

17

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаДосаева А.А. 2016 - г. 5 - стр. 0

18

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О. 2016 - г. 6 - стр. 0

19

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаТусупова А.Ж. 2015 - г. 5 - стр. 0

20

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2015 - г. 6 - стр. 0

21

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2016 - г. 5 - стр. 0

22

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2016 - г. 8 - стр. 0

23

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2016 - г. 6 - стр. 0

24

Жарболова Айгерим Жаксылыковна State Property Management in the Republic of Kazakhstan 2016 - г. 6 - стр. 0

25

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О. 2016 - г. 7 - стр. 0

26

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаКусаинов Д.О. THE SUPREMASY OF THE CONSTITUTION AS THE MAIN GUARANTEE OF FORMATION OF LEGAL STATE 2016 - г. 6 - стр. 0

27

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаТусупова А.Ж. ХАЛЫКАРАЛЬҚ ШАРТТАР КОНСТИТУЦИЯЛЬҚ КУКЬқТЫҚ КАЙНАР К03ДЕРіНң ЖУЙЕС ңДЕ 2017 - г. 5 - стр. 46

28

Жарболова Айгерим Жаксылыковна ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ШАРТТАР КОНСТИТУЦИЯЛЫҚ ҚҰҚЫҚТЫҢ ҚАЙНАР КӨЗДЕРІНІҢ ЖҮЙЕСІНДЕ 2017 - г. 6 - стр. 0

29

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Legal regulation of labor migration in the Republic of Kazakhstan. 2016 - г. 9 - стр. 0

30

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Заң шығару техникасы заң шығару қызметінің тиімділігінің негізгі бір алғышарты ретінде 2016 - г. 5 - стр. 0

31

Жарболова Айгерим Жаксылыковна The essence of the Institute of delegation of legislative powers and questions of his development 2016 - г. 6 - стр. 0

32

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаТусупова А.Ж. Қазақстан Республикасы конституясының тікелей әрекеті туралы 2018 - г. 3 - стр. 57

33

Жарболова Айгерим Жаксылыковна А.Жарболова. Парламенттің заң шығару қызметін жүзеге асыруда заң шығару техникасының атқаратын рөлі 2017 - г. 4 - стр. 0

34

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Мейірбекова Г.Б., Жарболова А.Ж. Бала құқығын қорғаудың әлеуметтік-педагогикалық негіздері 2018 - г. 4 - стр. 0

35

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Жарболова А.Ж., Мейірбекова Г.Б. Заң шығармашылығының тиімділігінің алғышарттары 2018 - г. 5 - стр. 0

36

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаУмбетбаева Ж.Б., Мынбатырова Н.К. THE LAWMAKING FORMS: THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES 2019 - г. 12 - стр. 85

37

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2018 - г. 11 - стр. 0

38

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2019 - г. 8 - стр. 0

39

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2019 - г. 7 - стр. 0

40

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаМынбатырова Н.К. 2019 - г. 9 - стр. 0

41

Жарболова Айгерим ЖаксылыковнаАубакиров А.А., Мынбатырова Н.К., Сманова А.Б. Значение избирательных прав и вопросы их защиты 2019 - г. 8 - стр. 92

42

Жарболова Айгерим Жаксылыковна The right of veto: International experience, problems and prospects of application 2021 - г. 6 - стр. 0

43

Жарболова Айгерим Жаксылыковна О Международно-правовом статусе глав государств. 2020 - г. 8 - стр. 0

44

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Ерлі-зайыптылардың ортақ меншігіндегі үлестерді анықтау мәселелері 2020 - г. 5 - стр. 0

45

Жарболова Айгерим Жаксылыковна Сайлаудың демократиялық мемлекеттердегі орны мен рөлі 2020 - г. 10 - стр. 0

1

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2011 - г. 7 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби 71, юридический факультет

2

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2012 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби. проспект Аль-Фараби, 71, юридический факультет

3

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2012 - г. 5 - стр. г.Алматы, КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби ,71

4

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2012 - г. 4 - стр. г.Алматы, КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби, 71

5

Жарболова Айгерим Жаксылыковна 2012 - г. 4 - стр. г.Алматы, КазНУ имени аль-Фараби, проспект Аль-Фараби, 71
Документы автора

4

Цитирования

17 по 17
документам

h-индекс

2

The right of veto: International experience, problems and prospects of application

Biskultanova, A.M., Zharbolova, A.Z., Akhatov, U.A., Aueshova, B.T.

2021

Kasetsart Journal of Social Sciences
42, с. 391-396

0

Цитирований
The problems of effectiveness and implementation of the international legal norms of the states of the eurasian economic union (EAEU)

Abikenov, A., Idrysheva, S.K., Zharbolova, A.Z., Apakhayev, N., Buribayev, Y.A., Khamzina, Z.A.

2019

Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences
13, с. 175-181

14

Цитирований
Legal regulation of labor migration in the Republic of Kazakhstan

Buribayev, Y.A., Meirbekova, G.B., Kassymbek, A., Zharbolova, A.Z., Muratova, E.M.

2016

Indian Journal of Science and Technology
9, с.

2

Цитирований
State property management in the Republic of Kazakhstan

Taitorina, B.A., Zharbolova, A.Z., Zhapakov, S.M., Sadibekova, M., Karasheva, Z.T., Buribayev, Y.A.

2016

Journal of Advanced Research in Law and Economics
7, с. 1187-1192

1

Цитирований