Главная / Географии и природопользования / Рекреационной географии и туризма / Шәкен Айман Шәкенқызы

Шәкен Айман Шәкенқызы

Должность: Зам.зав.каф.по учебной, метод. и воспитательной работе, Ст.преподаватель
Кафедра рекреационной географии и туризма
Scopus author ID: 57205342379
       Шакен А.Ш. 2003 жылы Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті география факультетінің «География» мамандығын бітірген. 2003 жылы магистратура бөліміне қабылданып, 2005 жылы магистерлік диссертацияны қорғап, «География магистрі» академиялық дәрежесіне ие. Еңбек өтілімі 7 жыл. 2007 жылы «туризм» кафедрасына ассистент ретінде қабылданып, 2009 жылы аға оқытушы қызметіне ауыстырылды. Шакен А.Ш. оқыту әдістемесі мен пәннің оқу-әдістемелік кешенінің құрылымын үнемі жетілдіріп отырады. Халықаралық туристік және өндірістік тәжірибелердің жетекшісі болып табылады. 1 курстың куратор-эдвайзері. Бакалавриат бөлімі бойынша қазақ тілінде келесі пәндерді жүргізеді – «Туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері», «Туристік елтану», «Ойын бизнесі және туризм», «Туризмдегі анимациялық іс-әрекет негіздері» және «Әлемнің ұлттық және тематикалық саябақтары». Барлық оқытылатын пәндер бойынша ОӘК құрастырылып, жаңартылған. Студенттермен ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізіп, бірнеше студенті жүлделі орындарға ие болған. 2011 жылы «Туризмдегі кәсіпкерлік іс-әрекет негіздері» оқу құралы және «Қазақстанның туризм географиясы» пәнінен зертханалық жұмыстарды орындау бойынша әдістемелік нұсқау, 2013 жылы «Қазақстан туризм географиясы» оқу құралдары жарық көрген. Шакен А.Ш. халықаралық және республикалық конференцияларда 20-дан астам, республикалық ғылыми-танымдық журналдарда 10-ға жуық мақалалары жарық көрген. Ғылыми семинарларға қатысып, сертификат иеленген: «Қазіргі Қазақстандағы мемлекет пен дін ара-қатынасы» (2012 ж.), «Интерактивные технологии обучения» (2010 ж.), «Abacus Whiz 4.9.1, Abacus SmartPrice» basic functionality (2011 ж.), Web of Knowledge платформасы туралы веб-семинар, «Полимедийные технологии – инструмент педагога XXI века» (2011 ж.), «Личностно-ориентированный подход в обучении» (2011 ж.), «Шетел жоғарғы оқу орындарында оқу-әдістемелік жұмыстың ұйымдастырылуы» (2013 ж.), «Развитие экотуризма в странах Балтии и СНГ» (2013 ж.), «Проекты Казахстанской туристской ассоциацией (КТА)» (2013 ж.).
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Высшее2 2005
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 2003

1

Шәкен Айман Шәкенқызы Актымбаева А.С. Қазақ университетi 2011 - г. ISBN 9965-29-687-1 8 - стр. КАЗАХСТАН

2

Шәкен Айман Шәкенқызы Жилкибаева М.И., Айжолова Г.Р. "Қазақ университеті" 2013 - г. ISBN 978-601-04-0132-7 204 - стр. КАЗАХСТАН

3

Шәкен Айман Шәкенқызы Ердавлетов С.Р. Туризм Казахстана Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-142-1 32 - стр. КАЗАХСТАН

4

Шәкен Айман Шәкенқызы Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Абишева З.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-162-9 34 - стр. КАЗАХСТАН

5

Шәкен Айман Шәкенқызы Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Абишева З.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-163-6 29 - стр. КАЗАХСТАН

6

Шәкен Айман Шәкенқызы Ердавлетов С.Р., Артемьев А.М., Абишева З.М., Уварова А.К., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Алиева Ж.Н., Жумадилов А.Р., Кошкимбаева У.Т., Жилкибаева М.И., Аблеева А.Г., Бейсембинова А.С., Жакупова А.А. Туризм Казахстана Алматы, Бастау 2015 - г. ISBN 978-601-281-142-1 520 - стр. КАЗАХСТАН

7

Шәкен Айман Шәкенқызы Артемьев А.М., Актымбаева А.С., Сақыпбек М.А., Плохих Р.В. Проблема разработки концептуальной модели активизации сельских территорий Казахстана посредством развития агротуризма ИД «Белгород» НИУ «БелГУ» 2017 - г. ISBN 978-5-9571-2450-4 16 - стр. РОССИЯ

1

Шәкен Айман Шәкенқызы 2012 - г. 3 - стр. 0

2

Шәкен Айман Шәкенқызы 2012 - г. 3 - стр. 0

3

Шәкен Айман ШәкенқызыЖилкибаева М.И. 2014 - г. 4 - стр. 0

4

Шәкен Айман Шәкенқызы Теоретико-методологические основы исследований в сфере развития сельского туризма 2015 - г. 6 - стр. 1

5

Шәкен Айман ШәкенқызыПлохих Р.В., Калимбетов Е.А. RESEARCH FRAMEWORKS FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN KAZAKHSTAN 2016 - г. 6 - стр. 0

6

Шәкен Айман ШәкенқызыСақыпбек М.А., Плохих Р.В., Актымбаева А.С., Артемьев А.М. Проблема разработки концептуальной модели активизации сельских территорий казахстана посредством развития агротуризма 2017 - г. 3 - стр. 1

7

Шәкен Айман ШәкенқызыБайбуриев Р.М., Плохих Р.В. Планирование и развития агротуризма на основе исследования элементов природной среды сельских территорий Казахстана 2016 - г. 13 - стр. 2

8

Шәкен Айман ШәкенқызыПлохих Р.В. Exploring the social interest in agritourism among the urban population of Kazakhstan 2019 - г. 8 - стр. 24

1

Шәкен Айман Шәкенқызы Айжолова Г.Р. 2011 - г. 3 - стр. Алматы:Туран университет,2011

2

Шәкен Айман Шәкенқызы 2011 - г. 5 - стр. ҚазҰУ

3

Шәкен Айман Шәкенқызы Айжолова Г.Р. 2011 - г. 4 - стр. ҚазҰУ

4

Шәкен Айман Шәкенқызы 2011 - г. 3 - стр.

5

Шәкен Айман Шәкенқызы 2012 - г. 1 - стр. г.Алматы

6

Шәкен Айман Шәкенқызы 2012 - г. 1 - стр. г.Алматы

7

Шәкен Айман Шәкенқызы 2012 - г. 1 - стр. г.Алматы

8

Шәкен Айман Шәкенқызы 2012 - г. 1 - стр. г.Алматы

9

Шәкен Айман Шәкенқызы 2013 - г. 2 - стр. Алматы

10

Шәкен Айман Шәкенқызы 2013 - г. 3 - стр. Алматы

11

Шәкен Айман Шәкенқызы 2013 - г. 3 - стр. Алматы

12

Шәкен Айман Шәкенқызы 2013 - г. 5 - стр. Павлодар

13

Шәкен Айман Шәкенқызы ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 2014 - г. 3 - стр. Томск

14

Шәкен Айман Шәкенқызы Шығыс Қазақстан облысындағы тарихи-мәдени ескерткіштердің туристік әлеуеті 2013 - г. 3 - стр. Алматы

15

Шәкен Айман Шәкенқызы 2014 - г. 3 - стр. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

16

Шәкен Айман Шәкенқызы Мақаш Қ.К., Жилкибаева М.И. 2014 - г. 3 - стр. ЕНУ им. Л.Н. Гумилева

17

Шәкен Айман Шәкенқызы Жилкибаева М.И., Уварова А.К. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ПРАКТИКИ КАФЕДРЫ РЕКРЕАЦИОННОЙ ГЕОГРАФИИ И ТУРИЗМА В КОНТЕКСТЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННОГО КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 2015 - г. 5 - стр. Алматы

18

Шәкен Айман Шәкенқызы ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ/ 2015 - г. 4 - стр. Томск

19

Шәкен Айман Шәкенқызы Уварова А.К., Жилкибаева М.И., Абишева З.М. Международная практика по специальности «Туризм» как фактор качества профессионального образования 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби

20

Шәкен Айман Шәкенқызы Уварова А.К., Жилкибаева М.И., Абишева З.М. Международная практика по специальности «Туризм» как фактор качества профессионального образования 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль Фараби

21

Шәкен Айман Шәкенқызы Плохих Р.В. NATURAL ENVIRONMENT ELEMENTS AS CONDITIONS FOR AGRITOURISM SUCCESSFUL DEVELOPMENT (BY THE CASE OF KAZAKHSTAN’S CONTENT) 2019 - г. 3 - стр.

22

Шәкен Айман Шәкенқызы Плохих Р.В. Natural environment elements as conditions for agritourism successful development (by the case of Kazakhstan’s content) 2018 - г. 2 - стр. Tomsk

23

Шәкен Айман Шәкенқызы Потребительские предпочтения как базис развития услуг агротуризма 2019 - г. 1 - стр. Казахский Национальный университет имени аль-Фараби
Документы автора

4

Цитирования

4 по 4
документам

h-индекс

1

INVESTIGATION OF ENVIRONMENTAL DETERMINANTS FOR AGRITOURISM DEVELOPMENT IN ALMATY REGION OF KAZAKHSTAN

Plokhikh, R., Fodor, G., Shaken, A., Berghauer, S., Aktymbayeva, A., Tóth, A., Mika, M., Dávid, L.D.

2022

Geojournal of Tourism and Geosites
41, с. 354-361

0

Цитирований
Women entrepreneurs in tourism in a time of a life event crisis

Filimonau, V., Matyakubov, U., Matniyozov, M., Shaken, A., Mika, M.

2022

Journal of Sustainable Tourism
0, с.

0

Цитирований
2020

Miscellanea Geographica
24, с. 16-23

4

Цитирований
2018

IOP Conference Series: Earth and Environmental Science
204, с.

0

Цитирований