Главная / Философии и политологии / Педагогика и образовательный менеджмент / Касымова Роза Садыковна

Касымова Роза Садыковна

Должность: Доцент
Педагогика и образовательный менеджмент
Scopus author ID: 57190759340
krs1958@mail.ru
       1982ж. С.М.Киров атындағы мемлекеттік университеттің химия факультетін үздік дипломмен бітірдім.1998-2008 ж. аралығында әлеуметтік бөлімде бас маман, бөлім бастығы қызметтерін атқарды.2005ж әлеуметтік педагогика мәселелері бойынша кандидаттық диссертация қорғады. 200-ге жуық ғылыми мақалалар мен оқу құралы,нұсқаулықтар т.б. оқу-әдістемелік құралдар жарық көрді.Әлеуметтік қызметтер мәселелері, салауатты өмір салтын насихаттау, ұлттық тәрбиеге байланысты мәдени іс-шаралармен айналысып келемін.
Государственные премии
Наименование премии Дата присуждения
Знак "За заслуги в области Образования РК"


Название файла Заголовок Описание
Педагогика высшей школы
Актуальные проблемы развития личности в образовании
Инновационные формы и методы обучения в ВУЗе
Инновационные формы и методы обучения в ВУЗе
Педагогика и психология высшей школы
силлабус жоғары мектеп педагогикасы
Социально-педагогическая акмеология
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Актуальные проблемы развития личности в образовании
Инновационные формы и методы обучения в ВУЗе
Социальная педагогика в контексте современных идей и теорий социального познания
Педагогика
Педагогика (1ч)
Инновационные формы и методы обучения в ВУЗе
Актуальные проблемы развития личности в образовании
Педагогика (ч.2)
Педагогика
Силлабус пр педагогике для маг. по педагогике
Педагогика и психология высшей школы
Актуальные проблемы развития личности в образовании
Актуальные проблемы развития личности в образовании
силлабус актуальные проблемы личности
Социальная педагогика в контексте современных идей и теорий социального познания
срс
Социальная педагогика в контексте современных идей и теорий социального познания
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Актуальные проблемы развития личности в образовании
Социальная педагогика в контексте современных идей и теорий социального познания
Педагогика и психология высшей школы
Инновационные формы и методы обучения в ВУЗе
Инновационные формы и методы обучения в ВУЗе
Психология и развитие человека
Психология и развитие человека
Психология и развитие человека
Педагогика
Педагогика высшей школы
Психология и развитие человека
Психология и развитие человека
Психология и развитие человека
Инновационные формы и методы обучения в ВУЗе
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика
Развитие духовно-нравственной культуры учителя самопознания
Научно-исследовательская культура социального педагога
Самопознание
Социальная педагогика в контексте современных идей и теорий социального познания
силлабус
Педагогика
Развитие духовно-нравственной культуры учителя самопознания
Психология и развитие человека
Психология и развитие человека
Развитие духовно-нравственной культуры учителя самопознания
Социальная педагогика в контексте современных идей и теорий социального познания
силлабус
Этнопедагогика
Социально-педагогическая акмеология
Социальная педагогика
Педагогика (ч.2)
Этнопедагогика
Педагогика (часть1,2)
Педагогика (ч.1)
Педагогика
11 дәріс. Жоғары мектептегі тәрбие теориясы. 11 практикалық жұмыс. Жоғары мектептегі тәрбиенің әдістері мен формалары. 5МОӨЖ. ЖОО оқытушысының қызметіне шығармашылық жазбаша жұмыс.
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
7-МОӨЖ. 1)В.Т.Лисовскийдің студенттер типологиясына талдау жасаңыз.(2 балл) 2)Дуальды-бағдарлық білім беру жағдайында мектеп-колледж-жоғары оқу орны іс-әрекеттерінің интеграциясы (10 балл)
Педагогика
Педагогика
Психология и развитие человека
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Социальная защита детства и семьи
Социальная защита детства и семьи
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика поликультурного воспитания
Педагогика
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика
Социальная защита детства и семьи
Основы профессиональной педагогики
Педагогика
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика поликультурного воспитания
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика поликультурного воспитания
Теория и методика воспитательной работы
Теория и методика воспитательной работы
Теория и методика воспитательной работы
Теория и методика воспитательной работы
Теория и методика воспитательной работы
Теория и методика воспитательной работы
Теория и методика воспитательной работы
Педагогика ч.2
Теория и методика воспитательной работы
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Основы профессиональной педагогики
Педагогика высшей школы
Социальная защита детства и семьи
Социальная защита детства и семьи
Педагогика
Социальная защита детства и семьи
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика ч.2
Педагогика ч.2
Педагогика
Теория и методика воспитательной работы
Теория и методика воспитательной работы
Педагогика поликультурного воспитания
Педагогика поликультурного воспитания
Общая педагогика
Теория и методика воспитательной работы
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика ч.1
Педагогика ч.1
Педагогика
Развитие духовно-нравственной культуры учителя самопознания
Теория и технологии социально-педагогических исследований
Социальная педагогика
Педагогика
Педагогика
Развитие духовно-нравственной культуры учителя самопознания
Социально-педагогическая акмеология
Педагогика (часть1,2)
Педагогика (ч.2)
Психология и развитие человека
Педагогика
Педагогика ч.2
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика ч.1
Педагогика
Социальная педагогика
Педагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Общая педагогика
Педагогика
Педагогика ч.1
Общая педагогика
Введение в педагогическую профессию
Общая педагогика
Общая педагогика
Теория и методика воспитательной работы
Педагогика
Теория и методика воспитательной работы
Теория и методика воспитательной работы
Педагогика
Педагогика ч.2
Педагогика поликультурного воспитания
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика ч.2
Педагогика
Теория и методика воспитательной работы
Педагогика
Теория и методика воспитательной работы
Этнопедагогика
Теория и методика воспитательной работы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Инновационные формы и методы обучения в ВУЗе
Социально-педагогическая работа в кризисных центрах
Силлабус по дисциплине "Социально*-пед-ая работа в кризисных центрах"
Введение в педагогическую профессию
Теория и технологии социально-педагогических исследований
Теория и технологии социально-педагогических исследований
Социальная защита детства и семьи
Педагогика (ч.1)
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Законодательство Республики Казахстан в области защиты прав ребенка
Педагогика
Система менеджмента качества в образовании
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика
Социальная защита детства и семьи
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика поликультурного воспитания
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Социальная защита детства и семьи
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Этнопедагогика
Основы профессиональной педагогики
Основы профессиональной педагогики
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Этнопедагогика
Педагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика
Педагогика высшей школы
Этнопедагогика
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы
Педагогика высшей школы

1

Касымова Роза Садыковна «Психология және адам дамуы» курсынан жаттығулар жинағы Әрекет-Нұр принт» 2012 - г. 13 - стр. КАЗАХСТАН

2

Касымова Роза Садыковна Кураторға көмек "Қазақ университеті" 2016 - г. 202 - стр. КАЗАХСТАН

3

Касымова Роза Садыковна Педагогика курсы бойынша тапсырмалар жинағы " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1862-2 222 - стр. КАЗАХСТАН

4

Касымова Роза Садыковна Толешова У.Б. Психология және адам дамуы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2258-2 11 - стр. КАЗАХСТАН

5

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагогтың жұмыс технологиясы " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4689-2 222 - стр. КАЗАХСТАН

1

Касымова Роза Садыковна «Жастарды салуаттылыққа тәрбиелеу ерекшеліктері» 2012 - г. 4 - стр. 1

2

Касымова Роза Садыковна «Формирование творческого компонента личности», 2012 - г. 6 - стр. 1

3

Касымова Роза Садыковна «Pedagogical skills and teachers autherity» 2013 - г. 3 - стр. 1

4

Касымова Роза Садыковна Қазақ ағартушыларының тәрбиелік ой-пікірлері 2014 - г. 3 - стр. 1

5

Касымова Роза Садыковна Смысл жизни 2014 - г. 5 - стр. 1

6

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Study of the influence of different styles of music on young peoples mental states 2014 - г. 13 - стр. 1

7

Касымова Роза Садыковна Мультимедиалық технологиялардың мүмкіншіліктері 2014 - г. 2 - стр. 1

8

Касымова Роза Садыковна Студенттердің ақпараттық мәдениетін қалыптастыру 2014 - г. 4 - стр. 1

9

Касымова Роза Садыковна Бейнелеу өнерін оқытудың ерекшеліктері 2014 - г. 5 - стр. 1

10

Касымова Роза Садыковна Қазақтың ұлттық сусындарының маңызы 2014 - г. 3 - стр. 1

11

Касымова Роза Садыковна Бейнелеу өнерін оқытудың тәрбиелік мәні 2014 - г. 3 - стр. 2

12

Касымова Роза Садыковна Исследование причин профессионального выгорания педагогов 2014 - г. 6 - стр. 58

13

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Исследование причин профессионального выгорания педагогов 2014 - г. 6 - стр. 58

14

Касымова Роза Садыковна Healty lifestyle is - a basis of strengthening a health 2015 - г. 3 - стр. 1

15

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Мектеп оқушыларының имидждік мәдениетін қалыптастыру 2015 - г. 7 - стр. 64

16

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Қазіргі педагогикалық технологияларлдың теориялық әдіснамалық негіздері 2015 - г. 4 - стр. 76

17

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Әлеуметтік маманның мигранттармен жұмыс түрлері 2015 - г. 2 - стр. 31

18

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Социальная защита студентов 2015 - г. 2 - стр. 31

19

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д. Оқушылардың бос уақытын ұйымдастыру 2015 - г. 7 - стр. 63

20

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Өзін-өзі тану сабағында оқушыларға патриоттық тәрбие беру 2015 - г. 4 - стр. 0

21

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагог қызметінің ұйымдастырылу жағдайы 2015 - г. 4 - стр. 34

22

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Салауатты жастар - болашағымыздың алтын тірегі 2015 - г. 4 - стр. 33

23

Касымова Роза СадыковнаРамазанова С.А. Педагог-психологтың оқушыларды өзін-өзі жүзеге асыру жұмысының ерекшеліктері 2015 - г. 5 - стр. 5

24

Касымова Роза СадыковнаМолдасан Қ.Ш. "Құтты білік" дастаны - түркі халықтарының рухани өзегі 2015 - г. 3 - стр. 0

25

Касымова Роза Садыковна Бастауыш сынып оқушыларының ұялшқтағының алдын алу жолдарын зерделеу 2016 - г. 5 - стр. 35

26

Касымова Роза Садыковна Ұстаздың сөйлеу мәдениеті 2016 - г. 4 - стр. 35

27

Касымова Роза Садыковна Отбасы тәрбиесіндегі әкенің рөлі 2016 - г. 3 - стр. 35

28

Касымова Роза СадыковнаКурманова Т.В. 2015 - г. 3 - стр. 0

29

Касымова Роза Садыковна Жоғары сынып оқушыларын отбаслықы өмірге дайындау 2015 - г. 5 - стр. 67

30

Касымова Роза Садыковна Оқушылардың патриоттық құндылықтарын Алаш қайраткерлерінің педагогикалық мұралары негізінде қалыптастыру 2016 - г. 4 - стр. 36

31

Касымова Роза Садыковна АИТВ жұқтырғандардың эмоционалды жағдайы 2015 - г. 4 - стр. 9

32

Касымова Роза Садыковна Psychological characteristics of ethno cultural marginality manifestation 2016 - г. 9 - стр. 0

33

Касымова Роза СадыковнаПузикова С.М., Молдасан Қ.Ш., Мадалиева З.Б. Internet as an Instrument of Influence on Value Settings of the Youth 2016 - г. 7 - стр. 0

34

Касымова Роза Садыковна WORK IN REHABILITATION INSTITUTION 2016 - г. 3 - стр. 42

35

Касымова Роза Садыковна CULTIVATING THE SENSE OF PEOPLE’S FRIENDSHIP IN CHILDREN 2016 - г. 4 - стр. 42

36

Касымова Роза Садыковна БАЛАЛАР ҮЙІ ТӘРБИЕЛЕНУШІЛЕРІНІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЕТІН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2016 - г. 4 - стр. 42

37

Касымова Роза Садыковна КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАТЫНАС 2016 - г. 4 - стр. 40

38

Касымова Роза Садыковна БІЛІМ - АДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚ 2017 - г. 3 - стр. 43

39

Касымова Роза Садыковна БАСПАСӨЗ ҚЫЗМЕТІ - ТӘРБИЕ ҚҰРАЛЫ 2017 - г. 2 - стр. 44

40

Касымова Роза Садыковна КӘСІБИ ІС-ӘРЕКЕТКЕ ҚҰНДЫЛЫҚ ҚАТЫНАС 2016 - г. 4 - стр. 40

41

Касымова Роза Садыковна THE USE OF SHOWING FILMS IN LANGUAGE LEARNING 1 - г. 4 - стр. 1

42

Касымова Роза Садыковна The Study of Axiological Orientations of Kazakh Diaspora, Living Abroad 2016 - г. 13 - стр. 11

43

Касымова Роза Садыковна Әл-Фарабидің еңбектері негізінде студенттерге патриоттық тәрбие беру жолдары 2017 - г. 3 - стр. 1

44

Касымова Роза Садыковна Жасөспірімдердің ұлтаралық қатынас мәдениетін қостілдік арқылы қалыптастыру жұмысының тиімді жолдары 2017 - г. 5 - стр. 1

45

Касымова Роза Садыковна ОҚУШЫЛАРДЫҢ БОЙЫНА ХАЛЫҚТАР ДОСТЫҒЫ СЕЗІМІН ТӘРБИЕЛЕУ 2017 - г. 3 - стр. 46

46

Касымова Роза СадыковнаШагырбаева М.Д., Бердибаева С.К. The Study of Axiological Orientations of Kazakh Diaspora, Living Abroad 2016 - г. 14 - стр. 11

47

Касымова Роза Садыковна Psychological characteristics of ethno cultural marginality manifestation 2016 - г. 8 - стр. 0

48

Касымова Роза Садыковна Psychological features of aggressive reactions among adolescents with deviant behaviour 2016 - г. 5 - стр. 1

49

Касымова Роза Садыковна «Psychological features of ethno-cultural identity of the titular ethnos of Kazakhstan 2016 - г. 5 - стр. 1

50

Касымова Роза Садыковна ОЗАТ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕНІ ҮЙРЕНУ, ЗЕРТТЕУ, ТАРАТУ, ПАЙДАЛАНУ МҰҒАЛІМНІҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАЯРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ АЛҒЫШАРТЫ 2017 - г. 4 - стр. 49

51

Касымова Роза Садыковна ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДЕТЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПЕНИТЕНЦИАРНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 2017 - г. 5 - стр. 49

52

Касымова Роза Садыковна Әлеуметтік педагогтің жоғары сынып оқушыларымен бизнес-жоспарды дайындау мәселелері 2018 - г. 4 - стр. 57

53

Касымова Роза Садыковна Халық педагогикасының озық үлгілері арқылы жас ұрпақты тәрбиелеу 2018 - г. 5 - стр. 55

54

Касымова Роза Садыковна История и потенциал арт-терапии в профилактике социальных фобий студентов 2019 - г. 10 - стр. 61

55

Касымова Роза Садыковна ЖАСӨСПІРІМДІК ШАҚТАҒЫ МАЗАСЫЗДАНУ 2019 - г. 4 - стр. 1

56

Касымова Роза Садыковна ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГТІҢ ҚИЫН ЖАСӨСПІРІМДЕРМЕН ЖҰМЫС ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 2019 - г. 3 - стр. 1

57

Касымова Роза Садыковна ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ ТҰЛҒААРАЛЫҚ ҚАРЫМ-ҚАТЫНАС ДАҒДЫЛАРЫН ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ТРЕНИНГТЕР АРҚЫЛЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2019 - г. 4 - стр. 2

58

Касымова Роза Садыковна ЖЕТКІНШЕКТЕРДІҢ МАЗАСЫЗДАНУ КҮЙІ ЖӘНЕ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУҒА ӘСЕР 2020 - г. 4 - стр. 2

59

Касымова Роза Садыковна Ә.ҚАСТЕЕВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ ТАЛҒАМЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 2020 - г. 8 - стр. 0

60

Касымова Роза Садыковна ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ҚАЗАҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ СУСЫНДАРЫН ДӘРІПТЕУ АРҚЫЛЫ ПАТРИОТТЫҚҚА ТӘРБИЕЛЕУ». 2020 - г. 4 - стр. 0

61

Касымова Роза СадыковнаМынбаева А.К. Развитие метода Монтессори: гуманный, средовый и синергетический подходы // Наука и жизнь Казахстана. - 2020. - №12/2. - с.211-215 2020 - г. 5 - стр. 148

1

Касымова Роза Садыковна «Профессионализм и методическое мастерство преподавателя» , Материалы Международной конференции, Польша: 2012г, 53-56 стр. 2012 - г. 4 - стр. Польша

2

Касымова Роза Садыковна Профессиональная культура социального педагога ( на англ языке), 2013 - г. 3 - стр. Чешская Республика

3

Касымова Роза Садыковна Работа социального педагога с семей. ( на англ языке), 2013 - г. 3 - стр. Польша

4

Касымова Роза Садыковна . «Студент жастарымен ұйымдастырылған патриоттық тәрбие жұмыстарының маңызы». 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

5

Касымова Роза Садыковна «Педагогтың инновациялық мәдениеті 2013 - г. 3 - стр. казну им. аль-Фараби, ФФиП

6

Касымова Роза Садыковна Педагогтың кәсіби құзыреттілігі» 2013 - г. 4 - стр. Казну им. аль-Фараби, ФФиП

7

Касымова Роза Садыковна «Тұрғылықты мекен-жайы жоқ адамдармен әлеуметтік педагогикалық жұмыс» 2013 - г. 4 - стр. Казну им. аль-Фараби, ФФиП

8

Касымова Роза Садыковна «Ұлттық рух- ұлттық тәрбие діңгегі» 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФФиП

9

Касымова Роза Садыковна «Кіші мектеп жасындағы балалардың бос уақытын тиімді пайдалануды ұйымдастыру формалары» 2013 - г. 3 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, ФФиП

10

Касымова Роза Садыковна «Жас ұрпақты тәрбиелеу» 2013 - г. 4 - стр. КАзНУ им. аль-Фараби, ФФиП

11

Касымова Роза Садыковна «Әлеуметтік –педагогикалық үдерістің инновациялық негізгі құрамдас бөліктеріне жалпы сипаттама», 2012 - г. 3 - стр. АТУ

12

Касымова Роза Садыковна Инновационные компьютерные технологии на занятиях английского языка 2014 - г. 3 - стр. Болгария

13

Касымова Роза Садыковна Формирование аналитических умений студентов при работе над иноязычным текстом 2014 - г. 4 - стр.

14

Касымова Роза Садыковна Teaching students economic education 2015 - г. 3 - стр. Sheffield

15

Касымова Роза Садыковна Молдасан Қ.Ш. 2014 - г. 3 - стр. КазНУ

16

Касымова Роза Садыковна Social education 2015 - г. 3 - стр.

17

Касымова Роза Садыковна Patriotism in Kazakhstan 2015 - г. 3 - стр. Англия
Документы автора

7

Цитирования

8 по 8
документам

h-индекс

2

Comparative analysis of the process of training education managers in educational institutions

Kusainov, A.K., Yessenova, K.A., Kassymova, R.S., Moldassan, K.S., Sembayeva, A.M.

2021

International Journal for Research in Vocational Education and Training
8, с. 186-207

0

Цитирований
Professional educational training of french linguistics teachers in Kazakhstan and France

Aitenova, E., Abayeva, G., Orazakynkyzy, F., Kassymova, R., Mukhametkalieva, G.

2020

XLinguae
13, с. 86-94

2

Цитирований
The motivation of Russian and Kazakhstani faculty members in the cross- cultural context

Turgumbayeva, A., Aimaganbetova, O., Kassymova, R., Yeralina, E., Bakirova, Z.

2019

Open Psychology Journal
12, с. 174-180

0

Цитирований
The study of axiological orientations of Kazakh diaspora, living abroad

Sakhiyeva, F.A., Berdibayeva, S.K., Kasymova, R.S., Shagyrbayeva, M., Smatova, C.B., Orazbayeva, A.S.

2016

International Journal of Environmental and Science Education
11, с. 4025-4039

1

Цитирований
Internet as an instrument of influence on value settings of the youth

Puzikova, S., Madaliyeva, Z., Kudro, N., Kasymova, R., Moldasan, K.

2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 3901-3907

0

Цитирований
The emotional state of HIV positive

Madaliyeva, Z., Kassymova, R., Rogasheva, I.

2015

Social Sciences (Pakistan)
10, с. 2311-2315

2

Цитирований