Главная / Биологии и биотехнологии / Молекулярной биологии и генетики / Жигитбекова Асель Дастановна

Балл за анкетирование ППС глазами студентов - 4.63 из 5.0 - Результаты рейтинга ППС

- Результаты рейтинга ППС

Жигитбекова Асель Дастановна

Должность: Преподаватель
Молекулярной биологии и генетики
Первое высшее образование
Образовательное учреждение Квалификация Дата окончания
КазНУ им. аль-Фараби Магистратура 2003
КазНУ им. аль-Фараби Высшее 1999

1

Жигитбекова Асель Дастановна Алматы қаласы жылу-энергетикалық кешендерінің шығарындыларының қоршаған ортаға әсерінің жай-күйін зерттеу 2020 - г. 7 - стр. 137

2

Жигитбекова Асель Дастановна Алматы облысының жер асты суларының экологиялық жағдайы 2020 - г. 5 - стр. 137

3

Жигитбекова Асель Дастановна БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ НЕГІЗІНДЕ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІН ТАЛДАУ 2020 - г. 6 - стр. 137

4

Жигитбекова Асель ДастановнаАбдибаттаева М.М., Умбетбеков А.Т., Досжанов Е.О. БАЛАМАЛЫ ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІ НЕГІЗІНДЕ ЭНЕРГИЯ ҮНЕМДЕЙТІН, ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТАЗА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУДАҒЫ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕЛЕРІН ТАЛДАУ 2020 - г. 7 - стр. 137

5

Жигитбекова Асель Дастановна Балалардың мектепке психологиялық дайындығын қалыптастыру формалары 2019 - г. 4 - стр. 61

6

Жигитбекова Асель Дастановна Білім берудің мазмұнын жаңартудағы бәсекеге қабілетті генетик мамандарды дайындау 2020 - г. 5 - стр. 1
Документы автора

0

Цитирования

0 по 0
документам

h-индекс

0