Главная / Филологический / Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы / Труды (тезисы, доклады) в сборниках и материалах научных конференций, симпозиумов, семинаров

Кафедра казахского языкознания имени А. Байтурсынулы

Список публикаций

Год публикации:

1

Иманкулова С. М. Коммуникативтік құзыреттілік – тілді меңгертудегі негізгі іргетас 2011 - г. 4 - стр.

2

Иманкулова С. М. Қазақ тілін деңгейлеп оқыту және жүйелілік мәселесі 2011 - г. 3 - стр.

3

Иманкулова С. М. Қазақ және түркітанушы ғалымдардың еңбектеріндегі сөз таптары 2011 - г. 4 - стр.

4

Иманкулова С. М. Қазақ тілін оқытуда жаңа технологиялардың ерекшеліктері 2012 - г. 5 - стр.

5

Иманкулова С. М. Мемлекеттік тілдің әлеуметтік жағдайы мен оқытылу барысы 2012 - г. 4 - стр.

6

Аширова А. Т. Кредиттік оқыту жүйесіндегі ақпараттық технологияларды пайдалану 2011 - г. 266 - стр.

7

Аширова А. Т. Мамандыққа қатысты кәсіби лексиканы оқытудың ерекшеліктері 2011 - г. 260 - стр.

8

Аширова А. Т. Жаңа инновациялық оқыту жүйесі мен мемлекеттік тілді жеделдете оқытудың маңызы 2011 - г. 210 - стр.

9

Аширова А. Т. Кәсіби тілді оқытудың әдістемесі 2011 - г. 296 - стр.

10

Аширова А. Т. Отансүйгіштік ұлттық тәрбие негізі 2011 - г. 420 - стр.

11

Аширова А. Т. Мемлекеттік тіл ұлт бірлігінің басты факторы 2011 - г. 345 - стр.

12

Аширова А. Т. Мультимедиялық бағдарлама арқылы жаңаша оқыту үлгісі 2011 - г. 531 - стр.

13

Аширова А. Т. Қазіргі қазақ тіліндегі есімді сөйлемдердің қолданылуы 2011 - г. 350 - стр.

14

Аширова А. Т. Мәдени мұра және ұлттық менталитет 2011 - г. 198 - стр.

15

Аширова А. Т. Тілдік тұлғаның шығармашылығын арттыру жолдары 2011 - г. 340 - стр.

16

Аширова А. Т. Меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркесінің түрлері 2012 - г. 356 - стр.

17

Аширова А. Т. Қазақ тіліндегі әдістемелік еңбектерге шолу 2012 - г. 378 - стр.

18

Аширова А. Т. Меңгеріле байланысқан есімді сөз тіркесінің түрлері 2012 - г. 402 - стр.

19

Аширова А. Т. Жазбаша мәтін және оның құрылымдық ерекшеліктері 2012 - г. 350 - стр.

20

Карабаева К. А. Сөз төркіні - сөздік 2012 - г. 3 - стр.

21

Салқынбай А. Б. Әл-Фараби енгізген «нұрсәуле» 2012 - г. 5 - стр.

22

Абдрахманова Ж. А. Фразеологиялық тұлғалардың компоненттерінің субституциясы 2011 - г. 5 - стр.

23

Карабаева К. А. Қазақ тіл білімі терминдерінің варианттары мен дублеттері 2011 - г. 3 - стр.

24

Абдрахманова Ж. А. Қалыпты фразеологизмдердің эллипсис тәсілі арқылы окказионал реңкке ие болуы 2011 - г. 3 - стр.

25

Карабаева К. А. А. Байтұрсынұлының терминжасам үлгісі 2011 - г. 3 - стр.

26

Абдрахманова Ж. А. Фразеологиялық тұлға компоненттерінің инверсиясы 2011 - г. 4 - стр.

27

Карабаева К. А. Ахмет Байтұрсынұлының терминжасам қағидаттары 2011 - г. 4 - стр.

28

Егизбаева Н. Ж. Тіл арты дыбыстарының морфонологиялық алмасуы. 2012 - г. 3 - стр.

29

Егизбаева Н. Ж. Мемлекеттік тілді үйретуде интербелсенді әдістерді қолдану 2011 - г. 4 - стр.

30

Егизбаева Н. Ж. Морфонологическое явления в звуковой системе тюркских языков 2012 - г. 3 - стр.

31

Егизбаева Н. Ж. Қазақ және түркі тілдеріндегі морфонологиялық дыбыс алмасулар 2012 - г. 3 - стр.

32

Егизбаева Н. Ж. Тіл арты қ, к, ғ, г дыбыстарының ң дыбысымен алмасуы 2012 - г. 4 - стр.

33

Тусупкалиева Р. К. Қазақ тілі оқулықтар мәтіндеріндегі лексикалық бірліктердің қолданым жиілігі. 2011 - г. 5 - стр.

34

Тусупкалиева Р. К. Градуалды лексикалық минимумдарды құрастыру жүйесі 2011 - г. 4 - стр.

35

Тусупкалиева Р. К. Үстеу жұрнақтарының омонимдік қасиеті 2012 - г. 4 - стр.

36

Салқынбай А. Б. Авакова Р.А. Экспериментальные рабочие планы: проблемы и перспективы 2011 - г. 7 - стр.

37

Умирбекова Р. К. Қазақ тілі синтаксисіндегі есімше және оның басыңқы сыңарда жұмсалу ерекшеліктері 2012 - г. 2 - стр.

38

Умирбекова Р. К. Үстеулердің күрделі анықтауыш құрамында жұмсалып есімшелі оралым жасауы 2011 - г. 3 - стр.

39

Умирбекова Р. К. Қазақ тілін екінші тіл ретінде дамыта оқыту 2011 - г. 3 - стр.

40

Смагулова К. Н. Применение современных педагогических технологий на занятиях языковых дисциплин 2011 - г. 5 - стр.