Басты бет / Халықаралық қатынастар / Халықаралық қатынастар және әлемдік экономика / Дабылтаева Назым Есбергеновна

Студенттер көзімен сауалнамалауынан жинаған баллы - 5.00 / 5.0 - ОПҚ рейтингінің нәтижесі

- ОПҚ рейтингінің нәтижесі

Дабылтаева Назым Есбергеновна

Лауазымы: кафедра меңгерушісінің ғылыми-инновациялық жұмыс және халықаралық байланыстар жөніндегі орынбасары, аға оқытушы
Халықаралық қатынастар және әлемдік экономика
Scopus author ID: 57188666936
Жасырылған
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Әлемдік шаруашылық жүйесіндегі кәсіпорындар экономикасы

1

Дабылтаева Назым Есбергеновна "Қыздар Университеті" 2014 - г. ISBN 978-601-224-577 16 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Дабылтаева Назым Есбергеновна Инвестицияны қаржыландыружәне несиелендіру " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 12424 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2014 - г. 8 - стр. 22

2

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2014 - г. 6 - стр. 68

3

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2013 - г. 3 - стр. 2

4

Дабылтаева Назым Есбергеновна Қазақстандағы көлік -логистикалық каластердің даму перстпективалары 2015 - г. 8 - стр. 70

5

Дабылтаева Назым Есбергеновна 1.«Жоғарғы білім беру жүйесі және еңбек нарығы: жағдайы және тиімді өзара әрекеттестік жолдары» 2015 - г. 6 - стр. 71

6

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 6 - стр. 72

7

Дабылтаева Назым ЕсбергеновнаМахмеджанова Л.Н. 2016 - г. 6 - стр. 73

8

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 8 - стр. 74

9

Дабылтаева Назым Есбергеновна Қазақстанда туристік бизнесті дамытуда іскерлік туризмнің әсері 2016 - г. 5 - стр. 1

10

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 8 - стр. 4

11

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 8 - стр. 6

12

Дабылтаева Назым Есбергеновна «Іскерлік туризмнің әлемдік нарықтағы орны және оның даму тенденциялары» 2016 - г. 3 - стр. 4

13

Дабылтаева Назым ЕсбергеновнаМедуханова Л.А., Оңдаш А.О., Оңдашұлы Е.. 2016 - г. 3 - стр. 0

14

Дабылтаева Назым Есбергеновна Туристік бизнесті дамытуда іскерлік туризмнің әсері 2015 - г. 5 - стр. 74

15

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 6 - стр. 75

16

Дабылтаева Назым Есбергеновна Инновациялық технологияларды жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру процесіне ендіру – кәсіби құзыреттіліктің негізі 2016 - г. 8 - стр. 75

17

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 5 - стр. 1

18

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 6 - стр. 76

19

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 8 - стр. 3

20

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 6 - стр. 75

21

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2013 - г. 9 - стр. 3

22

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 7 - стр. 3

23

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 6 - стр. 77

24

Дабылтаева Назым Есбергеновна Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру процесіне инновациялық технологияларды ендіру- кәсіби құзыреттіліктің негізі 2017 - г. 2 - стр. 2

25

Дабылтаева Назым Есбергеновна Сыртқы экономикалық қызмет пен әлемдік шаруашылық байланыстар саласындағы мамандарды кәсіби инновациялық дайындаудың негізі 2017 - г. 9 - стр. 1

26

Дабылтаева Назым Есбергеновна Жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру процесіне инновациялық технологияларды ендіру- кәсіби құзыреттіліктің негізі 2017 - г. 155 - стр. 2

27

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 14 - стр. 2

28

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 6 - стр. 4

29

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2017 - г. 5 - стр. 4

30

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2018 - г. 8 - стр. 125

31

Дабылтаева Назым Есбергеновна "Жасыл экономика тұрақты дамуға қол жеткізудің құралы ретінде" 2018 - г. 7 - стр. 125

32

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2018 - г. 7 - стр. 12

33

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 7 - стр. 12

34

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2018 - г. 5 - стр. 10

35

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 5 - стр. 4

36

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 9 - стр. 4

37

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 9 - стр. 128

38

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2020 - г. 5 - стр. 76

39

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 8 - стр. 4

40

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2019 - г. 8 - стр. 3

41

Дабылтаева Назым ЕсбергеновнаМухтарова К.С., Чукубаев Е.С., Бекмухаметова А.Б. 2020 - г. 9 - стр. 0

42

Дабылтаева Назым Есбергеновна ҚАЗАҚСТАН ІШКІ ЖƏНЕ КІРУ ТУРИЗМІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ЖƏНЕ ОНЫҢ ДАМУ БАҒЫТТАРЫ 2019 - г. 12 - стр. 59

43

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2020 - г. 7 - стр. 6

44

Дабылтаева Назым Есбергеновна ТУРИСТІК БИЗНЕСТІ ДАМЫТУДА ІСКЕРЛІК ТУРИЗМНІҢ ƏСЕРІ 2020 - г. 5 - стр. 60

45

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2020 - г. 7 - стр. 9

1

Дабылтаева Назым Есбергеновна ,Совершенствование методики оценки кредитоспосбоности заемщиков банка 2014 - г. 6 - стр. КазАТиСО и Алтайский Государственный Университет

2

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2014 - г. 6 - стр. КазАТиСО и Алтайский Государственный Университет

3

Дабылтаева Назым Есбергеновна Еңбек нарыгы және жогары білім беру жүйесі: жагдайы және тиімді өзара әрекеттестік жолдары 2015 - г. 9 - стр. КАЗАХСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Т. РЫСКУЛОВА

4

Дабылтаева Назым Есбергеновна Вермемәдиент -органикалық заттардан пайда табу 2015 - г. 3 - стр. Казахский экономический Университет им.Т.Рыскулова

5

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 5 - стр. КазЭУ им.Т.Рыскулова

6

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2015 - г. 5 - стр. КазЭУ им.Т.Рыскулова

7

Дабылтаева Назым Есбергеновна КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОНАК УЙ ШАРУАШЫЛЫГЫНЬҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯ Л АРЫ 2015 - г. 6 - стр. Т. РЫСКУЛОВ АТЫНДАГЫ ЖАНА ЭКОНОМИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

8

Дабылтаева Назым Есбергеновна САҚТАНДЫРУ НАРЫҒЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУІНІҢ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІ 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТІ Хальщаралык катынастар факультет!

9

Дабылтаева Назым Есбергеновна ДҮНИЕЖҮЗІЛІК КАРЖЫ НАРЫҒЫНДАҒЫ САҚТАНДЫРУ ҚЫЗМЕТІНІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТІХальщаралык катынастар факультеті

10

Дабылтаева Назым Есбергеновна МЕМЛЕКЕТТІК БОРЫШТЫ БАСҚАРУДЫҢ АҒЫМДАҒЫ МОДЕЛІ ЖӘНЕ БОРЫШТЫҢ АҒЫМДАҒЫ АХУАЛЫН БАҒАЛАУ 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультеті

11

Дабылтаева Назым Есбергеновна МЕМЛЕКЕТТІК БОРЫШТЫ БАСҚАРУДЫҢ АҒЫМДАҒЫ МОДЕЛІ ЖӘНЕ БОРЫШТЫҢ АҒЫМДАҒЫ АХУАЛЫН БАҒАЛАУ 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультеті

12

Дабылтаева Назым Есбергеновна МЕМЛЕКЕТТІК ҚАРЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ РЕТТЕУДІҢ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕСІ 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультет!

13

Дабылтаева Назым Есбергеновна ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ВАЛЮТАЛЫҚ ЖҮЙЕСІ ЖӘНЕ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ВАЛЮТА ЖҮЙЕСІ 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультет!

14

Дабылтаева Назым Есбергеновна ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ЖҮЙЕСІНДЕГІ МӘСЕЛЕЛЕР ЖӘНЕ ӘЛЕМДІК ТӘЖІРИБЕ 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультеті

15

Дабылтаева Назым Есбергеновна ӘЛЕМДЕГІ БАНКТІК НЕСИЕ ЖҮЙЕСІ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 2015 - г. 1 - стр. 0Л-ФАРАБИ АТЫНДАГЫ КДЗАК ¥ЛТТЫК УНИВЕРСИТЕТ! Хальщаралык катынастар факультеті

16

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2014 - г. 7 - стр. КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ

17

Дабылтаева Назым Есбергеновна Жаһандандыру жүйесіндегі көлік-логистикалық кластерінің даму перспективалары 2015 - г. 6 - стр. УИЯ и ДК г.Алматы

18

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 6 - стр. Казахский агротехнический Университет им.С.Сейфуллина

19

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 4 - стр. г.АстанаКазахский агротехнический Университет им.С.Сейфуллина

20

Дабылтаева Назым Есбергеновна Сыртқы экономикалық қызмет пен әлемдік шаруашылық байланыстар саласындағы мамандарды кәсіби инновациялық дайындаудың негізі 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им.аль-Фараби ул.Карасай батыра 95

21

Дабылтаева Назым Есбергеновна 2016 - г. 9 - стр. КазНУ им.аль-Фараби , ул.Карасай батыра 95

22

Дабылтаева Назым Есбергеновна Кластерді ұйымдастыру, туризм саласының бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тиімді құралдарының бірі ретінде 2018 - г. 6 - стр. Центрально-Казахстанской академия

23

Дабылтаева Назым Есбергеновна ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТУРИЗМ ИНДУСТРИЯСЫНЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІ: ӨСУ БАҒЫТТАРЫ, ТАЛДАУЫ МЕН НӘТИЖЕЛЕРІ 2018 - г. 4 - стр. КазНУ
Автордың құжаттары

9

Цитирования

6 по 6
құжаттар

h-индексі

1

2019

Journal of Security and Sustainability Issues
8, с. 643-651

2

Цитирований
2019

Journal of Security and Sustainability Issues
8, с. 643-651

3

Цитирований
2019

Journal of Security and Sustainability Issues
8, с. 643-651

4

Цитирований
2019

Journal of Security and Sustainability Issues
8, с. 643-651

5

Цитирований
Development of the energy sector and energy security of Kazakhstan

Kirdasinova, K., Amalbekova, G., Dabyltayeva, N., Makasheva, K., Baykushikova, G.

2018

Journal of Social Sciences Research
4, с. 698-706

0

Цитирований
Project management in the public administration: Evidence from Kazakhstan

Tileubayeva, M., Dabyltayeva, N., Makasheva, K., Medukhanova, L., Bekmukhametova, A.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 146-151

0

Цитирований
The features of development and management of public service in Kazakhstan

Zharkeshova, A.S., Kirdasinova, K.A., Amalbekova, G.Y., Bekmukhametova, A.B., Dabyltayeva, N.E., Tauassarova, A.K.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 125-139

1

Цитирований
Project management in the public administration: Evidence from Kazakhstan

Tileubayeva, M., Dabyltayeva, N., Makasheva, K., Medukhanova, L., Bekmukhametova, A.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 325-332

0

Цитирований
The composition and structure of capital: Evidence from firms in Kazakhstan

Statsenko, O., Dabyltayeva, N., Chitanova, S., Bekmukhametova, A., Makasheva, K.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 112-118

0

Цитирований
The features of development and management of public service in Kazakhstan

Zharkeshova, A.S., Kirdasinova, K.A., Amalbekova, G.Y., Bekmukhametova, A.B., Dabyltayeva, N.E., Tauassarova, A.K.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 125-139

0

Цитирований
The composition and structure of capital: Evidence from firms in Kazakhstan

Statsenko, O., Dabyltayeva, N., Chitanova, S., Bekmukhametova, A., Makasheva, K.

2017

International Journal of Economic Perspectives
11, с. 303-313

0

Цитирований
2016

Social Sciences (Pakistan)
11, с. 513-522

0

Цитирований
Concepts of "Faith" and "Knowledge" in the ancient Turkic language consciousness

Bazylova, B., Yerzhanova, F., Dabyltayeva, N., Serikbaeva, G.

2015

Journal of Language and Literature
6, с. 355-363

0

Цитирований