Басты бет / География және табиғатты пайдалану / Картография және геоинформатика / Таукебаев Омиржан Жалгасбекович

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович

Лауазымы: аға оқытушы
Картография және геоинформатика
Scopus author ID: 57191434166
omirzhan.taukebayev@gmail.com
8(727) 377-33-35 вн:3322
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Магистратура 2011
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 2009
Академикалық дәреже

1

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Ердавлетов С.Р., Искакова К.А., Артемьев А.М., Абишева З.М., Абдреева Ш.Т., Актымбаева А.С., Жумадилов А.Р., Аблеева А.Г., Асылбекова А.А. " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0945-3 5 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Алматы Болашак 2019 - г. ISBN 978-601-7461-45-4 100 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Спанкулова Л.С., Керимбаев А.Р., Нұрұлы Е.. Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации "Алматы-Болашақ" 2019 - г. ISBN 978-601-7461-45-4 100 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2013 - г. 4 - стр. 0

2

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичАсылбекова А.А. 2014 - г. 7 - стр. 0

3

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Ландшафттық картографиялау мақсатында жер бедерінің құрылымын жіктеу 2015 - г. 5 - стр. 41

4

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичАсылбекова А.А., Мамутов Ж.У., Кудайбергенов М.К. 2014 - г. 8 - стр. 0

5

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Ландшафттарға бейімделген мал шаруашылығы жүйесін жобалауда Жамбыл облысындағы Мойынқұм ауданының геоморфологиялық картасын құрастыру 2017 - г. 2 - стр. 1

6

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Жерді арақашықтықтан зерделеу мәліметтерін топырақ жамылғысын картографиялауда қолдану 2017 - г. 1 - стр. 1

7

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичСарыбаев Е.С. ЖЕР БЕДЕРІНІҢ ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰРЫЛУЫНЫҢ КҮРДЕЛІЛІГІН БАҒАЛАУ ӘДІСТЕМЕСІ 2018 - г. 8 - стр. 51

8

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичНұрұлы Е.., Керимбаев А.Р., Спанкулова Л.С. Инновационная активность регионов Республики Казахстан 2019 - г. 2 - стр. 0

9

Таукебаев Омиржан ЖалгасбековичКеримбаев А.Р., Спанкулова Л.С., Нұрұлы Е.. Диффузия инноваций, переток знаний и экономический рост регионов Казахстана: концептуальные основы и механизмы реализации 2019 - г. 2 - стр. 0

1

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Асылбекова А.А. Іле Алатауының солтүстік беткейіндегі Алматы облысы Жамбыл ауданы ландшафттарын экологиялық аудандастыру 2015 - г. 3 - стр. Астана

2

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 3 - стр. Алматы, КазНУ

3

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2013 - г. 4 - стр. КазНУ им№ Аль- Afhf,b

4

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Қаратау жотасының солтүстік беткейіндегі ландшафттарға иерархиялық талдау жасау ұстанымдары 2015 - г. 1 - стр. Алматы

5

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2015 - г. 1 - стр. Алматы

6

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович 2012 - г. 1 - стр. Алматы

7

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Жер бедерінің сандық үлгісін құрастыру және оны пайдалану 2011 - г. 6 - стр. Алматы

8

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Асылбекова А.А., Кудайбергенов М.К. Ландшафттық карталарды құрастырудағы ғарыштық түсірілімдерді пайдалану әдістері 2014 - г. 4 - стр. Алматы

9

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович ЖАЗ мәліметтері негізінде өзен алабтарын анықтау әдістері 2015 - г. 1 - стр. Алматы

10

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Жер бедерінің үш өлшемді үлгісін құрастыру әдістемесі (Қаратау жотасы мысалында) 2015 - г. 2 - стр. Алматы

11

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович ГАЖ технологиясын қолдану арқылы Жамбыл облысын топырақтық картографиялау 2015 - г. 1 - стр. Алматы

12

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович «КазГУград» кампусының сандық картасын құрастыру 2015 - г. 1 - стр. Алматы

13

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Асылбекова А.А., Кудайбергенов М.К. 2015 - г. 5 - стр. Астана

14

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович ЖEPДI APAҚAШЫҚТЫҚТAН ЗEPДEЛEУ МƏЛIМEТТEPIН ТOПЫPAҚ ЖAМЫЛҒЫCЫН КAPТOГPAФИЯЛAУДA ҚOЛДAНУ 2017 - г. 1 - стр.

15

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович ЛAНДШAФТТЫҚ КAPТOГPAФИЯЛAУДA ҒАРЫШТЫҚ СУРЕТТЕРДІ ӨҢДЕУ ƏДСТЕРІНЕ ШОЛУ 2017 - г. 1 - стр.

16

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович ЛAНДШAФТТAPҒA БEЙIМДEЛГEН МAЛ ШAPУAШЫЛЫҒЫ ЖҮЙECIН ЖOБAЛAУДА ЖAМБЫЛ OБЛЫCЫНДAҒЫ МOЙЫНҚҰМ AУДAНЫНЫҢ ГЕОМОРФОЛОГИЯЛЫҚ КAPТACЫН ҚҰPACТЫPУ 2017 - г. 2 - стр.

17

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Бекмурзаев Б.Ж., Жалгасбеков Е.Ж. 2013 - г. 4 - стр. КазНУ

18

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Шығыс Қазақстан облысының жер беті суларының экологиялық жағдайы және оны картографиялау 2019 - г. 3 - стр. Алматы, Қазақстан

19

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫН КЕШЕНДІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ КАРТОГРАФИЯЛАУ 2019 - г. 5 - стр. г. Алматы, ул. Сатпаева, 22, КазНИТУ имени К.Сатпаева (Satbayev University)

20

Таукебаев Омиржан Жалгасбекович Асылбекова А.А. 2020 - г. 4 - стр. Алматы
Автордың құжаттары

1

Цитирования

2 по 2
құжаттар

h-индексі

1

Altitudinal zonation of exomorphogenesis in Northern Tien Shan

Veselova, L.K., Bexeitova, R.T., Kassymkamova, K.K.M., Duisebaeva, K.Z., Turapova, R.O., Tumazhanova, S.O., Taukebaev, O.Z.

2016

Mathematics Education
11, с. 1987-2001

2

Цитирований