Басты бет / География және табиғатты пайдалану / Картография және геоинформатика / Веселова Лариса Константиновна

Веселова Лариса Константиновна

Лауазымы: доцент
картография және геоинформатика кафедрасы
Scopus author ID: 56127339000
2(251) 476-87-01 вн:6650
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
Мемл.унив. Жоғары 1959
Ғылыми дәрежесі

Ғылыми атағыңыз
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
"еңбек ері" медалі 15.01.1988


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Тақырыптық картографиялаудың әдістемелік мәселелері
Картография ғылымының қазіргі мәселелері
История развития картографии, основные направления современной картографии. Картографическая информация. Картографический образ. Проблемы развития картографии в Казахстане
Картография ғылымының қазіргі мәселелері
Силлабус
Тақырыптық картографиялаудың әдістемелік мәселелері
Тақырыптық картографиялаудың әдістемелік мәселелері
Тақырыптық картографиялаудың әдістемелік мәселелері
Тақырыптық картографиялаудың әдістемелік мәселелері
Тақырыптық картографиялаудың әдістемелік мәселелері
Тақырыптық картографиялаудың әдістемелік мәселелері

1

Веселова Лариса Константиновна ЭКОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ПЛАТФОРМЕННО-ДЕНУДАЦИОННЫХ РАВНИН ГОРНОРУДНЫХ РАЙОНОВ АРИДНОЙ ЗОНЫ КАЗАХСТАНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1445-7 152 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Веселова Лариса Константиновна Бексеитова Р.Т., Кожахметова У.К., Дуйсебаева К.Д. Қазақстанның (Орталық Қазақстан) аридті зонасындағы тау кен аудандарының платформалы-денудациялық жазықтығының экологиялық-геоморфологиялық жүйелері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1445-7 152 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Веселова Лариса Константиновна Геоморфология Казахстана " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3465-3 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Веселова Лариса Константиновна Өзен аңғарларының қалыптасу туралы М. Жандаевтің ілімі 2012 - г. 4 - стр. 33

2

Веселова Лариса Константиновна 2012 - г. 8 - стр. 34

3

Веселова Лариса Константиновна 2013 - г. 4 - стр. 3

4

Веселова Лариса Константиновна 2013 - г. 2 - стр. 52

5

Веселова Лариса Константиновна 2014 - г. 6 - стр. 11

6

Веселова Лариса Константиновна 2014 - г. 7 - стр. 11

7

Веселова Лариса Константиновна 2014 - г. 6 - стр. 11

8

Веселова Лариса Константиновна 2013 - г. 4 - стр. 0

9

Веселова Лариса Константиновна 2012 - г. 2 - стр. 41

10

Веселова Лариса КонстантиновнаКожахметова У.К. Өзен аңғарлары туралы М.Ж. Жандаевтың көзқарасы 2015 - г. 8 - стр. 0

11

Веселова Лариса Константиновна :Жандаев и география Казахстана 2015 - г. 3 - стр. 41

12

Веселова Лариса Константиновна Картографические модели рельефа Жандаева 2015 - г. 6 - стр. 41

13

Веселова Лариса Константиновна Картографирование природно-техногенных геоморфоситем Центрального Казахстана 2015 - г. 5 - стр. 41

14

Веселова Лариса Константиновна Концепция и методологические вопросы изучения морфолитосистем межгорных впадин Центральной Азии 2015 - г. 5 - стр. 41

15

Веселова Лариса Константиновна Методика мониторинга геодинамических процессов Экибастузского угольного карьера 2015 - г. 7 - стр. 41

16

Веселова Лариса Константиновна Создание крупномасштабного плана г. Алматы 2015 - г. 6 - стр. 41

17

Веселова Лариса Константиновна Учение Жандаева о речных долинах 2015 - г. 6 - стр. 41

18

Веселова Лариса Константиновна Экзодинамические процессы Кокшетауской возвышенности 2015 - г. 5 - стр. 41

19

Веселова Лариса Константиновна Геоморфологические системы государственного национального природного парка «Шарын» 2016 - г. 8 - стр. 42

20

Веселова Лариса КонстантиновнаБексеитова Р.Т., Баяндинова С.М. Антропогенные факторы рельефообразования в пределах платформенно-денудационных равнин аридной зоны Казахстана (Центральный Казахстан) 2012 - г. 7 - стр. 34

21

Веселова Лариса Константиновна Preliminary Discussions on Impacts of Industrial Induced Factors on the Environment of Central Kazakhstan 2016 - г. 12 - стр. 42

22

Веселова Лариса Константиновна Altitudinal zonation of exomorphogenesis in Northern Tien Shan 2016 - г. 14 - стр. 11

23

Веселова Лариса Константиновна Высотная поясность ландшафтов и процессов экзоморфогенеза Северного Тянь-Шаня 2017 - г. 3 - стр. 76

24

Веселова Лариса Константиновна Экзоморфогенез космогенных кольццевых структур Казахстана 2018 - г. 7 - стр. 0

25

Веселова Лариса КонстантиновнаДжангулова Г.К., Байдаулетова Г.К., Касымканова Х.М., Жалгасбеков Е.Ж., Туреханова В.Б., Бексеитова Р.Т. ҚАЗАҚСТАННЫҢ АРИД АЙМАҒЫНЫҢ ТАУ-КЕН ӨНЕРКӘСІБІ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ МӘСЕЛЕСІ 2018 - г. 10 - стр. 44

26

Веселова Лариса КонстантиновнаТуреханова В.Б., Жалгасбеков Е.Ж., Байдаулетова Г.К., Джангулова Г.К., Касымканова Х.М., Бексеитова Р.Т. Қазақстанның аридтік аймағында тау-кен қазбаларының экологиялық қауіпсіздігі мәселесі 2018 - г. 10 - стр. 0

27

Веселова Лариса Константиновна 2019 - г. 10 - стр. 12

28

Веселова Лариса Константиновна Экзоморфогенез космогенных кольцевых структур Казахстана 2018 - г. 6 - стр. 49

29

Веселова Лариса Константиновна 2020 - г. 5 - стр. 0

1

Веселова Лариса Константиновна Орталық-Азия тау белдеуінің флювиалдық жүйелері 2011 - г. 5 - стр. г. Астрахань

2

Веселова Лариса Константиновна Аралдың бастапқы теңіз жазығы экзоморфогенезінің қазіргі үрдістері 2011 - г. 5 - стр. г. Чебоксары

3

Веселова Лариса Константиновна Табиғи геоморфогенезге техногенді-геоморфологиялық таулы жүйелердің әсері 2012 - г. 4 - стр. г. Белгород

4

Веселова Лариса Константиновна Орталық Азия таулы территория флювиалдық геоморфологиялық жүйелердің эволюциясы 2012 - г. 5 - стр. г. Томск

5

Веселова Лариса Константиновна Тақырыптық картографиялау мәселелері 2011 - г. 4 - стр.

6

Веселова Лариса Константиновна Кожахметова У.К. 2014 - г. 5 - стр. Саранск

7

Веселова Лариса Константиновна Табиғатты пайдаланудың урбандық-селитебті түрі және жер бедері ортасының өзгеруі 2015 - г. 5 - стр. г. Алматы, РК

8

Веселова Лариса Константиновна 2015 - г. 3 - стр. г. Алматы, РК

9

Веселова Лариса Константиновна 2015 - г. 4 - стр. г. Саратов РФ

10

Веселова Лариса Константиновна 2015 - г. 8 - стр. г. Астана РК

11

Веселова Лариса Константиновна Концептуальные и методологические вопросы изучения процессов морфолитогенеза межгорных впадин Центральной Азии 2014 - г. 4 - стр. г. Астана, Евразийский университет им. Гумилева

12

Веселова Лариса Константиновна Ярусность рельефа и геосистемы эпиплатформенных горных структур 2015 - г. 3 - стр. г.Киев Республика Украина

13

Веселова Лариса Константиновна 2019 - г. 3 - стр. г. Ижевск
Автордың құжаттары

9

Цитирования

10 по 7
құжаттар

h-индексі

2

Exomorphogenesis of cosmogenic ring structures of Kazakhstan

Veselova, L., Kasymkhanova, K.K., Kozhakhmetova, U., Bekseitova, R., Shmarova, I., Turapova, R., Baydauletova, G.

2019

Journal of Landscape Ecology(Czech Republic)
12, с. 49-58

0

Цитирований
The problem of environmental safety of the fields of mining industrial production of arid zone of Kazakhstan

Bexeitova, R., Veselova, L., Kassymkanova, K.K., Jangulova, G., Baidauletova, G., Zhalgasbekov, Y., Burlibayeva, S., Turekhanova, V.

2018

Geodesy and Cartography
44, с. 146-155

1

Цитирований
Altitudinal zonation of exomorphogenesis in Northern Tien Shan

Veselova, L.K., Bexeitova, R.T., Kassymkamova, K.K.M., Duisebaeva, K.Z., Turapova, R.O., Tumazhanova, S.O., Taukebaev, O.Z.

2016

Mathematics Education
11, с. 1987-2001

2

Цитирований
Preliminary discussions on impacts of industrial induced factors on the environment of central Kazakhstan

Bekseitova, R.T., Veselova, L.K., Kasymkanova, K.M., Jangulova, G.K., Tumazhanova, S., Bektur, B., Beisembina, G.T.

2016

Journal of Landscape Ecology(Czech Republic)
9, с. 50-65

2

Цитирований
Natural - anthropogenous processes in Caspian Sea region of Western Kazakhstan (as exemplified by Emba oil region)

Koshim, A.G., Bekseitova, R.T., Veselova, L.K., Imangalieva, M.Z., Sergeyeva, A.M.

2014

Life Science Journal
11, с. 112-117

0

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 243-249

2

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 89-94

1

Цитирований
1984

Journal of Soviet Laser Research
5, с. 59-60

0

Цитирований
OPTICAL CHARACTERISTICS OF THE ATMOSPHERE IN THE TROPICAL ZONE OF THE ATLANTIC OCEAN.

Adnashkin, V.N., Veselova, L.K., Barteneva, O.D., Laktionov, A.G., Nikitinskaya, N.I.

1979

Soviet meteorology and hydrology
0, с. 49-54

2

Цитирований