Басты бет / География және табиғатты пайдалану / Картография және геоинформатика / Бексеитова Роза Тлеулесовна

Бексеитова Роза Тлеулесовна

Лауазымы: доцент
картография және геоинформатика кафедрасы
Scopus author ID: 56128018300
Жасырылған
8(727) 377-33-33 вн:1224
       Бексеитова Р.Т. 1952 ж.т., 1977 жылы С.М.Киров атындағы ҚазМУ география факультеті геоморфология кафедрасын үздік дипломымен аяқтады. Жолдама бойынша Жезқазған пединститутында оқытушы ретінде жіберілді. 1980 - 1986 жылдар арасында М.Ломоносов атындағы ММУ география факультетінде ғылыми-зерттеу стажировка мен аспирантураны өтіп 1986 жылдың мамыр айында кандидаттық диссертацияны қорғап шықты. Ө.Байқоңыров атындағы Жезқазған университетінде 1986 жылдан 1988 жылға дейін аға оқытушы, 1988 жылдан бастап доцент, 1987 жылдан 1994 жылға дейін география кафедрасының меңгерушісі қызметін атқарды. 2000 жылдан бастап әл-Фараби атындағы ҚазҰУ геоморфология және картография (қазіргі атауы – картография және геоинформатика) кафедрасында доцент, 2004 - 2008 жылдар арасында аталған кафедраның меңгерушісі қызметін атқарды. 2010 жылы «25.00.36 - Геоэкология» мамандығы бойынша докторлық диссертацияны қорғады. Қазіргі кезде Бексеитова Р.Т. картография және геоинформатика кафедрасында жоғары ғылыми-әдістемелік деңгейде қазақ, орыс, тілдерінде бакалавриатта («Математическая картография», «Геоморфология с основами геологии», «Проблемы тематического картографирования», «Экологические карты и картографирование») және магистратурада («Картографические исследования геодинамических процессов», «Современные проблемы в области картографии», «Картографирование платформенно-денудационных равнин», «Картографирование урбанизированных территорий», «Картографирование особо охраняемых природных территорий») дәрістік және зертханалық сабақтарды жүргізеді. Сонымен бірге, Бексеитова Р.Т. ағылшын тілінде магистратурада «Modern problems in cartography», «Mapping studies of geodynamic processes», «Mapping platform-denudational plains», «Cartographic methods of researches» атты пәндерді жүргізеді. Бексеитова Р.Т., сонымен қатар, ғылыми жұмыспен де белсенді айналысады.. Оның атымен баспадан 110 астам ғылыми еңбектер шыққан. Роза Тлеулесқызы кафедраның мембюджеттік ғылыми тақырыптарының («Современные экзодинамические процессы равнинных и горных территорий Казахстана», «Проблемы картографирования эколого- геоморфологических процессов на территории Казахстана» және т.б.), «Глобальные изменения климата и деградация земель» атты халықаралық ғылыми-білімдік жобаның жобаның (ҚазҰУ – Ноттингемский университет 2008- 2011 гг.) негізгі орындаушысы болып келді. 2012-14 жылдар аралықтарында ҚР БҒМ фундаменталды зерттеулер бағыты гранттық жобанының жауапкершілікті орындаушысы болды.
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Қазақстан Республикасында ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін


Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Геодинамикалық процесстерді картографиялық зерттеу
Силлабус на казахском языке
Геодинамикалық процесстерді картографиялық зерттеу
Силлабус
Геодинамикалық процесстерді картографиялық зерттеу
Силлабус

1

Бексеитова Роза Тлеулесовна "Эколого-геоморфологические системы платформенно-денудационных равнин горнорудных районов аридной зоны Казахстана (Центральный Казахстан) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1445-7 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Бексеитова Роза Тлеулесовна Экологиялық картографиялау " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-1515-4 12 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Бексеитова Роза Тлеулесовна Веселова Л.К., Кожахметова У.К., Дуйсебаева К.Д. Қазақстанның (Орталық Қазақстан) аридті зонасындағы тау кен аудандарының платформалы-денудациялық жазықтығының экологиялық-геоморфологиялық жүйелері " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 978-601-04-1445-7 152 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Бексеитова Роза Тлеулесовна Морфолитогенная основа эколого-геоморфологических систем платформенно-денудационных равнин (Центральный Казахстан) " Қазақ университеті " 2019 - г. 18 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Бексеитова Роза Тлеулесовна Жаңа тектоника " Қазақ университеті " 2011 - г. ISBN 9965-29-674-х 410 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Бексеитова Роза Тлеулесовна Региональный эколого-геоморфологический анализ (Центральный Казахстан) " Қазақ университеті " 2020 - г. ISBN 978-601-04-4554-3 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Бексеитова Роза Тлеулесовна Экологиялық – геоморфологиялық антропогендік орта құрушы факторы (Орталық Қазақстан мысалында) 2012 - г. 4 - стр. 33

2

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 4 - стр. 1

3

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 3 - стр. 52

4

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 4 - стр. 36

5

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2014 - г. 5 - стр. 28

6

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2014 - г. 6 - стр. 6

7

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 6 - стр. 1

8

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 6 - стр. 36

9

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2014 - г. 6 - стр. 11

10

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2014 - г. 7 - стр. 10

11

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2014 - г. 8 - стр. 1

12

Бексеитова Роза Тлеулесовна Антропогенные факторы рельефообразования на территории Центрального Казахстана 2015 - г. 9 - стр. 1

13

Бексеитова Роза Тлеулесовна О проблеме безопасности природной среды территории Центрального Казахстана 2015 - г. 4 - стр. 40

14

Бексеитова Роза Тлеулесовна Жаңажол кен орны қоршаған ортасының техногенді ластануын картографиялау 2014 - г. 5 - стр. 39

15

Бексеитова Роза ТлеулесовнаКожахметова У.К. Платформалық-денудациялық жазықтардағы эколого-геоморфологиялық жүйелердің бөлінуіндегі морфоклиматтық фактор (Oрталық Қазақстан) 2015 - г. 7 - стр. 0

16

Бексеитова Роза Тлеулесовна Жамбыл облысы Жуалы ауданын ландшафтық картографиялау 2015 - г. 4 - стр. 41

17

Бексеитова Роза Тлеулесовна Платформалық-денудациялық жазықтарды экологиялық-геоморфологиялық жүйелердің бөлінуіндегі морфоклиматтық фактор (Орталық Қазақстан) 2015 - г. 4 - стр. 41

18

Бексеитова Роза Тлеулесовна Экологическое картографирование Северо-Западной части Казахстанского Прикаспия 2015 - г. 6 - стр. 41

19

Бексеитова Роза Тлеулесовна Жамбыл облысының ауыл шаруашылығын картографиялау (Жамбыл ауданының мысалында) 2015 - г. 5 - стр. 41

20

Бексеитова Роза Тлеулесовна Орталық Қазақстан табиғи ортасының қаүіпсіздік мәселесі 2015 - г. 6 - стр. 41

21

Бексеитова Роза ТлеулесовнаВеселова Л.К., Баяндинова С.М. Антропогенные факторы рельефообразования в пределах платформенно-денудационных равнин аридной зоны Казахстана (Центральный Казахстан) 2012 - г. 7 - стр. 34

22

Бексеитова Роза Тлеулесовна Preliminary Discussions on Impacts of Industrial Induced Factors on the Environment of Central Kazakhstan 2016 - г. 12 - стр. 42

23

Бексеитова Роза Тлеулесовна Altitudinal Zonation of Exomorphogenesis in Northern Tien Shan 2016 - г. 14 - стр. 11

24

Бексеитова Роза Тлеулесовна Таукен өндірісі аймағының қауіпсіздік мәселесі (Орталық Қазақстан) 2017 - г. 9 - стр. 44

25

Бексеитова Роза Тлеулесовна ҚАЗАҚСТАННЫҢ АРИДТІ ЗОНАСЫ МОРФОГЕНЕЗІНІҢ АНТРОПОГЕНДІК ФАКТОРЛАРЫ (ОРТАЛЫҚ ҚАЗАҚСТАН) 2017 - г. 6 - стр. 46

26

Бексеитова Роза Тлеулесовна Маңғыстау аймағының геоморфологиялық жүйелерінің рекреациялық потенциалы 2018 - г. 7 - стр. 46

27

Бексеитова Роза Тлеулесовна Байқоңыр ғарыш алаңын ғарыштық суреттер негізінде зерттеу және оны картографиялау 2018 - г. 10 - стр. 48

28

Бексеитова Роза Тлеулесовна Байқоңыр ғарыш алаңын ғарыштық суреттер негізінде зерттеу және оны картографиялау 2018 - г. 10 - стр. 48

29

Бексеитова Роза Тлеулесовна Analysis of land degradation and vegetation in the Zhezkazgan cooper ore region according to the satellite images landsat 2018 - г. 13 - стр. 48

30

Бексеитова Роза Тлеулесовна ПРОБЛЕМА БЕЗОПАСНОСТИ ОБЛАСТЕЙ ГОРНОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА АРИДНОЙ ЗОНЫ КАЗАХСТАНА 2018 - г. 10 - стр. 48

31

Бексеитова Роза Тлеулесовна Ландшафттық картографиялау мақсатында жерді арақашықтықтан зерделеу мәліметтеріне талдау жасау 2017 - г. 1 - стр. 1

32

Бексеитова Роза Тлеулесовна Проблема безопасности областей горнопромышленного производства аридной зоны Казахстана 2018 - г. 12 - стр. 49

33

Бексеитова Роза Тлеулесовна Theoretical bases of geoecological mapping (on the example of the Caspian region) 2018 - г. 2 - стр. 78

34

Бексеитова Роза Тлеулесовна Антропогенный морфогенез территории Центрального Казахстана 2018 - г. 7 - стр. 78

35

Бексеитова Роза Тлеулесовна Еxpress-assessment of geomechanic condition of the rock massive and development methods of its strengthening and reinforcing for safe ecological developing of the fields of mineral resorces in hard mountain-geological and mining engineering conditions 2018 - г. 10 - стр. 432

36

Бексеитова Роза ТлеулесовнаШмарова И.Н., Джангулова Г.К., Байдаулетова Г.К., Касымканова Х.М., Жалгасбеков Е.Ж., Туреханова В.Б. КҮРДЕЛІ КЕНГЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖƏНЕ КЕНТЕХНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ КЕНОРЫНДА ПАЙДАЛЫ ҚАЗБАЛАРДЫ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРҒЫДАН ҚАУІПІЗ ӨНДІРУ ҮШІН ТАУ-КЕН МАССИВІНІҢ ГЕОМЕХАНИКАЛЫҚ ЖАЙ-КҮЙІНЕ ЭКСПРЕСС-САРАПТАМА ЖАСАУ 2018 - г. 10 - стр. 432

37

Бексеитова Роза ТлеулесовнаВеселова Л.К., Джангулова Г.К., Байдаулетова Г.К., Касымканова Х.М., Жалгасбеков Е.Ж., Туреханова В.Б. ҚАЗАҚСТАННЫҢ АРИД АЙМАҒЫНЫҢ ТАУ-КЕН ӨНЕРКӘСІБІ КЕН ОРЫНДАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ МӘСЕЛЕСІ 2018 - г. 10 - стр. 44

38

Бексеитова Роза ТлеулесовнаТуреханова В.Б., Жалгасбеков Е.Ж., Байдаулетова Г.К., Джангулова Г.К., Веселова Л.К., Касымканова Х.М. Қазақстанның аридтік аймағында тау-кен қазбаларының экологиялық қауіпсіздігі мәселесі 2018 - г. 10 - стр. 0

39

Бексеитова Роза Тлеулесовна EXPRESS-ASSESSMENT OF GEOMECHANIC CONDITION OF THE ROCK MASSIVE AND DEVELOPMENT METHODS OF ITS STRENGTHENING AND REINFORCING FOR SAFE ECOLOGICAL DEVELOPING OF THE FIELDS OF MINERAL RESORCES IN HARD MOUNTAIN-GEOLOGICAL AND MINING ENGINEERING CONDITIONS 2018 - г. 9 - стр. 5

40

Бексеитова Роза Тлеулесовна EXOMORPHOGENESIS OF COSMOGENIC RING STRUCTURES OF KAZAKHSTAN 2019 - г. 9 - стр. 12

41

Бексеитова Роза Тлеулесовна THE PROBLEM OF ENVIRONMENTAL SAFETY OF THE FIELDS OF MINING INDUSTRIAL PRODUCTION OF ARID ZONE OF KAZAKHSTAN 2018 - г. 9 - стр. 44

42

Бексеитова Роза Тлеулесовна Жер асты ғимараттарын салу кезіндегі жер беті деформациясын болжамды есептеу әдістері 2019 - г. 7 - стр. 169

43

Бексеитова Роза Тлеулесовна GPS ҚАБЫЛДАҒЫШТАРДЫ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, СЕЙСМОБАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ 2019 - г. 4 - стр. 1

44

Бексеитова Роза ТлеулесовнаДжангулова Г.К. ЖЕР АСТЫ ҒИМАРАТТАРЫН САЛУ КЕЗІНДЕГІ ЖЕР БЕТІ ДЕФОРМАЦИЯСЫН БОЛЖАМДЫ ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕРІ 2019 - г. 6 - стр. 1

45

Бексеитова Роза Тлеулесовна ШЫҒЫС CАРЫОБА КЕН ОРНЫНДАҒЫ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ 2019 - г. 5 - стр. 135

46

Бексеитова Роза ТлеулесовнаДжангулова Г.К., Курманбаев О.С. КЕН ОРЫНДАРЫН СЕЙСМИКАЛЫҚ БАРЛАУ КЕЗІНДЕГІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР 2019 - г. 5 - стр. 175

47

Бексеитова Роза ТлеулесовнаКурманбаев О.С. ШЫҒЫС CАРЫОБА КЕН ОРНЫНДАҒЫ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ 2019 - г. 4 - стр. 136

48

Бексеитова Роза Тлеулесовна ШЫҒЫС CАРЫОБА КЕН ОРНЫНДАҒЫ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ 2019 - г. 4 - стр. 136

49

Бексеитова Роза Тлеулесовна Кен орындарын сейсмикалық барлау кезіндегі геодезиялық жұмыстар 2019 - г. 5 - стр. 175

50

Бексеитова Роза Тлеулесовна LANDSCAPE OF THE MANGYSTAU REGION IN KAZAKHSTAN AS A GEOMORPHOTOURISM DESTINATION: A GEOGRAPHICAL REVIEW 2020 - г. 13 - стр. 29

51

Бексеитова Роза Тлеулесовна Геодезиялық бақылаулар тораптарын жобалаудың жаңа тәсілі 2021 - г. 6 - стр. 0

52

Бексеитова Роза ТлеулесовнаКурманбаев О.С. ШЫҒЫС CАРЫОБА КЕН ОРНЫНДАҒЫ БАРЛАУ ЖҰМЫСТАРЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУ 2019 - г. 4 - стр. 0

53

Бексеитова Роза ТлеулесовнаБайдаулетова Г.К., Курманбаев О.С. ТЕРЕҢ КЕНШОҒЫР АЛАҢДАРЫН ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕУДІҢ ӘДІСТЕМЕСІ 2020 - г. 5 - стр. 0

54

Бексеитова Роза ТлеулесовнаКасымканова Х.М. 2020 - г. 3 - стр. 2

55

Бексеитова Роза ТлеулесовнаКасымканова Х.М. ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ҚАЙТАЛАП БАҚЫЛАУЛАРДЫҢ ТОРАПТАРЫН ЖОБАЛАУДЫҢ ЖАҢА ТӘСІЛІ 2021 - г. 6 - стр. 0

56

Бексеитова Роза ТлеулесовнаКасымканова Х.М., Курманбаев О.С. 2019 - г. 4 - стр. 0

1

Бексеитова Роза Тлеулесовна Орталық Қазақстан территориясының экологиялық-геоморфологиялық аудандастыруы 2011 - г. 6 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

2

Бексеитова Роза Тлеулесовна Платформалық-геоморфологиялық жазықтар экологиялық-геоморфологиялық жүйелерінің морфолитогендік негізі (Орталық Қазақстан) 2011 - г. 4 - стр.

3

Бексеитова Роза Тлеулесовна Плптформалық-денудациялық жазықтардың экологиялық-геоморфологиялық жүйелерінің морфолитогендік негізі 2011 - г. 7 - стр. г. Астрахань

4

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 4 - стр. г. Саратов

5

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 5 - стр. Seattle

6

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 3 - стр. Seattle

7

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 10 - стр. г. Москва

8

Бексеитова Роза Тлеулесовна ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖОЛ ТИПТЕРІН ҒАРЫШТЫҚ ТҮСІРІЛІМДЕР КӨМЕГІМЕН ҚҰРАСТЫРУ 2013 - г. 4 - стр. Алматы қаласы

9

Бексеитова Роза Тлеулесовна ҚАЗАҚСТАН МҰНАЙЛЫ АУДАНДАРЫНА ЭКОЛОГИЯЛЫҚ САРАПТАМА ЖҮРГІЗУ МӘСЕЛЕСІ 2013 - г. 7 - стр. Алматы қаласы

10

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2012 - г. 7 - стр. г.Белгород, РФ

11

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2012 - г. 3 - стр. г. Санкт-Петербург

12

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2014 - г. 3 - стр. г. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

13

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2014 - г. 4 - стр. Bozeman, MT, USA, 2014

14

Бексеитова Роза Тлеулесовна Экологиялық-геоморфологиялық жүйелерді бөлу принциптері (Орталық Қазақстан территориясы мысалында) 2011 - г. 4 - стр. КАЗАХСТАН, Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

15

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2013 - г. 6 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби, 6 УК

16

Бексеитова Роза Тлеулесовна 2014 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

17

Бексеитова Роза Тлеулесовна Арақашықтықтан зерделеу мәліметтері негізінде мұнаймен ластанған аудандарды картографиялау жұмыстары 2014 - г. 2 - стр. әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті

18

Бексеитова Роза Тлеулесовна Табиғатты пайдаланудың урбандық-селитебті түрі және жер бедері ортасының өзгеруі 2014 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

19

Бексеитова Роза Тлеулесовна Climate chages in Western Kazakhstan and its impact to natural components 2014 - г. 8 - стр. Казахстан, г. Астана

20

Бексеитова Роза Тлеулесовна Содержательность картографической продукции как основа повышения качества подготовки специалистов в области природопользования 2015 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ им. аль-Фараби

21

Бексеитова Роза Тлеулесовна Основа и методы выделения эколого-геоморфологических систем платформенно-денудационных равнин (Центральный Казахстан) 2015 - г. 4 - стр. Киев, Украина

22

Бексеитова Роза Тлеулесовна Морфолитогенная основа и методы выделения эколого-геоморфологических систем платформенно-денудационных равнин (Центральный Казахстан) 2014 - г. 5 - стр. г. Астана, Евразийский университет им. Л. Гумилева

23

Бексеитова Роза Тлеулесовна Biomass resources distribution and bioenergy technical potential in Kazakhstan: a GIS-based analysis 2018 - г. 1 - стр. г. Вена. Международный Научный Центр

24

Бексеитова Роза Тлеулесовна Сейсмикалық құбылыс мәселесі және оны картографиялау маңыздылығы (Алматы облысының территориясы мысалында) 2018 - г. 2 - стр. Алматы қаласы, ҚазҰУ қалашығы

25

Бексеитова Роза Тлеулесовна Егіншілік жерлерді картографиялау және мәселелерін қарастыру (Қызылорда облысы жағдайында) 2018 - г. 1 - стр. Алматы қаласы, ҚазҰУ қалашығы

26

Бексеитова Роза Тлеулесовна Қызылорда облысындағы медициналық статистиканы жинақтау, өнде, және картографиялау 2018 - г. 1 - стр. Алматы қаласы, ҚазҰУ қалашығы

27

Бексеитова Роза Тлеулесовна Ақтөбе облысындағы Ембі полигонының қазіргі жағдайын ғарыштық түсіріс арқылы ENVI бағдарламалық кешенімен зерттеу 2018 - г. 1 - стр. Алматы қаласы, ҚазҰУ қалашығы

28

Бексеитова Роза Тлеулесовна Тау кен зоналарындағы геодезиялық ізденістердегі геодинамиканың рӛлі мен мәні 2019 - г. 4 - стр. Алматы қаласы, Сәтбаев көшесі 22, Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТЗУ

29

Бексеитова Роза Тлеулесовна Изменения климата и деградация земель Прикаспийского региона 2019 - г. 4 - стр. г.Самарканд, Самаркандский университет

30

Бексеитова Роза Тлеулесовна Көшім Ә.Ғ., Назарбекова С.Т. “Табиғи-қауіпті қатерлер” оқу бағдарламасы бойынша университет түлегінің құзретті моделі 2021 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

31

Бексеитова Роза Тлеулесовна СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ИЛЕ-АЛАТАУ» 2021 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, г.\алматы

32

Бексеитова Роза Тлеулесовна СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЛАНДШАФТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА «ИЛЕ-АЛАТАУ» 2020 - г. 6 - стр. КазНУ имени аль-Фараби, г. Алматы

33

Бексеитова Роза Тлеулесовна Тауалды ауылшаруашылық алқаптарының типтерін қалыптастырудың табиғи және техногендік факторлары (Іле Алатау) 2020 - г. 7 - стр. КазНУ им. аль-Фараби, г.Алматы

34

Бексеитова Роза Тлеулесовна АHТРОПОГЕННЫЕ ФАКТОРЫ МОРФОГЕНЕЗА АРИДНОЙ ЗОНЫ КАЗАХСТАНА (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КАЗАХСТАН) 2020 - г. 7 - стр. КазНУ им.аль-Фараби, г.Алматы
Автордың құжаттары

8

Цитирования

18 по 15
құжаттар

h-индексі

2

Exomorphogenesis of cosmogenic ring structures of Kazakhstan

Veselova, L., Kasymkhanova, K.K., Kozhakhmetova, U., Bekseitova, R., Shmarova, I., Turapova, R., Baydauletova, G.

2019

Journal of Landscape Ecology(Czech Republic)
12, с. 49-58

0

Цитирований
2018

News of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan, Series of Geology and Technical Sciences
6, с. 37-46

10

Цитирований
The problem of environmental safety of the fields of mining industrial production of arid zone of Kazakhstan

Bexeitova, R., Veselova, L., Kassymkanova, K.K., Jangulova, G., Baidauletova, G., Zhalgasbekov, Y., Burlibayeva, S., Turekhanova, V.

2018

Geodesy and Cartography
44, с. 146-155

1

Цитирований
Altitudinal zonation of exomorphogenesis in Northern Tien Shan

Veselova, L.K., Bexeitova, R.T., Kassymkamova, K.K.M., Duisebaeva, K.Z., Turapova, R.O., Tumazhanova, S.O., Taukebaev, O.Z.

2016

Mathematics Education
11, с. 1987-2001

2

Цитирований
Preliminary discussions on impacts of industrial induced factors on the environment of central Kazakhstan

Bekseitova, R.T., Veselova, L.K., Kasymkanova, K.M., Jangulova, G.K., Tumazhanova, S., Bektur, B., Beisembina, G.T.

2016

Journal of Landscape Ecology(Czech Republic)
9, с. 50-65

2

Цитирований
Natural - anthropogenous processes in Caspian Sea region of Western Kazakhstan (as exemplified by Emba oil region)

Koshim, A.G., Bekseitova, R.T., Veselova, L.K., Imangalieva, M.Z., Sergeyeva, A.M.

2014

Life Science Journal
11, с. 112-117

0

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 243-249

2

Цитирований
2014

Life Science Journal
11, с. 89-94

1

Цитирований