Басты бет / Филология / Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы / Мекебаева Лейла Адамовна

Мекебаева Лейла Адамовна

Лауазымы: аға оқытушы
Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы
Scopus author ID: 56149294400
      
Бірінші жоғарғы білімі
Білім беретін мекеме Квалификация Аяқталу күні
ҚазГЗУ 2 -ші жоғары 2001
әл-Фараби атынд.ҚазҰУ Жоғары 1991
Ғылыми дәрежесі
Файл атауы Тақырыбы Сипаттамасы
Педагогикалық
Диплом алды
Диплом алды
Шетелдегі қазақтардың әдеби мұрасы
Әдеби даму заңдылықтары
Фольклор
Әдебиет және дәстүр
Фольклор
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Әдеби даму заңдылықтары
Әнші-ақындар шығармашылығы
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Әдебиеттану және мәдениаралық қарым-қатынас
Әдебиеттанудағы мектептер мен бағытттар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Көркем әдебиеттің философиялық және эстетикалық ұстанымдары
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
Көркем әдебиеттің ұлттық түрленімі
Әнші-ақындар шығармашылығы
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Әдеби даму заңдылықтары
Қазақ әдебиетінің әлемдік әдебиет дамуындағы орны
Әдебиеттану және мәдениаралық қарым-қатынас
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
Әдебиеттануға кіріспе
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
Әнші-ақындар шығармашылығы
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
Көркем әдебиеттің философиялық және эстетикалық ұстанымдары
Көркем әдебиеттің ұлттық түрленімі
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Жазушының шығармашылық лабораториясы
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Көркем әдебиеттің философиялық және эстетикалық ұстанымдары
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Әдебиеттануға кіріспе
Әдебиеттанудағы мектептер мен бағытттар
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
Әнші-ақындар шығармашылығы
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Фольклор
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Фольклор
Әдебиет және дәстүр
Шетелдегі қазақтардың әдеби мұрасы
Әдеби даму заңдылықтары
Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
Орыс (қазақ) тілі
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
Әдеби даму заңдылықтары
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
Фольклор
Семинар тақырыптары мен тапсырмалары
Шетелдегі қазақтардың әдеби мұрасы
Әдебиет және дәстүр
Фольклор
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Әдебиет және дәстүр
Шетелдегі қазақтардың әдеби мұрасы
Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
Әдеби даму заңдылықтары
Фольклор
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдеби даму заңдылықтары
Әнші-ақындар шығармашылығы
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
Әдебиеттанудағы мектептер мен бағытттар
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
Әдебиеттанудағы мектептер мен бағытттар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Көркем әдебиеттің ұлттық түрленімі
Көркем әдебиеттің философиялық және эстетикалық ұстанымдары
Жазушының шығармашылық лабораториясы
Көркем әдебиеттің философиялық және эстетикалық ұстанымдары
Көркем әдебиеттің ұлттық түрленімі
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
Әнші-ақындар шығармашылығы
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
Әдеби даму заңдылықтары
Әдебиет және дәстүр
Әдебиет және дәстүр
Әдеби даму заңдылықтары
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
Әдебиеттанудағы мектептер мен бағытттар
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Әнші-ақындар шығармашылығы
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
Көркем әдебиеттің ұлттық түрленімі
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Көркем әдебиеттің философиялық және эстетикалық ұстанымдары
Жазушының шығармашылық лабораториясы
Көркем әдебиеттің ұлттық түрленімі
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
Әдебиеттанудағы мектептер мен бағытттар
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Жоғары мектепте әдебиетті оқыту ерекшеліктері
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
Әнші-ақындар шығармашылығы
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
Фольклор
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Әдеби даму заңдылықтары
Әдеби даму заңдылықтары
Шетелдегі қазақтардың әдеби мұрасы
Әдебиет және дәстүр
Фольклор
Диплом алды
Педагогикалық
Қазақ әдебиетінің тарихы (XX ғасырдың ІІ жартысы)
ХХ – XXI ғасырдың басындағы қазақ әдебиеті
Әдеби даму заңдылықтары
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Әнші-ақындар шығармашылығы
Қазақ әдебиетінің өзекті мәселелері
Әдеби даму заңдылықтары
Қазіргі қазақ философиялық прозасының мәселелері
Көркем әдебиеттің ұлттық түрленімі
Көркем әдебиеттің философиялық және эстетикалық ұстанымдары
Әдебиеттану және мәдениаралық қарым-қатынас
ЖОО-дағы әдебиетті оқыту әдістемесі мен әдіснамасы
Қазақ әдебиетіндегі модернизм және постмодернизм
Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея философиясы
Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі қазақ әдебиеті
Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі қазақ әдебиеті
Мәдениетаралық коммуникация контекстіндегі қазақ әдебиеті
Ақын-жыраулар поэзиясындағы қаһармандық рух
Орыс (қазақ) тілі
өңделген
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Әдебиеттанудың методологиялық мәселелері
Жазушының шығармашылық лабораториясы
ХХ ғасыр әдебиетіндегі бағыттар мен ағымдар
Әдеби даму заңдылықтары
Әдебиет поэтикаcының өзекті мәселелері
Әдеби даму заңдылықтары
Жазушының шығармашылық лабораториясы
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
СӨЖ тапсырмалары № Тапсырма тақырыбы Тапсырма түрі Мерзімі 1. «Латын алфавитіне көшу заман талабы ма?» тақырыбына пікіріңізді жазыңыз. Газет, журнал, интернеттен материал жинау. 2 апта 2 Қазақстан халқының өнері мен мәдениеті тақырыбына жоба дайындау. Жазбаша интернеттен алып, ауызша баяндау. 4 апта 3 «Қазақстан радиожурналистикасының дамуы» тақырыбына шығарма жазу. Газет-журналдардан алып баяндау. 8 апта 4 Қазақстан журналистикасының белгілі, көптеген еңбек сіңірген бір тұлғасы жайлы баяндаңыз. Жазбаша, ауызша түсіндіру. 10 апта Барлығы
Орыс (қазақ) тілі
түзетілген
Орыс (қазақ) тілі
түзетілген
Орыс (қазақ) тілі
түзетілген
Орыс (қазақ) тілі
түзетілген
Кәсіби мақсаттарға арналған қазақ (орыс) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Кәсіби мақсаттарға арналған қазақ (орыс) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
өңделген
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Орыс (қазақ) тілі
Кәсіби мақсаттарға арналған қазақ (орыс) тілі

1

Мекебаева Лейла Адамовна Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Мекебаева Лейла Адамовна Қазақ әдебиетінің тарихы және теориясы кафедрасы " Қазақ университеті " 2014 - г. ISBN 978-601-04-0337-6 6 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Мекебаева Лейла Адамовна Көркем сөздің зергері. 2012 - г. 3 - стр. 1

2

Мекебаева Лейла Адамовна Көркем сөздің зергері. 2012 - г. 3 - стр. 1

3

Мекебаева Лейла Адамовна Yirminci yüzyılın başlarında yazarlar yaratıcılıkların incelenmesi 2012 - г. 4 - стр. 14

4

Мекебаева Лейла Адамовна Yirminci yüzyılın başlarında yazarlar yaratıcılıkların incelenmesi 2012 - г. 4 - стр. 14

5

Мекебаева Лейла Адамовна Қазақ повесіндегі заман шындығы мен суреткерлік ізденіс 2013 - г. 5 - стр. 28

6

Мекебаева Лейла Адамовна Қазақ повесіндегі заман шындығы мен суреткерлік ізденіс 2013 - г. 5 - стр. 28

7

Мекебаева Лейла Адамовна Ақын поэзиясындағы арнау өлеңдері 2014 - г. 6 - стр. 32

8

Мекебаева Лейла Адамовна Ақын поэзиясындағы арнау өлеңдері 2014 - г. 6 - стр. 32

9

Мекебаева Лейла АдамовнаРамазанова Ш.А. Қазақ повесіндегі заман шындығы мен суреткерлік ізденіс 2013 - г. 6 - стр. 28

10

Мекебаева Лейла АдамовнаРамазанова Ш.А. Қазақ повесіндегі заман шындығы мен суреткерлік ізденіс 2013 - г. 6 - стр. 28

11

Мекебаева Лейла Адамовна Қазақ фольклоры және Ж.Аймауытұлы туындыларындағы лиризм 2013 - г. 5 - стр. 28

12

Мекебаева Лейла Адамовна Қазақ фольклоры және Ж.Аймауытұлы туындыларындағы лиризм 2013 - г. 5 - стр. 28

13

Мекебаева Лейла Адамовна Проблема интертекста в казахском поэтическом слове 2014 - г. 5 - стр. 2

14

Мекебаева Лейла Адамовна Проблема интертекста в казахском поэтическом слове 2014 - г. 5 - стр. 2

15

Мекебаева Лейла Адамовна Поэзиядағы дәстүр жалғастығы 2014 - г. 6 - стр. 98

16

Мекебаева Лейла Адамовна Поэзиядағы дәстүр жалғастығы 2014 - г. 6 - стр. 98

17

Мекебаева Лейла Адамовна ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы әдебиеттің зерттелуі 2014 - г. 4 - стр. 1

18

Мекебаева Лейла Адамовна ХХ ғасырдың 20-30 жылдарындағы әдебиеттің зерттелуі 2014 - г. 4 - стр. 1

19

Мекебаева Лейла Адамовна Аякөз ақындары 2017 - г. 4 - стр. 1

20

Мекебаева Лейла Адамовна Аякөз ақындары 2017 - г. 4 - стр. 1

21

Мекебаева Лейла Адамовна Ақын шығармаларындағы жаңашылдық һәм дәстүр жалғастығы 2018 - г. 5 - стр. 58

22

Мекебаева Лейла Адамовна Ақын шығармаларындағы жаңашылдық һәм дәстүр жалғастығы 2018 - г. 5 - стр. 58

23

Мекебаева Лейла Адамовна Ақын шығармаларындағы жаңашылдық һәм дәстүр жалғастығы 2018 - г. 5 - стр. 58

24

Мекебаева Лейла Адамовна Ақын шығармаларындағы жаңашылдық һәм дәстүр жалғастығы 2018 - г. 5 - стр. 58

25

Мекебаева Лейла Адамовна "Ер Жәнібек" жырының Ботай нұсқасы 2018 - г. 8 - стр. 171

26

Мекебаева Лейла Адамовна "Ер Жәнібек" жырының Ботай нұсқасы 2018 - г. 8 - стр. 171

27

Мекебаева Лейла Адамовна Асан Албанның поэтикалық мұрасы 2018 - г. 8 - стр. 172

28

Мекебаева Лейла Адамовна Асан Албанның поэтикалық мұрасы 2018 - г. 8 - стр. 172

29

Мекебаева Лейла Адамовна Әділдік пен адалдықтың жаршысы 2019 - г. 6 - стр. 4

30

Мекебаева Лейла Адамовна Әділдік пен адалдықтың жаршысы 2019 - г. 6 - стр. 4

31

Мекебаева Лейла Адамовна Екі дастан 2019 - г. 7 - стр. 5

32

Мекебаева Лейла Адамовна Екі дастан 2019 - г. 7 - стр. 5

33

Мекебаева Лейла Адамовна Эпикалық жырлардағы әйелдер образы 2018 - г. 7 - стр. 71

34

Мекебаева Лейла Адамовна Эпикалық жырлардағы әйелдер образы 2018 - г. 7 - стр. 71

35

Мекебаева Лейла Адамовна ҚАЗАҚТІЛІНОҚЫТУ МЕН ҮЙРЕТУ ҮДЕРІСІНІҢ АРА САЛМАҒЫ 2019 - г. 4 - стр. 3

36

Мекебаева Лейла Адамовна ҚАЗАҚТІЛІНОҚЫТУ МЕН ҮЙРЕТУ ҮДЕРІСІНІҢ АРА САЛМАҒЫ 2019 - г. 4 - стр. 3

37

Мекебаева Лейла Адамовна Бата сөздерінің жанрлық табиғаты 2020 - г. 10 - стр. 2

38

Мекебаева Лейла Адамовна Бата сөздерінің жанрлық табиғаты 2020 - г. 10 - стр. 2

39

Мекебаева Лейла Адамовна Ақын поэмаларындағы азаматтық үн 2020 - г. 6 - стр. 12

40

Мекебаева Лейла Адамовна Ақын поэмаларындағы азаматтық үн 2020 - г. 6 - стр. 12

1

Мекебаева Лейла Адамовна Қазақ әңгімесі мен қаламгер шеберлігі 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

2

Мекебаева Лейла Адамовна Қазақ әңгімесі мен қаламгер шеберлігі 2012 - г. 4 - стр. КазНУ им.Аль-Фараби

3

Мекебаева Лейла Адамовна «Күнікейдің жазығы» повесіндегі замана мәселесі мен кейіпкер бейнесі. 2011 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

4

Мекебаева Лейла Адамовна «Күнікейдің жазығы» повесіндегі замана мәселесі мен кейіпкер бейнесі. 2011 - г. 6 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

5

Мекебаева Лейла Адамовна 20-жылдардағы прозалық шығармалардың стильдік сипаттары. 2011 - г. 4 - стр. Алматы, 2011

6

Мекебаева Лейла Адамовна 20-жылдардағы прозалық шығармалардың стильдік сипаттары. 2011 - г. 4 - стр. Алматы, 2011

7

Мекебаева Лейла Адамовна Халық ауыз әдебиетінің прозалық шығармаларға әсері. 2011 - г. 5 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

8

Мекебаева Лейла Адамовна Халық ауыз әдебиетінің прозалық шығармаларға әсері. 2011 - г. 5 - стр. Алматы, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ

9

Мекебаева Лейла Адамовна Жүректен шыққан асыл сөз 2012 - г. 6 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

10

Мекебаева Лейла Адамовна Жүректен шыққан асыл сөз 2012 - г. 6 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

11

Мекебаева Лейла Адамовна Ж.Аймауытұлы шығармаларындағы табиғат тағылымы 2012 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

12

Мекебаева Лейла Адамовна Ж.Аймауытұлы шығармаларындағы табиғат тағылымы 2012 - г. 4 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

13

Мекебаева Лейла Адамовна Есімшелі анықтауыш жасаудағы сан есімдердің тіркесімділік қызметі туралы 2013 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

14

Мекебаева Лейла Адамовна Есімшелі анықтауыш жасаудағы сан есімдердің тіркесімділік қызметі туралы 2013 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

15

Мекебаева Лейла Адамовна Латын әліпбиі – келешектің талабы 2013 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті

16

Мекебаева Лейла Адамовна Латын әліпбиі – келешектің талабы 2013 - г. 5 - стр. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті филология, әдебиеттану және әлем тілдері факультеті
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0