Басты бет / Филология / Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы / Темірболат Алуа Берікбайқызы

Темірболат Алуа Берікбайқызы

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, профессор
қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы
Scopus author ID: 56148996000
Жасырылған
7(727) 377-33-39 вн:1328
      
Мемлекеттік сыйлықақылар
Сыйлықақылар атауы Берілген күні
Мемлекеттік грант "2008 жылғы "ЖОО үздік оқытушысы" 18.02.2009


1

Темірболат Алуа Берікбайқызы Әдебиет, тіл және мәдениет East-West Association for Advanced Studies and Higher Education GMbH 2014 - г. ISBN 978-3-902986-91-7 1 - стр. АВСТРИЯ

2

Темірболат Алуа Берікбайқызы Әбдиманұлы Ө.. Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идеяның түп-төркін және қалыптасу тарихы "Ценные бумаги" 2016 - г. ISBN 978-601-04-0024-5 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Темірболат Алуа Берікбайқызы Ежелгі және хандық жәуір әдебиетіндегі «Мәнгілік Ел» ұлттық идеясы " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Темірболат Алуа Берікбайқызы Әдебиеттануға кіріспе " Қазақ университеті " 2016 - г. ISBN 978-601-04-2477-7 13 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Темірболат Алуа Берікбайқызы Әбдиманұлы Ө.., Дадебаев Ж.., Солтанаева Е.М. Ежелгі және хандық дәуір әдебиетіндегі "Мәңгілік ел" ұлттық идеясы 2016-2017 " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2189-9 10 - стр. ҚАЗАҚСТАН

6

Темірболат Алуа Берікбайқызы Риторика. Шешендік өнердің негіздері " Қазақ университеті " 2018 - г. ISBN 978-601-04-3314-4 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Темірболат Алуа Берікбайқызы Дидар Амантайдың көркемдік әлемі 2013 - г. 7 - стр. 0

2

Темірболат Алуа Берікбайқызы Жастардың санасына сериалдың әсері 2013 - г. 3 - стр. 0

3

Темірболат Алуа Берікбайқызы Ф.М. Достоевскийдің "Күлкілі адамның түсі" әңгімесіндегі хронотоп ерекшеліктері 2013 - г. 7 - стр. 0

4

Темірболат Алуа Берікбайқызы Умберто Эко романының баяндау құрылымындағы мекеншақ 2013 - г. 8 - стр. 0

5

Темірболат Алуа Берікбайқызы Қазақстанның қазіргі прозасының философия-эстетикалық аспектері 2013 - г. 5 - стр. 0

6

Темірболат Алуа Берікбайқызы Д. Снегин «Флами, или очарованные собой» повесінің уақыт пен кеңістік құрылымы 2014 - г. 5 - стр. 0

7

Темірболат Алуа Берікбайқызы А. Жақсылықовтың «Сайрауық тастар» романының уақыт пен кеңістік құрылымы 2014 - г. 7 - стр. 5

8

Темірболат Алуа Берікбайқызы У. Эко «Розаның аты» романының көркемдік ерекшелігі 2015 - г. 5 - стр. 0

9

Темірболат Алуа Берікбайқызы Роман жанрынның зерттеуі әдіснамалық принциптері 2015 - г. 10 - стр. 0

10

Темірболат Алуа Берікбайқызы Қазірг әдебиеттегі роман жанрының трансформациясы 2015 - г. 7 - стр. 6

11

Темірболат Алуа БерікбайқызыАйсултанова К.А. Features of national idea's reflection in the Kazakh literature 2016 - г. 5 - стр. 0

12

Темірболат Алуа Берікбайқызы Қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея көрінісінің ерекшеліктері 2016 - г. 6 - стр. 159

13

Темірболат Алуа Берікбайқызы Қазақстандағы қазіргі романның даму тенденциялары 2016 - г. 4 - стр. 0

14

Темірболат Алуа Берікбайқызы Ә. Нұрпейісов "Соңғы парыз" романының көркемдік ерекшелігі 2015 - г. 10 - стр. 0

15

Темірболат Алуа Берікбайқызы Оқырман санасына көпшілік әдебиет әсерінің ерекшеліктері 2016 - г. 9 - стр. 0

16

Темірболат Алуа Берікбайқызы Оқырманныі санасына көптілік әдебиетің әсері 2016 - г. 6 - стр. 17

17

Темірболат Алуа Берікбайқызы Түрік халықтарының эпосындағы эпикалық кейіпкерлердің аты мен ғажайып туғанының мәні 2016 - г. 10 - стр. 10

18

Темірболат Алуа Берікбайқызы XVIII-XIX ғасырлардың қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея көрінісінің ерекшеліктері 2017 - г. 5 - стр. 165

19

Темірболат Алуа Берікбайқызы XVIII-XIX ғасырлардың қазақ әдебиетіндегі ұлттық идея көрінісінің ерекшеліктері 2017 - г. 5 - стр. 165

20

Темірболат Алуа Берікбайқызы Specifics of embodiment of the national idea in Kazakh literature 2017 - г. 11 - стр. 20

21

Темірболат Алуа Берікбайқызы Ә. Кекілбаев «Аңыздың ақыры» романының көркемдік ерекшелігі 2018 - г. 5 - стр. 58

22

Темірболат Алуа Берікбайқызы Аңыздыан ақиқат тудырған Әбіш Кекілбаев 2017 - г. 8 - стр. 67

23

Темірболат Алуа БерікбайқызыМұхтар Л.Қ. Р. Сейсенбаевтің "Мертвые бродят в песках " романындағы балалық шақ концептісі 2018 - г. 9 - стр. 0

24

Темірболат Алуа Берікбайқызы Г. Бельгер «Тұйық су» романының көркемдік ерекшелігі 2019 - г. 9 - стр. 173

25

Темірболат Алуа Берікбайқызы Филологияда инновациялық технологияларды қолдану 2019 - г. 10 - стр. 0

26

Темірболат Алуа Берікбайқызы О. Бөкеевтің "Қар қызы" романының уақыт пен кеңістік құрылымы 2019 - г. 8 - стр. 82

27

Темірболат Алуа Берікбайқызы Жамбыл Жабаев поэзиясындағы хронотоп категориясы 2020 - г. 8 - стр. 177

28

Темірболат Алуа Берікбайқызы С. Санбаевтың «Мыс колосс» дилогияның көркемдік ерекшелігі 2020 - г. 6 - стр. 2

29

Темірболат Алуа Берікбайқызы Жамбыл Жабаев поэзиясының когнитивті аспектілері 2021 - г. 14 - стр. 0

30

Темірболат Алуа Берікбайқызы Жаһандану жағдайындағы қазіргі Қазақстан әдебиетінің даму ерекшеліктері 2020 - г. 10 - стр. 0

1

Темірболат Алуа Берікбайқызы ХХ ғасырдың соңғы ширегіндегі Қазақстан прозасындағы көркемдік ізденістер 2013 - г. 4 - стр. Алматы, КазНУ

2

Темірболат Алуа Берікбайқызы М Пак шығармашылығындағы мекеншщақ категориясы 2013 - г. 6 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

3

Темірболат Алуа Берікбайқызы Қазіргі жастарды рухани тәрбиелеу 2013 - г. 4 - стр. ТюмГУ

4

Темірболат Алуа Берікбайқызы Абай лирикасындағы мекеншақ категориясы 2013 - г. 17 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

5

Темірболат Алуа Берікбайқызы Пауло Коэльо романының құрылымындағы кеңістк пен уақыт. 2014 - г. 6 - стр. ТюмГНГУ

6

Темірболат Алуа Берікбайқызы Струны женской души (о поэзии Замзагуль Кодар) 2014 - г. 4 - стр. ТюмГНГУ

7

Темірболат Алуа Берікбайқызы Әдеби шығарманың құрылымындағы құжат мекеншағының ерекшеліктері 2014 - г. 7 - стр. Бишкек, Институт языка и литературы им. Ч. Айтматова

8

Темірболат Алуа Берікбайқызы У. Эко "Раушан аты" романының көркемдік ерекшелігі 2014 - г. 5 - стр. КазНУ имени Аль-Фараби

9

Темірболат Алуа Берікбайқызы Әдебиетті оқыту иновациялық әдістер 2014 - г. 6 - стр. ТюмГНГУ

10

Темірболат Алуа Берікбайқызы Билингв-жазушылардың шығармаларындағы әлемнің тілдік бейнесі 2016 - г. 5 - стр. КазНУ имени аль-Фараби

11

Темірболат Алуа Берікбайқызы 2017 - г. 5 - стр.

12

Темірболат Алуа Берікбайқызы Билингв жазушылардың шығармасындағы ұлттық концепт 2017 - г. 1 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

13

Темірболат Алуа Берікбайқызы Билингв жазушылар шығармаларындағы көркем дискурсы 2018 - г. 5 - стр. Россия

14

Темірболат Алуа Берікбайқызы 2016 - г. 5 - стр. КазНУ им. аль-Фараби

15

Темірболат Алуа Берікбайқызы Билингв жазушылар шығармаларындағы әлем бейнесі 2011 - г. 5 - стр. әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
Автордың құжаттары

5

Цитирования

25 по 9
құжаттар

h-индексі

4

Specificsof embodiment of the national idea in Kazakh literature

Temirbolat, A.B., Imakhanbet, R.S., Orda, G.Z., Ospanova, A.A., Omarov, T.K.

2017

Man in India
97, с. 435-445

6

Цитирований
Influence of mass literature on the reader’s consciousness

Temirbolat, A.B., Daribaev, S.D., Imakhanbet, R.S., Ospanova, A.A., Ospanova, A.A.

2016

Global Media Journal
2016, с. 1-6

5

Цитирований
The meaning of the names and miraculous birth of epic heroes in the turkic epics

Dautova, G.R., Sagyndykov, N.B., Abdikulova, R.M., Omirbayeva, T.S., Temirbolat, A.B.

2016

Man in India
96, с. 3917-3926

3

Цитирований
Transformation of Novel’s genre in modern literature

Temirbolat, A.B., Abdikulova, R.M., Kalkabaeva, S.A., Ospanova, A.A., Ospanova, A.A.

2015

Mediterranean Journal of Social Sciences
6, с. 333-339

5

Цитирований
The idea of Turkic unity in Kazakh poetry of the early twentieth century

Ospanova, A., Temirbolat, A., Abdikulova, R., Mekebaeva, L., Kalkabaeva, S., Ospanova, A.

2014

Life Science Journal
11, с. 207-211

6

Цитирований