Басты бет / Филология / Қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы / Калиева Альмира Кайыртаевна

Калиева Альмира Кайыртаевна

Лауазымы: доцент м.а.
қазақ әдебиеті және әдебиет теориясы кафедрасы

1

Калиева Альмира Кайыртаевна Майтанов Б.Қ. Өнегелі өмір/ред. басқ. Ғ.М.Мұтанов, жауапты шығарушы С.Медеубекұлы, құраст. А.Қ.Қалиева, А.Майтанов " Қазақ университеті " 2017 - г. ISBN 978-601-04-2139-4 21 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Калиева Альмира Кайыртаевна ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ: ДАМУ ҮРДІСТЕРІ, ЕСІМДЕР МЕН ОҚИҒАЛАР «Print Express», 2017 - г. ISBN 978-601-80687-9 1 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Калиева Альмира Кайыртаевна Елорда - ұлттың рухани жаңғыру астанасы Print Express 2018 - г. ISBN 798-601-7946-15-9 9 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Калиева Альмира Кайыртаевна «ОРТА БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҦНЫ АЯСЫНДА ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІН ОҚЫТУДЫҢ ӚЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІ» Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдары Print Express 2019 - г. ISBN 978-601-230-080-2 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі қазақстандық романдардағы ұлттық және жалпыадамдық парадигма 2017 - г. 5 - стр. 1

2

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазақстандағы қазіргі орыс әдебиеті 2017 - г. 6 - стр. 0

3

Калиева Альмира Кайыртаевна «Мұнара» һәм «Жарық дүниеге этностың ескі көзімен қарау» 2016 - г. 6 - стр. 0

4

Калиева Альмира Кайыртаевна заман келбеті драматургияда 2017 - г. 5 - стр. 0

5

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі қазақ романдарындағы ұлттық және жалпыадамдық проблемалар 2017 - г. 5 - стр. 1

6

Калиева Альмира Кайыртаевна Ғасырлар тоғысындағы қазақ ұлттық драматургиясы 2017 - г. 4 - стр. 1

7

Калиева Альмира Кайыртаевна Телағыс 2018 - г. 1 - стр. 1

8

Калиева Альмира Кайыртаевна Пейзаждың көркемдік қызметі жайында 2018 - г. 4 - стр. 1

9

Калиева Альмира Кайыртаевна Тәуелсіздік кезеңіндегі ұлттық проза 2019 - г. 5 - стр. 1

10

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі Қазақстан әдебиеті реалды және виртуалды кеңістікте 2019 - г. 4 - стр. 1

11

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі әдебиеттің эпикалық сипаты 2019 - г. 12 - стр. 2

12

Калиева Альмира КайыртаевнаИсмакова А.С., Шортанбай Ш.А., Акыш Н.Б., Ахметова А.М. Қазіргі қазақ прозасындағы Ұлы даланың жеті қыры аясындағы Мәңгілік ел концептінің ұлттық тұжырымдамасы және көркем дискурс 2019 - г. 8 - стр. 1

13

Калиева Альмира Кайыртаевна Заманауи казақ прозасы: даму үрдістері және жанрлық трансформация 2020 - г. 6 - стр. 1

1

Калиева Альмира Кайыртаевна Тәуелсіздік дәуірі жаңа қазақ романдарында: қоғамдық-саяси, моральдық-психологиялық аспектілер 2012 - г. 5 - стр. г.Алматы, КазНУ им.аль-Фараби

2

Калиева Альмира Кайыртаевна Д.Рамазан әңгімелерінің поэтикасы 2019 - г. 14 - стр. Институт литературы и искусства имени М.О.Ауэзова

3

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазақстанда киберәдебиеттің даму жағдайы 2018 - г. 12 - стр. стамбул

4

Калиева Альмира Кайыртаевна Қазіргі қазақ прозасының даму үрдістері 2019 - г. 23 - стр. Канев
Автордың құжаттары

0

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0