Басты бет / Ақпараттық технологиялар / Информатика / Дарибаев Беимбет Серикович

Дарибаев Беимбет Серикович

Лауазымы: кафедра меңгерушісі, доцент м.а.
Информатика
Scopus author ID: 57191892577
beimbet.daribayev@gmail.com
8(727) 377-33-30 вн:1576

1

Дарибаев Беимбет Серикович Мансурова М.Е., Ахмед-Заки Д.Ж., Айдаров К.А., Иманкулов Т.С., Лебедев Д.В., Тұрар О.Н. InTechOpen 2018 - г. 1 - стр. БІРІККЕН КОРОЛЬДІК

2

Дарибаев Беимбет Серикович Гусманова Ф.Р. Сызықтық программалау Астана 2021 - г. ISBN 978-601-08-0939-0 8 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Дарибаев Беимбет Серикович О решении несамосопряженных вспомогательных разностных уравнений для тепловой конвекции в переменных «функция тока, вихрь скорости» 2015 - г. 6 - стр. 55

2

Дарибаев Беимбет СериковичАхмед-Заки Д.Ж., Тұрар О.Н. Разработка высокопроизводительного модуля визуализации для гидродинамического web симулятора 2015 - г. 7 - стр. 57

3

Дарибаев Беимбет СериковичМәткерім Б.., Ахмед-Заки Д.Ж., Иманкулов Т.С., Айдаров К.А. Large-scale simulation of oil recovery by surfactant-polymer flooding 2016 - г. 20 - стр. 4

4

Дарибаев Беимбет СериковичИманкулов Т.С., Тұрар О.Н., Ахмед-Заки Д.Ж. Проектирование и разработка высокопроизводительных приложении на мобильных платформах 2014 - г. 12 - стр. 83

5

Дарибаев Беимбет СериковичЛебедев Д.В. LuNA фрагменттелген бағдарламалау жүйесінде екі өлшемді эллиптикалы теңдеудің сандық моделін жүзеге асыру 2016 - г. 7 - стр. 56

6

Дарибаев Беимбет СериковичАхмед-Заки Д.Ж., Иманкулов Т.С., Тұрар О.Н. High-performance computing of oil recovery problem on a mobile platform using CUDA technology 2017 - г. 10 - стр. 5

7

Дарибаев Беимбет Серикович Application of the machine learning algorithm for human emotions recognition 2019 - г. 6 - стр. 68

8

Дарибаев Беимбет Серикович Шазам алгоритмін қолдану арқылы дыбысты тануды жүзеге асыру 2019 - г. 5 - стр. 68

9

Дарибаев Беимбет Серикович Ауылшаруашылық нысандарының (жылыжайлардың) өнімділігін арттыру үшін IoT және Big Data технологияларын қолдану 2020 - г. 6 - стр. 69

10

Дарибаев Беимбет Серикович Recognition of the text by means of deep learning 2020 - г. 6 - стр. 69

11

Дарибаев Беимбет СериковичАхмед-Заки Д.Ж., Лебедев Д.В. Функционалды тiлде мәтiннен N-gram шығаруға арналған параллель алгоритмдi жүзеге асыру 2020 - г. 10 - стр. 107

12

Дарибаев Беимбет СериковичИманкулов Т.С., Ахмед-Заки Д.Ж. Кеуек ортада көпфазалы көпкомпонентті сұйықтықтың фильтрация есептерін шешуге арналған CUDA параллель алгоритмі 2020 - г. 8 - стр. 77

13

Дарибаев Беимбет СериковичМакашев Е.П. Атмосфералық ауаның ылғалды термометр бойынша температурасын есептейтін мобильдік қосымша құру 2020 - г. 5 - стр. 72

14

Дарибаев Беимбет СериковичКульджабеков А.Б., Темирбеков А.Н. Машиналық оқыту әдістерін пайдалану арқылы адамдардың Myers-Briggs Type Index (MBTI) типін анықтау 2021 - г. 8 - стр. 79

15

Дарибаев Беимбет СериковичМухамбетжанов С.Т., Иманкулов Т.С. Comparative analysis of parallel algorithms for solving oil recovery problem using CUDA and OpenCL 2021 - г. 14 - стр. 12

16

Дарибаев Беимбет СериковичМәткерім Б.., Иманкулов Т.С., Лебедев Д.В. Numerical Simulation of Multiphase Multicomponent Flow in Porous Media: Efficiency Analysis of Newton-Based Method 2021 - г. 9 - стр. 355

17

Дарибаев Беимбет СериковичАхмед-Заки Д.Ж., Иманкулов Т.С. МҰНАЙ ӨНДІРУІН БОЛЖАУ ҮШІН РЕГРЕССИЯ АЛГОРИТМДЕРІН ҚОЛДАНУ 2022 - г. 7 - стр. 0

1

Дарибаев Беимбет Серикович A method for the numerical solution of the heat convection. 2012 - г. 2 - стр.

2

Дарибаев Беимбет Серикович On a problem of Thermal Convection with Unset Flow Rate 2012 - г. 1 - стр. Prishtine, KOSOVO

3

Дарибаев Беимбет Серикович Ахмед-Заки Д.Ж., Тұрар О.Н. Визуализация нефтегазового пласта на мобильных устройствах с помощью CUDA технологии 2014 - г. 4 - стр. Атырау

4

Дарибаев Беимбет Серикович Ахмед-Заки Д.Ж., Иманкулов Т.С., Тұрар О.Н. Гидродинамический симулятор с использованием современных информационных технологий 2012 - г. 9 - стр. Алматы, КБТУ

5

Дарибаев Беимбет Серикович An iterative algorithm for numerical solution of heat convection equations 2014 - г. 1 - стр. Bulan-Sogottu, Kyrgyzstan

6

Дарибаев Беимбет Серикович Иманкулов Т.С., Ахмед-Заки Д.Ж. Высокопроизводительные вычисления на мобильных платформах 2015 - г. 3 - стр. Алматы, ул. Курмангазы, 29.

7

Дарибаев Беимбет Серикович Урмашев Б.А. High-performance mobile computing of heat convection problems 2015 - г. 1 - стр. Al-Farabi Kazakh National University

8

Дарибаев Беимбет Серикович Ахмед-Заки Д.Ж., Тұрар О.Н. Development of high performance visualization module for web hydrodynamic simulator 2015 - г. 6 - стр. Innopolis, Kazan

9

Дарибаев Беимбет Серикович Ахмед-Заки Д.Ж., Тұрар О.Н., Иманкулов Т.С. HPC Mobile Platform for Solving Oil Recovery Problem 2016 - г. 4 - стр. Lisbon Marriott Hotel

10

Дарибаев Беимбет Серикович Ахмед-Заки Д.Ж., Тұрар О.Н., Иманкулов Т.С. Large-scale simulation of oil recovery by gel-polymer flooding 2015 - г. 1 - стр. ШВЕЙЦАРИЯ

11

Дарибаев Беимбет Серикович Ахмед-Заки Д.Ж., Тұрар О.Н., Иманкулов Т.С. Organization of High-performance Computing on the Mobile Platforms to Calculate the Oil Recovery of Reservoir 2016 - г. 1 - стр. НИДЕРЛАНДЫ

12

Дарибаев Беимбет Серикович Иманкулов Т.С., Мәткерім Б.., Ахмед-Заки Д.Ж. Implicit and Explicit Parallel Algrithms for Simulating 3D Oil Recovery Problem 2016 - г. 1 - стр. Pizzo Calabro, Calabria, Italy

13

Дарибаев Беимбет Серикович Иманкулов Т.С., Лебедев Д.В., Ахмед-Заки Д.Ж. Hybrid Technologies for Computation of Enhanced Oil Recovery Problem Using Mobile Devices 2018 - г. 9 - стр. Всемирный торговый центр Barcelona, Барселона

14

Дарибаев Беимбет Серикович Айдаров К.А., Лебедев Д.В., Ахмед-Заки Д.Ж., Иманкулов Т.С. Intellectual System for Analyzing Thermal Compositional Modeling with Chemical Reactions 2018 - г. 9 - стр. Всемирный торговый центр Barcelona, Барселона

15

Дарибаев Беимбет Серикович Ахмед-Заки Д.Ж., Лебедев Д.В. Implementation of the Two-Dimensional Elliptic Equation Model in LuNA Fragmented Programming System 2018 - г. 4 - стр. Алматы

16

Дарибаев Беимбет Серикович Ахмед-Заки Д.Ж. Parallel technologies for solving problems in the field of petroleum geophysics 2017 - г. 1 - стр. Астана

17

Дарибаев Беимбет Серикович Нурахов Е.С., Иманкулов Т.С., Ахмед-Заки Д.Ж., Кенжебек Е.Ғ. Using Machine Learning Methods for Oil Recovery Prediction 2020 - г. 13 - стр. Edinburg
Автордың құжаттары

13

Цитирования

30 по 16
құжаттар

h-индексі

4

2021

International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
12, с. 351-364

0

Цитирований
2021

Fluids
6, с.

0

Цитирований
2021

Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
5, с. 55-63

0

Цитирований
2020

ECMOR 2020 - 17th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery
0, с.

0

Цитирований
2020

ECMOR 2020 - 17th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery
0, с.

0

Цитирований
Using machine learning methods for oil recovery prediction

Daribayev, B., Akhmed-Zaki, D., Imankulov, T., Nurakhov, Y., Kenzhebek, Y.

2020

ECMOR 2020 - 17th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery
0, с.

2

Цитирований
Intellectual system for analyzing thermal compositional modeling with chemical reactions

Imankulov, T.S., Akhmed-Zaki, D.Z., Daribayev, B.S., Lebedev, D.V., Aidarov, K.A., Nurakhov, Y.S., Turar, O.N.

2018

16th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, ECMOR 2018
0, с.

4

Цитирований
Hybrid technologies for computation of enhanced oil recovery problem using mobile devices

Akhmed-Zaki, D.Z., Daribayev, B.S., Lebedev, D.V., Imankulov, T.S.

2018

16th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, ECMOR 2018
0, с.

0

Цитирований
2018

IEEE 12th International Conference on Application of Information and Communication Technologies, AICT 2018 - Proceedings
0, с.

1

Цитирований
High-performance computing of oil recovery problem on a mobile platform using cuda technology

Akhmed-Zaki, D.Z., Daribayev, B.S., Imankulov, T.S., Turar, O.N.

2017

Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications
5, с. 4-13

9

Цитирований
2016

15th European Conference on the Mathematics of Oil Recovery, ECMOR 2016
0, с.

1

Цитирований
HPC mobile platform for solving oil recovery problem

Imankulov, T.S., Akhmed-Zaki, D.Z., Daribayev, B.S., Turar, O.N.

2016

ICINCO 2016 - Proceedings of the 13th International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics
2, с. 595-598

6

Цитирований
Large-scale simulation of oil recovery by surfactant-polymer flooding

Akhmed-Zaki, D.Z., Imankulov, T.S., Matkerim, B., Daribayev, B.S., Aidarov, K.A., Turar, O.N.

2016

Eurasian Journal of Mathematical and Computer Applications
4, с. 12-31

7

Цитирований