Басты бет / Филология / Түркология және тіл теориясы / Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна

Лауазымы: аға оқытушы
Түркология және тіл теориясы
Scopus author ID: 57190440265

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ ономастикасы: поэтонимдердің этнолингвистикалық сипаты " Қазақ университеті " 2013 - г. ISBN 978-601-04-0013-9 14 - стр. ҚАЗАҚСТАН

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі әлемінің тілдік бейнесі "Қазақ университеті" 2016 - г. 15 - стр. ҚАЗАҚСТАН

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Кәсіби білім беру бағдарламасының паспорты (қазақ тілінде) " Қазақ университеті " 2015 - г. ISBN 2015 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (на русском языке) " Қазақ университеті " 2015 - г. 7 - стр. ҚАЗАҚСТАН

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі тілдерінің салыстырмалы грамматикасы " Қазақ университеті " 2016 - г. 19 - стр. ҚАЗАҚСТАН

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2015 - г. 4 - стр. 0

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Кинесикалық амалдардың семантикасы мен қарым-қатынастағы функционалдық қызметі 2013 - г. 5 - стр. 65

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ататүрк реформасы: түрік тілінің қалыптасуы 2012 - г. 5 - стр. 60

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Маңғыстау топоономастикасы: сакальды атаулардың этномәдени сипаты 2010 - г. 6 - стр. 40

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Славян тілдеріндегі түркизмдер 2012 - г. 5 - стр. 60

6

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Көне түркі ономастикасы: тотем негізді антропонимдер 2012 - г. 5 - стр. 1

7

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Зерттеуші С.Қондыбайдың "Арғықазақ мифологиясы еңбегіндегі Қыдыр және Қодар бейнесі 2014 - г. 3 - стр. 1

8

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мифологиялық таным: С.Қондыбай еңбектеріндегі тілдік және тарихи деректер 2013 - г. 5 - стр. 1

9

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ ономопоэтикасы: этнолингвистикалық, когнитивтік, функционалдық зерттеулер 2014 - г. 5 - стр. 1

10

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2015 - г. 5 - стр. 1

11

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2013 - г. 3 - стр. 11

12

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2014 - г. 5 - стр. 1

13

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаКалиев А.К. Түркілік ономастика: орыс жылнамаларындағы қыпшақ текті аттар сыры 2012 - г. 6 - стр. 1

14

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. Specific Consonant Sounds of Kazakh and English Languages 2015 - г. 6 - стр. 5

15

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. Характерные особенности синтаксиса современного турецкого языка 2014 - г. 4 - стр. 0

16

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі халықтарындағы Алдар көсе бейнесі: салыстырмалы- тарихи зерттеу 2016 - г. 4 - стр. 76

17

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазіргі түрік тіліндегі кірме сөздер 2015 - г. 5 - стр. 75

18

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қазақ және Үнді тілдеріндегі фразеологиялық аспект 2013 - г. 3 - стр. 11

19

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түрік тілінің синонимдері 2016 - г. 4 - стр. 77

20

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ағылшын және қазақ тілдеріндегі салт-дәстүрдің тілдік бейнесі 2016 - г. 5 - стр. 77

21

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Хас хажыб атанған Жүсіп Баласағұн шығармасындағы бақыт концептісі 2016 - г. 3 - стр. 0

22

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Жүсіп хас хажыб Баласағұнның «Құтадғу біліг» атты еңбегінің кейбір тіл ерекшелігі 2016 - г. 4 - стр. 1

23

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаКокеева Д.М., Авакова Р.А., Мустафаева А.А. The Concept “Horse”: On the Basis of the Monument “at-Tuhfa az-Zakiya Fil-Lugat at-Turkiyya” 2016 - г. 20 - стр. 0

24

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2016 - г. 12 - стр. 96

25

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ЖҮСІП БАЛАСАҒҰНИДЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ІЛІМДЕРІ: МҰРАЛАРЫН ОҚЫТУДЫҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ 2016 - г. 4 - стр. 0

26

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Чуваш тіліндегі ротацизмнің фонетикалық табиғаты 2016 - г. 4 - стр. 4

27

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қырғыз халқының музыкалық аспаптары: лингвомәдени талдау 2016 - г. 5 - стр. 4

28

Кортабаева Гулжамал КыдырбаевнаАвакова Р.А. 2016 - г. 11 - стр. 30

29

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 11 - стр. 73

30

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Functions of Turkic musical instruments in Shamanism 2018 - г. 7 - стр. 2

31

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 17 - г. 11 - стр. 73

32

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Контактология: түркілік ономастикалық атаулардың таралуы 2018 - г. 4 - стр. 0

33

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна ИСТОРИЯ ТЮРКИЗМОВ В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 2018 - г. 5 - стр. 0

34

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Turkisms in different languagesof the world 2018 - г. 5 - стр. 0

35

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2018 - г. 4 - стр. 84

36

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі халықтарының музыкалық аспаптарының шаманизмдегі функциясы 218 - г. 4 - стр. 85

37

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2018 - г. 7 - стр. 89

38

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна МУЗЫКАЛЫҚ ТҮРКІТАНУ: AСПAП AТAУЛAРЫН ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ 2018 - г. 9 - стр. 91

1

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Есимбекова Н.Е. Гендерлік сипатқа ие фразеологизмдердің тілдік бейнесі 2013 - г. 5 - стр. Алматы

2

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2011 - г. 3 - стр. КазНПУ имени Абая

3

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түрік тілінде омоним сөздердің жасалу тәсілдері 2015 - г. 3 - стр. Алматы

4

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Түркі тілдеріндегі фольклорлық онимдердің тарихи-этномәдени ерекшеліктері 2017 - г. 5 - стр. Түркістан қаласы

5

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Қырғыз халқының музыкалық аспаптары 2016 - г. 5 - стр. Бишкек

6

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Жаһандану: жойылу қаупіндегі түркі тілдері 2016 - г. 5 - стр. Бишкек

7

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мифологема волка в тюркской мифологии 2016 - г. 7 - стр. Бишкек

8

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 7 - стр. Алматы

9

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна 2017 - г. 15 - стр.

10

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Ортаазиялық топонимдік деректер: «Маңғыстау» сөзінің шығуы туралы 2017 - г. 5 - стр. Алматы

11

Кортабаева Гулжамал Кыдырбаевна Мимар Синанның сәулетшілік өнері 2018 - г. 3 - стр.
Автордың құжаттары

4

Цитирования

0 по 0
құжаттар

h-индексі

0

2017

Ponte
73, с. 108-119

0

Цитирований
Cultural connotation: The ways of culture reflection in language sign

Andabayeva, D., Dossymbekova, R., Kortabayeva, G., Orazakynkyzy, F.

2016

Man in India
96, с. 2121-2132

0

Цитирований
The concept «Horse»: On the basis of the monument «At-Tuhfa Az-Zakiya fil-lugat at-turkiyya»

Konkabayeva, N., Kokeyeva, D., Avakova, R., Kortabaeva, G., Mustafayeva, A.

2016

Man in India
96, с. 3939-3956

0

Цитирований
Psychological aspects of phraseology in Kazakh language and hindi

Bokuleva, B., Avakova, R., Iskakova, Z., Kortabaeva, G.

2013

World Applied Sciences Journal
25, с. 1661-1663

0

Цитирований